טבלת עסקים בתהליך רישוי נכון ליום 17.8.2020

רישיוןשם עסקרחובביתתוקףמהות עסקקבוצה
רישיון101880001שם עסקdanazרחובעמק איילוןבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקטיפולי יופי וקוסמטיקקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101878000שם עסקmr. glidaרחובאזור המלאכהבית125תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101875000שם עסקא.א. מראותרחובצלע ההרבית31תוקףבתהליך רישוימהות עסקחומר גלם ייצורוקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101736004שם עסקא.ב.א ויקטורירחובשד' מנחם בגיבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שיש בו טיפולקבוצהמזון
רישיון101736005שם עסקא.ב.א ויקטורירחובשד' מנחם בגיבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101251002שם עסקאורן חןרחובעמק החולהבית76תוקףבתהליך רישוימהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101042000שם עסקאייקון פיטנס ישראל ברחובדם המכביםבית43תוקףבתהליך רישוימהות עסקחדר כושרקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101080006שם עסקאמריקן ברוסצ'יקןרחובלב העירבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101888000שם עסקאס.אם.סי אוטומושייןרחובשדרות המקצועבית11תוקףבתהליך רישוימהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101110005שם עסקאצה סושי בררחובעמק איילוןבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101779000שם עסקאריאל סוכנויות רכברחובהקדרבית10תוקףבתהליך רישוימהות עסקמכירת רכביםקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101588002שם עסקבאמבורחובהמעייןבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון101557003שם עסקבופה לאכול ולהתאהברחובהמעייןבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101857000שם עסקביגהרחובלב העירבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101855000שם עסקבנדיקטרחובצאלוןבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101843000שם עסקג.ע. איילון אחזקות ברחובהמעייןבית13תוקףבתהליך רישוימהות עסקאחסנת מזון יבשקבוצהמזון
רישיון101843001שם עסקג.ע. איילון אחזקות ברחובהמעייןבית13תוקףבתהליך רישוימהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101871000שם עסקגלעד קרמיקהרחובשדרות ההתעשיבית7תוקףבתהליך רישוימהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101685001שם עסקהבורגניםרחובלאה אמנובית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101074004שם עסקהדגים של זינירחובגינת האלהבית80תוקףבתהליך רישוימהות עסקאטליזקבוצהמזון
רישיון101084005שם עסקהמטבחון של סימהרחובגינת זבולוןבית24תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101861000שם עסקהממלכה מודיעיןרחובעמק איילוןבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמכירת מוצרי טבקקבוצהמסחר ושונות
רישיון101833000שם עסקהפלאפל של שבתאירחובלאה אמנובית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון100599011שם עסקהשדרה ה- 15רחובהמעייןבית48תוקףבתהליך רישוימהות עסקאולם לשמחות ואירועיםקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101850000שם עסקחברת dsvרחובהמעייןבית44תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101860002שם עסקחברת דואר ישראלרחובשד' הרכסבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקהובלהקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101860003שם עסקחברת דואר ישראלרחובשד' הרכסבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101860004שם עסקחברת דואר ישראלרחובשד' הרכסבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקהובלה אחרתקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101816010שם עסקחברת דונהרחובאזור המלאכהבית999תוקףבתהליך רישוימהות עסקמגרסה מתחם 5 מגרש 09קבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101730004שם עסקיורו ישראלרחובשד' מנחם בגיבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקיריד אומנות וסידקיתקבוצהמסחר ושונות
רישיון100014013שם עסקיינות ביתןרחובעמק החולהבית76תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון100544008שם עסקיינות ביתןרחובעמק החולהבית76תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101655006שם עסקיינות ביתןרחובאזור המלאכהבית125תוקףבתהליך רישוימהות עסקחנות מעל 800 מ"רקבוצהמסחר ושונות
רישיון101655012שם עסקיינות ביתןרחובאזור המלאכהבית125תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול עם טיפולקבוצהמזון
רישיון101655013שם עסקיינות ביתןרחובאזור המלאכהבית125תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101655016שם עסקיינות ביתןרחובאזור המלאכהבית125תוקףבתהליך רישוימהות עסקמכירת מזון לבעלי חייקבוצהחקלאות,ובעלי חיים
רישיון101606005שם עסקיענקל'הרחובהקדרבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקקונדיטוריהקבוצהמזון
רישיון101882000שם עסקלג'נדהרחובדם המכביםבית61תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון100099004שם עסקלומיטורחובעמק החולהבית8תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליז ודגיםקבוצהמזון
רישיון101877000שם עסקמאנצ'רחובפיקוסבית6תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון100752005שם עסקמאפית טלררחובהדריםבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101773001שם עסקמגה אור החזקות בע"מרחובהמעייןבית38תוקףבתהליך רישוימהות עסקמגרסה ניידת מגרש 70קבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101895000שם עסקמזרח ומערב ייבוא ושירחובשד' הרכסבית64תוקףבתהליך רישוימהות עסקמזון ומרכיביו - אחסוקבוצהמזון
רישיון101895001שם עסקמזרח ומערב ייבוא ושירחובשד' הרכסבית64תוקףבתהליך רישוימהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101879001שם עסקמינהלת אופק בע"מרחובעמק האלהבית255תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל בפארק המיםקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101883000שם עסקמינהלת אופק בע"מרחובתלתןבית26תוקףבתהליך רישוימהות עסקחניון מקורה או תת קרקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101886000שם עסקמנדס בררחובדם המכביםבית43תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל ומשקאות משקקבוצהמזון
רישיון101853000שם עסקמנטין אינווסטמנטס בערחובשד' הרכסבית35תוקףבתהליך רישוימהות עסקפלסטיק ומוצריו ייצורקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101818000שם עסקמסעדת פורטופינורחובאזור המלאכהבית121תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון101609001שם עסקמספרת ELCרחובעמק דותןבית66תוקףבתהליך רישוימהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101464002שם עסקמקדונלד'סרחובאזור המלאכהבית125תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101735001שם עסקמקס מודיעין בע"מרחובשד' המלאכותבית125תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101735002שם עסקמקס מודיעין בע"מרחובשד' המלאכותבית125תוקףבתהליך רישוימהות עסקמזון לבעלי חייםקבוצהחקלאות,ובעלי חיים
רישיון101851000שם עסקמקסיקני מודיעין בהצלרחובשד' מנחם בגיבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון101618001שם עסקמתנ"ס מודיעיןרחובהשדרה המרכזיבית15תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיצטדיון כדורגלקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101149004שם עסקמתנ"ס מודיעין מכביםרחובעמק בית שאןבית32תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיצטדיון כדורגלקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101880000שם עסקנאדיהרחובעמק איילוןבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101536001שם עסקסי.אם. קומפוזיט מטיררחובשדרות המקצועבית20תוקףבתהליך רישוימהות עסקייצור חלקים לכלי תעוקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101846005שם עסקע.ר.ד. הובלות דוד בערחובהצמיחהבית4תוקףבתהליך רישוימהות עסקתכשירים לשימוש וטרינקבוצהמסחר ושונות
רישיון100319002שם עסקעיצוב שיער קיפודןרחובקיפודןבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקטיפולי יופי וקוסמטיקקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101890000שם עסקעמית לחי בע"מרחובדם המכביםבית49תוקףבתהליך רישוימהות עסקמספרה ומזון לבעלי חיקבוצהחקלאות,ובעלי חיים
רישיון101597003שם עסקפיצה צ'יזרחובעמק דותןבית66תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל ללא משקאותקבוצהמזון
רישיון101885000שם עסקפלאפי לנדרחובחטיבת גולניבית9תוקףבתהליך רישוימהות עסקמספרת כלביםקבוצהחקלאות,ובעלי חיים
רישיון101874000שם עסקפסטה בסטהרחובדם המכביםבית63תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל לרבות משקאוקבוצהמזון
רישיון101035004שם עסקפקאן סיןרחובלב העירבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקהכנת מזון ומכירתוקבוצהמזון
רישיון101498025שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףבתהליך רישוימהות עסקהובלת מזון בקירור 01קבוצהמזון
רישיון101498026שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףבתהליך רישוימהות עסקהובלת מזון בקירור 01קבוצהמזון
רישיון101498027שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףבתהליך רישוימהות עסקהובלת מזון בקירור 01קבוצהמזון
רישיון101498028שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףבתהליך רישוימהות עסקהובלת מזון בקירור 01קבוצהמזון
רישיון101498029שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףבתהליך רישוימהות עסקהובלת מזון בקירור 01קבוצהמזון
רישיון101498030שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףבתהליך רישוימהות עסקהובלת מזון בקירור 02קבוצהמזון
רישיון101254007שם עסקקסם הבשררחובחטיבת גולניבית9תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101835000שם עסקרולדיןרחובשד' המלאכותבית121תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101093008שם עסקריבררחובלב העירבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד