טבלת עסקים בתהליך רישוי נכון ליום 24.1.2023

רישיוןשם עסקרחובביתתוקףמהות עסקקבוצה
רישיון100319003שם עסקוואשי וואשירחובקיפודןבית26תוקףבתהליך רישוימהות עסקמכבסהקבוצהמסחר ושונות
רישיון100325006שם עסקאולם הספורט עירוני ארחובדם המכביםבית23תוקףבתהליך רישוימהות עסקאולם ספורט שמספר המוקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100599012שם עסקאולמי השדרה ה- 15רחובהמעייןבית48תוקףבתהליך רישוימהות עסקאולם לשמחות ואירועיםקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100658005שם עסקטרמינלרחובעמק החולהבית76תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון100742010שם עסקהפיצרייהרחובשמואל הנביאבית6תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחר לרבות מקבוצהמזון
רישיון100753011שם עסקקפה לנדווררחובהדריםבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון100756003שם עסקמיכלי'סרחובהדריםבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון100764006שם עסקמגה קמעונאות בע"מרחובהרי ישראלבית10תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון100764007שם עסקמגה קמעונאות בע"מרחובהרי ישראלבית10תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שיש בו טיפולקבוצהמזון
רישיון100830014שם עסקמכבי'סרחובנוף קדומיםבית99תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון100830015שם עסקמכבי'סרחובנוף קדומיםבית99תוקףבתהליך רישוימהות עסקקייטרינגקבוצהמזון
רישיון100993006שם עסקקפה גרגרחובשד' המלאכותבית121תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון101021013שם עסקסופר ספיררחובגינת האלהבית80תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שיש בו טיפולקבוצהמזון
רישיון101021014שם עסקסופר ספיררחובגינת האלהבית80תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101029010שם עסקסיאסטה משקאות בע"מרחובגינת זבולוןבית24תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון101108002שם עסקמספרת קטצררחובהשדרה המרכזיבית15תוקףבתהליך רישוימהות עסקקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101110006שם עסקאצה סושי בררחובעמק איילוןבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון101167001שם עסקמרכז הדגיםרחובגינת זבולוןבית24תוקףבתהליך רישוימהות עסקאטליז- חנות דגיםקבוצהמזון
רישיון101392025שם עסקגלוברנדס בע"מרחובהגנןבית44תוקףבתהליך רישוימהות עסקרכב להובלת מזון מספרקבוצהמזון
רישיון101426001שם עסקבוטיק סנטרלרחובגינת זבולוןבית24תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101462002שם עסקאולם ספורט השבטיםרחובשד' יצחק רביבית25תוקףבתהליך רישוימהות עסקאולם ספורט שמספר המוקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101502001שם עסקאל גל תעשיות אקריליורחובצלע ההרבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101508003שם עסקמיכלי'סרחובהחרטבית7תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון101510005שם עסקלשוקריהרחובהדריםבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקרוכלות מזוןקבוצהמסחר ושונות
רישיון101560002שם עסקכל הטכנולוגיות בע"מרחובהבנאיבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקהרכבת ציוד רפואיקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101566001שם עסקמעדני בית השףרחובהדריםבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101588004שם עסקlevelרחובהמעייןבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון101683002שם עסקפרי וירק לב השדהרחובגינת זבולוןבית24תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון101695002שם עסקוופל בררחובשד' מנחם בגיבית22תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחר לרבות מקבוצהמזון
רישיון101751003שם עסקהחומוס של אסףרחובעמק איילוןבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101769040שם עסקמרלוג רמי לוירחובצלע ההרבית17תוקףבתהליך רישוימהות עסקמזון ומרכיביו - ייצוקבוצהמזון
רישיון101779000שם עסקאריאל סוכנויות רכברחובהקדרבית10תוקףבתהליך רישוימהות עסקמכירת רכביםקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101863001שם עסקא.ו.פ.י. יבוא בע"מרחובאלמוגןבית45תוקףבתהליך רישוימהות עסקהובלת מזון לרכב 2201קבוצהמזון
רישיון101943000שם עסקקצביית חרמוןרחובערערבית14תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101943001שם עסקקצביית חרמוןרחובערערבית14תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101973002שם עסקמילק'סרחובגינת האלהבית80תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון102019000שם עסקאוויסרחובהמכונאיבית11תוקףבתהליך רישוימהות עסקמכירה והשכרת רכביםקבוצהרכב ותעבורה
רישיון102043000שם עסקסביח פלאפל פרישמןרחובדם המכביםבית32תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון102046000שם עסקחניוני יעקבי בע"מרחובדם המכביםבית28תוקףבתהליך רישוימהות עסקחניון מקורה או תת קרקבוצהרכב ותעבורה
רישיון102051000שם עסקאנגוס שיווק והפצהרחובצלע ההרבית47תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית קירורקבוצהמזון
רישיון102059000שם עסקאפיטוסרחובדם המכביםבית43תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון102062000שם עסקאולם הספורט עירוני ברחובנחל עיוןבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקאולם ספורט שמספר המוקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון102063000שם עסקאולם הספורט עירוני הרחובאבני החשןבית57תוקףבתהליך רישוימהות עסקאולם ספורט שמספר המוקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון102071004שם עסקא.ח כלפון חברה לעבודרחובאזור המלאכהבית999תוקףבתהליך רישוימהות עסקמגרסה במגרש 910 שכונקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון102073000שם עסקסונול ישראלרחובדם המכביםבית42תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שיש בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102083000שם עסקעידו לוירחובהדריםבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון102087000שם עסקמאפיית ליזרחובדם המכביםבית30תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל ללא משקאותקבוצהמזון
רישיון102088000שם עסקBEEF WOKרחובדם המכביםבית28תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה ללא מכירת משקאקבוצהמזון
רישיון102090000שם עסקניושירחובדם המכביםבית51תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון102093000שם עסקנובולוגרחובצלע ההרבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקתכשירים אחסונםקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון102093001שם עסקנובולוגרחובצלע ההרבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקתכשירים - ייצורםקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון102098000שם עסקשופרסל אמיגה בע"מרחובהשדרה המרכזיבית6תוקףבתהליך רישוימהות עסקמזון ומרכיביו אחסונוקבוצהמזון
רישיון102098001שם עסקשופרסל אמיגה בע"מרחובהשדרה המרכזיבית6תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון102098002שם עסקשופרסל אמיגה בע"מרחובהשדרה המרכזיבית6תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית קירורקבוצהמזון
רישיון102099000שם עסקפלאפלרחובהחסידהבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון102105000שם עסקשופרסל אקספרס הציפוררחובהחסידהבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שיש בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102105001שם עסקשופרסל אקספרס הציפוררחובהחסידהבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון102112000שם עסקפיצה סמיילי מודיעיןרחובהחסידהבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון102113000שם עסקבירהל'הרחובשדרות החשמונבית999תוקףבתהליך רישוימהות עסקמשקאות משכרים - פודאקבוצהמזון
רישיון102114000שם עסקארקס ניהול ואחזקות ברחובהמעייןבית4תוקףבתהליך רישוימהות עסקחדר נשקקבוצהשרות,שמירה,ואבטחה
רישיון102115000שם עסקBUTCHER SHOPרחובדם המכביםבית51תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון102116000שם עסקקפה אנהרחובדם המכביםבית28תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון102120000שם עסקדוד צפניק ובניורחובהמעייןבית26תוקףבתהליך רישוימהות עסקדלק לסוגיו- תחנת תידקבוצהדלק,אנרגיה
רישיון102120001שם עסקדוד צפניק ובניורחובהמעייןבית26תוקףבתהליך רישוימהות עסקמוסך מכונאות כלליתקבוצהרכב ותעבורה
רישיון102120002שם עסקדוד צפניק ובניורחובהמעייןבית26תוקףבתהליך רישוימהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון102120003שם עסקדוד צפניק ובניורחובהמעייןבית26תוקףבתהליך רישוימהות עסקחומר גלם, מוצר, מכשיקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון102123000שם עסקראטאטורחובהחסידהבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקכתובות קעקעקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון102124000שם עסקמסעדת ג'ויהרחובדם המכביםבית28תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון102127001שם עסקאמריליסרחובדם המכביםבית36תוקףבתהליך רישוימהות עסקניקוב חורים בגוף האדקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון102130000שם עסקלורד סנדביץרחובשדרות ההתעשיבית6תוקףבתהליך רישוימהות עסקמזון ומרכיביו - ייצוקבוצהמזון
רישיון102130001שם עסקלורד סנדביץרחובשדרות ההתעשיבית6תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון102136000שם עסקאלירן נחמני הפצה ולורחוביער הזורעבית20תוקףבתהליך רישוימהות עסקהובלת מזוןקבוצהמזון
רישיון102137000שם עסקהדר השרון שיווק והפצרחובהמעייןבית47תוקףבתהליך רישוימהות עסקמזון ומרכיביו - אחסוקבוצהמזון
רישיון102138000שם עסקרשתות התאורה בע"מרחובהשדרה המרכזיבית6תוקףבתהליך רישוימהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון102139000שם עסקאולם הספורט תיכון מורחובהדריםבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקאולם ספורט, מספר המוקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון102142000שם עסקיבולי הפורוםרחובהחסידהבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102143000שם עסקמספרת אקספרס נשיםרחובנחל זוהרבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמספרה וטיפולי יופי וקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון102145000שם עסקצעצועי צפניהרחובהסתתבית23תוקףבתהליך רישוימהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון102147000שם עסקנייל סטודיורחובשד' הרכסבית13תוקףבתהליך רישוימהות עסקמכון יופי וקוסמטיקהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון102148000שם עסקסיטי מרקט אגמיםרחובעמק איילוןבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102149000שם עסקאירוע תנועת בני עקיברחובשדרות החשמונבית999תוקףבתהליך רישוימהות עסקאירוע תחת כיפת השמייקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון102150000שם עסקספייס בררחובשדרות החשמונבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחר לרבות מקבוצהמזון
רישיון102151000שם עסקלוסיקס בע"מרחובהמעייןבית17תוקףבתהליך רישוימהות עסקחומר גלם, מוצר, מכשיקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון102152000שם עסקשלי כתברחובשד' הרכסבית13תוקףבתהליך רישוימהות עסקטיפולי יופי וקוסמטיקקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד