עסקים בתהליך רישוי

26/04/2021 י"ד אייר תשפ"א

טבלת עסקים בתהליך רישוי נכון ליום 26.4.2021

רישיוןשם עסקרחובביתתוקףמהות עסקקבוצה
רישיון100014013שם עסקmr. glidaרחובעמק החולהבית76תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון100099004שם עסקMY BUTCHERרחובעמק החולהבית8תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליז ודגיםקבוצהמזון
רישיון100544008שם עסקא. אייזנברג שיווק מזרחובעמק החולהבית76תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון100585012שם עסקא. אייזנברג שיווק מזרחובהשדרה המרכזיבית15תוקףבתהליך רישוימהות עסקאולם לשמחות ואירועיםקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100599011שם עסקאוקון מדיקלרחובהמעייןבית48תוקףבתהליך רישוימהות עסקאולם לשמחות ואירועיםקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100756002שם עסקאוקון מדיקלרחובהדריםבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון100800013שם עסקאיבגירחובלשםבית69תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון100814008שם עסקאם.וי.פי בשר ירקותרחובחטיבת גולניבית9תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון100814009שם עסקאם.וי.פי בשר ירקותרחובחטיבת גולניבית9תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שיש בו טיפולקבוצהמזון
רישיון100836010שם עסקאמה אסתטיקסרחובהרי ישראלבית99תוקףבתהליך רישוימהות עסקפאב שעיקר פעילותו הגקבוצהמזון
רישיון100875005שם עסקאמריקן ברוסצ'יקןרחובלשםבית71תוקףבתהליך רישוימהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100993005שם עסקאס.אם.סי אוטומושייןרחובשד' המלאכותבית121תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101000004שם עסקב.ה. דבליו ייבוא ושירחובשד' המלאכותבית7תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101021011שם עסקבאמבורחובגינת האלהבית80תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שיש בו טיפולקבוצהמזון
רישיון101021012שם עסקבאמבורחובגינת האלהבית80תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101062004שם עסקבופה לאכול ולהתאהברחובלב העירבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון101074004שם עסקבייגל קפהרחובגינת האלהבית80תוקףבתהליך רישוימהות עסקאטליזקבוצהמזון
רישיון101080006שם עסקבליקר בייקרירחובלב העירבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101092005שם עסקבנדיקטרחובגינת האלהבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101132004שם עסקג.ע. איילון אחזקות ברחובקיפודןבית16תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101254008שם עסקג.ע. איילון אחזקות ברחובחטיבת גולניבית9תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101392014שם עסקגאגא בר בע"מרחובהגנןבית44תוקףבתהליך רישוימהות עסקהובלת מזון רכב מספרקבוצהמזון
רישיון101392015שם עסקגאגא בר בע"מרחובהגנןבית44תוקףבתהליך רישוימהות עסקהובלת מזון רכב מספרקבוצהמזון
רישיון101392016שם עסקגאגא בר בע"מרחובהגנןבית44תוקףבתהליך רישוימהות עסקהובלת מזון רכב מספרקבוצהמזון
רישיון101392017שם עסקגאגא בר בע"מרחובהגנןבית44תוקףבתהליך רישוימהות עסקהובלת מזון רכב מספרקבוצהמזון
רישיון101462002שם עסקגויטע שמעוןרחובשד' יצחק רביבית25תוקףבתהליך רישוימהות עסקאולם ספורטקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101496012שם עסקגולדהרחובשדרות המקצועבית13תוקףבתהליך רישוימהות עסקמזון ומרכיביוקבוצהמזון
רישיון101496013שם עסקגולדן סוכנויות אוטוברחובשדרות המקצועבית13תוקףבתהליך רישוימהות עסקהובלת מזון 19373702קבוצהמזון
רישיון101496014שם עסקגלוברנדס בע"מרחובשדרות המקצועבית13תוקףבתהליך רישוימהות עסקהובלת מזון 19373602קבוצהמזון
רישיון101509001שם עסקגלוברנדס בע"מרחובעמק דותןבית66תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101557003שם עסקגלוברנדס בע"מרחובהמעייןבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101588002שם עסקגלוברנדס בע"מרחובהמעייןבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון101588003שם עסקגלעד קרמיקהרחובהמעייןבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקמקום לעריכת מופעים וקבוצהמזון
רישיון101603002שם עסקהדגים של זינירחובלב העירבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101606005שם עסקהיכל השבטיםרחובהקדרבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקקונדיטוריהקבוצהמזון
רישיון101609001שם עסקהמקום של בנירחובעמק דותןבית66תוקףבתהליך רישוימהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101650001שם עסקהשדרה ה- 15רחובלאה אמנובית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101675001שם עסקהתונסאי של פאפארחובהחרטבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה ללא משקאות משכקבוצהמזון
רישיון101751001שם עסקווישיי טכנולוגיות מתרחובעמק איילוןבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101764001שם עסקחברת dsvרחובלב העירבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101829000שם עסקחברת אלפא ביורחובהקדרבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקמפעל לייצור בשר, מרכקבוצהמזון
רישיון101829001שם עסקחברת אלפא ביורחובהקדרבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101843000שם עסקחומוס הארץרחובהמעייןבית13תוקףבתהליך רישוימהות עסקאחסנת מזון יבשקבוצהמזון
רישיון101843001שם עסקחלום יעקברחובהמעייןבית13תוקףבתהליך רישוימהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101850000שם עסקחממה מודיעין בע"מרחובהמעייןבית44תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101851000שם עסקטורטיה בררחובשד' מנחם בגיבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון101855000שם עסקטיב טעם רשתות בע"מרחובצאלוןבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101865001שם עסקטיב טעם רשתות בע"מרחובאזור המלאכהבית999תוקףבתהליך רישוימהות עסקמגרסה מגרש 811קבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101871000שם עסקטיב טעם רשתות בע"מרחובשדרות ההתעשיבית7תוקףבתהליך רישוימהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101878000שם עסקיורוסטנדרטרחובאזור המלאכהבית125תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101888000שם עסקיינות ביתןרחובשדרות המקצועבית11תוקףבתהליך רישוימהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101895000שם עסקיינות ביתןרחובשד' הרכסבית64תוקףבתהליך רישוימהות עסקמזון ומרכיביו - אחסוקבוצהמזון
רישיון101895001שם עסקיענקל'הרחובשד' הרכסבית64תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית קירור למזון אחרקבוצהמסחר ושונות
רישיון101943000שם עסקלה מוצרלהרחובערערבית14תוקףבתהליך רישוימהות עסקאטליזקבוצהמזון
רישיון101943001שם עסקלואררחובערערבית14תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101944000שם עסקלומיטורחובערערבית14תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101947000שם עסקמזרח ומערב ייבוא ושירחובשד' הרכסבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקתכשירים וציוד רפואיקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101947001שם עסקמזרח ומערב ייבוא ושירחובשד' הרכסבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקציוד רפואי אחסונם, מקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101951001שם עסקמכולת קיפודןרחובהמעייןבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101961000שם עסקמספרת ELCרחובשד' הרכסבית13תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101964000שם עסקמעדני מאמירחובפיקוסבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101969000שם עסקמעדני מאמירחובצלע ההרבית8תוקףבתהליך רישוימהות עסקחומר גלם, מוצר, מכשיקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101971000שם עסקמקסיקני מודיעין בהצלרחובדם המכביםבית32תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל לרבות משקאוקבוצהמזון
רישיון101972000שם עסקמרכז הבשררחובחטיבת גולניבית9תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101973000שם עסקמשולשיםרחובגינת האלהבית80תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל ומשקאות משכקבוצהמזון
רישיון101975000שם עסקמשק תשובהרחובשד' הרכסבית27תוקףבתהליך רישוימהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101976000שם עסקסוויט טיים מודיעין ברחובהנביאיםבית4תוקףבתהליך רישוימהות עסקחדר נשקקבוצהשרות,שמירה,ואבטחה
רישיון101978000שם עסקסולראדג' טכנולוגיותרחובהשדרה המרכזיבית15תוקףבתהליך רישוימהות עסקחנות לאביזרי מיןקבוצהמסחר ושונות
רישיון101979000שם עסקסופר סיטירחובעמק איילוןבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101980000שם עסקסופר סיטירחובהשדרה המרכזיבית15תוקףבתהליך רישוימהות עסקאחסנת תמרוקיםקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101981000שם עסקעיריית מודיעיןרחובשד' המלאכותבית121תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול ללא טיפול במזוקבוצהמזון
רישיון101982000שם עסקפיצוחי אזובלרחובעמק איילוןבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101982001שם עסקקוקי קריםרחובעמק איילוןבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101983000שם עסקקליית יבגירחובדם המכביםבית36תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול עם טיפול במזוןקבוצהמזון
רישיון101984000שם עסקקן התור הנדסה ובניןרחובדם המכביםבית32תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל קונדיטוריהקבוצהמזון
רישיון101987000שם עסקקסם האיטליזרחובלב העירבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקקיוסקקבוצהמסחר ושונות
רישיון101988000שם עסקקפה גרגרחובחטיבת גולניבית9תוקףבתהליך רישוימהות עסקטיפולי יופי וקוסמטיקקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101990000שם עסקקפה עמנואלרחובהסוחרבית102תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל לרבות משקאוקבוצהמזון
רישיון101990001שם עסקקצביית חרמוןרחובהסוחרבית102תוקףבתהליך רישוימהות עסקמשקאות משכרים, פאב בקבוצהמזון
רישיון101990002שם עסקקצביית חרמוןרחובהסוחרבית102תוקףבתהליך רישוימהות עסקדיסקוטקקבוצהמזון
רישיון101990003שם עסקקשטן דאלי בע"מרחובהסוחרבית102תוקףבתהליך רישוימהות עסקמקום לעריכת מופעיםקבוצהמזון
רישיון101991000שם עסקקשטן דאלי בע"מרחובדם המכביםבית36תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון101992000שם עסקרון ממן עיצוב שיעררחובשדרות המקצועבית14תוקףבתהליך רישוימהות עסקתכשירים וציוד רפואיקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101992001שם עסקרוקטוירחובשדרות המקצועבית14תוקףבתהליך רישוימהות עסקתכשירים וציוד רפואיקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101993000שם עסקשבולת השרוןרחובגינת האלהבית80תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון101994000שם עסקשווארמת אבו גושרחובדם המכביםבית36תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101995000שם עסקשלי - אוכל מוכןרחובלב העירבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שיש בו טיפולקבוצהמזון
רישיון101995001שם עסקשמבזולהרחובלב העירבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101995002שם עסקתן ג'ו מוצרי איכות לרחובלב העירבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקמזון לבעלי חיים - אחקבוצהחקלאות,ובעלי חיים


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד