דרושים

11/04/2018 כ"ו ניסן תשע"ח
מכרז פנימי/חיצוני מס' 221/2018

פקח/ית מסייע/ת בשיטור העירוני

תיאור התפקיד:
ביצוע פעולות מניעה, אכיפה והרתעה על עבירות איכות חיים כמוגדר בסל העבירות של המשרד לביטחון פנים בתפיסת ההפעלה הכוללת של מערכי האכיפה העירוניים.
אכיפת חוקי עזר עירוניים בהתאם לסל העבירות כרשום מעלה.
סיוע למשטרת ישראל במניעת תופעות אלימות, וונדליזם.
יישום מדיניות עירונית ושמירה על הסדר הציבורי.
המשימות מבוצעות במסגרת יחידת השיטור העירוני הכוללת שוטרים ופקחים.
תיאום פעולות חירום / מצילות חיים מול גורמי בטחון נוספים (משטרה, מד"א, כב"ה וכד') בשטח העיר.
עבודה מול מוקד ביטחון/מוקד עירוני/מוקד משטרה.
טיפול בפניות ותלונות תושבים.
ייצוג העירייה כעד במקרה של תביעות משפטיות של הרשות המקומית.
ביצוע משימות נוספות על פי דרישות הממונה.

היקף משרה: 100%

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30-15:00 , פרט ליום ד' ה-18.4.2018 בו ניתן להגיש עד השעה 12:00 ויום ה' ה-19.4.2018 בו העירייה סגורה לא ניתן להגיש כלל.

לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 23.4.2018 בשעה – 12:00

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
מכרז פנימי/חיצוני 220/2018

ספרן בבית ספר על יסודי

תיאור התפקיד: ניהול, ארגון והפעלה מקצועיים של הספרייה בבית הספר לציבור התלמידים וצוותי ההוראה.

היקף משרה:
משרה 1- 100%
משרה 1- 50%

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30-15:00 , פרט ליום ד' ה-18.4.2018 בו ניתן להגיש עד השעה 12:00 ויום ה' ה-19.4.2018 בו העירייה סגורה לא ניתן להגיש כלל.

לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 23.4.2018 בשעה – 12:00

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
מדריך/ה למועדונית משפחתית טיפולית משותפת רווחה, חינוך ובית חם

תיאור התפקיד:
העובד/ת אחראי/ת לשלומם, בריאותם, חינוכם והזנתם של הילדים הנמצאים בתחום אחריותו/ה.
במועדונית מקבלים הילדים: פעילויות חינוכיות וטיפוליות, תמיכה והכלה, ארוחות ועזרה בהכנת שיעורי הבית.
העבודה כוללת: ביקורי בית, פגישה עם צוות העובדים וגורמים נוספים הקשורים לעיסוקם במועדונית, בתמורה לכך מקבל העובד גמול של שעתיים שהייה.
העבודה כוללת: ליווי רגשי לילדים, בניית והעברת תכנים טיפוליים, הקניית מיומנויות והרגלי חיים בסיסיים, שיפור המיומנויות הלימודיות והחברתיות והיכולות הבינאישיות, קשר עם הורי הילדים, קשר עם גורמי בית הספר.
העובד/ת פועל/ת במסגרת נהלים קבועים ומקבל/ת הנחיות מהממונים עליו/ה, השתתפות בדיוני הצוות במועדונית ומדווח/ת בכתב לממונה על התפתחות הילדים.
וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר.

היקף משרה: 66% (20 ש"ש+ שעתיים שהייה)

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30-15:00 , פרט ליום ד' ה-18.4.2018 בו ניתן להגיש עד השעה 12:00 ויום ה' ה-19.4.2018 בו העירייה סגורה לא ניתן להגיש כלל.

לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 23.4.2018 בשעה – 12:00

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
מכרז פנימי/חיצוני 217/2018

עו''ס – פקיד/ת סעד לחוק הנוער

תיאור התפקיד:
בדיקה וטיפול בדיווחים המתקבלים בהתאם לחוקי הגנה על קטינים וחובת הדיווח.
סיוע ועבודה עם ומול משפחות בהם נמצאים קטינים בסיכון ובסכנה לאור החוק.
עבודה מול מערכת בית המשפט בכל הקשור לקטינים נזקקים ע"פ חוק.
הסתייעות ויצירת קשרי עבודה שוטפים עם גורמי טיפול בקהילה לצורך הגנה על קטינים בסכנה.

היקף משרה: 70% משרה- ס.ת - 841100110

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30-15:00 , פרט ליום ד' ה-18.4.2018 בו ניתן להגיש עד השעה 12:00 ויום ה' ה-19.4.2018 בו העירייה סגורה לא ניתן להגיש כלל.

לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 23.4.2018 בשעה – 12:00

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
תיאור התפקיד:
מתן טיפול לנשים וגברים בגילאי 18 ומעלה שחוו תקיפה מינית במהלך חייהם.
הרחבת מערכות התמיכה בשיקום חברתי, משפחתי ותעסוקתי.
מניעת אשפוזים פסיכיאטריים עקב הטראומה המינית.
התפקיד כולל שעות טיפול וכתיבת דוחות, שעות הדרכה והשתתפות בהשתלמויות, פגישות וישיבות בהתאם לצורך ועל פי הנחיית המנהל

היקף משרה: 50% (תקציב פעולה)- ס.ת- 841102110

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30-15:00 , פרט ליום ד' ה-18.4.2018 בו ניתן להגיש עד השעה 12:00 ויום ה' ה-19.4.2018 בו העירייה סגורה לא ניתן להגיש כלל.

לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 23.4.2018 בשעה – 12:00

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
תיאור התפקיד: מתן מידע עדכני לצורך הגשת היתר עבור כתובת מסוימת, לרבות מידע תכנוני לכל דורש.

היקף משרה: 100%

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30-15:00 , פרט ליום ד' ה-18.4.2018 בו ניתן להגיש עד השעה 12:00 ויום ה' ה-19.4.2018 בו העירייה סגורה לא ניתן להגיש כלל.

לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 23.4.2018 בשעה – 12:00

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
מכרז פנימי/חיצוני 214/2018

עובד אחזקת תשתיות באגף התשתיות

תיאור התפקיד: תחזוקת תשתיות עירוניות ברחבי הרשות בהתאם לתחום התמחותו (תחזוקת כבישים, מדרכות, מערכת ניקוז, עבודות בתחום התעבורה, ריהוט רחוב, שילוט, גדרות וכיוצ"ב).

היקף משרה: 100% * 2

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30-15:00 , פרט ליום ד' ה-18.4.2018 בו ניתן להגיש עד השעה 12:00 ויום ה' ה-19.4.2018 בו העירייה סגורה לא ניתן להגיש כלל.

לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 23.4.2018 בשעה – 12:00

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
מכרז פנימי/חיצוני 213/2018

עובד/ת אחזקת מבנים באגף התשתיות

תיאור התפקיד: תחזוקת מבנים ומתקנים ברשות המקומית בהתאם לתחום התמחותו (מבנה, מוסד, מתקן).

היקף משרה: 100%

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30-15:00 , פרט ליום ד' ה-18.4.2018 בו ניתן להגיש עד השעה 12:00 ויום ה' ה-19.4.2018 בו העירייה סגורה לא ניתן להגיש כלל.

לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 23.4.2018 בשעה – 12:00

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
תיאור התפקיד: תחזוקת מערכת התאורה ברשות המקומית ושמירה על תקינותה כדי לאפשר רמת בטיחות גבוהה ואיכות חיים לתושבים.

היקף משרה: 100%

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30-15:00 , פרט ליום ד' ה-18.4.2018 בו ניתן להגיש עד השעה 12:00 ויום ה' ה-19.4.2018 בו העירייה סגורה לא ניתן להגיש כלל.

לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 23.4.2018 בשעה – 12:00

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
תיאור התפקיד: הכנה מיטבית של בני הנוער לקראת הגיוס לצה"ל ו/או להתנדבות לשרות לאומי/אזרחי

היקף משרה: 70%
נכונות לעבודה גם בשעות לא שגרתיות.

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30-15:00 , פרט ליום ד' ה-18.4.2018 בו ניתן להגיש עד השעה 12:00 ויום ה' ה-19.4.2018 בו העירייה סגורה לא ניתן להגיש כלל.

לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 23.4.2018 בשעה – 12:00

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

תיכון מכבים רעות

דרושים/ות מורים/ות לשנה"ל תשע"ט במקצועות:

מזרחנות, ערבית, מתמטיקה, היסטוריה, לשון, מדעי המחשב, פיזיקה

יש ליצור קשר עם סגנית פדגוגית רוית ורון ravitvaron@gmail.com

אולפנת בנ''ע ''אורות מודיעין''

דרושות מחנכות עם ראש גדול

מורות לאנגלית, לשון מתמטיקה וחינוך גופני

קו"ח יש לשלוח למייל roshulpenamodiin@gmail.com

תיכון שש שנתי עירוני ב' ע''ש רבין

דרושים/ות לשנת תשע"ט מורים/ות מעולים במקצועות:

תקשורת (מגמה), אנגלית, ערבית, אזרחות סוציולוגיה, פיזיקה חט"ב, ערבית ושל"ח.

קו"ח יש לשלוח למייל ironibrabin@gmail.com

מחלקת דת

דרושות מנקות למקוואות ברחבי העיר, לשעות הבוקר.

דרושות בלניות וסייעות לבלניות לשעות הערב.

לפרטים יש להתקשר למחלקת דת טלפון 08-9726170

המוקד העירוני / בטחון – 106

דרושים/ות נציגי שירות (אחרי צבא)

ניסיון במתן שירות

ידע במערכות מידע ומחשוב

העבודה במשמרות כולל סופ"ש וחגים (מתאים גם לסטודנטים)

צרו איתנו קשר מלי/אליה 08-9726242 או 08-9726218

בית הספר עירוני א' למדעים ואמנויות מודיעין

לשנה"ל הנוכחית דרוש/ה מורה לערבית לחטיבת הביניים

קו"ח יש לשלוח למייל yifat.hel@gmail.com

או לפנות למיכל בטלפון: 054-4325311

אגף החינוך

דרושים/ות מלווים/ות לתלמידים

בהסעות חינוך מיוחד – על פי קריאה

כישורים נדרשים:
ידיעת השפה העברית, ובכלל זה קריאה וכתיבה
מגיל 18 ומעלה

טלפון לבירורים- 08-9726267

יש להעביר קורות חיים למייל: moran_z@modiin.muni.il

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

תיכון עירוני ה' ע''ש יצחק נבון

לשנה"ל תשע"ט דרושים/ות מורים/ות במקצועות

לשון, מתמטיקה, אנגלית, מדעים, פיזיקה, מדעי מחשב

קו"ח יש להגיש לנאוה שקל ששון במייל kamilroy35@gmail.com‏

עמותת מנדלת הלב

למערך הנתינה של מנדלת הלב דרושים מתנדבים/ות
מלווים/ות טלפונים
עזרה כללית אדמיניסטרטיבית

למתנדבים קבוצות לעידוד ותמיכה בפעילות .קורסי הדרכה והכשרה לאורך כל השנה.
הרצאות ופגישות צוותים מקצועיים.בקיץ ימי כיף משפחתיים.

בואו להתנדב לעשייה מהלב
להצטרפות נא לשלוח מייל עם שם וטלפון לצופייה לוי mandalatlev@gmail.com

בית הספר העל יסודי עירוני ג' ע''ש מוטה גור

לשנה"ל תשע"ט דרושים/ות מורים/ות לחטיבה העליונה:

במקצועות אנגלית, כימיה, ביולוגיה, גיאוגרפיה

קו"ח יש לשלוח למייל dinashtaif2@gmail.com

בית הספר הדמוקרטי במודיעין

לשנת הלימודים תשע"ט דרושים/ות

מורה למתמטיקה לכל הגילאים, כולל הגשה לבגרות ברמת 5 יח"ל
מורה לאנגלית לכיתות ה' עד ח'
מורה לחינוך לשוני לכל הגילאים, כולל הגשה לבגרות בלשון
מורה לחינוך גופני
מורה להיסטוריה לצורך הגשה לבגרות
אשת/ איש צוות לצהרון

למשרות הגשה לבגרות נדרשת תעודת הוראה בתחום הדעת.

בכל המשרות אפשרי לשלב גם שעות חונכות.

קו"ח, מסמך "אני מאמין חינוכי" והמלצות יש לשלוח למייל jobs2011@democrati.co.il

בית ספר על יסודי אורט – עירוני ד' מודיעין

דרושים/ת מורים לשנת הלימודים תשע"ט

לחטיבה העליונה: מתמטיקה, אנגלית, פיזיקה, ספרות, היסטוריה, אדריכלות ואלקטרוניקה

לחטיבת הביניים במקצועות: מדעים, מתמטיקה, אנגלית

יש לשלוח קו"ח למייל inbalbarom@gmail.com או לפקס 08-6991500

להיות בסיירת גם באזרחות!

השתחררת? בוא לסיירת הביטחון העירונית של מודיעין מכבים רעות

עבודה עם אתגר בחברת אנשים טובים כמוך, בתנאים מעולים ואפשרויות קידום למתאימים

דרישות התפקיד:
לוחם, רובאי 03 ומעלה
רישיון נהיגה
בריאות תקינה
מעבר קורס הכשרה
עבודה במשמרות 24/7
מתאים לסטודנטים

תנאי בסיס: 36 ₪ לשעה. תנאים סוציאליים מלאים

לפרטים נוספים מחלקת ביטחון ושירותי חירום 08-9394666, 08-9394611

המחלקה לצרכים מיוחדים

דרושים/ות סייעות/סייעים

ללווי תלמידים/ות בעלי צרכים מיוחדים
בהיקפי משרה שונים ולמילוי מקום על בסיס יומיומי

דרישות התפקיד:
בעלי/ות 12 שנות לימוד
ניסיון בתפקיד דומה - יתרון

טלפון לבירורים- 08-6226782

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של הגדרת התפקיד

טופס מועמד

מערך גני הילדים העירוני

לעבודה בגני הילדים דרוש/ה סייעת שנייה
דרישות: 12 שנות לימוד
שעות העבודה: ימים א' - ה' 8:00 – 17:00

דרוש/ה סייעת ע"פ קריאה למילוי מקום (גמיש)
מתאים גם לסטודנטים/יות
דרישות: 12 שנות לימוד, (ניידות יתרון)
שעות העבודה: ימים א' - ה' 7:30 – 14:30בימי ו' עד השעה 13:00

פרטים בטלפון באגף החינוך 08-9726140, 08-9726284

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של הגדרת התפקיד

טופס מועמד

עמותת סחלבים

לעבודה בצהרוני עמותת סחלבים דרושים/ות
גננות/ים, סייעות/ים, סטודנטיות/ים


לעבודה בשעות הצהריים 13:45 – 17:00
עדיפות לבעלות/י ניסיון במסגרות חינוכיות
תנאים טובים למתאימות/ים

לפרטים נוספים: 08-9727156, שלוחה 0

קו"ח יש לשלוח למייל:
רונית ronit@modiin.matnasim.co.il או לעירית irita@modiin.matnasim.co.il

צור קשר - מכרזי כוח אדם

שםטלפון טלפון משניפקספניה
משאבי אנוש08-972614208-972601408-9732513טופס פניה לתהילה כלפון
לשכת התעסוקה מודיעין מכבים רעות
אמצעי קשרפרטים
כתובת:קניון עזריאלי, בניין יהונתן קומה א', רח' לב העיר 2
טלפון:9687*
פקס:02-6326649
ניתן להגיש מועמדות למשרות איכותיות ומגוונות באתר שירות התעסוקה:www.taasuka.gov.il

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000