עסקים בתהליך רישוי

23/04/2023 ב' אייר תשפ"ג

טבלת עסקים בתהליך רישוי נכון ליום 23.4.2023

רישיוןשם עסקרחובביתתוקףמהות עסקקבוצה
רישיון102088000שם עסקBEEF WOKרחובדם המכביםבית28תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה ללא מכירת משקאקבוצהמזון
רישיון102115000שם עסקBUTCHER SHOPרחובדם המכביםבית51תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101588004שם עסקlevelרחובהמעייןבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון101863001שם עסקא.ו.פ.י. יבוא בע"מרחובאלמוגןבית45תוקףבתהליך רישוימהות עסקהובלת מזון לרכב 2201קבוצהמזון
רישיון102071004שם עסקא.ח כלפון חברה לעבודרחובאזור המלאכהבית999תוקףבתהליך רישוימהות עסקמגרסה במגרש 910 שכונקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון102019000שם עסקאוויסרחובהמכונאיבית11תוקףבתהליך רישוימהות עסקמכירה והשכרת רכביםקבוצהרכב ותעבורה
רישיון100325006שם עסקאולם הספורט עירוני ארחובדם המכביםבית23תוקףבתהליך רישוימהות עסקאולם ספורט שמספר המוקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון102062000שם עסקאולם הספורט עירוני ברחובנחל עיוןבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקאולם ספורט שמספר המוקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון102063000שם עסקאולם הספורט עירוני הרחובאבני החשןבית57תוקףבתהליך רישוימהות עסקאולם ספורט שמספר המוקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון102139000שם עסקאולם הספורט תיכון מורחובהדריםבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקאולם ספורט, מספר המוקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101462002שם עסקאולם ספורט השבטיםרחובשד' יצחק רביבית25תוקףבתהליך רישוימהות עסקאולם ספורט שמספר המוקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100599012שם עסקאולמי השדרה ה- 15רחובהמעייןבית48תוקףבתהליך רישוימהות עסקאולם לשמחות ואירועיםקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100325011שם עסקאירוע יום העצמאות 23רחובדם המכביםבית23תוקףבתהליך רישוימהות עסקאירוע בשדרהקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101271003שם עסקאירוע יום העצמאות 23רחובנוף קדומיםבית999תוקףבתהליך רישוימהות עסקמכבי עולמיקבוצהעינוג ציבורי נופ.ש וספורט
רישיון101348007שם עסקאירוע יום העצמאות 23רחובעמק החולהבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקאירוע באמפי פארק עמקקבוצהמסחר ושונות
רישיון101351010שם עסקאירוע יום העצמאות 23רחובנחל צלמוןבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקאירוע חד פעמי אולפנהקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101803001שם עסקאלגנט החלקותרחובגינת זבולוןבית24תוקףבתהליך רישוימהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון102059000שם עסקאפיטוסרחובדם המכביםבית43תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101110006שם עסקאצה סושי בררחובעמק איילוןבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון101779000שם עסקאריאל סוכנויות רכברחובהקדרבית10תוקףבתהליך רישוימהות עסקמכירת רכביםקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101426001שם עסקבוטיק סנטרלרחובגינת זבולוןבית24תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון102163000שם עסקבריא בריבוערחוברא"ל משה דייבית43תוקףבתהליך רישוימהות עסקרוכלות מזון - הצבת פקבוצהמסחר ושונות
רישיון101328001שם עסקבשר ועודרחובגינת זבולוןבית24תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101392026שם עסקגלוברנדס בע"מרחובהגנןבית44תוקףבתהליך רישוימהות עסקרכב להובלת מזון מספרקבוצהמזון
רישיון102120000שם עסקדוד צפניק ובניורחובהמעייןבית26תוקףבתהליך רישוימהות עסקדלק לסוגיו- תחנת תידקבוצהדלק,אנרגיה
רישיון102120001שם עסקדוד צפניק ובניורחובהמעייןבית26תוקףבתהליך רישוימהות עסקמוסך מכונאות כלליתקבוצהרכב ותעבורה
רישיון102120002שם עסקדוד צפניק ובניורחובהמעייןבית26תוקףבתהליך רישוימהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון102120003שם עסקדוד צפניק ובניורחובהמעייןבית26תוקףבתהליך רישוימהות עסקחומר גלם, מוצר, מכשיקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101163006שם עסקהבשרייהרחובגינת האלהבית80תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון102158000שם עסקהדסה כרמירחובשד' הרכסבית13תוקףבתהליך רישוימהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון102137000שם עסקהדר השרון שיווק והפצרחובהמעייןבית47תוקףבתהליך רישוימהות עסקמזון ומרכיביו - אחסוקבוצהמזון
רישיון101751003שם עסקהחומוס של אסףרחובעמק איילוןבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון102153000שם עסקהייר סטורירחובהחסידהבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100742010שם עסקהפיצרייהרחובשמואל הנביאבית6תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחר לרבות מקבוצהמזון
רישיון100319003שם עסקוואשי וואשירחובקיפודןבית26תוקףבתהליך רישוימהות עסקמכבסהקבוצהמסחר ושונות
רישיון102056002שם עסקחברת אוריין ש.מ. בע"רחובהמעייןבית27תוקףבתהליך רישוימהות עסקתחנת דלק ותידלוקקבוצהדלק,אנרגיה
רישיון101649002שם עסקחלום יעקברחובלאה אמנובית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון102179000שם עסקחלומות מתוקיםרחובהחסידהבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון100658005שם עסקטרמינלרחובעמק החולהבית76תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102142000שם עסקיבולי הפורוםרחובהחסידהבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102151000שם עסקלוסיקס בע"מרחובהמעייןבית17תוקףבתהליך רישוימהות עסקחומר גלם, מוצר, מכשיקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון102130001שם עסקלורד סנדביץרחובשדרות ההתעשיבית6תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101226012שם עסקמדיקר עד הביתרחובצלע ההרבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית מרקחתקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון102178000שם עסקמזנון אנטרחובשד' הרכסבית20תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון102167000שם עסקמי עדן בע"מרחובשד' הרכסבית55תוקףבתהליך רישוימהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון102167001שם עסקמי עדן בע"מרחובשד' הרכסבית55תוקףבתהליך רישוימהות עסקמזון ומרכיביו - לרבוקבוצהמזון
רישיון102167002שם עסקמי עדן בע"מרחובשד' הרכסבית55תוקףבתהליך רישוימהות עסקחומר גלם, מוצר, מכשיקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון100756003שם עסקמיכלי'סרחובהדריםבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101973002שם עסקמילק'סרחובגינת האלהבית80תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון100830014שם עסקמכבי'סרחובנוף קדומיםבית99תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון100830015שם עסקמכבי'סרחובנוף קדומיםבית99תוקףבתהליך רישוימהות עסקקייטרינגקבוצהמזון
רישיון102143000שם עסקמספרת אקספרס נשיםרחובנחל זוהרבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101108002שם עסקמספרת קטצררחובהשדרה המרכזיבית15תוקףבתהליך רישוימהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101167001שם עסקמרכז הדגיםרחובגינת זבולוןבית24תוקףבתהליך רישוימהות עסקאטליז- חנות דגיםקבוצהמזון
רישיון101769040שם עסקמרלוג רמי לוירחובצלע ההרבית17תוקףבתהליך רישוימהות עסקמזון ומרכיביו - ייצוקבוצהמזון
רישיון102093000שם עסקנובולוגרחובצלע ההרבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקתכשירים אחסונםקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון102093001שם עסקנובולוגרחובצלע ההרבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקתכשירים - ייצורםקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון102157000שם עסקניו אופיס בע"מרחובהסתתבית14תוקףבתהליך רישוימהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון102090000שם עסקניושירחובדם המכביםבית51תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון102043000שם עסקסביח פלאפל פרישמןרחובדם המכביםבית32תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון102073000שם עסקסונול ישראלרחובדם המכביםבית42תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שיש בו טיפולקבוצהמזון
רישיון101191007שם עסקסופר טוברחובשד' יצחק רביבית45תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכולקבוצהמזון
רישיון101191008שם עסקסופר טוברחובשד' יצחק רביבית45תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101021013שם עסקסופר ספיררחובגינת האלהבית80תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שיש בו טיפולקבוצהמזון
רישיון101021014שם עסקסופר ספיררחובגינת האלהבית80תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101029010שם עסקסיאסטה משקאות בע"מרחובגינת זבולוןבית24תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102148000שם עסקסיטי מרקט אגמיםרחובעמק איילוןבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון101095005שם עסקסניורהרחובגינת האלהבית80תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון102181001שם עסקעונג הבשררחובדם המכביםבית28תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון102129000שם עסקפוקי בררחובדם המכביםבית39תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון101689002שם עסקפיצה בוכמנסרחובשד' מנחם בגיבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון102112000שם עסקפיצה סמיילי מודיעיןרחובהחסידהבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101683002שם עסקפרי וירק לב השדהרחובגינת זבולוןבית24תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102145000שם עסקצעצועי צפניהרחובהסתתבית23תוקףבתהליך רישוימהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון102121000שם עסקקונמיגורחובשד' הרכסבית13תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון102168000שם עסקקיורחובשד' הרכסבית13תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחר לרבות מקבוצהמזון
רישיון102135001שם עסקקליית האחיםרחובהחסידהבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102166000שם עסקקסם ציפורניםרחובחטיבת גולניבית9תוקףבתהליך רישוימהות עסקטיפול יופי וקוסמטיקהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100993007שם עסקקפה גרגרחובשד' המלאכותבית121תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחר לרבות מקבוצהמזון
רישיון100633010שם עסקקפה רומירחובעמק איילוןבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון102182000שם עסקקריספי צ'יקןרחובדם המכביםבית38תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון102162000שם עסקרייס פרופשונל בע"מרחובשד' הרכסבית58תוקףבתהליך רישוימהות עסקתמרוקים ותכשירים רפוקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון102138000שם עסקרשתות התאורה בע"מרחובהשדרה המרכזיבית6תוקףבתהליך רישוימהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101742003שם עסקשבע אקספרסרחובאודםבית23תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון101742004שם עסקשבע אקספרסרחובאודםבית23תוקףבתהליך רישוימהות עסקמוצרי עישון לסוגיהםקבוצהמסחר ושונות
רישיון102156000שם עסקשופרסל און לייןרחובצלע ההרבית30תוקףבתהליך רישוימהות עסקמזון ומרכיביו, וביתקבוצהמזון
רישיון102098000שם עסקשופרסל אמיגה בע"מרחובהשדרה המרכזיבית6תוקףבתהליך רישוימהות עסקמזון ומרכיביו אחסונוקבוצהמזון
רישיון102098001שם עסקשופרסל אמיגה בע"מרחובהשדרה המרכזיבית6תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון102098002שם עסקשופרסל אמיגה בע"מרחובהשדרה המרכזיבית6תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית קירורקבוצהמזון
רישיון102098003שם עסקשופרסל אמיגה בע"מרחובהשדרה המרכזיבית6תוקףבתהליך רישוימהות עסקרכב להובלת מזון מספרקבוצהמזון
רישיון102098004שם עסקשופרסל אמיגה בע"מרחובהשדרה המרכזיבית6תוקףבתהליך רישוימהות עסקרכב להובלת מזון מספרקבוצהמזון
רישיון102098005שם עסקשופרסל אמיגה בע"מרחובהשדרה המרכזיבית6תוקףבתהליך רישוימהות עסקרכב להובלת מזון מספרקבוצהמזון
רישיון102098006שם עסקשופרסל אמיגה בע"מרחובהשדרה המרכזיבית6תוקףבתהליך רישוימהות עסקרכב להובלת מזון מספרקבוצהמזון
רישיון102098007שם עסקשופרסל אמיגה בע"מרחובהשדרה המרכזיבית6תוקףבתהליך רישוימהות עסקרכב להובלת מזון מספרקבוצהמזון
רישיון102098008שם עסקשופרסל אמיגה בע"מרחובהשדרה המרכזיבית6תוקףבתהליך רישוימהות עסקרכב להובלת מזון מספרקבוצהמזון
רישיון102098009שם עסקשופרסל אמיגה בע"מרחובהשדרה המרכזיבית6תוקףבתהליך רישוימהות עסקרכב להובלת מזון מספרקבוצהמזון
רישיון102105000שם עסקשופרסל אקספרס הציפוררחובהחסידהבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שיש בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102105001שם עסקשופרסל אקספרס הציפוררחובהחסידהבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון102152001שם עסקשיר בר כליפה קעקועיםרחובשד' הרכסבית13תוקףבתהליך רישוימהות עסקכתובות קעקע - מקום לקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד