ישיבות המועצה

08/09/2020 י"ט אלול תש"פ

ישיבות המועצה מתועדות ומסוכמות בפרוטוקול עליו אחראי מנכ"ל העירייה.

בפרוטוקול יופיעו הפרטים הבאים:
1. מועד הישיבה.
2. שמות חברי המועצה הנוכחים בישיבה וכן הנעדרים מהישיבה.
3. סדר היום.
4. ההצעות והנמקתן.
5. ההחלטות ותוצאות ההצבעה - ציון שמות המצביעים ואופן הצבעתם.

  • בקשה לתיקון פרוטוקול- חבר מועצה ראשי להגיש הצעה לתיקון הפרוטוקול. במידה ולא הוגשה בקשה כאמור, רואים אותו כמאושר.

  • שמירת הפרוטוקול - פרוטוקול של ישיבות המועצה יהיה שמור במשרדי המנכ"ל.

  • עיון בפרוטוקול - פרוטוקול של ישיבה בדלתיים פתוחות יהיה פתוח לעיון בשעות עבודת העירייה לכל מי שיש עניין בכך.

    ישיבות מועצת העיר שמן המניין מתוכננות בכל יום רביעי, בראשית כל חודש, בשעה 19:00 בחדר הישיבות.

צור קשר

שםתפקידטלפון עקריפניה
שםאהובה האוזרתפקידעוזרת מנכ"ל - לשכת מנכ"לטלפון עקרי08-9726210פניהפניה מקוונת לאהובה האוזר
תאריךמספר ישיבהסוג ישיבהפרוטוקולהקלטה
01/01/2020 מן המנייןGlobalFiles/021020200106125452.pdf
05/02/2020 מן המנייןGlobalFiles/091120200219145302.pdf
04/03/2020 מן המנייןGlobalFiles/026720200316140240.pdf
01/04/2020 מן המנייןGlobalFiles/091120200511131751.pdf
06/05/2020 מן המנייןGlobalFiles/091120200513082104.pdf
03/06/2020 מן המנייןGlobalFiles/091120200608102021.pdf
01/07/2020 מן המנייןGlobalFiles/091120200707124817.pdf
05/08/2020 מן המנייןGlobalFiles/021020200809133310.pdf
05/08/2020 לא מן המנייןGlobalFiles/021020200810115345.pdf
02/09/202009/20GlobalFiles/021020200909083515.pdfפניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד