ישיבות ועדות העירייה

18/11/2021 י"ד כסלו תשפ"ב

ועדות העירייה הן המסגרת שבה ממקדים חברי המועצה את עבודתם. זהו למעשה הפורום הציבורי מקצועי של הרשות המקומית, הזירה שבה נפגשים נבחרי הציבור עם הדרגים המקצועיים הבכירים ברשות. החוק קובע את הקמתן של וועדות מסויימות, אלו הן ועדות החובה וכל היתר הן וועדות רשות.

ישיבות הועדות השונות מתועדות ומסוכמות בפרוטוקולים.

ניתן לצפות בפרוטוקולים של ישיבות הועדה לתכנון ובניה החל מ - 08.2018 באתר הנדסהפניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד