דרושים

26/06/2017 ב' תמוז תשע"ז
 
מנהל/ת בי"ס על יסודי עירוני ג' ע"ש מוטה גור מודיעין שש שנתי

מכרז פנימי/חיצוני 125/2017

מנהל/ת בי"ס על יסודי עירוני ג' ע"ש מוטה גור מודיעין שש שנתי - המשרה פנויה לשנה עם אפשרות הארכה
(על פי חוזר מנכ"ל משה"ח - חוזר לבעלויות תשע"ו/6 מינוי מנהלים בחטיבה העליונה)

תיאור תפקיד:
אחריות כוללת על ביה"ס השש שנתי ובכלל זה היבטים פדגוגיים, מנהלתיים ופיזיים.
אחריות לתקינות ולתחזוקת המבנה הפיסי והציוד המשקי של ביה"ס.

היקף משרה: 100%

מתאים לנשים וגברים כאחד

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 13.7.2017 בשעה – 12:00

טל' לבירורים: 08-9726015/37

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

טופס מועמד
טכנאי תפעול מחשבים, מערכות מידע ורשתות

מכרז פנימי/חיצוני 123/2017

תיאור תפקיד:
מתן תמיכה טכנית ושירותי תפעול למשתמשי המחשוב, מערכות המידע והתקשורת ברשות, להבטחת שימוש מיטבי במערכות בהתאם לנהלי הרשות ומדיניותה.

היקף משרה: 100% - 3 משרות

מתאים לנשים וגברים כאחד

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 6.7.2017 בשעה – 12:00

טל' לבירורים: 08-9726015/37

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

טופס מועמד
משנה למנכ"ל לתשתיות תכנון ובקרה

מכרז פנימי/חיצוני 122/2017

ייעוד ומטרות התפקיד:
הובלת אגף תשתיות, אגף בינוי מוסדות חינוך וציבור באופן שעולה בקנה אחד עם חזון, מטרות וערכי הארגון וכל מטלה נוספת שתוטל על ידי המנכ"ל, כולל ניהול ריכוז וטיפול מול משרדי ממשלה בהיבט התקציבי, ככל שיידרש. ניהול פרויקטים עירוניים, פיתוח אסטרטגיה, יעדים ומטרות, ניהול פעילויות ומשאבים והנהגת צוות בעל רמת ביצועים גבוהה.

תחומי אחריות עיקריים:
חבר בצוות ההנהלה הבכיר, מייצג את הצרכים התפעוליים ואת האינטרסים של האירגון, בתחום התשתיות, הבינוי, הפיתוח, אחזקה ופרויקטים מיוחדים.
ניהול ישיר של: אגף התשתיות, אגף מבנה ציבור וחינוך.
משמש כגורם המתאם מול משרדי ממשלה וגורמים נוספים לקידום הפרויקטים העירוניים.
מקיים קשרים עם גורמי חוץ על ידי ייעול והסדרת הפעולות והפונקציות בהן יש ממשק עם שותפי המשנה, לרבות מקבלי מענק, מנהלי אגפי העירייה והחברות העירוניות.
מפתח סביבת עבודה בריאה המעודדת שיתוף פעולה, תקשורת, פתרון בעיות, דיאלוג וכבוד הדדי.
מנהל פרויקטים מיוחדים לפי הנחיות המנכ"ל.
קיום מעקב ובקרה על תהליכי התקצוב בתחום הבינוי והפיתוח ברשות ועל פעילות היחידות השונות בתחום האחריות הישירה.

היקף משרה: 100%

מתאים לנשים וגברים כאחד

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 6.7.2017 בשעה – 12:00

טל' לבירורים: 08-9726015/37

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

טופס מועמד
נציג/ת יחידת תקציבים (רפרנט/ית)

מכרז פנימי/חיצוני 121/2017

תיאור התפקיד:
הנחייה וייעוץ לראשי יחידות ברשות המקומית בגיבוש הצעות תקציב יחידתיות, בכפוף לתבחינים מקצועיים.
מסייע להכין הצעת תקציב שנתי ליחידה לה הוא אחראי.
אחראי לניהול מעקב על פעולות היחידה לה הוא אחראי ועל בקרה תקציבית שוטפת ובוחן ניצול התקציב
בהתאם לייעוד המוצהר בתקציב המאושר.
אחראי לריכוז נתונים , דו"ח ומחקרים על עלויות ועל תמחיר של פעולות היחידה.
הכנת תחשיבים לצורך הפקת חיובים בנושא היטלים ואגרות.
אחראי לבדיקת החשבונות והוראות תשלום לספקים ולקבלנים ולמתן אישורי תשלום.
ביצוע בקרה תקציבית במסגרת התקציב ועפ"י סעיפי התקציב המאושרים.
ביצוע כל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה, מעבר לעבודה השוטפת, בהתאם לצרכים המשתנים של המחלקה.

היקף משרה: 100%
גמישות בשעות בעבודה, עבודה בשעות לא שגרתיות.

מתאים לנשים וגברים כאחד

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 29.6.2017 בשעה – 12:00

טל' לבירורים: 08-9726015/37

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

טופס מועמד
לבורנטים/יות בבתי''ס על-יסודיים

מכרז פנימי/חיצוני 120/2017

תיאור התפקיד:
ריכוז ופיקוח על הפעילות במעבדה.
קיום סביבה בטיחותית במעבדה.
בקרה ופיקוח של בטיחות השימוש בציוד המעבדה.
הדרכות בטיחות לשימוש בטיחותי בציוד המעבדה.
ניהול הציוד והרכש של המעבדה.
רכישה של חומרים לפי צורכי ביה"ס ותקציב המעבדה בתאום עם מנהל/ת ביה"ס.
ביצוע תחזוקה שוטפת ומונעת של ציוד מעבדה ומתחם המעבדה.
וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה.

היקף משרה: בין 100%- 50% - 7 משרות

מתאים לנשים וגברים כאחד

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 29.6.2017 בשעה – 12:00

טל' לבירורים: 08-9726015/37

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

טופס מועמד
ממונה על בטיחות וגהות במוסדות חינוך

מכרז פנימי/חיצוני 115/2017

תיאור תפקיד:
קידום נושאי הבטיחות והגהות במוסדות חינוך ולפעול לצמצום מספר תאונות עבודה ובכלל זאת: הנחייה ובקרת ביצוע של הוראות וסדרי בטיחות וגהות במוסדות הרשות המקומית, מוסדות חינוך.
איתור מפגעי בטיחות וגהות. הכנה, עדכון ובקרת תוכנית בטיחות שנתית.
הכנה וביצוע תוכניות הדרכה ותרגול בנושאי בטיחות וגהות לעובדי הרשות המקומית.
אחריות לטיפול בנושאי תאונות עבודה במוסדות הרשות המקומית, מוסדות חינוך כולל בירור סיבות ונסיבות, ריכוז מידע וטיפול במפגעים. השתתפות בפורומים הנוגעים לתחום של בטיחות וגהות.
טיפול בפניות גורמים שונים בנושאי בטיחות וגהות. ייזום וביצוע דיונים בנושאי בטיחות וגהות. ניהול ישיבות ועדת בטיחות.
עדכון הנהלת הרשות המקומית בנושאי בטיחות וגהות. כל זאת בהתאם לחוקים, תקנות ולתקנים והנחיות בנושאי בטיחות וגהות.
טיפול במערך אמצעי הגילוי והכיבוי של המבנים ברשות, מוסדות חינוך.
הכנת דרישות במכרזים- לרכישת ציוד בטיחות, בדיקות תקופתיות, הדרכות חוץ.
וכל מטלה נוספת שתוטל עליו ע"י הממונה.

היקף משרה: 100%

מתאים לנשים וגברים כאחד

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 29.6.2017 בשעה – 12:00

טל' לבירורים: 08-9726015/37

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

טופס מועמד
סגן מנהל מח' - דוברות, פרסום ויחסי ציבור

מכרז פנימי/חיצוני 118/2017

תיאור התפקיד:
ייצוג מדיניות הרשות המקומית בפני אמצעי התקשורת ותיאום התגובות אל מול גורמי המקצוע.
תיאום והעברת מידע בין בעלי התפקידים ברשות המקומית והחברות העירוניות לאמצעי התקשורת.
הכנת הודעות לעיתונות בנוגע לפעולות פרטניות שמבוצעות ע"י הרשות המקומית, ואשר נדרש לגביהן יידוע של אמצעי התקשורת.
תפעול מערך אמצעי הפצת מידע אל מול גופי התקשורת הארציים והמקומיים.
הכנת חומר ייצוגי על הרשות המקומית.
ביצוע כל מטלה נוספת שתוטל ע"י המנהל הישיר.

מתאים לנשים וגברים כאחד

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 29.6.2017 בשעה – 12:00

טל' לבירורים: 08-9726015/37

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

טופס מועמד
מנהל שיווק, פרסום ויחסי ציבור

מכרז פנימי/חיצוני 02/17

תיאור התפקיד:
מיתוג עמותת סחלבים כארגון מרכזי בעיר בתחום הפנאי והחינוך הבלתי פורמלי
בניית אסטרטגיה שיווקית
דברור העמותה וייזום כתבות בכלי התקשורת
תפעול ועדכון שוטף של אמצעי המדיה הדיגיטליים של העמותה
גיוס חסויות
הפקת מודעות פרסום
נוכחות באירועי העמותה ותיעודם
ביצוע כל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה.

מתאים לנשים וגברים כאחד

היקף משרה: 100%
נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות ובהתאם לצורכי המערכת

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור+3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת במשרדי מזכירת המנכ"ל בסחלבים (רח' עמק האלה מול בית מס' 13) – קומה 1.

מועד אחרון להגשת מועמדות: 6/7/17 בשעה 12:00

טל' לבירורים: 08-9702210/113

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

טופס מועמד
מחלקת הנוער והצעירים – עמותת סחלבים

מכרז פנימי/חיצוני – 642/17

רכז/ת נוער – בתחום המוזיקה - מועדון המוזיקה הג'ק

תיאור תפקיד:
רכז/ת נוער חברתי/ת ומוזיקאי/ת למועדון המוזיקה הג'ק, מועדון מוזיקה וחדר חזרות לבני נוער, הפועל במהלך כל ימות השבוע בשעות אחה"צ והערב ומפיק אירועים מוזיקליים לנעור בעיר

היקף משרה: משרה מלאה. לפחות יומיים עבודה החל משעות אחה"צ – לילה

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור+3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת במשרדי מזכירת המנכ"ל בסחלבים (רח' עמק האלה מול בית מס' 13) – קומה 1.

מועד אחרון להגשת מועמדות: 13/7/17 בשעה 12:00

טל' לבירורים: 08-9702210/113

טופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
מחלקת הנוער והצעירים – עמותת סחלבים

מכרז פנימי/חיצוני – 641/17

רכז/ת נוער – בתחום הפנאי והאירועים

תיאור תפקיד:
רכז פנאי ואירועים לפעילות נוער בלתי פורמאלית בשעות אחה"צ והערב ובימי שישי, אחראי על פעילות במתחמי נוער וכן על אירועי שיא לנוער בחופשות ובחגים.

היקף משרה: משרה מלאה. לפחות יומיים עבודה החל משעות אחה"צ – לילה

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור+3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת במשרדי מזכירת המנכ"ל בסחלבים (רח' עמק האלה מול בית מס' 13) – קומה 1.

מועד אחרון להגשת מועמדות: 13/7/17 בשעה 12:00

טל' לבירורים: 08-9702210/113

טופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

קהילת יזמ''ה

דרוש/ה סטודנט/ית ממלא/ת מקום
לתפקיד רכזת קהילה ואדמיניסטרציה, בקהילת יזמ"ה


תאור התפקיד:
יזום, תכנון וארגון לוח הפעילות השנתית כולל אירועי חגים, פעילות תרבות למבוגרים וילדים.
פרסום ושיווק התוכניות במדיות השונות (הודעות אינטרנטיות, עדכון בדף פייסבוק, אתר הקהילה, מסרונים, הפקת פליירים).
ריכוז אדמיניסטרטיבי של בקשות תמיכה קהילתית.
סיוע אדמיניסטרטיבי בתחום טקסי מעגל החיים, מעורבות חברתית וקשר עם חברי הקהילה, מתנדבים וקבלת קהל.

דרישות התפקיד:
מחויבות לרעיון של יהדות מתקדמת (רפורמית)
ניסיון בארגון ופיתוח תכנים תרבותיים
ידע וניסיון עשיר בעבודת מחשב והבנה בתחום הניו-מדיה
גמישות, יצירתיות, יוזמה ועצמאות בעבודה
יכולת עבודה בצוות רב מקצועי
יחסי אנוש מעולים

היקף: משרה מלאה גמישה (כולל בשעות חריגות).

תקופת עבודה: יולי 2017 עד אוקטובר 17 (עם אופציה להארכה)
*תחילת עבודה – 25.7.17

מקום העבודה: קהילת יזמ"ה, התנועה ליהדות מתקדמת במודיעין , רח' חטיבת גבעתי 31.

קו"ח יש לשלוח לציפי ויינברג tzipora@yozma.org.il

המחלקה לצרכים מיוחדים

דרושים/ות סייעות/סייעים

ללווי תלמידים/ות בעלי צרכים מיוחדים
בהיקפי משרה שונים ולמילוי מקום על בסיס יומיומי

דרישות התפקיד:
בעלי/ות 12 שנות לימוד
ניסיון בתפקיד דומה - יתרון

מועד אחרון להגשת מועמדות 29.6.2017 בשעה – 12:00

טלפון לבירורים- 08-6226782

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של הגדרת התפקיד

טופס מועמד

עמותת מנדלת הלב

למערך הנתינה של מנדלת הלב דרושים מתנדבים/ות
מלווים/ות טלפונים
עזרה כללית אדמיניסטרטיבית

למתנדבים קבוצות לעידוד ותמיכה בפעילות .קורסי הדרכה והכשרה לאורך כל השנה.
הרצאות ופגישות צוותים מקצועיים.בקיץ ימי כיף משפחתיים.

בואו להתנדב לעשייה מהלב
להצטרפות נא לשלוח מייל עם שם וטלפון לצופייה לוי mandalatlev@gmail.com

מערך גני הילדים העירוני

לעבודה בגני הילדים דרוש/ה סייעת שנייה
דרישות: 12 שנות לימוד
שעות העבודה: ימים א' - ה' 8:00 – 17:00

דרוש/ה סייעת ע"פ קריאה למילוי מקום (גמיש)
מתאים גם לסטודנטים/יות
דרישות: 12 שנות לימוד, (ניידות יתרון)
שעות העבודה: ימים א' - ה' 7:30 – 14:30בימי ו' עד השעה 13:00

פרטים בטלפון באגף החינוך 08-9726140

מועד אחרון להגשת מועמדות 29.6.2017 בשעה – 12:00

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של הגדרת התפקיד

טופס מועמד

עמותת סחלבים

לעבודה בצהרוני עמותת סחלבים דרושים/ות
גננות/ים, סייעות/ים, סטודנטיות/ים


לעבודה בשעות הצהריים 13:45 – 17:00
עדיפות לבעלות/י ניסיון במסגרות חינוכיות
תנאים טובים למתאימות/ים

לפרטים נוספים: 08-9727156, שלוחה 0

קו"ח יש לשלוח למייל:
רונית ronit@modiin.matnasim.co.il או לעירית irita@modiin.matnasim.co.il

עמותת סחלבים

דרוש/ה גננת
לגני ילדים במסלול ה"מוכר שאינו רשמי" גילאי 3-4


דרישות:
תואר בוגר בהוראה (B.Ed.) + תעודת הוראה במסלול גננות.
יצירתית ובעלת מוטיבציה לעשייה חינוכית משמעותית.
ניסיון בניהול גן ועבודת צוות + המלצות.
בעלת מיומנות בתכנון וכתיבת תוכנית עבודה ע"פ מדיניות משרד החינוך.
נכונות לעבודה עד השעה 16:30/17:00 לפחות פעמיים בשבוע.

קו"ח חיים יש לשלוח למייל dorit@modiin.matnasim.co.il

לפרטים נוספים - דורית בונה 08-9727156 , שלוחה 0

עמותת סחלבים

דרוש/ה מדריכה למועדונית לילדים על הרצף האוטיסטי, במודיעין
לעבודה בימים: ב', ד' בין השעות 15:45 – 19:45
תעודות/ניסיון עם אוכלוסיה על הרצף בגילאים 6-21

דרושים/ות מדריכים/ות לקייטנות צרכים מיוחדים
שתקיים במודיעין בין התאריכים 16.8-24.8 בשעות 07:45 – 16:15
נדרש ניסיון עם אוכלוסיית הצרכים המיוחדים (מגיל 18 ומעלה)

לפרטים נוספים, מיטל גואטה, טל' 08-9727156, שלוחה 0
קורות חיים יש לשלוח למייל mital@modiin.matnasim.co.il

תוכנית אמצע הדרך

תוכנית " אמצע הדרך", מתמודדת עם אתגר שילובם של מבוגרים בשוק העבודה.

במרכז התוכנית, המיועדת לגלאי 45-75 שאינם עובדים, התערבות בצד ההיצע ובצד הביקוש, לאור עקרון ה-Diversity המעודד העסקה רב גילית. התוכנית פרי פיתוח אשל - ג'וינט ישראל והממשלה, בשיתוף עירית מודיעין מכבים רעות ובהפעלת עמותת ITWorks

דרוש/ה רכז ישובי - מודיעין מכבים רעות

לחצו כאן לדרישות התפקיד ונוסח המכרז המלא

דרוש/ה איש/ת אדמיניסטרציה ב - 75% משרה – מודיעין מכבים רעות
דרישות התפקיד, שליחת קורות חיים ונוסח המכרז המלא – כאן באתר הג'וינט

לחצו כאן לדרישות התפקיד ונוסח המכרז המלא

רשות העתיקות

דרושים/ות צעירים לפני גיוס / חיילים משוחררים טריים

לעבודה ייחודית ומרתקת לתקופה מוגבלת בחפירה ארכיאולוגית ייחודית.
אופי העבודה פיזי בתנאי שטח (חום ואבק)

שעות העבודה 6:00-8:30 בשטח
תחילת עבודה מיידית.

לפרטים והרשמה לחצו כאן לטופס רישום

בית הספר העל יסודי (בית ספר צומח) עירוני ה'

לשנת הלימודים תשע"ח דרושים/ות

מורים/ות במקצועות לשון והיסטוריה עם ניסיון הגשה לבגרות

קו"ח יש לשלוח לדוא"ל kamilroy35@gmail.com

האגודה למלחמה בסרטן סניף מודיעין מכבים רעות

דרושים/ות מתנדבים/ות לסייע בפעילות הסניף

תמיכה וליווי חולים
סיוע בפעילויות רווחה לחולים
קידום פעילויות הסברה למניעה ולגילוי מוקדם של מחלות הסרטן
גיוס תרומות ואיסוף קופות התרמה המוצבות בבתי עסק בעיר
סיוע בעבודות משרדיות

המתנדבים יקבלו הדרכה וליווי מקצועי

לפרטים: יעל פרוס גנץ 03-5721626 או במייל yaelpg@cancer.org.il

בית הספר העל יסודי עירוני ג' ע''ש מוטה גור

דרושים/ות מורים/ות בעלי/ות ניסיון לשנה"ל תשע"ח

לחטיבת הביניים: תיאטרון, פיזיקה, מדעים
לחטיבה העליונה: אוריינות מדעית, ביולוגיה

קו"ח יש לשלוח למייל dinashtaif2@gmail.com

תיכון יחד

דרוש/ה מורה למתמטיקה לחצי משרה בתיכון "יחד" מודיעין לשנת הלימודים תשע"ח

לפרטים אנא צרו קשר עם שלי: 052-2500553
קו"ח יש לשלוח למייל sheli.brenner@gmail.com

בית הספר הדמוקרטי ע''ש נדב

דרוש/ה אשת / איש צוות לצהרון
מורה לתנ"ך
מורה לאנגלית

קו"ח, מסמך "אני מאמין חינוכי", והמלצות יש לשלוח למייל: jobs2011@democrati.co.il

בית ספר על יסודי אורט - עירוני ד' מודיעין

דרושים/ות מורים לשנת הלימודים תשע"ח

לחטיבה העליונה: מתמטיקה, אנגלית, אזרחות, תנ"ך, היסטוריה, גיאוגרפיה

לחטיבת הביניים במקצועות: מדעים, מתמטיקה, אנגלית, היסטוריה, לשון

קו"ח יש לשלוח למייל yaelsh@admin.ort.org.il
טלפון 08-6991500, 08-6991612 פקס 08-6991503

מרכז הספורט מודיעין מכבים רעות

דרושים/ות מאמנים ומאמנות חדר כושר

בעלי/ות תעודת מגיש/ת עזרה ראשונה תקפה, כולל הסמכה להדרכת קטינים.
עבודה במשמרות כולל סופי שבוע וחגים.
תנאים טובים למתאימים/ות, כולל אפשרות לאימונים אישיים.
עדיפות תינתן לתושבי מודיעין מכבים רעות.

תחילת עבודה: החל מחודש מרץ.
קו"ח יש לשלוח למייל peereli7@gmail.com או לפנות לאלי, בטלפון:052-8519817

בית הספר העל יסודי מכבים רעות

בית הספר על יסודי מכבים רעות מור מחפש מנהיגים חינוכיים

במקצועות: ספרות, מדעי המחשב, פיזיקה, מתמטיקה, חינוך גופני - בנות, לשון

קו"ח יש לשלוח לרוית ורון מייל ravitvaron@gmail.com

היכל התרבות מודיעין מכבים רעות

דרושים/ות סטודנטים/ות למחלקת המנויים בהיכל

עבודה בסוף שבוע ובימי השבוע אחר הצהרים
שוחרי תרבות
ידע במכירות

קו"ח למייל hicalnava@gmail.com

מחלקת קליטה

דרושים/ות מתנדבים/ות למועדון עברית מדוברת עם עולים חדשים.

התחייבות לפעמיים בשבוע:
ימי ראשון וחמישי 10:00 – 12:00
ימי ראשון ורביעי 19:00 – 21:00

רצוי ניסיון בהוראה או בלמידת אוכלוסייה מבוגרת.

נדרשת מחויבות.

המעוניינים מוזמנים לפנות לאביגיל ויינר - רכזת אולפנים
טלפון: 08-6326619 או במייל avigail_v@modiin.muni.il

אגף השרות

דרושים/ות עובדים/ות לתפקיד "סבא זה"ב"

עזרה לתלמידים במעברי חציה ליד בתי הספר.

היקף העבודה 3 שעות (בוקר וצהרים).

לפרטים יש לפנות לאגף השרות (מירי) בטל: 08-9726071, (יעקב) 08-9726027

מחלקת דת

דרושות מנקות למקוואות ברחבי העיר, לשעות הבוקר.

דרושות בלניות וסייעות לבלניות לשעות הערב.

לפרטים יש להתקשר למחלקת דת טלפון 08-9726170

צור קשר - מכרזי כוח אדם

שםטלפון טלפון משניפקספניה
משאבי אנוש08-972614208-972601408-9732513טופס פניה לתהילה כלפון

לשכת התעסוקה מודיעין מכבים רעות
אמצעי קשרפרטים
כתובת:קניון עזריאלי, בניין יהונתן קומה א', רח' לב העיר 2
טלפון:9687*
פקס:02-6326649
ניתן להגיש מועמדות למשרות איכותיות ומגוונות באתר שירות התעסוקה:www.taasuka.gov.il

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000