דרושים

29/07/2015 י"ג אב תשע"ה
 
קציני ביקור סדיר (קב"ס)

מכרז פנימי /חיצוני 33/2015

תיאור התפקיד:
איתור חייבי רישום בגיל חוק חינוך חובה, אשר לא נרשמו לבתי ספר/גני הילדים ותלמידים אשר אינם מבקרים ביקור סדיר במוסדות החינוך, ואשר אינם עובדים עפ"י היתר משרד העבודה.
טיפול ומעקב אחר היעדרות של תלמידים- איתור, הצלבת מידע, קיום קשר עם כל הגורמים המטפלים בתלמיד.
שליחת התראות משפטיות לאחר שמוצו כל התהליכים החינוכיים להחזרת התלמיד ללימודים, מכין תיקי תביעות משפטיות על כל מסמכיו המשפטיים לשם העברתם ליועץ המשפטי לעירייה ומופיע בבתי משפט במידת הצורך.
משתתף באופן קבוע בהשתלמויות של המחלקה לביקור סדיר של משרד החינוך ובהשתלמויות אחרות נוספות שנערכות ע"י הרשות ומשרד החינוך.
טיפול במניעת נשירה, בהובלת ובניית תכניות מניעת נשירה, קשר שוטף עם תלמידים שאותרו.
ביצוע תהליכי הכוון והשמה למסגרות חינוכיות שונות.
ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת תוך ריכוז דיווחים, מעקב אחר תלמידים שלא נמצאו להם מסגרות חלופיות, מעקב אחר קליטה ברשות וברשות אחרת, דיווח לרשות אחרת אליה עבר התלמיד להמשך מעקב ושמירת קשר.
נמצא בקשר שוטף עם תלמידים שאותרו, הורים, בתי ספר וגורמי טיפול נוספים.

היקף משרה: 2 משרות פנויות: של 80% , 70%.

מתאים לנשים וגברים כאחד

טפסי מועמד יש להגיש ב-4 עותקים בצירוף קורות חיים ותעודות השכלה כנדרש לתיבת מכרזים במח' משאבי אנוש
עד לתאריך 05/08/2015 בשעה 12:00.

טל' לבירורים: 08-9394671

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

טופס מועמד
מזכיר/ה בבי"ס יסודי מ"מ , ממ"ד ועל יסודי

מכרז פנימי /חיצוני 27/2015

תיאור התפקיד:
ביצוע עבודות מזכירות ומטלות פקידותיות הנוגעות לעבודת בית הספר ולהנחיות מנהל/ת בית הספר. עיקרי התפקיד:
ניהול תיקי עובדי בית הספר
עדכון ובקרה של מערכת השעות בבית הספר במערכת ניהול בתי ספר (להלן מנב"סנט")
רישום תלמידים.
הכנת תעודות לתלמידי בית הספר.
ניהול מסמכים ודואר בית הספר.
מתן מענה לפניות הקשורות לבית הספר.
ניהול הפעילות של מנהל/ת בית הספר.
תפעול פרויקטים ייחודים: - תכנון והכנת התשתית לפרויקטים מנהלתיים ייחודיים המתקיימים בבית הספר כגון: השאלת ספרים.
ביצוע פעולות מנהלתיות בנוגע לעזרה ראשונה הניתנת בבית הספר.
כל פעולה אחרת ונוספת שתוגדר ע"י מנהל/ת בית הספר.


היקף משרה: בי"ס על יסודי 100% , בי"ס ממ"ד 70% , בי"ס מ"מ 100%

מתאים לנשים וגברים כאחד

טפסי מועמד יש להגיש ב-4 עותקים בצירוף קורות חיים ותעודות השכלה כנדרש לתיבת מכרזים במח' משאבי אנוש
עד לתאריך 05/08/2015 בשעה 12:00.

טל' לבירורים: 08-9394671

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

טופס מועמד
בודק/ת תכניות - מחלקת הנדסה

מכרז פנימי/חיצוני 38/2015

קליטה, טיפול וניהול בקשות להיתרי בניה.

תיאור התפקיד:
מתן שירות לעורכי בקשות ותושבים באופן ישיר בזמני קבלת קהל.
בדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בניה בהתאמה לתכניות מתאר ארציות, מחוזיות ומקומיות.
בדיקת בקשות להיתר לשימוש חורג ולרישוי עסקים.
ריכוז חומר, בדיקתו והכנתו לקראת דיונים בוועדות.
עבודה מול יזמים ומתכננים לצורך תיאום דרישות ועדת התכנון המקומית.
מתן שירות לגורמים רבים בתוך ומחוץ לרשות.
כל מטלה נוספת שתידרש ע"י הממונה.

היקף משרה: 100% משרה

מתאים לנשים וגברים כאחד

טפסי מועמד יש להגיש ב-4 עותקים בצירוף קורות חיים ותעודות השכלה כנדרש לתיבת מכרזים במח' משאבי אנוש
עד לתאריך 05/08/2015 בשעה 12:00.

טל' לבירורים: 08-9394671

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

טופס מועמד
מזכיר/ה בתחום תשתיות ואחזקת מבנים ציבוריים

מכרז פנימי / חיצוני 37/2015

תיאור התפקיד:
מתן שירות מזכירות למנהל תחום (ס. מנהל אגף תשתיות ואחזקת מבנים ציבוריים).
מתן שירות מזכירות למחלקת אחזקת ופיתוח תשתיות, מנהלת הזמנות.
קבלת וניתוב שיחות טלפון, טיפול בדואר נכנס ויוצא.
עבודה מול מוקד עירוני לרבות קבלה וניתוב פניות תושבים לגורמי ביצוע רלוונטיים מעקב אחרי סטאטוס טיפול בפניות וסגירתן לאחר טיפול
הצגת נתונים הנדרשים מתוכנת המוקד ע"פ דרישה.
ניהול יומן מנהלים, לרבות תיאום פגישות ,סיורים, ישיבות.
אחראי/ת על תקינות כול הציוד המשרדי, לרבות טלפון, מדפסת, פקס, סורק, מחשב ועוד.
אחריות על הזמנת ושמירת ציוד משרדי.
הזנת נתוני הזמנות למערכת, לרבות אוטומציה והמשך טיפול מול הגזברות, מחלקת התקשרות, מחלקת רכש ועד סיום הטיפול.
עבודה מול ספקי שירות או קבלנים וטיפול בתהליך הוצאת הזמנות עבודה או רכש לרבות פרסום וקבלת הצעות מחיר .
ניהול תיקים , ניהול ארכיון אגף תשתיות.
כל מטלה שתוטל ע"י סגן מנהל אגף תשתיות.

היקף משרה: 100% משרה

מתאים לנשים וגברים כאחד

טפסי מועמד יש להגיש ב-4 עותקים בצירוף קורות חיים ותעודות השכלה כנדרש לתיבת מכרזים במח' משאבי אנוש
עד לתאריך 05/08/2015 בשעה 12:00.

טל' לבירורים: 08-9394671

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

טופס מועמד
נציג/ת יחידת תקציבים (רפרנט/ית)

מכרז פנימי/חיצוני 36/2015

תיאור התפקיד:
מסייע להכין הצעת תקציב שנתי ליחידה לה הוא אחראי.
אחראי לניהול מעקב על פעולות היחידה לה הוא אחראי ועל בקרה תקציבית שוטפת.
אחראי לריכוז נתונים , דו"ח ומחקרים על עלויות ועל תמחיר של פעולות היחידה.
הכנת תחשיבים לצורך הפקת חיובים בנושא היטלים ואגרות.
ביצוע כל מטלה נוספת שתוטל ע"י מנהל המחלקה.

היקף משרה: 100% משרה

מתאים לנשים וגברים כאחד

טפסי מועמד יש להגיש ב-4 עותקים בצירוף קורות חיים ותעודות השכלה כנדרש לתיבת מכרזים במח' משאבי אנוש
עד לתאריך 05/08/2015 בשעה 12:00.

טל' לבירורים: 08-9394671

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

טופס מועמד
תיאור התפקיד:
שמירה על רמת תחזוקה נאותה ועל הניקיון ברחבי בית הספר. התפקיד כולל:
ביצוע סיורים ברחבי בית הספר לאיתור ליקויים ווידוא הטיפול בהם.
פתיחה של שערי בית הספר ונעילתם.
אספקה של ציוד מתכלה ובלתי מתכלה לכיתות.
התקנת מכשירי טלוויזיה ומכשירי DVD בכיתות.
ביצוע עבודות ניקיון, חצרנות, ניקוי מרזבים וגגות.
ביצוע עבודות האחזקה והתחזוקה – בהתאם להנחיות ונהלים שיוגדרו ע"י מנהל מח' אחזקת מבנים.
כל מטלה נוספת המוטלת עליו ע"י הממונה.

היקף משרה: 100% משרה

מתאים לנשים וגברים כאחד

טפסי מועמד יש להגיש ב-4 עותקים בצירוף קורות חיים ותעודות השכלה כנדרש לתיבת מכרזים במח' משאבי אנוש
עד לתאריך 05/08/2015 בשעה 12:00.

טל' לבירורים: 08-9394671

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

טופס מועמד
מזכיר/ה – מח' מאור חשמל ורמזורים - תשתיות

מכרז פנימי /חיצוני 34/2015

תיאור התפקיד:
אחראי/ת לביצוע פעילויות שוטפות בתחום עבודות המזכירות, לרבות ניסוח מכתבים והצעות מחיר תיוקם והדפסתם
מתן מענה לכל הפונים לרבות תושבים, אבות הבית של בתי הספר מנהלי בתי הספר, קבלנים, גורמי העירייה וכו'.
זימון ותיאום פגישות עבודה לגורמי העירייה, קבלנים, מתכננים, מהנדסים.
ניהול יומן מנהל המחלקה ותיאום עם כל הגורמים הרלוונטים לרבות לשכת סמנ"כלית / מנהל אגף תשתיות.
סיכום פגישות עבודה והפצתם.
רישום פרוטוקולים והפצתם, תיוקם.
סינון וניתוב שיחות המגיעות ובמידת האפשר מתן מענה על פי נהלי העבודה.
טיפול בדואר נכנס ובדואר יוצא (מיון, פתיחה, צילום, ניתוב).
ביצוע עבודות פקידותיות שונות כמו תיוק של חומר, איסוף והכנת חומר שליחות בהתאם להנחיות הממונה.
מעקב אחרי הפניות הדפסתן וסגירתן בזמן תוך תיאום וממשק עם המוקד.
כל פעולה אחרת ונוספת שתוגדר ע"י הממונה.
.

היקף משרה: 100% משרה

מתאים לנשים וגברים כאחד

טפסי מועמד יש להגיש ב-4 עותקים בצירוף קורות חיים ותעודות השכלה כנדרש לתיבת מכרזים במח' משאבי אנוש
עד לתאריך 05/08/2015 בשעה 12:00.

טל' לבירורים: 08-9394671

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

טופס מועמד
נציג/ת שרות במוקד העירוני

מכרז פנימי /חיצוני 28/2015 - הארכה

תיאור התפקיד:
פעילות שוטפת במוקד העירוני המהווה מרכז שליטה.
עבודה במשמרות כולל סופי שבוע וערבי חג.
הדפסה והפעלת תוכנות מידע ומחשוב.
מענה שירותי לציבור

מתאים לנשים וגברים כאחד

טפסי מועמד יש להגיש ב-4 עותקים בצירוף קורות חיים ותעודות השכלה כנדרש לתיבת מכרזים במח' משאבי אנוש
עד לתאריך 05/08/2015 בשעה 12:00.

טל' לבירורים: 08-9394671

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

טופס מועמד

עמותת סחלבים

דרוש\ה מנהל\ת כספים לעמותה

העמותה הינה זרוע ביצועית של העירייה לחינוך בלתי פורמלי, ספורט, נוער וצעירים, הגיל הרך וקהילה במסגרת העיר.

לקבלת פרטים ודרישות סף לתפקיד יש לפנות לאתר העמותה www.matnasmodiin.org.il או כאן באתר

טלפון לפרטים נוספים – 08-9726015/37.

ההגשה תהיה רק במסמכים המצויים באתרים כמצוין לעיל.

את המסמכים הדרושים יש להגיש למשרדי סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל - עיריית מודיעין-מכבים-רעות,רחוב תלתן 1, מודיעין-מכבים-רעות, בקומת הכניסה בימים א-ד בין השעות 08:30-15:00.

המועד האחרון להגשת מועמדויות הינו יום ראשון, א' אלול תשע"ה, 16.8.2015 בשעה – 15:00.

לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס. יש להבהיר כי במסירת המעטפה, יש להחתים את המעטפה בחותמת "נתקבל" במשרד סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל.

נוהל איתור ומינוי מנהל הכספים

נספח 1

נספח 2

עמותת סחלבים

דרוש/ה מזכירה

כישורים נדרשים:
ידע במחשב
ניסיון בשירות לקוחות וגביה
יכולת עבודה בצוות
עדיפות לתושבי מודיעין מכבים רעות
עבודה בשעות הבוקר ואחה"צ לסירוגין

קו"ח יש לשלוח למייל osnat@modiin.matnasim.co.il או לפקס 08-8615321 לידי אסנת

קבוצת עירוני מודיעין

דרוש/ה איש/אשת משק לתפעול שוטף לקבוצת הבוגרים

משרה חלקית

קו"ח יש לשלוח למייל ilanzano33@gmail.com
לפרטים יש לפנות למנהל הקבוצה טל' 052-6040185

מחלקת ביטחון ושירותי חירום

לוחם/ת יקר/ה,
עומד/ת להשתחרר מהשרות הצבאי?
מעוניין/ת לחסוך לקראת הטיול הגדול ו/או לימודים?
את/ה ראש גדול, אחראי/ת, רציני/ת ומסור/ה?

זה הזמן להצטרף לסיירת העירונית לאבטחת גני הילדים במודיעין מכבים רעות

עבודה בשעות 06:30 – 17:00

שכר: 30 ₪ לשעה

דרישות: יוצאי/ות צבא רובאי 03 ומעלה, רישיון נהיגה, נכונות לצאת קורס מאבטחים

לפרטים מחלקת ביטחון 08-9726190
קו"ח יש לשלוח למייל shmulik@modiin.muni.il או לפקס 08-9717315

הרשות העירונית למלחמה בסמים ובאלכוהול

דרוש/ה מדריך/ה נוער ל"זולה" - מתחם לבני נוער

דרישות התפקיד:
רקע בהדרכת נוער
מוכנות לעבודה בשעות לא שגרתיות (לילה)
יכולת יצירת קשר בלתי פורמאלית עם בני נוער

תחילת העבודה: מיידית

יום ושעות העבודה : בימי שישי בין השעות 22:00-3:00

סוג משרה: שעתית

שכר לשעה : 25 ש"ח

קו"ח לשלוח: orly_m@modiin.muni.il

עמותת אלו''ט

דרושים/ות מטפלים/ות חינוכיים לפעוטות עם אוטיזם

דרישות התפקיד: 12 שנות לימוד, גישה לילדים וראש גדול

תחילת עבודה - ספטמבר 2015

קורות חיים יש להעביר במייל לגוני הופטמן, רכזת משאבי אנוש gonih@alut.org.il

משטרת ישראל – מחוז מרכז

מעוניינים בקריירה עם שליחות?

במשטרת מחוז מרכז, מנתניה בצפון ועד גדרה בדרום מחפשים שוטרים/ות לתפקידי סיור ושיטור עירוני

על המועמדים/ות לעמוד בדרישות הבאות:
אזרחות ישראלית, שירות צבאי או שירות לאומי/אזרחי, השכלה תיכונית (12 שנות לימוד לפחות), בריאות תקינה וכושר גופני גבוה.

מועמדים שיעמדו בדרישות יזומנו לראיון ולמבחני מיון.

להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים לפקס מס' 08-9279332 או מייל merkaz-giyus@police.gov.il

שימו לב, מספר המשרות הפנויות מוגבל.

עמותת סחלבים - מחלקת הגיל הרך

דרושים/ות מטפלות/סייעות/מחנכות לגיל הרך

בעל/ת ניסיון וידע בעבודה עם ילדים
עדיפות לבעלי תעודת מקצוע בתחום
היקף משרה מלאה
תנאים טובים למתאימים/ות

קורות חיים לשלוח לפקס 08-9732084 או לפקס 08-9751277 או למייל
דורית בונה dorit@modiin.matnasim.co.il
מעון האודם (סמדר) odem@modiin.matnasim.co.il

פרטים נוספים בטלפון 08-9716023

אגף החינוך – מחלקת גני ילדים

דרושים/ות סייע/ת ע"פ קריאה/מילוי מקום

דרישות התפקיד:
12 שנות לימוד
אוריינטציה חינוכית
ניידות
אפשרי גם כמשרת סטודנט או כמשרה חלקית

קו"ח יש לשלוח למייל batchen_m@modiin.muni.il

לבירורים ניתן לפנות בין השעות 14:00 עד 15:00 לבת-חן מלמד בטל: 08-9726140

משרות בלשכת התעסוקה מודיעין

מנהל/ת חשבונות סוג 2 (8166163)
משרה מלאה 8-17, 7-16, 7:30-16:30
מנהל/ת חשבונות סוג 2 - חובה, ידע בהוצאת קבלות ללקוחות, סגירות וגבייה או
מחירונים או ידע בחשבוניות מרכזות לרשתות שיווק, עבודה במרכז עינב (ישפרו)

איש/ת מכירות (8172907)
גיוס לקוחות פוטנציאלים, תחום השירותים למכירה הינם: שירותי ארכיב, שירותי סריקה, תוכנות לניהול מסמכים וסריקה, שירותי גריסת ניירת. המכירות הינן טלפוניות ופרונטליות. בעל /ת יכולת מכירה ושכנוע, בעל /ת יכולת עבודה בצוות, ראש גדול.ניסיון בתחום מכירות – חובה. אקדמאי/ת- חובה. ללא עישון בסביבת העבודה. הגעה עצמאית למבוא חורון – חובה

עובד/ת למחלקת ביקורת טיב/איכות (8172413)
ביקורת איכות של מוצרי טקסטיל : בדיקה ויזואלית, בדיקת מידות, בדיקת עמידות צבע ומידה לאחר כביסה
ניסיון בתפקיד דומה מחברות טקסטיל- יתרון. רצינות ונכונות ללמידה, כישורי סדר וארגון ויכולת ירידה לפרטים.
יכולת עבודה בסיסית על מחשב. היכרות בסיסית עם השפה האנגלית.
משרה זמנית עם אופציה להארכה. רציני/ת, אחראי/ת. 8-17 קריית שדה התעופה

מזכיר/ת ערב (8172076)
מתן שירות ומענה טלפוני ופרונטאלי בשעות אחה"צ. ניסיון קודם בעבודת מזכירות/אדמיניסטרציה
שירותי/ת, בעל/ת יחסי אנוש טובים 14:30-18:00 מודיעין עלית

טכנאי/ת שירות (8171432)
טכנאי/ת לפי סידור עבודה לתיקון/אבחון בעיות במוצרים. בעל/ת "ידיים טובות", שירותיות, מסירות, חריצות, אדיבות. בעל/ת ידע טכני - חובה 8-17

נציג/ת קשרי לקוחות למוקד טלפוני (8171370)
יצירת קשר עם לקוחות שמביעים אי שביעות רצון מהשירות, פתרון בעיות, טיפול בלקוחות VIP.
משרה מלאה 8-17 ימי שישי רק במידת הצורך ובהתראה מראש. יש הסעות מעיריית מודיעין ומקניון מודיעין לליגד וחזרה בסוף היום.

מנהל/ת גנים (8171108)
ניהול מערך החינוכי והפדגוגי של גנים הפועלים ברוח התנועה ליהדות מתקדמת. ניהול צוות הגננות והסייעות - איתורן ושיבוצן במערכת. אחריות על תקציב הגנים, עבודה מול ספקים ומול גורמי עירייה שונים. קשר עם הורי הגן, מתן מענה לפונים, יזום אירועים ופרויקטים. עבודה שוטפת מול גורמי הקהילה השונים ומול רבני הקהילה. ניסיון משמעותי מוכח ומוצלח בניהול גנים לגיל הרך
השכלה רלוונטית בתחום. גמישות בשעות ומסירות

לשכת התעסוקה מודיעין מכבים רעות
קניון עזריאלי, בניין יהונתן קומה א', רח' לב העיר 2. טל' 9687*
צור קשר- מכרזי כוח אדם
פרטים
משאבי אנוש
טלפון:08-9726142, 08-9726014
פקס:08-9732513
פנייה:טופס פניה לתהילה כלפון
לשכת התעסוקה מודיעין מכבים רעות
פרטים
כתובת:קניון עזריאלי, בניין יהונתן קומה א', רח' לב העיר 2
טלפון:9687*
פקס:02-6326649
דואר אלקטרוני:galitkor@ies.gov.il
אתר שירות התעסוקה הישראלי
All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000