ישיבות המועצה

31/05/2023 י"א סיון תשפ"ג

ישיבות המועצה מתועדות ומסוכמות בפרוטוקול עליו אחראי מנכ"ל העירייה.

בפרוטוקול יופיעו הפרטים הבאים:
1. מועד הישיבה.
2. שמות חברי המועצה הנוכחים בישיבה וכן הנעדרים מהישיבה.
3. סדר היום.
4. ההצעות והנמקתן.
5. ההחלטות ותוצאות ההצבעה - ציון שמות המצביעים ואופן הצבעתם.

  • בקשה לתיקון פרוטוקול- חבר מועצה ראשי להגיש הצעה לתיקון הפרוטוקול. במידה ולא הוגשה בקשה כאמור, רואים אותו כמאושר.

  • שמירת הפרוטוקול - פרוטוקול של ישיבות המועצה יהיה שמור במשרדי המנכ"ל.

  • עיון בפרוטוקול - פרוטוקול של ישיבה בדלתיים פתוחות יהיה פתוח לעיון בשעות עבודת העירייה לכל מי שיש עניין בכך.

    ישיבות מועצת העיר שמן המניין מתוכננות בכל יום רביעי, בראשית כל חודש, בשעה 19:00 בחדר הישיבות.

צור קשר

שםתפקידטלפון עקריפניה
שםאהובה האוזרתפקידעוזרת מנכ"ל - לשכת מנכ"לטלפון עקרי08-9726210פניהפניה מקוונת לאהובה האוזר
תאריךמספר ישיבהסוג ישיבהפרוטוקולהקלטה
04/01/202301/2023מן המנייןGlobalFiles/021020230502120640.pdf
01/02/202302/2023מן המנייןGlobalFiles/021020230430131203.pdf
01/03/202303/2023מן המנייןGlobalFiles/021020230430131207.pdf
03/05/202304/23מן המנייןGlobalFiles/021020230507113511.pdf
07/06/202305/23GlobalFiles/021020230615122000.pdf
05/07/202306/23GlobalFiles/111120230709153015.pdf
15/11/202301/23לא מן המנייןGlobalFiles/021020231121091702.pdfפניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד