תכנון אסטרטגי

26/04/2021 י"ד אייר תשפ"א

היחידה לתכנון אסטרטגי ומחקר בעיריית מודיעין מכבים רעות אחראית על הובלת מהלכים אסטרטגיים של הטמעת החזון העירוני. מתוך ראייה מתכללת וארוכת טווח לצורך תכנון מדיניות עירונית היחידה תערוך ניתוח ואפיון סוגיות העומדות על סדר היום העירוני, ניתוח נתונים ותחזיות דמוגרפיות, לצד גיבוש פתרונות לטווחי זמן שונים וזאת בהתאם להנחיית הנהלת העיר.

היחידה אמונה על ליווי תהליכי מטה חוצי ארגון, על הקמת בנק נתונים עירוניים שיסייע בפיתוח תשתית הידע העירוני. באמצעות כך היחידה לתכנון אסטרטגי מאפשרת למקבלי ההחלטות בעירייה לקבל זווית נוספת לקבלת ההחלטות בהתאם לתהליכים ולמגמות תוך יצירת תהליך קביעת מדיניות מקצועי וכוללני.

באמצעות עבודת מטה במהלכו מגובש מידע לתכנון לטווח בינוני וארוך ברשות, היחידה האסטרטגית מסייעת לייצר מנגנון להתראה מוקדמת, התמודדות עם אי-ודאות רבה, לחצי קבוצות, ואינטרסים וכן זיהוי הזדמנויות וצמתי פעולה חדשים, מתוך ראיה אינטגרטיבית. בכך היחידה מסייעת ליצירת סדר עדיפויות עירוני זיהוי וניתוח המשמעויות לטווח ארוך של החלטות לטווח קצר.

לצד זאת, היחידה מלווה תכניות אב ופרויקטים אסטרטגיים ומסייעת בהכנת תכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות לתכנון, פיתוח וביצוע מדיניות עירונית המבוססת על איסוף וניתוח נתונים שיטתי וזיהוי צרכים עירוניים, בשיתוף עם מנהלי היחידות המקצועיות, עדכון התכניות על פי הצרכים המתעדכנים וקיום בקרה על הביצוע.

היחידה לתכנון אסטרטגי ומחקר מופקדת על מגוון נושאים אשר העיקריים בהם הינם:

תכנון אסטרטגיתכנון אסטרטגי

שנתון סטטיסטי 2020

ניתוח המצב הקיים ונתונים המשקפים את אופייה של העיר, יחד עם תחזיות עתידיות במדדים שונים. המידע כולל מאפיינים פיזיים ואנושיים של העיר כגון מספר תושבים, מאזן הגירה, ריבוי טבעי, נתוני בינוי, דיור, מסחר ותעסוקה, חינוך והשכלה, מאפיינים כלכליים, עבודה ורווחה, מרכזי פעילות, שטחים ירוקים ועוד.

לצפייה בשנתון סטטיסטי בין השנים 1996-2020

ליווי תכניות עבודה עירוניות ובקרתן - היערכות מוקדמת מסייעת לקדם יעדים אסטרטגיים עירוניים באופן יעיל ואפקטיבי יותר ותורמת למיקוד וסנכרון בין יחידות המטה השונות.

ניהול מחקרים ותכניות עבודה

ניהול מחקרים וניתוח מעמיק של נתונים והצלבת מידע ככלי לתכנון עתידי של פני העיר ואיכות החיים בה. על בסיס כך, גיבוש תכניות עבודה עירוניות ובקרתן - היערכות מוקדמת מסייעת לקדם יעדים אסטרטגיים עירוניים באופן יעיל ואפקטיבי יותר ותורמת למיקוד וסנכרון בין יחידות המטה השונות.

לצפייה בתכניות עבודה לדוגמא
פעולות עיריית מודיעין מכבים רעות בתקופת משבר הקורונה, אפריל 2020

הערכות עיריית מודיעין מכבים רעות להתפרצות מחודשת של נגיף הקורונה, יוני 2020

סקרי דעת קהל

ביצוע סקרי דעת קהל בהתאם למאפיינים שונים במטרה להבין טוב יותר מהם צרכי התושבים בעיר בכללותה ובפילוח השכונות השונות בפרט. היחידה עורכת ניתוח כמותני של כל המדדים שנבדקו בסקרי עמדות ומנגישה אותם לאגפים השונים בעירייה בהתאם להמלצות ומגמות רצויות.

לצפייה בסקרים לדוגמא:פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד