דוחות שנתיים חופש המידע

29/02/2024 כ' אדר תשפ"ד

מסמךקישור
מסמךדין וחשבון לשנת העבודה 2023קישורדין וחשבון לשנת העבודה 2023 - קישור לקובץ PDF
מסמךדין וחשבון לשנת העבודה 2022קישורדין וחשבון לשנת העבודה 2022 - קישור לקובץ PDF
מסמךדין וחשבון לשנת העבודה 2021קישורדין וחשבון לשנת העבודה 2021 - קישור לקובץ PDF
מסמךדין וחשבון לשנת העבודה 2020קישורדין וחשבון לשנת העבודה 2020 - קישור לקובץ PDF
מסמךדין וחשבון לשנת העבודה 2019קישורדין וחשבון לשנת העבודה 2019 - קישור לקובץ PDF
מסמךדין וחשבון לשנת העבודה 2018קישורדין וחשבון לשנת העבודה 2018 - קישור לקובץ PDF
מסמךדין וחשבון לשנת העבודה 2017קישורדין וחשבון לשנת העבודה 2017 - קישור לקובץ PDF
מסמךדין וחשבון לשנת העבודה 2016קישורדין וחשבון לשנת העבודה 2016 - קישור לקובץ PDF
מסמךדין וחשבון לשנת העבודה 2015קישורדין וחשבון לשנת העבודה 2015 - קישור לקובץ PDF
מסמךדין וחשבון לשנת העבודה 2014קישורדין וחשבון לשנת העבודה 2014 - קישור לקובץ PDF
מסמךדין וחשבון לשנת העבודה 2013קישורדין וחשבון לשנת העבודה 2013 - קישור לקובץ PDF
מסמךדין וחשבון לשנת העבודה 2012קישורדין וחשבון לשנת העבודה 2012 - קישור לקובץ PDF
מסמךדין וחשבון לשנת העבודה 2011קישורדין וחשבון לשנת העבודה 2011 - קישור לקובץ PDF
מסמךדין וחשבון לשנת העבודה 2010קישורדין וחשבון לשנת העבודה 2010 - קישור לקובץ PDF
מסמךדין וחשבון לשנת העבודה 2009קישורדין וחשבון לשנת העבודה 2009 - קישור לקובץ PDF
מסמךדין וחשבון לשנת העבודה 2008קישורדין וחשבון לשנת העבודה 2008 - קישור לקובץ PDF
מסמךדין וחשבון לשנת העבודה 2007קישורדין וחשבון לשנת העבודה 2007 - קישור לקובץ PDF
מסמךדין וחשבון לשנת העבודה 2006קישורדין וחשבון לשנת העבודה 2006 - קישור לקובץ PDF
מסמךדין וחשבון לשנת העבודה 2005קישורדין וחשבון לשנת העבודה 2005 - קישור לקובץ PDF
מסמךדין וחשבון לשנת העבודה 2004קישורדין וחשבון לשנת העבודה 2004 - קישור לקובץ PDF
מסמךדין וחשבון לשנת העבודה יולי 2001 - 2002קישורדין וחשבון לשנת העבודה יולי 2001 - 2002 - קישור לקובץ PDF
מסמךדין וחשבון לשנת העבודה ספטמבר 1999 - יולי 2001קישורדין וחשבון לשנת העבודה ספטמבר 1999 - יולי 2001 - קישור לקובץ PDF


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד