ישיבות המועצה

25/07/2022 כ"ו תמוז תשפ"ב

ישיבות המועצה מתועדות ומסוכמות בפרוטוקול עליו אחראי מנכ"ל העירייה.

בפרוטוקול יופיעו הפרטים הבאים:
1. מועד הישיבה.
2. שמות חברי המועצה הנוכחים בישיבה וכן הנעדרים מהישיבה.
3. סדר היום.
4. ההצעות והנמקתן.
5. ההחלטות ותוצאות ההצבעה - ציון שמות המצביעים ואופן הצבעתם.

  • בקשה לתיקון פרוטוקול- חבר מועצה ראשי להגיש הצעה לתיקון הפרוטוקול. במידה ולא הוגשה בקשה כאמור, רואים אותו כמאושר.

  • שמירת הפרוטוקול - פרוטוקול של ישיבות המועצה יהיה שמור במשרדי המנכ"ל.

  • עיון בפרוטוקול - פרוטוקול של ישיבה בדלתיים פתוחות יהיה פתוח לעיון בשעות עבודת העירייה לכל מי שיש עניין בכך.


    ישיבות מועצת העיר שמן המניין מתוכננות בכל יום רביעי, בראשית כל חודש, בשעה 19:00 בחדר הישיבות.

צור קשר

שםתפקידטלפון עקריפניה
שםאהובה האוזרתפקידעוזרת מנכ"ל - לשכת מנכ"לטלפון עקרי08-9726210פניהפניה מקוונת לאהובה האוזר
תאריךמספר ישיבהסוג ישיבהפרוטוקולהקלטה
05/01/20221/22GlobalFiles/021020220123100737.pdf
02/02/20222/22GlobalFiles/021020220214113530.pdf
02/03/202203/22מן המנייןGlobalFiles/021020220306113502.pdf
06/04/202204/22מן המנייןGlobalFiles/021020220413092751.pdf
11/05/202205/22מן המנייןGlobalFiles/073020220606085950.pdf
01/06/202206/22מן המנייןGlobalFiles/073020220607101318.pdf
11/07/202207/22מן המנייןGlobalFiles/111120220725155258.pdf
01/08/2022 לא מן המנייןGlobalFiles/111120220803115351.pdf
01/08/2022 מן המנייןGlobalFiles/111120220803115815.pdf
07/09/2022 GlobalFiles/111120220913143854.pdfפניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד