פטור נכס ריק/לא ראוי

05/07/2023 ט"ז תמוז תשפ"ג

נכס ריק

ניתן לבקש הנחה מארנונה עבור נכס ריק מכל חפץ ואדם וללא שימוש.

ההנחה תינתן לבעלי הנכס בשיעור של 100% לתקופה מצטברת של עד 6 חודשים.

לא יינתן פטור לתקופה הפחותה מ- 30 יום רצופים בהם עמד הנכס ריק

מתן ההנחה כפוף לביקורת בנכס על ידי נציגי העירייה המלמדת כי הנכס עומד בתנאי הפטור

לחצו כאן לטופס המקוון

פטור מארנונה לבנין שנהרס או ניזוק (נכס לא ראוי)

ניתן לבקש הנחה עבור נכס שנהרס לחלוטין או שניזוק כך שלא ניתן להשתמש בו ואין משתמשים בו בפועל (סעיף 30 לפקודת העיריות) הנחה בשיעור של 100% לתקופה של עד שלוש שנים

מתן ההנחה כפוף לעריכת ביקורת בנכס על ידי נציגי העירייה המלמדת כי הנכס עומד בתנאי הפטור

לחצו כאן לטופס המקווןפניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד