תשלומים

10/09/2023 כ"ד אלול תשפ"ג

תשלום דרך האינטרנט

בחר את הנושא הרצוי לתשלום. אנו ממליצים לבצע בירורים על התשלומים, בימים א'- ה' בין השעות 13:00- 08:30. בטלפון: 08-9726039 פקס: 08-6348707.

 • תשלום טלפוני בכרטיס אשראי -ניתן לבצע תשלום טלפוני 24 שעות ביממה (לא כולל שבתות וחגים), בימי שישי וערבי חג, עד 13:00 לתשלום טלפוני: 072-2755447

סוג התשלוםאתרקישור
סוג התשלוםתשלום ארנונה ואגרת שמירהאתרcity4uקישור מעבר לאתר תשלומים city4you - קישור לאתר חיצוני
סוג התשלוםתשלום ארנונה ואגרת שמירהאתרpaybillקישורמעבר לאתר התשלומים - Paybill - קישור לאתר חיצוני
סוג התשלוםתשלום דוחות חניהאתרcity4uקישורתשלום דוחות חניה - קישור לאתר חיצוני
סוג התשלוםתשלום ביטוח תאונות / סל תרבותאתרPaybillקישורביטוח תאונות או סל תרבות - קישור לאתר חיצוני
סוג התשלוםתשלומי חינוךאתרcity4uקישורתשלום ביטוח תאונות וסל תרבות - קישור לאתר חיצוני
סוג התשלוםאבחון דידקטיאתרpaykalקישוראבחון דידקטי - קישור לאתר חיצוני
סוג התשלוםאבחון פסיכודידקטיאתרpaykalקישוראבחון פסיכודידקטי - קישור לאתר חיצוני
סוג התשלוםתשלומי הנדסהאתראתר הנדסהקישורתשלומי הנדסה באתר הנדסה - קישור לאתר חיצוני
סוג התשלוםתשלום רכישת מפותאתרpaykalקישורתשלום רכישת מפות - קישור לאתר חיצוני בחלון חדש
סוג התשלוםתשלום דוח פיקוח עירוניאתרcity4uקישורתשלום דוח פיקוח עירוני - קישור לאתר חיצוני
סוג התשלוםתשלום דוח שיטור עירוניאתרcity4uקישורתשלום דוח שיטור עירוני באתר city4u - קישור לאתר חיצוני
סוג התשלוםהוראה לתשלום גזר דיןאתרcity4uקישורהוראה לתשלום גזר דין - קישור לאתר חיצוני
סוג התשלוםתשלום אגרת שילוטאתרcity4uקישורתשלום אגרת שילוט - קישור לאתר חיצוני
סוג התשלוםתשלום אגרת רישוי עסקיםאתרcity4uקישורתשלום אגרת רישוי עסקים - קישור לאתר חיצוני
סוג התשלוםתשלום אגרת בקשת מידעאתרpaykalקישורחופש מידע - קישור לאתר חיצוני בחלון חדש
סוג התשלוםתשלומי הורים לבית ספר אתרcitypayקישורתשלום חינוך באתר citypay - קישור לאתר חיצוני

תשלומים תקופתיים באמצעות שוברי תשלום והוראת קבע

החל משנת 2023 עברה עיריית מודיעין מכבים רעות לחישוב שונה של שומת הארנונה התקופתית, באופן שבו כל תקופה (חודשיים קלנדריים) מחושבת לפי מספר הימים בכל אותה תקופה.

בפועל, אין שינוי בחישוב הארנונה השנתית, אולם יתכן שוני בין התקופות, וזאת בהתאם למספר הימים בכל תקופה ותקופה.

יש באפשרותך לשלם את הארנונה בתשלומים לשיעורין באמצעות השוברים (חשבון תקופתי) המגיעים לביתך, בהוראת קבע בבנק וגם באמצעות כרטיסי אשראי. את התשלום ניתן לבצע בכל הבנקים, בבנק הדואר, במחלקת הגבייה ובמרכז שרות לאזרח. כמו כן, ניתן לשלם בכרטיסי האשראי בטלפון 072-2755447, 24 שעות ביממה, בימי שישי וערבי חג עד השעה: 13:00 (לא כולל שבתות וחגים).

תשלום בהוראת קבע
כדי להקל עליך וכדי לחסוך ממך את הצורך לטפל אחת לחודשיים בתשלום הארנונה ואגרת השמירה, ניתן למלא טופס הוראה לחיוב חשבון הבנק אשר יחוייב בתשלומים חודשיים צמודים למדד.

