ישיבות המועצה

08/09/2020 י"ט אלול תש"פ

ישיבות המועצה מתועדות ומסוכמות בפרוטוקול עליו אחראי מנכ"ל העירייה.

בפרוטוקול יופיעו הפרטים הבאים:
1. מועד הישיבה.
2. שמות חברי המועצה הנוכחים בישיבה וכן הנעדרים מהישיבה.
3. סדר היום.
4. ההצעות והנמקתן.
5. ההחלטות ותוצאות ההצבעה - ציון שמות המצביעים ואופן הצבעתם.

  • בקשה לתיקון פרוטוקול- חבר מועצה ראשי להגיש הצעה לתיקון הפרוטוקול. במידה ולא הוגשה בקשה כאמור, רואים אותו כמאושר.

  • שמירת הפרוטוקול - פרוטוקול של ישיבות המועצה יהיה שמור במשרדי המנכ"ל.

  • עיון בפרוטוקול - פרוטוקול של ישיבה בדלתיים פתוחות יהיה פתוח לעיון בשעות עבודת העירייה לכל מי שיש עניין בכך.

    ישיבות מועצת העיר שמן המניין מתוכננות בכל יום רביעי, בראשית כל חודש, בשעה 19:00 בחדר הישיבות.

צור קשר

שםתפקידטלפון עקריפניה
שםאהובה האוזרתפקידעוזרת מנכ"ל - לשכת מנכ"לטלפון עקרי08-9726210פניהפניה מקוונת לאהובה האוזר
תאריךמספר ישיבהסוג ישיבהפרוטוקולהקלטה
06/01/20211/2021מן המנייןGlobalFiles/021020210225134513.pdf
03/02/20212/2021מן המנייןGlobalFiles/021020210610130531.pdf
03/03/20213/2021GlobalFiles/021020210308145218.pdf
05/05/20214/21מן המנייןGlobalFiles/021020210511092456.pdf
09/06/2021 GlobalFiles/021020210614094338.pdf
01/07/2021 GlobalFiles/021020210708113040.pdf
01/09/2021 GlobalFiles/021020210905140805.pdf
05/10/2021 מן המנייןGlobalFiles/021020211010125908.pdfפניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד