טבלת עסקים בתהליך רישוי נכון ליום 15.3.2020

רישיוןשם עסקרחובביתתוקףמהות עסקקבוצה
רישיון100014013שם עסקיינות ביתןרחובעמק החולהבית76תוקף40מהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון100544008שם עסקיינות ביתןרחובעמק החולהבית76תוקף40מהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון100598007שם עסקבורגר'ס בר מודיעיןרחובגינת דותןבית2תוקף40מהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון100767011שם עסקבאמבורחובהרי ישראלבית999תוקף40מהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון100795006שם עסקדואטרחובהשדרה המרכזיבית15תוקף40מהות עסקהובלת מזון 6438413קבוצהמזון
רישיון100883008שם עסקהבריאהרחובאזור המלאכהבית125תוקף40מהות עסקאולם שמחות ואירועיםקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101000004שם עסקשווארמת אבו גושרחובשד' המלאכותבית7תוקף40מהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101021008שם עסקסופר ס.מ. מעייןרחובגינת האלהבית80תוקף40מהות עסקמרכול שיש בו טיפול וקבוצהמזון
רישיון101035004שם עסקפקאן סיןרחובלב העירבית2תוקף40מהות עסקהכנת מזון ומכירתוקבוצהמזון
רישיון101072007שם עסקהשמן פינוק מודיעיןרחובלב העירבית2תוקף40מהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101080006שם עסקאמריקן ברוסצ'יקןרחובלב העירבית2תוקף40מהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101110005שם עסקאצה סושי בררחובעמק איילוןבית21תוקף40מהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101118001שם עסקמיקוד שמירה ואבטחהרחובלב העירבית2תוקף40מהות עסקחדר נשקקבוצהשרות,שמירה,ואבטחה
רישיון101153026שם עסקנ.ר.ג יסמין ייצור ושרחובשד' הרכסבית45תוקף40מהות עסקבית אוכל מטבח קצה בקקבוצהמזון
רישיון101153027שם עסקקרביץרחובשד' הרכסבית45תוקף40מהות עסקאיחסון חומרי חיטוי וקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101185008שם עסקקפה פארק ענבהרחובשדרות החשמונבית0תוקף40מהות עסקבית אוכל לרבות משקאוקבוצהמזון
רישיון101265013שם עסקנובולוגרחובהמעייןבית55תוקף40מהות עסקתרופות וציוד רפואיקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101597003שם עסקפיצה צ'יזרחובעמק דותןבית66תוקף40מהות עסקבית אוכל ללא משקאותקבוצהמזון
רישיון101606005שם עסקיענקל'הרחובהקדרבית1תוקף40מהות עסקקוננדיטוריהקבוצהמזון
רישיון101606006שם עסקיענקל'הרחובהקדרבית1תוקף40מהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101655006שם עסקיינות ביתןרחובאזור המלאכהבית125תוקף40מהות עסקחנות מעל 800 מ"רקבוצהמסחר ושונות
רישיון101655012שם עסקיינות ביתןרחובאזור המלאכהבית125תוקף40מהות עסקמרכול עם טיפולקבוצהמזון
רישיון101655013שם עסקיינות ביתןרחובאזור המלאכהבית125תוקף40מהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101655016שם עסקיינות ביתןרחובאזור המלאכהבית125תוקף40מהות עסקמכירת מזון לבעלי חייקבוצהחקלאות,ובעלי חיים
רישיון101663001שם עסקלבוא אירועיםרחובהחרטבית10תוקף40מהות עסקבית אוכל ומשקאות משכקבוצהמזון
רישיון101663002שם עסקלבוא אירועיםרחובהחרטבית10תוקף40מהות עסקמקום לעריכת אירועיםקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101730004שם עסקיורו ישראלרחובשד' מנחם בגיבית21תוקף40מהות עסקיריד אומנות וסידקיתקבוצהמסחר ושונות
רישיון101736003שם עסקא.ב.א ויקטורירחובשד' מנחם בגיבית21תוקף40מהות עסקחנות מעל 800 מ"רקבוצהמסחר ושונות
רישיון101736004שם עסקא.ב.א ויקטורירחובשד' מנחם בגיבית21תוקף40מהות עסקמרכול שיש בו טיפולקבוצהמזון
רישיון101736005שם עסקא.ב.א ויקטורירחובשד' מנחם בגיבית21תוקף40מהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101769036שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקף40מהות עסקהובלת מזון 65974801קבוצהמזון
רישיון101769037שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקף40מהות עסקהובלת מזון 65974901קבוצהמזון
רישיון101769038שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקף40מהות עסקהובלת מזון 65974701קבוצהמזון
רישיון101769039שם עסקמרלוג רמי לוירחובצלע ההרבית17תוקף40מהות עסקתמרוקים איחסונםקבוצהמזון
רישיון101779000שם עסקאריאל סוכנויות רכברחובהקדרבית10תוקף40מהות עסקמכירת רכביםקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101818000שם עסקמסעדת פורטופינורחובאזור המלאכהבית121תוקף40מהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון101829000שם עסקמעדני מאמירחובהקדרבית1תוקף40מהות עסקמפעל לייצור בשר, מרכקבוצהמזון
רישיון101829001שם עסקמעדני מאמירחובהקדרבית1תוקף40מהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101833000שם עסקהפלאפל של שבתאירחובלאה אמנובית1תוקף40מהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101835000שם עסקרולדיןרחובשד' המלאכותבית121תוקף40מהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101841001שם עסקפלקסטרוניקס בע"מרחובשד' הרכסבית39תוקף40מהות עסקמסעדה /מטבח מבשלקבוצהמזון
רישיון101841002שם עסקפלקסטרוניקס בע"מרחובשד' הרכסבית39תוקף40מהות עסקבית אוכל קפיטריה חלבקבוצהמזון
רישיון101843000שם עסקג.ע. איילון אחזקות ברחובהמעייןבית13תוקף40מהות עסקאחסנת מזון יבשקבוצהמזון
רישיון101843001שם עסקג.ע. איילון אחזקות ברחובהמעייןבית13תוקף40מהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101846001שם עסקע.ר.ד. הובלות דוד בערחובהצמיחהבית4תוקף40מהות עסקרכב להובלת מזון 8801קבוצהמזון
רישיון101846002שם עסקע.ר.ד. הובלות דוד בערחובהצמיחהבית4תוקף40מהות עסקרכב להובלת מזון 0801קבוצהמזון
רישיון101846003שם עסקע.ר.ד. הובלות דוד בערחובהצמיחהבית4תוקף40מהות עסקרכב להובלת מזון 2739קבוצהמזון
רישיון101846004שם עסקע.ר.ד. הובלות דוד בערחובהצמיחהבית4תוקף40מהות עסקרכב להובלת מזון 1730קבוצהמזון
רישיון101846005שם עסקע.ר.ד. הובלות דוד בערחובהצמיחהבית4תוקף40מהות עסקתכשירים לשימוש וטרינקבוצהמסחר ושונות
רישיון101850000שם עסקחברת dsvרחובהמעייןבית44תוקף40מהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101851000שם עסקמקסיקני מודיעין בהצלרחובשד' מנחם בגיבית21תוקף40מהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון101853000שם עסקמנטין אינווסטמנטס בערחובשד' הרכסבית35תוקף40מהות עסקפלסטיק ומוצריו ייצורקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101855000שם עסקבנדיקטרחובצאלוןבית1תוקף40מהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101857000שם עסקביגהרחובלב העירבית2תוקף40מהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101858001שם עסקרום ישראל במות הרמהרחובצלע ההרבית21תוקף40מהות עסקתחנת דלק ותידלוקקבוצהדלק, אנרגיה
רישיון101860000שם עסקחברת דואר ישראלרחובשד' הרכסבית21תוקף40מהות עסקחדר נשק והובלהקבוצהשרות,שמירה,ואבטחה
רישיון101861000שם עסקהממלכה מודיעיןרחובעמק איילוןבית21תוקף40מהות עסקמכירת מוצרי טבקקבוצהמסחר ושונות
רישיון101862000שם עסקקסבהרחובדם המכביםבית55תוקף40מהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101866000שם עסקיאמירחובשד' מנחם בגיבית21תוקף40מהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון101867000שם עסקמורדן בר איי.אס.איי.רחובדם המכביםבית55תוקף40מהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101869000שם עסקי. לרר (הנדסה)רחובאזור המלאכהבית999תוקף40מהות עסקמגרסה מגרש 908 מורשתקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101871000שם עסקגלעד קרמיקהרחובשדרות ההתעשיבית7תוקף40מהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101873000שם עסקהעיקר הבריאות (2017)רחובהנגר-אזור המבית12תוקף40מהות עסקתכשירים וציוד רפואי,קבוצהמסחר ושונות
רישיון101874000שם עסקפסטה בסטהרחובדם המכביםבית63תוקף40מהות עסקבית אוכל לרבות משקאוקבוצהמזון
רישיון101875000שם עסקא.א. מראותרחובצלע ההרבית31תוקף40מהות עסקחומר גלם ייצורוקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיוןשם עסקרחובביתתוקףמהות עסקקבוצה


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד