עסקים בתהליך רישוי

21/06/2021 י"א תמוז תשפ"א

טבלת עסקים בתהליך רישוי נכון ליום 21.6.2021

רישיוןשם עסקרחובביתתוקףמהות עסקקבוצה
רישיון101878000שם עסקmr. glidaרחובאזור המלאכהבית125תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101994000שם עסקMY BUTCHERרחובדם המכביםבית36תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101496014שם עסקא. אייזנברג שיווק מזרחובשדרות המקצועבית13תוקףבתהליך רישוימהות עסקהובלת מזון 19373602קבוצהמזון
רישיון101551001שם עסקאבניר חברה לרכברחובהמכונאיבית9תוקףבתהליך רישוימהות עסקמוסךקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101983000שם עסקאיבגירחובדם המכביםבית36תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול עם טיפול במזוןקבוצהמזון
רישיון101999000שם עסקאיה קפהרחובחטיבת גולניבית9תוקףבתהליך רישוימהות עסקרוכלות מזוןקבוצהמסחר ושונות
רישיון101312008שם עסקאילן בסון סובארו מודרחובהמכונאיבית15תוקףבתהליך רישוימהות עסקמוסך מכונאות כלליקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101982000שם עסקאם.וי.פי בשר ירקותרחובעמק איילוןבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101982001שם עסקאם.וי.פי בשר ירקותרחובעמק איילוןבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101988000שם עסקאמה אסתטיקסרחובחטיבת גולניבית9תוקףבתהליך רישוימהות עסקטיפולי יופי וקוסמטיקקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101080006שם עסקאמריקן ברוסצ'יקןרחובלב העירבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101888000שם עסקאס.אם.סי אוטומושייןרחובשדרות המקצועבית11תוקףבתהליך רישוימהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון102000000שם עסקב.ה. דבליו ייבוא ושירחובהשדרה המרכזיבית15תוקףבתהליך רישוימהות עסקאחסנת תמרוקיםקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101588002שם עסקבאמבורחובהמעייןבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון101588003שם עסקבאמבורחובהמעייןבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקמקום לעריכת מופעים וקבוצהמזון
רישיון101557003שם עסקבופה לאכול ולהתאהברחובהמעייןבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101998000שם עסקבית הנרגילהרחובגינת דותןבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקמוצרי עישון למיניהםקבוצהמסחר ושונות
רישיון100767012שם עסקבית השףרחובהרי ישראלבית999תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון101062004שם עסקבליקר בייקרירחובלב העירבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון101997000שם עסקבסטרד פיצהרחובדם המכביםבית59תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל לרבות משקאוקבוצהמזון
רישיון102004000שם עסקג'יני פארם בע"מרחובצאלוןבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית מרקחתקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון102005000שם עסקג'פניקהרחובדם המכביםבית32תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון101990000שם עסקגאגא בר בע"מרחובהסוחרבית102תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל לרבות משקאוקבוצהמזון
רישיון101990001שם עסקגאגא בר בע"מרחובהסוחרבית102תוקףבתהליך רישוימהות עסקמשקאות משכרים, פאב בקבוצהמזון
רישיון101990002שם עסקגאגא בר בע"מרחובהסוחרבית102תוקףבתהליך רישוימהות עסקדיסקוטקקבוצהמזון
רישיון101990003שם עסקגאגא בר בע"מרחובהסוחרבית102תוקףבתהליך רישוימהות עסקמקום לעריכת מופעיםקבוצהמזון
רישיון101092005שם עסקגויטע שמעוןרחובגינת האלהבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101975000שם עסקגולדן סוכנויות אוטוברחובשד' הרכסבית27תוקףבתהליך רישוימהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101392023שם עסקגלוברנדס בע"מרחובהגנןבית44תוקףבתהליך רישוימהות עסקהובלת מזוןקבוצהמזון
רישיון101074004שם עסקהדגים של זינירחובגינת האלהבית80תוקףבתהליך רישוימהות עסקאטליזקבוצהמזון
רישיון101462002שם עסקהיכל השבטיםרחובשד' יצחק רביבית25תוקףבתהליך רישוימהות עסקאולם ספורטקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100990004שם עסקהיכל התרבות העירונירחובעמק דותןבית66תוקףבתהליך רישוימהות עסקאירועים תחת כיפת השמקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101675001שם עסקהמקום של בנירחובהחרטבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה ללא משקאות משכקבוצהמזון
רישיון100599011שם עסקהשדרה ה- 15רחובהמעייןבית48תוקףבתהליך רישוימהות עסקאולם לשמחות ואירועיםקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101509001שם עסקהתונסאי של פאפארחובעמק דותןבית66תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101951001שם עסקווישיי טכנולוגיות מתרחובהמעייןבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון102007000שם עסקזופוינט בע"מרחובשד' המלאכותבית121תוקףבתהליך רישוימהות עסקחנות חיות, מספרה, ומקבוצהחקלאות,ובעלי חיים
רישיון101850000שם עסקחברת dsvרחובהמעייןבית44תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101971000שם עסקחומוס הארץרחובדם המכביםבית32תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל לרבות משקאוקבוצהמזון
רישיון101751001שם עסקטורטיה בררחובעמק איילוןבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101995000שם עסקטיב טעם רשתות בע"מרחובלב העירבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שיש בו טיפולקבוצהמזון
רישיון101995001שם עסקטיב טעם רשתות בע"מרחובלב העירבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101995002שם עסקטיב טעם רשתות בע"מרחובלב העירבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקמזון לבעלי חיים - אחקבוצהחקלאות,ובעלי חיים
רישיון101496012שם עסקיורוסטנדרטרחובשדרות המקצועבית13תוקףבתהליך רישוימהות עסקמזון ומרכיביוקבוצהמזון
רישיון100014013שם עסקיינות ביתןרחובעמק החולהבית76תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון100544008שם עסקיינות ביתןרחובעמק החולהבית76תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101606005שם עסקיענקל'הרחובהקדרבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקקונדיטוריהקבוצהמזון
רישיון101973000שם עסקלה מוצרלהרחובגינת האלהבית80תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל ומשקאות משכקבוצהמזון
רישיון101996000שם עסקלה ניניורחובדם המכביםבית47תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל לרבות משקאוקבוצהמזון
רישיון100585014שם עסקלואררחובהשדרה המרכזיבית15תוקףבתהליך רישוימהות עסקאולם לשמחות ואירועיםקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון102010000שם עסקליאור עדיקהרחובשד' המלאכותבית125תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון101895000שם עסקמזרח ומערב ייבוא ושירחובשד' הרכסבית64תוקףבתהליך רישוימהות עסקמזון ומרכיביו - אחסוקבוצהמזון
רישיון101895001שם עסקמזרח ומערב ייבוא ושירחובשד' הרכסבית64תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית קירור למזון אחרקבוצהמסחר ושונות
רישיון101669004שם עסקמיסטר קורן מודיעיןרחובלב העירבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון102001000שם עסקמלך הצ'יפסרחובדם המכביםבית36תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל לרבות משקאוקבוצהמזון
רישיון101609001שם עסקמספרת ELCרחובעמק דותןבית66תוקףבתהליך רישוימהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101851000שם עסקמקסיקני מודיעין בהצלרחובשד' מנחם בגיבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון100800013שם עסקמרכז הבשררחובלשםבית69תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101981000שם עסקמשק תשובהרחובשד' המלאכותבית121תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול ללא טיפול במזוקבוצהמזון
רישיון101153026שם עסקנ.ר.ג יסמין ייצור ושרחובשד' הרכסבית45תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל מטבח קצה בקקבוצהמזון
רישיון101029008שם עסקניו יורק דלירחובגינת זבולוןבית28תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול עם טיפולקבוצהמזון
רישיון101987000שם עסקסוויט טיים מודיעין ברחובלב העירבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקקיוסקקבוצהמסחר ושונות
רישיון101969000שם עסקסולראדג' טכנולוגיותרחובצלע ההרבית8תוקףבתהליך רישוימהות עסקחומר גלם, מוצר, מכשיקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101021011שם עסקסופר סיטירחובגינת האלהבית80תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שיש בו טיפולקבוצהמזון
רישיון101021012שם עסקסופר סיטירחובגינת האלהבית80תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101286003שם עסקספורט פאןרחובהדריםבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקקייטנהקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון102008000שם עסקעופר אבניררחובצלע ההרבית16תוקףבתהליך רישוימהות עסקאחסנת כלי רכבקבוצהמסחר ושונות
רישיון102006000שם עסקעופר חברה לרכב בע"מרחובהמכונאיבית23תוקףבתהליך רישוימהות עסקמוסך מכונאות כלליתקבוצהרכב ותעבורה
רישיון102006001שם עסקעופר חברה לרכב בע"מרחובהמכונאיבית23תוקףבתהליך רישוימהות עסקמוסך - חשמלאותקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101976000שם עסקעיריית מודיעיןרחובהנביאיםבית4תוקףבתהליך רישוימהות עסקחדר נשקקבוצהשרות,שמירה,ואבטחה
רישיון100004010שם עסקפיצה איקסרחובעמק החולהבית76תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל לרבות משקאוקבוצהמזון
רישיון101991000שם עסקפיצוחי אזובלרחובדם המכביםבית36תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון101008008שם עסקפפינורחובעמק דותןבית49תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101979000שם עסקקוקי קריםרחובעמק איילוןבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101574005שם עסקקייטנת מכבירחובהדריםבית3תוקףבתהליך רישוימהות עסקקייטנהקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101993000שם עסקקליית יבגירחובגינת האלהבית80תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון101498032שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףבתהליך רישוימהות עסקהובלת מזון 9204333קבוצהמזון
רישיון101254008שם עסקקסם האיטליזרחובחטיבת גולניבית9תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון100993005שם עסקקפה גרגרחובשד' המלאכותבית121תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101961000שם עסקקפה עמנואלרחובשד' הרכסבית13תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101943000שם עסקקצביית חרמוןרחובערערבית14תוקףבתהליך רישוימהות עסקאטליזקבוצהמזון
רישיון101943001שם עסקקצביית חרמוןרחובערערבית14תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101833001שם עסקרבע לחםרחובלאה אמנובית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון100875005שם עסקרון ממן עיצוב שיעררחובלשםבית71תוקףבתהליך רישוימהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101978000שם עסקרוקטוירחובהשדרה המרכזיבית15תוקףבתהליך רישוימהות עסקחנות לאביזרי מיןקבוצהמסחר ושונות
רישיון101964000שם עסקשבולת השרוןרחובפיקוסבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101000004שם עסקשווארמת אבו גושרחובשד' המלאכותבית7תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון100756002שם עסקשלי - אוכל מוכןרחובהדריםבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון100836010שם עסקשמבזולהרחובהרי ישראלבית99תוקףבתהליך רישוימהות עסקפאב שעיקר פעילותו הגקבוצהמזון
רישיון101972000שם עסקתן ג'ו מוצרי איכות לרחובחטיבת גולניבית9תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון102011000שם עסקתנועת הצופיםרחובאלהבית999תוקףבתהליך רישוימהות עסקאירוע חד פעמיקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד