דרושים

04/01/2017 ו' טבת תשע"ז
 
בודק/ת בקשות להיתרי בנייה - אגף ההנדסה

מכרז פנימי/חיצוני 67/2016

תיאור התפקיד:
בדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בנייה , בהתאם לחוק התכנון והבנייה ולתקנות שהותקנו מכוחו, ובהתאם למדיניות הרשות המקומית ולהנחיות מהנדס הרשות.

תחומי אחריות:
בדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בנייה
בדיקה ידנית/מקוונת של תוכניות הנדסיות להקמת מבנים חדשים ו/או להרחבת דיור או לשינוי בתכניות הנדסיות של מבנים
ברשות המקומית.
בדיקת שלמות ואיכות של בקשות להיתרי בנייה שבאחריותו, כולל בדיקת תכניות ומפרטים טכניים שהוגשו והתאמתם לתיק המידע, לתכניות בניין עיר ולתנאי חוק התכנון והבנייה.
הוצאת מכתבי דרישה המפרטים את הנדרש לתיקון הבקשה להיתר, לפני הגשתה לוועדה.
וידוא קיום התנאים להוצאת היתרי בניה, לרבות פנייה לגורמים מקצועיים רלוונטיים בתוך ומחוץ
לרשות לקבלת האישורים הנחוצים, בהתאם להחלטות הוועדה.
פרסום הבקשות המוגשות להוצאת היתרי בנייה, כנדרש בחוק ובתקנות, או החלטה על פרסום מחדש במקרה של שוני מהתכנית שחלה על האזור.
מתן חוות דעת מקצועית בדיונים בהם יידונו תיקים העתידים להיות מועברים לוועדה לתכנון ובנייה.
סיכום נתוני הבקשות להוצאת היתרי בנייה והעברתם לאישור מהנדס הרשות.
בדיקה והתאמה מלאה בין התשריטים, על פי האישורים הסופיים.
הפקת היתרי בנייה על פי הדין הקיים, והעברתם לכל הגורמים המוסמכים לחתימה.
בדיקת תנאים לעריכת חשבון והכנת שוברים לתשלום.
הזנה ועדכון נתונים בשלבים של הוצאת היתרי בנייה.
הפקת דו"חות ניהוליים בחתכים שונים, בדיקתם והגשתם לממונה.
קבלת קהל ומענה לפניות
מענה בטלפון ובכתב לפניות של גורמים שונים בעלי ענין בכל הקשור לתהליכי והליכי הרישוי הנדרשים להוצאת היתרי בנייה.
טיפול בבעיות המופנות ע"י המהנדס.
מתן הנחיות בשלבי התכנון השונים לגורמים פנים וחוץ-רשותיים לגבי אפשרויות ומגבלות לבנייה בשטח, על פי תכניות בניין עיר שחלות עליו.
מתן חוות דעת מקצועית בפורומים שונים:
מתן עדויות מקצועיות בבית משפט.
דיווח נתונים ומתן חוות דעת בישיבות ועדות שונות בהתאם להנחיות מהנדס/אדריכל הרשות.
עיבוד וניתוח נתונים והכנת ניירות עמדה, מצגות וחוות דעת בתחום אחריותו.

*כל מטלה נוספת שתידרש ע"י הממונה.

היקף משרה: 100%

מתאים לנשים וגברים כאחד

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).
מועד אחרון להגשת מועמדות 19.01.2017 בשעה 12:00


טל' לבירורים: 08-9726015/37

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

טופס מועמד
מזכיר/ת רב העיר מודיעין

מכרז פנימי/חיצוני 74/2016

תיאור התפקיד:
ביצוע עבודות מזכירות ומטלות פקידותיות, לרבות סיוע אדמיניסטרטיבי לרב העיר מודיעין.

תחומי אחריות:
אחראי/ת לביצוע פעילויות שוטפות בתחום עבודות המזכירות, לרבות ניסוח מכתבים והדפסתם.
ניהול לוחות זמנים ופגישות של רב העיר .
מענה טלפוני וניתוב פניות תושבים המגיעות לרב העיר.
סיכום פגישות עבודה והפצתם.
ארגון ימי עיון והשתלמויות.
קבלת קהל, מתן מענה לפניות הציבור וסיוע אדמיניסטרטיבי בנושאים הבאים: נישואין, קבורה, כשרות, עירוב, בתי כנסת, תשמישי קדושה, ברית מילה וכיו"ב.
תיעוד ורישום תשלומי אגרות .
טיפול בדואר נכנס ויוצא (מיון, פתיחה, צילום, ניתוב).
ביצוע עבודות פקידותיות שונות כמו תיוק של חומר, איסוף והכנת חומר שליחות בהתאם להנחיות הממונה.
מעקב אחר ביצוע החלטות וסיכומי פגישות.
כל מטלה נוספת שתוגדר ע"י הממונה.

היקף משרה: 100%

מתאים לנשים וגברים כאחד

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).
מועד אחרון להגשת מועמדות 19.01.2017 בשעה 12:00


טל' לבירורים: 08-9726015/37

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

טופס מועמד
מזכיר/ה ואחראי/ת בגרויות בחטיבה העליונה תיכון מכבים-רעות

מכרז פנימי/חיצוני 65/2016

תיאור תפקיד:
אחריות על כל נושא רישום הבגרויות, הארגון והתפעול שלהן בהתאם לרשימות והנחיות שקיימות בבית הספר ובהתאם לחומרים שמגיעים ממשרד החינוך.
אחראית על התקשורת עם משרד החינוך בהקשר לבגרויות.
אחראית על הנפקת תעודות בגרות.
אחריות על ניהול תיקים מסודרים בהקשר לבחינות הבגרות.
אחראית על עיבוד נתוני הבגרות בהתאם להנחיות מנהלת פדגוגית.
יכולת ניהול משרד.
אחריות ביצוע מרמת הפרט אל הכלל.
יכולת לעבוד מול גורמים בית ספרים צוות בית ספרי: הורים, מורים ותלמידים וגורמי חוץ בית ספריים כגון: משרד החינוך ומחלקות העירייה.
אחריות על תיוק הנדרש והכנסת טפסי הרשמה למנב"ס.
וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י מנהלת בית הספר.

היקף משרה: 100%

מתאים לנשים וגברים כאחד

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).
מועד אחרון להגשת מועמדות 19.01.2017 בשעה 12:00


טל' לבירורים: 08-9726015/37

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

טופס מועמד
מזכיר/ה - מח' רישוי על הבניה – אגף ההנדסה

מכרז פנימי/חיצוני 68/2016

תיאור התפקיד:
ביצוע עבודות מזכירות ומטלות פקידותיות הנוגעות לעבודת הרשות לפי הנחיות הממונה.

תחומי אחריות:
ניהול והקלדה של מסמכים.
טיפול בדואר (רגיל ואלקטרוני).
מענה טלפוני ומענה לפניות הציבור.
ניהול לוח זמנים ופגישות של הממונה.
סיכום פגישות עבודה והפצתם.
מעקב אחר ביצוע החלטות וסיכומי פגישות.
כל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה.

* הבהרה: פירוט העיסוקים יפורטו בנפרד עם קבלת התפקיד.

היקף משרה: 100%

מתאים לנשים וגברים כאחד

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).
מועד אחרון להגשת מועמדות 19.01.2017 בשעה 12:00


טל' לבירורים: 08-9726015/37

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

טופס מועמד
מזכיר/ה - מח' בטיחות באגף השירות

מכרז פנימי/חיצוני 66/2016

תיאור תפקיד:
ביצוע עבודות מזכירות ומטלות פקידותיות הנוגעות לעבודת הרשות לפי הנחיות הממונה.

תחומי אחריות:
ניהול והקלדה של מסמכים.
טיפול בדואר (רגיל ואלקטרוני).
מענה טלפוני ומענה לפניות הציבור.
ניהול לוח זמנים ופגישות של הממונה.
סיכום פגישות עבודה והפצתם.
מעקב אחר ביצוע החלטות וסיכומי פגישות.
כל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה.

*הבהרה: פירוט העיסוקים יפורטו בנפרד עם קבלת התפקיד.

היקף משרה: 100%

מתאים לנשים וגברים כאחד

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).
מועד אחרון להגשת מועמדות 19.01.2017 בשעה 12:00


טל' לבירורים: 08-9726015/37

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

טופס מועמד
נציג/ת יחידת תקציבים (רפרנט/ית)

מכרז פנימי/חיצוני 73/2016

תיאור תפקיד:
הנחייה וייעוץ לראשי יחידות ברשות המקומית בגיבוש הצעות תקציב יחידתיות, בכפוף לתבחינים מקצועיים.
מסייע להכין הצעת תקציב שנתי ליחידה לה הוא אחראי
אחראי לניהול מעקב על פעולות היחידה לה הוא אחראי ועל בקרה תקציבית שוטפת.
אחראי לריכוז נתונים , דו"ח ומחקרים על עלויות ועל תמחיר של פעולות היחידה.
הכנת תחשיבים לצורך הפקת חיובים בנושא היטלים ואגרות.
ביצוע כל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה.

היקף משרה: 100%

מתאים לנשים וגברים כאחד

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).
מועד אחרון להגשת מועמדות 19.01.2017 בשעה 12:00


טל' לבירורים: 08-9726015/37

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המרכז

טופס מועמד

מחלקת ביטחון

לסיור העירוני במודיעין מכבים רעות דרושים/ות סיירים/ות

עבודה במשמרות 24/7
שכר 30 ₪ לשעה
לוחמים/רובאי 03 ומעלה
רישיון נהיגה
כרוך במעבר קורס בן 6 ימים
התחייבות לתקופת עבודה של שנה
מינימום 4/5 משמרות בשבוע
תנאים סוציאליים

לפרטים התקשרו 08-9394612, 08-9394666

היכל התרבות מודיעין מכבים רעות

דרושים/ות למחלקת המנויים בהיכל

עבודה גמישה בוקר/אחר הצהריים
שוחרי תרבות
ידע במכירות

קו"ח למייל hicalnava@gmail.com

מחלקת קליטה

דרושים/ות מתנדבים/ות למועדון עברית מדוברת עם עולים חדשים.

התחייבות לפעמיים בשבוע:
ימי ראשון וחמישי 10:00 – 12:00
ימי ראשון ורביעי 19:00 – 21:00

רצוי ניסיון בהוראה או בלמידת אוכלוסייה מבוגרת.

נדרשת מחויבות.

המעוניינים מוזמנים לפנות לאביגיל ויינר - רכזת אולפנים
טלפון: 08-6326619 או במייל avigail_v@modiin.muni.il

אורט עירוני ד' מודיעין

דרוש/ה מורה למדעים לחטיבת הביניים
החלפה לחל"ד


19 ש"ש

נא לפנות בצירוף קורות חיים אל יעל yaelsh@admin.ort.org.il

בית ספר על יסודי מכבים רעות

דרושים/ות מורים/ות

ללשון ומתמטיקה לחטיבה ולתיכון

קו"ח יש להעביר למייל ravitvaron@gmail.com

עמותת סחלבים

דרושים/ות סייעות/ים

לעבודה במסגרות הגנים והמעון (יום מלא)

עדיפות לבעל/ת ניסיון והכשרה בתחום הגיל הרך

לפרטים נוספים:
דורית בונה 08-9727156, שלוחה 0
קו"ח יש לשלוח למייל: dorit@modiin.matnasim.co.il

תיכון יחד מודיעין

דרוש/ה מתרגל/ת בפיזיקה (שעות גמישות) לתלמידי החטיבה העליונה.

דרוש/ה מורה לביולוגיה לשכבת י"ב. התחלת עבודה ינואר 2017

דרוש/ה מורה להנדסת תוכנה בחטיבה העליונה. התחלת עבודה מיידית.

קורות חיים יש לשלוח למייל: hadas_ah@walla.co.il או לפקס 08-9716377


אגף החינוך בשיתוף עמותת ''פוש''

יש לכם שעה וחצי פנויות בשבוע?

דרושים/ות מתנדבים/ות לעזרה בהכנת שיעורי בית והבנת חומר הלימודים לתלמידי בתי ספר יסודיים ותיכון בעיר מודיעין מכבים רעות.

בואו לתת לילדים "פוש" לעתיד.

המתאימים יעברו ראיון והכשרה
להתנדבות התקשרו לשושי כהן – 050-6282356

אגף השרות

דרושים/ות עובדים/ות לתפקיד "סבא זה"ב"

עזרה לתלמידים במעברי חציה ליד בתי הספר.

היקף העבודה 3 שעות (בוקר וצהרים).

לפרטים יש לפנות לאגף השרות (מירי) בטל: 08-9726071, (יעקב) 08-9726027

יזמ''ן – מרכז לימוד והעשרה ביזמ''ה

דרושים/ות מתנדבים/ות

להוראה ולעזרה לילדים המתקשים בלימודים ואשר משפחתם מתקשה לממן שיעורים פרטים.
ביזמ"ן ניתנים שיעורי תגבור, במקצועות השונים, לתלמידי כיתות א'-י"ב ממודיעין מכבים רעות.
המורים פועלים בהתנדבות והעבודה עם כל תלמיד היא פרטנית.

הפעילות מתקיימת בימי ראשון אחה"צ במרכז יזמ"ה, רח' חטיבת גבעתי 31.

בואו והצטרפו לקבוצת מתנדבים התורמים לשינוי בחברה הישראלית.

להתנדבות יש ליצור קשר עם מרכזת הפרויקט גבי דולב בטל' 08-9286186/052-3250648
או לכתובת המייל: gabiyozman@gmail.com

בית הספר הדמוקרטי ע''ש נדב מרחב

דרוש/ה איש/אשת צוות לעבודה בצהרון

קורות חיים יש לשלוח למייל jobs2011@democrati.co.il

אורט עירוני ד' במודיעין

דרושים/ות מורים/ות ממלאי מקום לשנת הלימודים תשע''ז

משרה גמישה ע"פ קריאה.

מתאים לסטודנטים

לפרטים ולשליחת קו"ח נא לפנות אל יעל: yaelsh@admin.ort.org.il

מחלקת דת

דרושות מנקות למקוואות ברחבי העיר, לשעות הבוקר.

דרושות בלניות וסייעות לבלניות לשעות הערב.

לפרטים יש להתקשר למחלקת דת טלפון 08-9726170

המחלקה לצרכים מיוחדים

דרושים/ות סייעות/סייעים

ללווי תלמידים/ות בעלי צרכים מיוחדים
בהיקפי משרה שונים ולמילוי מקום על בסיס יומיומי

דרישות התפקיד:
בעלי/ות 12 שנות לימוד
ניסיון בתפקיד דומה - יתרון

קורות חיים יש להעביר לפקס 08-9714794 או במייל liat_mc@modiin.muni.il

מערך גני ילדים בעיריית מודיעין מכבים רעות

דרוש/ה סייע/ת שנייה
דרישות התפקיד:
12 שנות לימוד
אוריינטציה חינוכית
היקף משרה 100%
שעות העבודה: ימים א'-ה' 8:00 – 17:00 ובחופשות ע"פ לוח פעילות הצהרונים
קו"ח יש לשלוח למייל batchen_m@modiin.muni.il או למייל adi_a@modiin.muni.il

דרוש/ה סייע/ת ע"פ קריאה/מילוי מקום
דרישות התפקיד:
12 שנות לימוד
אוריינטציה חינוכית
שעות העבודה: 7:30-14:30
ניידות- יתרון
אפשרי גם כמשרת סטודנט או כמשרה חלקית!
קו"ח יש לשלוח למייל batchen_m@modiin.muni.il או למייל adi_a@modiin.muni.il

מינהל החינוך

דרושים/ות מלווים/ות לתלמידים בהסעות חינוך מיוחד – על פי קריאה

למוסדות חינוך מחוץ לעיר (בית שמש, פתח תקוה, רעננה, חולון, תל אביב ועוד)

זמינות מידית

שעות העבודה – בוקר החל מ- 06:30 במודיעין. צהרים – איסוף אחרון ב- 18:00

יש להעביר קורות חיים לענת נול, אחראית מלווים בהסעות:
במייל: anat_n@modiin.muni.il או בפקס: 08-9721029, טלפון: 08-9726080

דרושים/ות מאבטחים/ות

עיריית מודיעין מכבים רעות מחפשת עובדים למשימת אבטחת גני ילדים בעיר

שעות העבודה: 07:00 – 17:00

דרישות: שירות צבאי מלא

לפרטים מחלקת ביטחון טל' 08-9726190

צהרוני עמותת סחלבים

דרושים/ות גננות/ים, סייעות/ים, סטודנטיות/ים

לעבודה בשעות 13:45 – 17:00

בעלי/ות ניסיון במסגרות חינוכיות

לפרטים נוספים:
אירית אהרון 08-9727156 / שלוחה 0 או 3
קו"ח יש לשלוח למייל irita@modiin.matnasim.co.il

צור קשר - מכרזי כוח אדם

שםטלפון טלפון משניפקספניה
משאבי אנוש08-972614208-972601408-9732513טופס פניה לתהילה כלפון

לשכת התעסוקה מודיעין מכבים רעות
אמצעי קשרפרטים
כתובת:קניון עזריאלי, בניין יהונתן קומה א', רח' לב העיר 2
טלפון:9687*
פקס:02-6326649
ניתן להגיש מועמדות למשרות איכותיות ומגוונות באתר שירות התעסוקה:www.taasuka.gov.il

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000