חיוב חשבונך בבנק יהיה בכל 15 לחודש. הסדר זה יקל עליך באי תשלום החשבונות במועדם.

בעל הוראת קבע בבנק נהנה מהיתרונות הבאים:
כדי להקל עליך וכדי לחסוך ממך את הצורך לטפל אחת לחודשיים בתשלום הארנונה ואגרת השמירה, מציעה לך הרשות לשלם באמצעות הוראת קבע בבנק, ב 12- תשלומים חודשיים צמודים למדד. חיוב חשבונך בבנק יהיה בכל 15 לחודש.

הדבר חוסך טרחה, ריצה, וחלילה תשלום קנסות וריבית על אי תשלום בזמן-הבנק יעשה בשבילך-ללא הוצאות נוספות.

החשבון בבנק מחויב מידי 15 לחודש (12 תשלומים) במקום 6 תשלומים דו - חודשיים גבוהים יותר.

טופס מקוון - בקשה להוראת קבע בבנק

תשלום בהוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי
ניתן לשלם את תשלומי הארנונה ואגרת השמירה באמצעות הוראת קבע, דרך כרטיס אשראי.

טופס מקוון - בקשה להוראת קבע בכרטיס אשראי

אכיפת הגבייה

העירייה מספקת לתושבים מגוון גדול של שירותים כגון:

 • חינוך ותרבות, נוער.

 • נוער וספורט.

 • שרותי דת.

 • אחזקת כבישים ומדרכות.

 • ניקיון העיר.

 • טאטוא ואיסוף אשפה.

 • תאורה.

 • גינון.

  כל זה עולה כסף רב, הבא ברובו מכספי משלם המיסים. רוב תושבי העיר משלמים את מיסיהם בזמן.

  נגד החייבים המפגרים בתשלומיהם, נוקטת הרשות באמצעי אכיפת גבייה כגון:

 • צעדים משפטיים.

 • עיקול משכורתו של החייב.

 • עיקול חובות המגיעים לחייב.

 • עיקול כספיי החייב בבנקים.

 • עיקולי מיטלטלין.

  הליכי אכיפת גבייה יגרמו לחייב הוצאות נוספות: אגרת בית משפט, אגרת הוצאה לפועל, שכר טרחת עורך דין ועוד, וזאת בנוסף לריבית והצמדה שמצטברות לכל חוב.

  העירייה אינה ששה לנקוט באמצעים נגד המפגרים בתשלום חובותיהם. בידך האפשרות להימנע מאי הנעימות ומהוצאות מיותרות. נא הסדר חובותיך עפ"י האפשרויות שפורטו לעיל.

חלופי מחזיקים בנכס

עפ"י פקודת העיריות חובת תשלום הארנונה חלה על המחזיק בנכס בפועל, לכן על כל שינוי החל בנכס שבחזקתך (חילופי דייר ו/או שינוי שטח ו/או שימוש בנכס), יש להודיע למחלקת הגבייה בכתב ומיד. בעל הנכס אחראי להודיע על שינוי המחזיק בנכס, אחרת יחויב הוא במיסים וביתר החובות, עד לתאריך מסירת ההודעה.

במקרה של רכישה, מכירה או השכרת הנכס

 • תצלום חוזה השכירות/מכר כנדרש, בציון: תחילת מועד החזקה בנכס, פרטי המחזיק החדש. מס' הזיהוי (מס' ת"ז או מס' ח.פ./ח.צ./עמותה)

 • צילום תעודת הזהות + ספח הן של המשכירים והשוכרים (במקרה של השכרת נכס),או של המוכרים והקונים (במקרה של מכירת נכס).במקרה ואחד הצדדים הינו חברה בע"מ יש להמציא צילום תעודת רישום ברשם החברות.

 • תצלום נסח מהטאבו (במקרה של שינוי בעלות). כל עוד לא תתקבל הודעה כאמור לעיל, על שינוי המחזיק בנכס, תחול חובת תשלום החובות על המחזיק הרשום בעירייה.

  לתשומת לבך! חובת התשלום חלה על המחזיק הידוע והרשום בעירייה. זכור אם הינך עומד לרכוש או למכור נכס, בטרם ייחתם החוזה, בדוק בעירייה מהם המיסים, האגרות וההיטלים החלים על הנכס! הארנונה על השכרה של נכס - החוק קובע כי בתקופת השכרה, הקצרה משנה, יהיה המשכיר בלבד חייב בתשלום הארנונה ולא השוכר.

  לחצו כאן להגשת בקשה לשינוי מחזיק בנכספניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד