תנאים סביבתיים - אישור ארובות

11/12/2023 כ"ח כסלו תשפ"ד

1. ארובת תנור להסקה דירתית

 • בהתאם לתקן ישראלי ת"י 838 חלק 3 לעניין הארובה וחלק 4 לעניין המכל.

  יש לשים לב בעיקר לדרישות הבאות:

  1.1 גובה ארובה של תנור להסקה דירתית יהיה 2 מ' לפחות מעל גובה בנינים סמוכים ברדיוס של 15מ' סביב הארובה.

  1.2 באזור שמסביב למיכל הדלק, במרחק של 1.5 מ' ממנו, לא יימצא כל חומר דליק.

  1.3 המרחק בין המכל לבין כל בניין, תאי בקרה של צנרת הביוב ודרך לא יהיו קטנים מ- 2.5 מ'.

  1.4 סביב למכל ייבנה קיר בטון אשר עוביו 10 ס"מ לפחות.

  1.5 מכל הדלק יותקן במאצרה בנפח 110% .

  1.6 הארובה תבלוט לפחות 2 מ' מעל גג שטוח. הארובה תבלוט 0.5 מ' לפחות מעל הרכס של גג משופע. בכל מקרה תבלוט הארובה 0.3 מ' לפחות מעל הנקודה הגבוהה ביותר של השטח הבנוי על הגג. ארובה המותקנת בבניין נמוך מהבניינים האחרים שבסביבה תבלוט ב— 2 מ' לפחות מעל לנקודת המפגש בין ציר הארובה לבין הקווים הדמיוניים הנטויים ב- 30 מעלות כלפי האופק והיוצאים מהקצה העליון של כל בניין שבאותו נכס, או בנכסים שכנים ברדיוס של 15 מ' מהארובה.

  1.7 המרחק המותר בין הארובה על לגובה של 2 מ' מהיציאה מהתנור, לבין מבנה דליק או לבין עצמים דליקים לא יהיה קטן מ- 45 ס"מ בכיוון האנכי ומ- 25 ס"מ בכיוון האופקי. במקרה שאין אפשרות לשמור על מרחקים אלה, תותקן מחיצת בידוד נאותה ביניהם. יציאת הארובה אל מחוץ לבניין תיעשה דרך קיר חיצון של הבניין ובמרחק של 30 ס"מ לפחות מכל פתח קיים בקיר.

2 . ארובה לקמין עץ

 • בהתאם לדרישות התקן הישראלי 2-1368

  יש לשים לב בעיקר לדרישות הבאות:

  2.1 הארובה תותקן ככל האפשר באופן אנכי.

  2.2הארובה תבלוט 1 מ' לפחות מעל לנקודת המפגש של הארובה עם הגג.

  2.3 במידה ונמצאים מבנים סמוכים ברדיוס של 10 מ' ממוצא הארובה- גובה נקודת הפליטה יהיה גדול ב- 1 מ' לפחות מהקצה העליון של חלונות החדרים העליונים המיועדים לשהייה קבועה של בני אדם.

  2.4 המרחק המותר בין ארובה שגובהה עד 2 מ' מהיציאה מהתנור לבין מבנה או עצמים דליקים לא יהיה קטן מ- 45 ס"מ בכיוון אנכי ומ- 25 ס"מ בכיוון אופקי.

3 . ארובה לקמין גפ"מ

 • בהתאם לדרישות ת"י 995 ות"י 158 חלק-3

  יש לשים לב בעיקר לדרישות הבאות:

  3.1 הארובה תותקן ככל האפשר ישר כלפי מעלה.

  3.2 מוצא הארובה (נקודת הפליטה) יהיה במרחק אופקי של 25 ס"מ לפחות ומרחק אנכי של 45 ס"מ לפחות מכל חומר דליק (שאינו עמיד בטמפרטורה של 60 מעלות צלסיוס).

  3.3 מוצא הארובה (נקודת הפליטה), יהיה במרחק של 50 ס"מ לפחות מכל פתח בבניין ומרחק של 120ס"מ לפחות מפתח בניין מעליו.

  3.4 גובה הארובה מעל הגג יהיה מינימום 50 ס"מפניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד