דרושים

21/02/2018 ו' אדר תשע"ח
מכרז פנימי/פומבי 202/2018

עו''ס מועדוניות וטיפול במשפחות

תיאור התפקיד:
מטפל בלקוחות האגף במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי, ע"י יעוץ, טיפול ישיר ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלבנטיים, ע"פ השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע.
משתתף בוועדות ובדיונים בהתאם להנחיות הממונים עליו.
במסגרת המועדוניות – העו"ס הוא חלק מצוות המועדוניות ומשמש מנהל הטיפול לכל ילד ולכל המשפחה. הוא עומד בקשר עם המשפחות והילדים, ובונה עם חברי הצוות תכנית פעולה לכל ילד ומשפחה. הוא משתתף בהכנת תכנית טיפולית ייחודית לילדים. מטפל בקשר שבין ההורים למועדונית ובקשר שבין ההורים לילדיהם. הוא עובד עם ההורים באופן פרטני ובהנחיה קבוצתית בכל הקשרו לבעיות ילדים-הורים.

היקף משרה: 100% תקציב פעולה על-פי חוזה אישי מורכב מ-
25% עו"ס מועדונית רווחה + 25% עו"ס מועדונית חינוך + 50% עו"ס משפחות.

*מתאים לנשים וגברים כאחד

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00 . לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 5.3.2018 בשעה 12:00

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

טופס מועמד
מכרז פנימי/פומבי 201/2018

עו''ס – פקיד/ת סעד לחוק הנוער

תיאור התפקיד:
בדיקה וטיפול בדיווחים המתקבלים בהתאם לחוקי הגנה על קטינים וחובת הדיווח.
סיוע ועבודה עם ומול משפחות בהם נמצאים קטינים בסיכון ובסכנה לאור החוק.
עבודה מול מערכת בית המשפט בכל הקשור לקטינים נזקקים ע"פ חוק.
הסתייעות ויצירת קשרי עבודה שוטפים עם גורמי טיפול בקהילה לצורך הגנה על קטינים בסכנה.

היקף משרה: 70% משרה- ס.ת - 841100110

*מתאים לנשים וגברים כאחד

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00 . לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 5.3.2018 בשעה 12:00

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

טופס מועמד
מכרז פנימי\ חיצוני מס' 197/2018

ספרן בבית ספר

תיאור התפקיד:
ניהול, ארגון והפעלה מקצועיים של הספרייה בבית הספר לציבור התלמידים וצוותי ההוראה.

תחומי אחריות:
מתן שירותי ספרייה.
ביצוע פעילויות חינוכיות ופעילויות העשרה בתחומי עידוד הקריאה ומיומנויות מידע.
תפעול הספרייה.
ביצוע רכש ועדכון שוטף וקבוע של האוספים והאמצעים הטכנולוגיים.
שילוב הספרייה בתכנית הלימודים ובפעילויות הבית ספריות.

היקף משרה:
על יסודי - 100%
על יסודי- 60%
יסודי-ממלכתי - 50%

*מתאים לנשים וגברים כאחד

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00 . לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 26.2.2018 בשעה 12:00

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

טופס מועמד
מכרז פנימי\ חיצוני מס' 198/2018

ספרן/מידען בספרייה הציבורית

תיאור התפקיד:
מתן שירותי ספריה בתחומי הקריאה, הידע, התרבות והמורשת לבאי הספרייה.

תחומי אחריות:
מתן שירותי ספרייה.
ייזום וביצוע פעילויות העשרה.
תפעול הספרייה בהתאם לנוהלי העבודה.
וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה, על פי צרכי המערכת

היקף המשרה: 50%

*מתאים לנשים וגברים כאחד

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00 . לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 26.2.2018 בשעה 12:00

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

טופס מועמד
עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול בנפגעי/ות תקיפה מינית מגיל 18 ומעלה

תיאור התפקיד:
מתן טיפול לנשים וגברים בגילאי 18 ומעלה שחוו תקיפה מינית במהלך חייהם.
הרחבת מערכות התמיכה בשיקום חברתי, משפחתי ותעסוקתי.
מניעת אשפוזים פסיכיאטריים עקב הטראומה המינית.
התפקיד כולל שעות טיפול וכתיבת דוחות, שעות הדרכה והשתתפות בהשתלמויות, פגישות וישיבות בהתאם לצורך ועל פי הנחיית המנהל

היקף המשרה: 50% (תקציב פעולה)- ס.ת- 841102110

*מתאים לנשים וגברים כאחד

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00 . לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 26.2.2018 בשעה 12:00

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

טופס מועמד
מכרז פומבי מס' 195/2018

גזבר/ית העירייה

תיאור התפקיד:
אחריות להכנת התקציב הרגיל והתקציב הבלתי רגיל של העירייה ומעקב אחר ניצול התקציב המאושר לכל יחידה.
אחריות לגביית המיסים בעירייה ותשלומי הפיתוח (השתתפויות בעלים וכד')
אחריות לביצוע חיובי המיסים בהתאם לחיוב המיסים השנתי, כפי שהוחלט במועצת הרשות המקומית.
אחריות לרישום כל הפעולות הכספיות של העירייה בספרים הראשיים / רישום וניהול בספרי העזר והתאמתם לספר הראשי.
אחריות לקביעת התנאים הכספיים לביצוע ההתקשרויות של העירייה ולמדיניות התשלומים.
אחריות להכנת תזרים מזומנים של העירייה (תחזית הכנסות והוצאות) ולניהול השקעות העירייה בהתאם לשיקול של כדאיות כלכלית.
ניהול צוות עובדים.

היקף המשרה: 100%

*מתאים לנשים וגברים כאחד

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00 . לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 25.2.2018 בשעה 12:00

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

טופס מועמד
מכרז פנימי\ חיצוני מס' 196/2018

מדריך/ה למועדונית משפחתית טיפולית

מדריך/ה למועדונית משפחתית טיפולית משותפת רווחה, חינוך ובית חם

תיאור התפקיד:
העובד/ת אחראי/ת לשלומם, בריאותם, חינוכם והזנתם של הילדים הנמצאים בתחום אחריותו/ה.
במועדונית מקבלים הילדים: פעילויות חינוכיות וטיפוליות, תמיכה והכלה, ארוחות ועזרה בהכנת שיעורי הבית.
העבודה כוללת: ביקורי בית, פגישה עם צוות העובדים וגורמים נוספים הקשורים לעיסוקם במועדונית, בתמורה לכך מקבל העובד גמול של שעתיים שהייה.
העבודה כוללת: ליווי רגשי לילדים, בניית והעברת תכנים טיפוליים, הקניית מיומנויות והרגלי חיים בסיסיים, שיפור המיומנויות הלימודיות והחברתיות והיכולות הבינאישיות, קשר עם הורי הילדים, קשר עם גורמי בית הספר.
העובד/ת פועל/ת במסגרת נהלים קבועים ומקבל/ת הנחיות מהממונים עליו/ה, השתתפות בדיוני הצוות במועדונית ומדווח/ת בכתב לממונה על התפתחות הילדים.
וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר.

היקף המשרה: 66% (20 ש"ש+ שעתיים שהייה)

*מתאים לנשים וגברים כאחד

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00 . לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 26.2.2018 בשעה 12:00

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

טופס מועמד
מכרז פנימי/חיצוני 03/18

עמותת סחלבים

עובד/ת יחידת גביה

תיאור התפקיד:
מתן שירות בתחום הגבייה לתושבים, עדכון חיובים וזיכויים בכרטיסי התושבים וקבלת תשלומים

פירוט התפקיד:
רישום משתתפים לפעילויות העמותה - ניהול והקלדה של מסמכים
טיפול בדואר (רגיל ואלקטרוני)
מענה טלפוני וטיפול שוטף בפניות הציבור
כל מטלה נוספת שתוטל על ידי הממונה.

*מתאים לנשים וגברים כאחד

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור+3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת במשרדי מזכירת המנכ"ל בבית סחלבים, בין השעות 15:00-08:00 (רח` עמק האלה מול בית מס` 13) – קומה 1.

מועד אחרון להגשת מועמדות: 28/2/18 בשעה 15:00

טל` לבירורים: 08-9702210

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

להורדת טופס מועמד לחצו כאן

המוקד העירוני / בטחון – 106

דרושים/ות נציגי שירות (אחרי צבא)

ניסיון במתן שירות

ידע במערכות מידע ומחשוב

העבודה במשמרות כולל סופ"ש וחגים (מתאים גם לסטודנטים)

צרו איתנו קשר מלי/אליה 08-9726242 או 08-9726218

בית הספר עירוני א' למדעים ואמנויות מודיעין

לשנה"ל הנוכחית דרוש/ה מורה לערבית לחטיבת הביניים

קו"ח יש לשלוח למייל yifat.hel@gmail.com

או לפנות למיכל בטלפון: 054-4325311

אגף החינוך

דרושים/ות מלווים/ות לתלמידים

בהסעות חינוך מיוחד – על פי קריאה

כישורים נדרשים:
ידיעת השפה העברית, ובכלל זה קריאה וכתיבה
מגיל 18 ומעלה

טלפון לבירורים- 08-9726267

יש להעביר קורות חיים למייל: moran_z@modiin.muni.il

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

תיכון יחד

דרושים/ות מורים/ות לשנת הלימודים תשע"ט

מורה לתנ"ך לחט"ב ולחטיבה העליונה, דרוש ניסיון.
מדעי המחשב ופיזיקה – לעתודה מדעית טכנולוגית ומדעים.

לחטיבה עליונה:
מורה לאנגלית בעלת נסיון בהגשה לבגרות 4-5 יחידות אשר עבר/ה השתלמות בספרות אנגלית.
הנדסת תוכנה להגשה לפרויקטים ברמה של 5 יח"ל.

קו"ח יש לשלוח למייל gilnagel.m@gmail.con

תיכון עירוני ה' ע''ש יצחק נבון מודיעין

לשנה"ל תשע"ח דרוש/ה מורה לחינוך מיוחד

לשנה"ל תשע"ט דרושים/ות מורים/ות במקצועות
לשון, מתמטיקה, אנגלית, מדעים, פיזיקה, מדעי מחשב

קו"ח יש להגיש לנאוה שקל ששון במייל kamilroy35@gmail.com‏

עמותת מנדלת הלב

למערך הנתינה של מנדלת הלב דרושים מתנדבים/ות
מלווים/ות טלפונים
עזרה כללית אדמיניסטרטיבית

למתנדבים קבוצות לעידוד ותמיכה בפעילות .קורסי הדרכה והכשרה לאורך כל השנה.
הרצאות ופגישות צוותים מקצועיים.בקיץ ימי כיף משפחתיים.

בואו להתנדב לעשייה מהלב
להצטרפות נא לשלוח מייל עם שם וטלפון לצופייה לוי mandalatlev@gmail.com

בית הספר העל יסודי עירוני ג' ע''ש מוטה גור

דרושים/ות מורה/ים בעלי ניסיון לשנה"ל תשע"ח במקצועות הבאים:

לשון והבעה - חט"ב

מורשת תרבות ישראל, חט"ב - משרה זמנית

מדעי המחשב - חט"ב + חט"ע - משרה זמנית

מורה למתמטיקה – חט"ב – משרה חלקית

קו"ח יש לשלוח למייל dinashtaif2@gmail.com

תיכון עירוני ב' ע''ש רבין

דרושים/ות מורים/ות לשנת תשע"ט במקצועות:
תיאטרון
תקשורת
לשון
מתמטיקה
אנגלית
אזרחות
סוציולוגיה
של"ח

קו"ח יש לשלוח למייל ironibrabin@gmail.com

בית הספר הדמוקרטי ע''ש נדב

דרוש/ה איש/ת חינוך לצהרון בבית הספר הדמוקרטי

אם את/ה בעלת יוזמה, חשיבה יצירתי/ת, אוריינטציה חברתית,
סמכותי/ת ואוהב/ת ילדים - אנחנו מחפשים אותך!

המשרה חלקית בשעות הצהריים.

תנאים מעולים למתאימים!

קו"ח יש לשלוח למייל jobs2011@democrati.co.il

בית ספר על יסודי אורט – עירוני ד' מודיעין

דרושים/ת מורים לשנת הלימודים תשע"ט

לחטיבה העליונה: מתמטיקה, אנגלית, פיזיקה, ספרות, היסטוריה, אדריכלות ואלקטרוניקה

לחטיבת הביניים במקצועות: מדעים, מתמטיקה, אנגלית

יש לשלוח קו"ח למייל inbalbarom@gmail.com או לפקס 08-6991500

סבא זה''ב

דרושים/ות עובדים/ות לתפקיד סבא זה"ב

תיאור תפקיד: עבודת פנסיונרים לטובת הבטיחות בדרכים.

מה חשוב לדעת לפני שמצטרפים?
לפני שאתם הופכים להיות חלק ממשמרות הזה"ב, חשוב שתדעו שלהיות סבא או סבתא זה"ב פירושו לא רק להציב את התמרורים כמחסומים, אלא להיות ערים ודרוכים למצב המכוניות בכביש, כמו גם למעשיהם של הילדים.

תפקיד עם אחריות:
אין ספק, שהצטרפות למשמרות הבטיחות היא פעולה מאוד חשובה, שיכולה למלא את שעותיכם הפנויות בייעוד ולסייע מאוד לילדים הצעירים.

שעות עבודה: 6 ימים בשבוע.

בוקר: 8:30 – 7:00 (שעה וחצי)

צהריים: 14:15 – 12:45 (שעה וחצי)

יש לצרף תעודה המעידה על כשירותכם הבריאותי (אישור מהרופא המטפל).

אם אתם רוצים להצטרף למשימה, פנו עוד היום לאגף השירות בעירייה למירי בריל בטלפון – 08-9726071/27

שכר לשעה - שכר מינימום.

* מתאים לנשים וגברים כאחד.

להיות בסיירת גם באזרחות!

השתחררת? בוא לסיירת הביטחון העירונית של מודיעין מכבים רעות

עבודה עם אתגר בחברת אנשים טובים כמוך, בתנאים מעולים ואפשרויות קידום למתאימים

דרישות התפקיד:
לוחם, רובאי 03 ומעלה
רישיון נהיגה
בריאות תקינה
מעבר קורס הכשרה
עבודה במשמרות 24/7
מתאים לסטודנטים

תנאי בסיס: 36 ₪ לשעה. תנאים סוציאליים מלאים

לפרטים נוספים מחלקת ביטחון ושירותי חירום 08-9394666, 08-9394611

המחלקה לצרכים מיוחדים

דרושים/ות סייעות/סייעים

ללווי תלמידים/ות בעלי צרכים מיוחדים
בהיקפי משרה שונים ולמילוי מקום על בסיס יומיומי

דרישות התפקיד:
בעלי/ות 12 שנות לימוד
ניסיון בתפקיד דומה - יתרון

טלפון לבירורים- 08-6226782

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של הגדרת התפקיד

טופס מועמד

מערך גני הילדים העירוני

לעבודה בגני הילדים דרוש/ה סייעת שנייה
דרישות: 12 שנות לימוד
שעות העבודה: ימים א' - ה' 8:00 – 17:00

דרוש/ה סייעת ע"פ קריאה למילוי מקום (גמיש)
מתאים גם לסטודנטים/יות
דרישות: 12 שנות לימוד, (ניידות יתרון)
שעות העבודה: ימים א' - ה' 7:30 – 14:30בימי ו' עד השעה 13:00

פרטים בטלפון באגף החינוך 08-9726140, 08-9726284

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של הגדרת התפקיד

טופס מועמד

עמותת סחלבים

לעבודה בצהרוני עמותת סחלבים דרושים/ות
גננות/ים, סייעות/ים, סטודנטיות/ים


לעבודה בשעות הצהריים 13:45 – 17:00
עדיפות לבעלות/י ניסיון במסגרות חינוכיות
תנאים טובים למתאימות/ים

לפרטים נוספים: 08-9727156, שלוחה 0

קו"ח יש לשלוח למייל:
רונית ronit@modiin.matnasim.co.il או לעירית irita@modiin.matnasim.co.il

עמותת סחלבים

דרוש/ה מדריכה למועדונית לילדים על הרצף האוטיסטי, במודיעין
לעבודה בימים: ב', ד' בין השעות 15:45 – 19:45
תעודות/ניסיון עם אוכלוסיה על הרצף בגילאים 6-21

דרושים/ות מדריכים/ות לקייטנות צרכים מיוחדים
שתקיים במודיעין בין התאריכים 16.8-24.8 בשעות 07:45 – 16:15
נדרש ניסיון עם אוכלוסיית הצרכים המיוחדים (מגיל 18 ומעלה)

לפרטים נוספים, מיטל גואטה, טל' 08-9727156, שלוחה 0
קורות חיים יש לשלוח למייל mital@modiin.matnasim.co.il

מחלקת קליטה

דרושים/ות מתנדבים/ות למועדון עברית מדוברת עם עולים חדשים.

התחייבות לפעמיים בשבוע:
ימי ראשון וחמישי 10:00 – 12:00
ימי ראשון ורביעי 19:00 – 21:00

רצוי ניסיון בהוראה או בלמידת אוכלוסייה מבוגרת.

נדרשת מחויבות.

המעוניינים מוזמנים לפנות לאביגיל ויינר - רכזת אולפנים
טלפון: 08-6326619 או במייל avigail_v@modiin.muni.il

מחלקת דת

דרושות מנקות למקוואות ברחבי העיר, לשעות הבוקר.

דרושות בלניות וסייעות לבלניות לשעות הערב.

לפרטים יש להתקשר למחלקת דת טלפון 08-9726170

צור קשר - מכרזי כוח אדם

שםטלפון טלפון משניפקספניה
משאבי אנוש08-972614208-972601408-9732513טופס פניה לתהילה כלפון

לשכת התעסוקה מודיעין מכבים רעות
אמצעי קשרפרטים
כתובת:קניון עזריאלי, בניין יהונתן קומה א', רח' לב העיר 2
טלפון:9687*
פקס:02-6326649
ניתן להגיש מועמדות למשרות איכותיות ומגוונות באתר שירות התעסוקה:www.taasuka.gov.il

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000