דרושים

22/01/2019 ט"ז שבט תשע"ט
מכרז פנימי/פומבי 31/2019

לבורנטים/יות בבתי''ס על-יסודיים

תיאור תפקיד:
ריכוז ופיקוח על הפעילות במעבדה.
קיום סביבה בטיחותית במעבדה.
בקרה ופיקוח של בטיחות השימוש בציוד המעבדה.
הדרכות בטיחות לשימוש בטיחותי בציוד המעבדה.
ניהול הציוד והרכש של המעבדה.
רכישה של חומרים לפי צורכי ביה"ס ותקציב המעבדה בתאום עם מנהל/ת ביה"ס.
ביצוע תחזוקה שוטפת ומונעת של ציוד מעבדה ומתחם המעבדה.
וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה.

היקף משרה: 60% * 1 (עירוני ה')

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 4.2.2019 בשעה – 12:00

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
מכרז פנימי/פומבי 28/2019

עו''ס טיפול באלימות במשפחה

תיאור תפקיד:
אחראי על המניעה והטיפול בתחום אלימות במשפחה תוך התערבות בכל בני המשפחה כולל ילדים נפגעים וחשופים.
זיהוי, איתור ויישוג של בעיות האלימות במשפחה.
קליטת הפניות מכל השירותים: רווחה, משטרה, עצמיות ועוד.
אבחון והערכת מסוכנות במצב חירום ובשגרה ובניית תכנית הגנה.
התערבות חד פעמית וקצרות טווח כגון: יעוץ ומיצוי זכויות ללקוח בתחום האלימות במשפחה.
בניית תכנית התערבות משותפת עם הלקוח ומנהל הטיפול שקובעת יעדים, משימות לביצוע ותוצאות רצויות ובשיתוף עו"ס המשפחה מנהל ההתערבות.
הפניה ותיווך לגורמים טיפוליים מתאימים במחלקה ומחוץ למחלקה.
טיפול פרטני ו/או קבוצתי בנשים, גברים ו/או ילדים, בהתאם לצרכים ולאבחון ובהתאם לתוצאת ההתערבות של עו"ס המשפחה.
ייזום פעולות מניעה והסברה ברמה העירונית והיישובית במקומות המתאימים.
הקמת ועדות התייעצות הנוגעים לטיפול במשפחה המטופלת במרכז משולבות עם גורמים נוספים המטפלים במשפחה, בהתאם לצורך ולתוכנית ההתערבות.
ייזום והשתתפות בפורומים ברמה העירונית/יישובית בנושא אלימות במשפחה.
תיעוד ההתערבות בתיק המשפחה ועדכון שוטף של מנהל הטיפול עו"ס המשפחה.
וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר.

היקף משרה: 75%

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 4.2.2019 בשעה – 12:00

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
תיאור תפקיד:
אחראי על המניעה והטיפול בתחום אלימות בזקנה.
זיהוי, איתור ויישוג של בעיות האלימות בזקנה בקרב לקוחות פוטנציאליים.
איתור ויישוג נשים וגברים במעגל האלימות למערכות אחרות: משטרה, בריאות, חינוך וכדומה.
קליטת הפניות מכל השירותים: רווחה, משטרה, עצמיות ועוד.
אבחון והערכת מסוכנות במצבי חירום ובשגרה ובניית תכנית הגנה.
התערבויות חד פעמיות/קצרות טווח כגון יעוץ ומיצוי זכויות ללקוח בתחום האלימות בזקנה.
בניית תכנית התערבות משותפת עם הלקוח ומנהל הטיפול שקובעת יעדים, משימות לביצוע ותוצאות רצויות.
הפניה ותיווך לגורמים טיפוליים מתאימים במחלקה ומחוץ למחלקה.
טיפול פרטני ו/או קבוצתי בנשים וגברים, בהתאם לצרכים ולאבחון.
ייזום פעולות מניעה והסברה ברמה העירונית והיישובית, בשיתוף המחלקה לעבודה קהילתית במקומות המתאימים.
הקמת ועדות התייעצות הנוגעים לטיפול במשפחה המטופלת במרכז משולבות עם גורמים נוספים המטפלים במשפחה, בהתאם לצורך ולתוכנית ההתערבות.
ייזום והשתתפות בפורומים ברמה העירונית/יישובית בנושא אלימות בזקנה.
תיעוד הטיפול וההתערבות בתיק המשפחה ועדכון שוטף של מנהל הטיפול עו"ס המשפחה.

היקף משרה: 75%

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 4.2.2019 בשעה – 12:00

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
מכרז פנימי/פומבי 20/2019

עובד/ת קידום נוער

תיאור תפקיד:
איתור ויצירת קשר עם נערים גילאי 13 – 18 הנמצאים בניתוק ממסגרת לימוד או ממסגרת עבודה או מגלים קשיי הסתגלות במסגרות הנ"ל.
אחראי לפעול בדרכים של "יישוג" – Reaching out, התערבות בסביבה הטבעית, תוך שימוש במידע משירותי החינוך או באמצעות מרכז מידע ממוחשב, ויצירת קשר עם הנער מתוך הדדיות ושותפות.
הערכת ואבחון קשיים, צרכים, כוחות ורצונות של הנערים שבטיפולו.
תכנון יעדים טיפוליים לקידומו של כל נער ולמימוש הפוטנציאל האישי שלו בהתאם להנחיה המקצועית.
אחראי להפעלת ארבעה מישורי התערבות: הפרט, המשפחה, הקבוצה והקהילה.
הדרכת והנחיית תוכניות לבני הנוער המצויים באחריותו, בפעילות ביישוב או מחוץ ליישוב, כגון: מחנות, קורסים וסמינרים.
ביצוע התערבויות חינוכיות-טיפוליות על בסיס של "חוזה טיפולי" פרטני מוסכם, זאת תוך בירור והבהרת קשיים אפשריים וחלוקת תפקידים ואחריות.
אחראי לשילובם של הנערים המנותקים במערכות הפורמאליות והבלתי פורמאליות התואמות את בני גילם.
אחראי לשיתוף פעולה עם השירותים האחרים בקהילה.
ביצוע מעקב והערכה מתמדת אחר התקדמות הטיפול בהתאם ליעדים בתוכנית.
ליווי הנערים במהלך שילובם במסגרת אחרת וביצוע מעקב לגבי השתלבותם.
פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם, ועל פי מדיניות אגף א' לחינוך ילדים ובני נוער בסיכון במשרד החינוך.

היקף משרה:
75% * 1 עובד/ת חינוך טיפול
50% * 1 מניעת נשירה

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 4.2.2019 בשעה – 12:00

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
מכרז פנימי/פומבי 8/2019

מנהל/ת אגף משאבי אנוש והדרכה

תיאור התפקיד:
התוויית מדיניות ותהליכי העבודה לניהול ההון האנושי , והובלת תהליכים ארגוניים ברשות.

תחומי אחריות:
אחריות ניהולית לתכנון, ביצוע, הטמעה ובקרה של כלל תהליכי משאבי האנוש (איתור, גיוס ומיון עובדים, מכרזים, קליטה, הערכה, נוכחות, תקינה, נהלים, מידע, משמעת, הדרכה ופיתוח ארגוני, פרישה לגמלאות וסיומי העסקה, רווחת הפרט).
קביעת המטרות והיעדים בתחום משאבי אנוש והדרכה, לרבות הכנת תכנית עבודה שנתית ותכניות פעולה להשגת היעדים וניהול התקציב.
ניהול צוות האגף וממשקי העבודה בתוך האגף.
אחריות להסדרת נהלי עבודה בתחום משאבי האנוש וההדרכה, בהתאם לחוק, לחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות, להסכמים הקיבוציים האחרים ולאוגדן תנאי השירות ופיקוח על ביצועם.
אחריות על פיקוח ובקרה על תנאי העסקה עפ"י הסכמים קיבוציים והוראות הרגולציה והדין.
אחריות לתכנון, פיתוח וניהול המערך הממוחשב ומאגרי המידע של משאבי אנוש והדרכה, פיתוח והטמעת כלי עבודה טכנולוגיים וביצוע הערכה ובקרה של הפעילויות השונות לייעול עבודת האגף.
ניהול קשרי גומלין עם יחידות העירייה וארגון העובדים וייצוג הרשות מול גורמי חוץ בנושאים הרלוונטיים.
אחריות לניהול הליכים משפטיים שהרשות המקומית היא צד להם בתחום משאבי אנוש.
מתן שירות מקצועי, אישי ומיטבי לעובדי הרשות והטמעת תרבות ארגונית של שירות בקרב עובדי האגף.
כל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר.

היקף משרה: 100%

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 28.1.2019 בשעה – 12:00

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
מכרז פנימי/פומבי 17/2019

מזכיר/ה למרחב המצויינות

תיאור תפקיד:
תפעול תכנית אשכולות ותכניות העשרה נוספות במרחב המצוינות לרבות מול גורמי חוץ נותני שירות.
ארגון אדמיניסטרטיבי של מעקב וטיפול בתלמידים הלומדים במגוון התוכניות לרבות רישום, שיבוץ, מעקב אחר נוכחות התלמידים והתקדמותם.
יצירת קשר וממשקי עבודה באופן שוטף ותואם עם המחלקות הרלוונטיות בעירייה/ משרד החינוך או אחר במטרה לממש תוכניות עבודה בדרך יעילה וטובה.
ביצוע משובים ובקרות על התכניות.
מעקב ובקרת תשלומים בגין התכניות מול גורמי הגבייה ברשות.
מענה משרדי במרחב המצוינות לרבות תיאומים מול גורמי פנים וחוץ.
סיוע בקידום תכניות עירוניות בהובלת הממונה .
כל מטלה נוספת שתוטל על ידי הממונה הישיר.

היקף משרה: 100% (תיאום שעות העבודה ייעשה מול הממונה הישיר ובהתאם להפעלת התכוניות
השונות)

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 28.1.2019 בשעה – 12:00

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

תיאור תפקיד:
סיוע בכל משימות יחידת הרישום בתיאום מול רכזות רישום הגיל.
מתן מענה לפניות תושבים בכל הנוגע לרישום ושיבוץ תלמידים (בירור, מענה, סגירת פנייה וניהול דוחות מעקב).
ניהול , סריקה , הפצה והקלדה של מסמכים.
כל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה.

היקף משרה: 100%

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 28.1.2019 בשעה – 12:00

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
תיאור התפקיד:
התפקיד מינהלי – כולל ניהול אדמיניסטרטיבי, ארגון וביצוע מערך הלימודים, קידום והעצמת באי מרכז הלימודים.

תחומי אחריות:
אחריות תפעולית לתחומי הפעילות של המקום.
אחריות לטיפול בפניות התושבים, מענה טלפוני, רישום וקבלת קהל.
ריכוז וטיפול הקשר עם התושבים, הלומדים, המרצים וצוות המרכז הרב תחומי.
אחריות על הסדר, הארגון, השיבוץ והתאמת הצרכים ללומדים במקום.
אחריות על הפצת מידע- שיווק ופרסום הפעילויות.
אחריות על נוהל פתיחה וסגירה של המקום.
קשר ישיר ומתמיד עם גופי העירייה במידת הצורך.
ביצוע כל מטלה נוספת שתוגדר ע"י הממונה הישיר.
פירוט הביצועים והמשימות העיקריות הנגזרות מתחומי האחריות יפורט בנפרד.

היקף משרה: 100%

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 28.1.2019 בשעה – 12:00

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

תיאור התפקיד:
מתן חוות דעת והמלצות באמצעות תסקירים לערכאות משפטיות, בסוגיות הקשורות בטובתם של קטינים במשפחות במשבר גירושין, בעניין מינוי אפוטרופסות ותחומים נוספים מתוקף התפקיד והחוקים שבאחריותו, וכן עבודה עם בתי משפט ובתי הדין הרבני, קשר עם גורמים בקהילה, קשר עם מסגרות מקצועיות, חינוכיות וקשר עם הפיקוח במשרד הרווחה. במסגרת התפקיד של העו"ס לשאוף ככל הניתן לסייע להורים להגיע לתכנית הורות משותפת בהסכמה ולקיימה תוך חלוקת אחריות ומעורבות בכל היבטי חיי הילד.
ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום במסגרת עבודת המועצה, ע"פ הנחיות הממונים הישירים והנחיות הנהלת המועצה.
זמינות וכוננות (טלפונית ופיזית ובכל צורה שתידרש) למתן מענה ולטיפול בכל הנוגע לעבודת המועצה, בכל ימות השנה ובכל שעות היממה, הן לצרכי שגרה והן לצרכי חירום.
ביצוע שעות נוספות מעבר לשעות העבודה התקניות בהתאם להנחיית הממונה.

היקף משרה: 70%

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 28.1.2019 בשעה – 12:00

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
תיאור התפקיד:
בדיקה וטיפול בדיווחים המתקבלים בהתאם לחוקי הגנה על קטינים וחובת הדיווח.
סיוע ועבודה עם ומול משפחות בהם נמצאים קטינים בסיכון ובסכנה לאור החוק.
עבודה מול מערכת בית המשפט בכל הקשור לקטינים נזקקים ע"פ חוק.
הסתייעות ויצירת קשרי עבודה שוטפים עם גורמי טיפול בקהילה לצורך הגנה על קטינים בסכנה.

היקף משרה: 75% משרה- ס.ת - 841100110

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 28.1.2019 בשעה – 12:00

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
מכרז פנימי/פומבי 15/2019

ספרן בבית ספר

ייעוד התפקיד:
ניהול, ארגון והפעלה מקצועיים של הספרייה בבית הספר לציבור התלמידים וצוותי ההוראה.

תחומי אחריות:
מתן שירותי ספרייה.
ביצוע פעילויות חינוכיות ופעילויות העשרה בתחומי עידוד הקריאה ומיומנויות מידע.
תפעול הספרייה.
ביצוע רכש ועדכון שוטף וקבוע של האוספים והאמצעים הטכנולוגיים.
שילוב הספרייה בתכנית הלימודים ובפעילויות הבית ספריות.

היקף משרה:
על יסודי – 50%* 1
על יסודי- 80%* 1
יסודי-ממלכתי - 60%* 2
יסודי- ממלכתי דתי- 60%* 1

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 28.1.2019 בשעה – 12:00

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

מכרז פנימי/פומבי מס' 16/2019

פקח/ית מסייע/ת בשיטור העירוני

תיאור התפקיד:
ביצוע פעולות מניעה, אכיפה והרתעה על עבירות איכות חיים כמוגדר בסל העבירות של המשרד לביטחון פנים בתפיסת ההפעלה הכוללת של מערכי האכיפה העירוניים.
אכיפת חוקי עזר עירוניים בהתאם לסל העבירות כרשום מעלה.
סיוע למשטרת ישראל במניעת תופעות אלימות, וונדליזם.
יישום מדיניות עירונית ושמירה על הסדר הציבורי.
המשימות מבוצעות במסגרת יחידת השיטור העירוני הכוללת שוטרים ופקחים.
תיאום פעולות חירום / מצילות חיים מול גורמי בטחון נוספים (משטרה, מד"א, כב"ה וכד') בשטח העיר.
עבודה מול מוקד ביטחון/מוקד עירוני/מוקד משטרה.
טיפול בפניות ותלונות תושבים.
ייצוג העירייה כעד במקרה של תביעות משפטיות של הרשות המקומית.
ביצוע משימות נוספות על פי דרישות הממונה.

היקף משרה: 100% * 4

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 28.1.2019 בשעה – 12:00

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
סוג התפקיד: התפקיד מוגדר בהחלטת ממשלה מס' 912 מ- 25 מרס 1974.

ייעוד: שמירה על המוכנות הביטחונית ועל הבטיחות במצבי שגרה וחירום של מוסדות החינוך, קיום
סדרי הביטחון במוסדות החינוך, היערכותם למצבי חירום ולטיפול בנושאי הבטיחות באותם מוסדות.

היקף משרה: 100%

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 28.01.2019 בשעה – 12:00

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

עמותת סחלבים

דרוש/ה סמנכ"ל/ית כספים לעמותה

העמותה הינה זרוע ביצועית של העירייה לחינוך בלתי פורמלי, ספורט, נוער וצעירים, הגיל הרך וקהילה במסגרת העיר.

תיאור התפקיד:
אחריות להכנה וניהול תכניות עבודה והתקציב של עמותת סחלבים ועמותת עירוני מודיעין .
אחריות לקביעת ויישום נהלי עבודה בתחום הכספי.
אחריות לרישום כל הפעולות הכספיות של עמותת סחלבים ועמותת עירוני מודיעין בספרים הראשיים/רישום וניהול בספרי העזר והתאמתם לספר הראשי , ואחריות ישירה להנה"ח והשכר .
אחריות לניהול גביה ואכיפה מול צרכני העמותה.
הכנת הדוחות הכספיים לסוגיהם וניהול הקשר עם רואי החשבון של עמותת סחלבים ועירוני מודיעין.
אחריות לקביעת התנאים הכספיים לביצוע ההתקשרויות של עמותת סחלבים ועמותת עירוני מודיעין ולמדיניות התשלומים.
ניהול הרכש והתנהלות מול ספקים.
אחריות להכנת תזרים מזומנים של עמותת סחלבים ועמותת עירוני מודיעין (תחזית הכנסות והוצאות) ולניהול ההשקעות בהתאם לשיקול של כדאיות כלכלית.
ניהול והנעת צוות עובדים.
פיקוח ואחריות בנושא שכר עובדים החל מגיוס – כ"א, החתמת חוזי העסקה וסיום תהליך עבודת עובד בעמותת סחלבים ובעמותת עירוני מודיעין.

את המסמכים הדרושים יש להגיש למשרדי סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן 1, מודיעין מכבים רעות, בקומת הכניסה בימים א'-ה' בין השעות 8:30 – 15:00

מועד האחרון להגשת מועמדויות הינו יום שני, כ"ט בשבט התשע"ט, 4.2.2019 בשעה – 15:00.

לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס. יש להבהיר כי במסירת המעטפה, יש להחתים את המעטפה בחותמת "נתקבל" במשרד סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל.

לחצו כאן – לנוהל איתור ומינוי סמנכ"ל כספים
לחצו כאן – נספח 1 – סמנכ"ל כספים
לחצו כאן – נספח 1 – סמנכ"ל כספים

תיכון אורט עירוני ד'

דרוש/ה : אב בית בעל יכולות טכניות, "ראש גדול" , מסור ואחראי.

קו"ח יש לשלוח למייל OrenA@admin.ort.org.il

עמותת סחלבים

רכז/ת לוגיסטיקה - מכרז פנימי/חיצוני 01/19

תיאור התפקיד:
לוגיסטיקה שוטפת - תחזוקה, אחזקה וטיפול במבני מחלקת הנוער והצעירים ובאירועים גדולים.
טיפול בנושאי רכש והצטיידות כלליים.

פירוט התפקיד:
ביצוע סיורים במתחמי המחלקה לאיתור ליקויים ווידוא הטיפול בהם
ביצוע עבודות אחזקה ותחזוקה במתחמים (לרבות תיקוני אינסטלציה, נגרות, צביעה, חשמל וכו`)
אחריות על ציוד וניהול מלאי ציוד במחלקה
סידור וניהול מחסני המחלקה – מעקב אחר מלאי והזמנת ציוד
העברות ציוד בין המתחמים ולקראת אירועים
אחריות על לוגיסטיקה באירועים
עבודה מול ספקים – הבאת הצעות מחיר, ביצוע הזמנות, קבלת סחורה
כל מטלה נוספת שתוטל על ידי המנהל הישיר

מתאים לנשים וגברים כאחד

היקף משרה: 100%

להגשת מועמדות יש למלא טופס מקוון באתר. יש לצרף לטופס המקוון תעודות ואישורים להוכחת העמידה בתנאי הסף.

מועד אחרון להגשת מועמדות: 24/01/19 בשעה 12:00

טל` לבירורים: 08-9751182

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

לחצו כאן לטופס המועמד המקוון

עמותת סחלבים

רכז/ת פרויקטים לתחום הצעירים - מכרז פנימי/חיצוני 02/19

תיאור התפקיד:
ריכוז, תיאום והפעלה של פעילויות לצעירים (18-35) במסגרת מרכז הצעירים העירוני "יודה".
הפעלת מסגרות, תכניות ואירועים לקהלי היעד השונים במגוון תחומים – פנאי, תעסוקה, השכלה, הורות צעירה, ייעוץ והכוונה, חיילים, חיילים משוחררים.

פירוט התפקיד:
חלק מצוות המפתח סל מענים עירוני לקהל היעד בתחומי תעסוקה, השכלה, תרבות, פנאי ועוד
תכנון וביצוע פעילות שוטפת ואירועי תרבות מיוחדים לצעירי העיר
ייזום ויצירת קשר עם אוכלוסיות היעד
תכנון וביצוע פעילות שוטפת במרכז הצעירים
קידום ועידוד יוזמות מקומיות
עבודה מול שותפים ברשות ומחוצה לה
לקיחת חלק פעיל בפעילויות המחלקה לרבות באירועים שנתיים
כל מטלה נוספת שתוטל על ידי המנהל הישיר

מתאים לנשים וגברים כאחד

היקף משרה: 100%

להגשת מועמדות יש למלא טופס מקוון באתר. יש לצרף לטופס המקוון תעודות ואישורים להוכחת העמידה בתנאי הסף.

מועד אחרון להגשת מועמדות: 31/01/19 בשעה 12:00

טל` לבירורים: 08-9751182

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

לחצו כאן לטופס המועמד המקוון

מרכז הספורט העירוני מודיעין

דרושים/ות מדריכים ומדריכות חדר כושר למרכז הספורט מודיעין.

בעלי/ות תעודת מגיש עזרה ראשונה תקפה, כולל הסמכה להדרכת קטינים.

עבודה במשמרות כולל סופי שבוע וחגים.

כולל אפשרות לאימונים אישיים.
עדיפות תינתן לתושבי מודיעין מכבים רעות.

תחילת עבודה: פברואר

קו"ח יש לשלוח למייל : eli@minhelet.com

ביה''ס גוונים לחינוך מיוחד

דרוש סייע לתלמיד נכה

עבודה בשעות הבוקר בין השעות 8:00 - 13:30
התפקיד כולל גם ליווי לימודי וחברתי בכיתת התלמיד

לפרטים ביה"ס גוונים טל' 08-6225623/4

ביה''ס עירוני ה' ע''ש יצחק נבון

דרושים/ות מורים/ות לשנה"ל תש"פ

ביה"ס ייחודי , שש שנתי צומח, מחפש אנשי חינוך איכותיים
אם את/ה איש חינוך בכל רמ"ח איבריך.
אם את/ה יצירתי/ת, החושב/ת מחוץ לקופסה.
אם את/ה מבין/ה שיש להתאים את ההוראה למאה ה-21.
אם את/ה יודע/ת לעבוד בשת"פ
מקומך איתנו!!!

לחט"ב - ערבית, לשון , מורה לח"מ, אנגלית ומדעים
לחט"ע - פיסיקה, לשון, ביולוגיה, אנגלית, היסטוריה, מתמטיקה, ערבית, אומנויות העיצוב עיוני.

קו"ח יש לשלוח למייל kamilroy35@gmail.com

מחלקת קליטה

למחלקת קליטה דרושים לפרויקט הנקרא " מועדון עברית מדוברת". מתנדבים לשעות הבוקר

ההתנדבות היא עם עולים חדשים בעזרה לשיפור השפה העברית.

עדיפות לבעלי רקע בהוראה

ימי חמישי - שעות 9:30-11:30

נא ליצור קשר למייל avigail_v@modiin.muni.il

טלפון – 08-6326619 אביגיל – ניתן להתקשר בין השעות 9:00-15:30

ביה''ס על יסודי עירוני ג' ע''ש מוטה גור

דרושים מורים/ות בעלי ניסיון לשנה"ל תש"פ

לחטיבת הביניים: אנגלית, מדעים ותנ"ך
לחטיבה העליונה: אנגלית,לשון וקולנוע

קורות חיים יש לשלוח למייל dinashtaif2@gmail.com

''קפה בשדרה'' בית קפה לנוער

דרושים/ות מתנדבים/ות במטרה ליצור קשר עם בני הנוער ולהיות עבורם אוזן קשבת.

חשוב : שיהיו אנשי שיח, יכולת הכלה והקשבה, רצון לתרום מזמנם, הידע והניסיון שלהם, למען בני הנוער.
ההתנדבות היא לאורך השנה אחת לשבוע.

לפרטים נוספים נא ליצור קשר במייל: veredwaisman@gmail.com

או בטלפון: 08-6349696 ורד/חגית

האגף לשירותים חברתיים

דרושים/ות מתנדבים/ות לסיוע בשעת חרום בתחומים הבאים:

סיוע לנזקקים/קשישים בבתים (הדרכה לגבי כניסה למרחב מוגן, פינוי הממ"ד, הצטיידות נדרשת לחירום, עדכון גורמי עירייה לגבי צרכים מיוחדים לתושב).
סיוע בנקודות חלוקת מים ברחבי העיר לאוכלוסיות מיוחדות.
סיוע במשימות חילוץ והצלה במקרה של רעידת אדמה (בעלי מקצוע: מסגרים, רתכים, טכנאי גז, חשמלאים, אנשי רפואה ותושבים ללא הכשרה או ידע מקצועי כלל).
סיוע לקליטת מפונים במרכזי חירום לקליטת אוכלוסייה.
סיוע בדוברי שפות במוקד העירוני ולדוברות העירייה
מהנדסי בניין/קונסטרוקטורים לטובת זיהוי ובחינת מבנים לאחר רעידת אדמה.
בעלי רישיון נהיגה על כלי צמ"ה (ציוד מכני הנדסי: טרקטורים, שופל וכו').
בעלי רכבים כגון משאיות, משאיות מנוף, טרקטורונים, עגלות נגררות.
מתנדבים שמוכנים להתנדב בבניין בו הם גרים ולסייע בהכנת הבניין והדיירים לשעת חירום.

קורות חיים ותחום ההתנדבות המבוקש יש לשלוח במייל לרונית שטייגמן בניאן רכזת מתנדבים עירונית ronit_s@modiin.muni.il

היכל התרבות מודיעין מכבים רעות

דרושים/ות עובדים/ות למחלקת מנויים

דרוש/ה אחראי/ית אירוע

*העבודה במשמרות
קו"ח יש לשלוח למייל menuim@shows.org.il

לפרטים 08-9737333 נאוה

היחידה לקידום נוער – תכנית היל''ה

דרושים/ות מורים - לעברית ולספרות

תיאור תפקיד:
העבודה עם נוער נושר ובקבוצות קטנות.
העסקה דרך החברה למתנסים.

דרישות התפקיד:
בעל/ת תעודת הוראה וניסיון בהגשה לבגרות במקצועות הנ"ל.

לפנייה יצורפו תעודות ואישורים להוכחת העמידה בתנאי הסף והמלצות ממעסיקים קודמים. כמו-כן, יש לצרף קו"ח (כולל דרכי תקשורת), בצירוף תצלום ת"ז של המועמד.

קו"ח יכללו בין השאר פירוט מלא ביחס להשכלה והניסיון המקצועי והניהולי של המועמד.

לגבי מועמדים אשר מעוניינים לשמור על סודיות מועמדותם מתבקשים לציין זאת מפורשות בפנייתם.

במקרה בו החברה תהיה מעוניינת חרף הסודיות לפנות לצדדים שלישיים לצורך מידע ו/או המלצה, תימסר הודעה על כך מראש למועמדים הנ"ל בכדי לאפשר להם להסיר מועמדותם אם יחפצו בכך.

יערך מיון ראשוני בין המועמדים – הערכת המועמדים ע"פ קורות החיים והמענה לשאלון. המועמדים שיוערכו כמתאימים ביותר יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה ושיבוץ.

מועמד שלא יצרף תיעוד מתאים המאמת את הדרישות הנ"ל תיפסל מועמדותו על הסף.

אופן הגשת המועמדות:

יש להגיש קורות חיים בצירוף המסמכים הנלווים למייל elena1971dec@gmail.com

לפרטים: אלנה – 055-6640139

* מתאים לנשים וגברים כאחד.

המחלקה לצרכים מיוחדים

לשנת הלימודים תשע"ט דרושים/ות סייעים/ות

ללווי תלמידים/ות בעלי צרכים מיוחדים
בהיקפי משרה שונים ולמילוי מקום על בסיס יומיומי

דרישות התפקיד:
בעלי/ות 12 שנות לימוד
ניסיון בתפקיד דומה - יתרון

טלפון לבירורים- 6226771 – 08

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של הגדרת התפקיד

טופס מועמד

מערך גני הילדים העירוני

דרוש/ה סייעת ע"פ קריאה למילוי מקום (גמיש)
מתאים גם לסטודנטים/יות
דרישות: 12 שנות לימוד, (ניידות יתרון)
שעות העבודה: ימים א' - ה' 7:30 – 14:30בימי ו' עד השעה 13:00
בת חן batchen_m@modiin.muni.il
זיו ziv_c@modiin.muni.il


פרטים בטלפון באגף החינוך 08-9726140, 08-9726284

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של הגדרת התפקיד

טופס מועמד

עמותת סחלבים

דרושים/ות סייעים/ות ומדריכים/ות לצהרונים בגני הילדים ובבתי הספר

שעות העבודה: ימים א'-ה' - 13:45 – 17:00

מתאים גם לסטודנטים/יות ולחלקיות ימים
הסעות מיישובי הסביבה

קו"ח יש לשלוח למייל ronit@modiin.matnasim.co.il

לפרטים 08-9727156 שלוחה 0

רונית 050-5377796

אירית 050-7427897

סייע/ת כיתה בחינוך המיוחד – בי''ס פסיפס

סיוע לפעילות הכיתתית תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בחינוך המיוחד.

תחומי אחריות:
מתן סיוע פרטני לתלמידים.
מתן סיוע פיזי ודאגה על שמירת ניקיונם של התלמידים.
סיוע ארגוני לצוות הפדגוגי.
וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר.

היקף משרה: לפי הרשאות של משרד החינוך.

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים ,וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת במחלקה לצרכים מיוחדים, רח' גינת האלה 15, מודיעין, קומת כניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

טלפונים לבירורים – 08-6226782

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

בית הספר הדמוקרטי במודיעין

דרוש/ה לשנת הלימודים תשע"ט

אשת/ איש צוות לצהרון

קו"ח והמלצות יש לשלוח למייל jobs2011@democrati.co.il

מחלקת דת

דרושות מנקות למקוואות ברחבי העיר, לשעות הבוקר.

דרושות בלניות וסייעות לבלניות לשעות הערב.

לפרטים יש להתקשר למחלקת דת טלפון 08-9726170

המוקד העירוני / בטחון – 106

דרושים/ות נציגי שירות (אחרי צבא)

ניסיון במתן שירות

ידע במערכות מידע ומחשוב

העבודה במשמרות כולל סופ"ש וחגים (מתאים גם לסטודנטים)

צרו איתנו קשר מלי/אליה 08-9726242 או 08-9726218

אגף החינוך

דרושים/ות מלווים/ות לתלמידים

בהסעות חינוך מיוחד – על פי קריאה

כישורים נדרשים:
ידיעת השפה העברית, ובכלל זה קריאה וכתיבה
מגיל 18 ומעלה

טלפון לבירורים- 08-9726267

יש להעביר קורות חיים למייל: moran_z@modiin.muni.il

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

להיות בסיירת גם באזרחות!

השתחררת? בוא לסיירת הביטחון העירונית של מודיעין מכבים רעות

עבודה עם אתגר בחברת אנשים טובים כמוך, בתנאים מעולים ואפשרויות קידום למתאימים

דרישות התפקיד:
לוחם, רובאי 03 ומעלה
רישיון נהיגה
בריאות תקינה
מעבר קורס הכשרה
עבודה במשמרות 24/7
מתאים לסטודנטים

תנאי בסיס: 36 ₪ לשעה. תנאים סוציאליים מלאים

לפרטים נוספים מחלקת ביטחון ושירותי חירום 08-9394666, 08-9394611

צור קשר - מכרזי כוח אדם

שםטלפון טלפון משניפקספניה
משאבי אנוש08-972614208-972601408-9732513טופס פניה לתהילה כלפון
לשכת התעסוקה מודיעין מכבים רעות
אמצעי קשרפרטים
כתובת:קניון עזריאלי, בניין יהונתן קומה א', רח' לב העיר 2
טלפון:9687*
פקס:02-6326649
ניתן להגיש מועמדות למשרות איכותיות ומגוונות באתר שירות התעסוקה:www.taasuka.gov.il

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000