עסקים בתהליך רישוי נכון ליום 19.1.20

שם עסקרישיוןרחובביתתוקףמהות עסקקבוצה
שם עסקא.ב.א ויקטורירישיון101736003רחובשד' מנחם בגיבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקחנות מעל 800 מ"רקבוצהמסחר ושונות
שם עסקא.ב.א ויקטורירישיון101736004רחובשד' מנחם בגיבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שיש בו טיפולקבוצהמזון
שם עסקא.ב.א ויקטורירישיון101736005רחובשד' מנחם בגיבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
שם עסקאו.פי.אס.אי (שינוע ברישיון101806001רחובצלע ההרבית36תוקףבתהליך רישוימהות עסקמטבח קצהקבוצהמזון
שם עסקאצה סושי בררישיון101110005רחובעמק איילוןבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
שם עסקאריאל סוכנויות רכברישיון101779000רחובהקדרבית10תוקףבתהליך רישוימהות עסקמכירת רכביםקבוצהרכב ותעבורה
שם עסקבאמבורישיון100767011רחובהרי ישראלבית999תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
שם עסקבאשרייהרישיון101852000רחובלב העירבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול עם טיפולקבוצהמזון
שם עסקבנדיקטרישיון101855000רחובצאלוןבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
שם עסקבנימין בוטיק בשריםרישיון101711001רחובשד' מנחם בגיבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול ואיטליזקבוצהמזון
שם עסקג.ע. איילון אחזקות ברישיון101843000רחובהמעייןבית13תוקףבתהליך רישוימהות עסקאחסנה, ואחסנת מזון יקבוצהמסחר ושונות
שם עסקהבריאהרישיון100883008רחובאזור המלאכהבית125תוקףבתהליך רישוימהות עסקאולם שמחות ואירועיםקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
שם עסקהממלכה מודיעיןרישיון101861000רחובעמק איילוןבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמכירת מוצרי טבקקבוצהמסחר ושונות
שם עסקהפלאפל של שבתאירישיון101833000רחובלאה אמנובית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
שם עסקהקולה בעיררישיון101577000רחובהרי ישראלבית999תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
שם עסקהקסבהרישיון101862000רחובדם המכביםבית55תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
שם עסקחברת dsvרישיון101850000רחובהמעייןבית44תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
שם עסקחברת דואר ישראלרישיון101860000רחובשד' הרכסבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקחדר נשק והובלהקבוצהשרות,שמירה,ואבטחה
שם עסקטורטיה בררישיון101751001רחובעמק איילוןבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
שם עסקטיב טעם רשתות בע"מרישיון101412009רחובשד' המלאכותבית125תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
שם עסקיאמירישיון101866000רחובשד' מנחם בגיבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
שם עסקיוניקא פיצה בוטיקרישיון101849000רחובהרי ישראלבית999תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
שם עסקיורו ישראלרישיון101730004רחובשד' מנחם בגיבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקיריד אומנות וסידקיתקבוצהמסחר ושונות
שם עסקיינות ביתןרישיון100014013רחובעמק החולהבית76תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
שם עסקיינות ביתןרישיון100544008רחובעמק החולהבית76תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
שם עסקיינות ביתןרישיון101655006רחובשד' המלאכותבית125תוקףבתהליך רישוימהות עסקחנות מעל 800 מ"רקבוצהמסחר ושונות
שם עסקיינות ביתןרישיון101655012רחובשד' המלאכותבית125תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול עם טיפולקבוצהמזון
שם עסקיינות ביתןרישיון101655013רחובשד' המלאכותבית125תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
שם עסקיינות ביתןרישיון101655016רחובשד' המלאכותבית125תוקףבתהליך רישוימהות עסקמכירת מזון לבעלי חייקבוצהחקלאות,ובעלי חיים
שם עסקיענקל'הרישיון101606005רחובהקדרבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקקוננדיטוריהקבוצהמזון
שם עסקיענקל'הרישיון101606006רחובהקדרבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
שם עסקמורדן בררישיון101867000רחובדם המכביםבית55תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
שם עסקמזנון בני עקיבארישיון101302003רחוביששכרבית44תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל מטבח קצהקבוצהמזון
שם עסקמיקוד שמירה ואבטחהרישיון101118001רחובלב העירבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקחדר נשקקבוצהשרות,שמירה,ואבטחה
שם עסקמנטין אינווסטמנטס בערישיון101853000רחובשד' הרכסבית35תוקףבתהליך רישוימהות עסקפלסטיק ומוצריו ייצורקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
שם עסקמסעדת ביגהרישיון101857000רחובלב העירבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
שם עסקמסעדת פורטופינורישיון101818000רחובאזור המלאכהבית121תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
שם עסקמעדני מאמירישיון101829000רחובהקדרבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקמפעל לייצור בשר, מרכקבוצהמזון
שם עסקמעדני מאמירישיון101829001רחובהקדרבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
שם עסקמקסיקנהרישיון101804001רחובלב העירבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
שם עסקמקסיקני מודיעין בהצלרישיון101851000רחובשד' מנחם בגיבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
שם עסקמרלוג רמי לוירישיון101769039רחובצלע ההרבית17תוקףבתהליך רישוימהות עסקתמרוקים איחסונםקבוצהמזון
שם עסקנ.ר.ג יסמין ייצור ושרישיון101153026רחובשד' הרכסבית45תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל מטבח קצה בקקבוצהמזון
שם עסקסגול פרופשיונלרישיון101842000רחובשד' הרכסבית31תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
שם עסקסוסנה מובינגרישיון101226008רחובצלע ההרבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקמחסן תרופות, תמרוקיםקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
שם עסקסופר ס.מ. מעייןרישיון101021008רחובגינת האלהבית80תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שיש בו טיפול וקבוצהמזון
שם עסקע.ר.ד. הובלות דוד בערישיון101846000רחובהצמיחהבית4תוקףבתהליך רישוימהות עסקאחסנה, ואחסנת מזון יקבוצהמסחר ושונות
שם עסקפיצה ג'יאנטרישיון100004009רחובעמק החולהבית76תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחר ומשקאותקבוצהמזון
שם עסקפיצה צ'יזרישיון101597003רחובעמק דותןבית66תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל ללא משקאותקבוצהמזון
שם עסקקפה פארק ענבהרישיון101185008רחובשדרות החשמונבית0תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל לרבות משקאוקבוצהמזון
שם עסקרולדיןרישיון101835000רחובשד' המלאכותבית121תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
שם עסקרום ישראל במות הרמהרישיון101858001רחובצלע ההרבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקתחנת דלק ותידלוקקבוצהדלק,אנרגיה
שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרישיון101769036רחובצלע ההרבית17תוקףבתהליך רישוימהות עסקהובלת מזון 65974801קבוצהמזון
שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרישיון101769037רחובצלע ההרבית17תוקףבתהליך רישוימהות עסקהובלת מזון 65974901קבוצהמזון
שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרישיון101769038רחובצלע ההרבית17תוקףבתהליך רישוימהות עסקהובלת מזון 65974701קבוצהמזון
שם עסקשווארמת אבו גושרישיון101000004רחובשד' המלאכותבית121תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
שם עסקשיזופיםרישיון100657002רחובעמק דותןבית48תוקףבתהליך רישוימהות עסקטיפולי יופי - מכון שקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד