דרושים

15/07/2019 י"ב תמוז תשע"ט
תיאור התפקיד:
בדיקה וטיפול בדיווחים המתקבלים בהתאם לחוקי הגנה על קטינים וחובת הדיווח.
סיוע ועבודה עם ומול משפחות בהם נמצאים קטינים בסיכון ובסכנה לאור החוק.
עבודה מול מערכת בית המשפט בכל הקשור לקטינים נזקקים ע"פ חוק.
הסתייעות ויצירת קשרי עבודה שוטפים עם גורמי טיפול בקהילה לצורך הגנה על קטינים בסכנה.

היקף משרה: 75% משרה- ס.ת - 841100110

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 29.7.2019 בשעה –12:00 פרט לתאריך ה- 25.7.19 שבו העירייה סגורה.

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
מכרז פנימי/ פומבי מס' 96/2019

פסיכולוג חינוכי

תיאור התפקיד:
ייעוד:
מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך לילדים, למשפחות ולצוותי חינוך לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחירום.

תחומי אחריות:
מיפוי והערכת צרכים בתחום בריאות הנפש של תלמידים במסגרות חינוכיות המקבלות שירות פסיכולוגי חינוכי ובאופן המותאם לקבוצת הגיל (גנים, יסודי, על יסודי).
מתן שירותים פסיכולוגיים-חינוכיים לילדים במוסדות החינוך, למשפחות תלמידים ולגורמים רלוונטיים.
תכנון התערבויות פסיכולוגיות חינוכית בהלימה עם צרכי המסגרת החינוכית.
ייעוץ והייוועצות לצוותי חינוך לקידום בריאות נפש ורווחה נפשית ברמת המערכת וברמת הפרט.
התחומים הנמנים בסעיפים 1-4 ניתנים באופן מותאם בשעת חירום.
וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה.

היקף משרה: 3 משרות לפי 80%.

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 29.7.2019 בשעה –12:00 פרט לתאריך ה- 25.7.19 שבו העירייה סגורה.

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
מכרז פנימי/פומבי 95/2019

פקח/ית מסייע/ת בשיטור העירוני

תיאור התפקיד:
ביצוע פעולות מניעה, אכיפה והרתעה על עבירות איכות חיים כמוגדר בסל העבירות של המשרד לביטחון פנים בתפיסת ההפעלה הכוללת של מערכי האכיפה העירוניים.
אכיפת חוקי עזר עירוניים בהתאם לסל העבירות כרשום מעלה.
סיוע למשטרת ישראל במניעת תופעות אלימות, וונדליזם.
יישום מדיניות עירונית ושמירה על הסדר הציבורי.
המשימות מבוצעות במסגרת יחידת השיטור העירוני הכוללת שוטרים ופקחים.
תיאום פעולות חירום / מצילות חיים מול גורמי בטחון נוספים (משטרה, מד"א, כב"ה וכד') בשטח העיר.
עבודה מול מוקד ביטחון/מוקד עירוני/מוקד משטרה.
טיפול בפניות ותלונות תושבים.
ייצוג העירייה כעד במקרה של תביעות משפטיות של הרשות המקומית.
ביצוע משימות נוספות על פי דרישות הממונה.

היקף משרה: 100%

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 22.7.2019 בשעה – 12:00

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
מכרז פנימי/פומבי 94/2019

מנהל/ת יחידת תכנון אסטרטגי

תיאור התפקיד:
ניהול, פיתוח והקמת היחידה לתכנון אסטרטגי, לצורך תכנון מדיניות עירונית, תוך ניתוח ואפיון סוגיות עירוניות, ניתוח נתונים קיימים ותחזיות דמוגרפיות וגיבוש פתרונות לטווחי זמן שונים, בהתאם להנחיות הנהלת העירייה.

היקף משרה: 100%

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 22.7.2019 בשעה – 12:00

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
עובד סוציאלי לעבודה עם משפחות ובודדים בתחום הצרכים המיוחדים והחינוך המיוחד

תיאור התפקיד:
העובד הסוציאלי פועל בתוך צוות הצרכים המיוחדים באגף לשירותים חברתיים.
מבצע טיפול ישיר במשפחות ובודדים עם צרכים מיוחדים, והפניה למוסדות ושירותים רלוונטיים.
אחראי על קשר ותיאום בין המסגרת החינוכית שבה לומד התלמיד ובין המחלקה לשירותים חברתיים.
אחראי להבטחת הרצף הטיפולי של השירותים הסוציאליים למסיימי מסגרות החינוך המיוחד.
הטיפול מתבצע באמצעות כלל המתודות המקצועיות בעבודה סוציאלית, בהתאם לתכניות טיפול פרטניות, משפחתיות וקהילתית ועפ"י מדיניות משרד הרווחה והרשות המקומית.
קיום קשרים ושיתופי פעולה עם מוסדות וארגונים בתחום לקידום הטיפול באוכלוסייה.
שותפות בבניית שירותים ופיתוח תכניות קהילתיות בעיר לאוכלוסייה זו.
תיעוד ורישום ממוחשב.
ביצוע מטלות נוספות בתחום על פי הצורך ובכפוף להנחיית הממונה.

היקף משרה: 100%

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 22.7.2019 בשעה – 12:00

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
תיאור התפקיד:
בדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בנייה , בהתאם לחוק התכנון והבנייה ולתקנות שהותקנו מכוחו, ובהתאם למדיניות הרשות המקומית ולהנחיות מהנדס הרשות.

תחומי אחריות:
בדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בנייה
בדיקה ידנית/מקוונת של תוכניות הנדסיות להקמת מבנים חדשים ו/או להרחבת דיור או לשינוי בתכניות הנדסיות של מבנים ברשות המקומית.
בדיקת שלמות ואיכות של בקשות להיתרי בנייה שבאחריותו, כולל בדיקת תכניות ומפרטים טכניים שהוגשו והתאמתם לתיק המידע, לתכניות בניין עיר ולתנאי חוק התכנון והבנייה.
הוצאת מכתבי דרישה המפרטים את הנדרש לתיקון הבקשה להיתר, לפני הגשתה לוועדה.
וידוא קיום התנאים להוצאת היתרי בניה, לרבות פנייה לגורמים מקצועיים רלוונטיים בתוך ומחוץ לרשות לקבלת האישורים הנחוצים, בהתאם להחלטות הוועדה.
פרסום הבקשות המוגשות להוצאת היתרי בנייה, כנדרש בחוק ובתקנות, או החלטה על פרסום מחדש במקרה של שוני מהתכנית שחלה על האזור.
מתן חוות דעת מקצועית בדיונים בהם יידונו תיקים העתידים להיות מועברים לוועדה לתכנון ובנייה.
סיכום נתוני הבקשות להוצאת היתרי בנייה והעברתם לאישור מהנדס הרשות.
בדיקה והתאמה מלאה בין התשריטים, על פי האישורים הסופיים.
הפקת היתרי בנייה על פי הדין הקיים, והעברתם לכל הגורמים המוסמכים לחתימה.
בדיקת תנאים לעריכת חשבון והכנת שוברים לתשלום.
הזנה ועדכון נתונים בשלבים של הוצאת היתרי בנייה.
הפקת דו"חות ניהוליים בחתכים שונים, בדיקתם והגשתם לממונה.

קבלת קהל ומענה לפניות
מענה בטלפון ובכתב לפניות של גורמים שונים בעלי ענין בכל הקשור לתהליכי והליכי הרישוי הנדרשים להוצאת היתרי בנייה.
טיפול בבעיות המופנות ע"י המהנדס.
מתן הנחיות בשלבי התכנון השונים לגורמים פנים וחוץ-רשותיים לגבי אפשרויות ומגבלות לבנייה בשטח, על פי תכניות בניין עיר שחלות עליו.

היקף משרה: 100%

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 22.7.2019 בשעה – 12:00

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

אורט עירוני ד' במודיעין

דרוש/ה תומכת הוראה למערך החינוך המיוחד

קורות חיים יש לשלוח אל נטע שטרנשיין במייל netasn@gmail.com

אולפנת בני עקיבא אורות מודיעין

דרוש/ה ספרנית ל-1/2 משרה

קורות חיים יש לשלוח למייל roshulpena@orotmodiin.co.il


היכל התרבות מודיעין

דרושים/ות

עובד/ת טכני לעבודה מאתגרת בהיכל

ניסיון חובה בהגברה או בתאורה

זמינות ונכונות לעבוד בשעות לא קונבנציונליות

קו"ח חיים יש לשלוח למייל booki@shows.org.il

רק פניות מתאימות ייענו

מרכז הספורט העירוני מודיעין מכבים רעות

דרושים/ות מדריכים ומדריכות חדר כושר למרכז הספורט

בעלי/ות תעודת מגיש עזרה ראשונה תקפה, כולל הסמכה להדרכת קטינים.

עבודה במשמרות עם דגש על סופי שבוע וחגים.

כולל אפשרות לאימונים אישיים.
עדיפות תינתן לתושבי מודיעין מכבים רעות.

תחילת עבודה: מידית

קו"ח יש לשלוח למייל eli@minhelet.com

מינהל החינוך

דרושים מידית סטודנטים/יות

לפרויקט תגבור לימודי לתלמידים ביסודי, בחטיבת הביניים ובתיכון.

שעות העבודה גמישות.
קורות חיים יש להעביר לאירית רוזן
במייל: irit_ro@modiin.muni.il
בפקס: 08-9707510
לפרטים נוספים טלפון: 08-9268021

המרכז לחינוך סייבר

תכנית cyberGirlz club היא תכנית העוסקת בהדרכת נערות מצטיינות (י'-י"ב)
בתחומי המחשבים והסייבר על מנת לקדמן בתחום הטכנולוגי ולשלבן בשירות צבאי טכנולוגי.

אנו מחפשים מדריכים/ות ועוזרי/ות הוראה לליווי קבוצות הלימוד במודיעין מכבים רעות.
התפקיד כולל הדרכה טכנולוגית, ליווי וחניכת קבוצת הלימוד בשעות אחה"צ במהלך שנת הלימודים.

המשרות בהיקף עבודה של 5-10 שעות שבועיות (תלוי במשרה) המשלבות עבודה פרונטלית בכיתה ועבודה מהבית.
דרוש ידע בתכנות ו/או ברשתות.

המשרות מיועדות לסטודנטים ו/או כתוספת משרה לעובדים/ות מעולם ההיי-טק עם תחושת שליחות ורצון לקחת חלק בשינוי חברתי.

תינתן הכשרה מקצועית לכל התפקידים.
המשרות מיועדות לנשים וגברים כאחד

*העסקה באמצעות המרכז לחינוך סייבר

לפרטים נוספים – לחצו כאן על הקישור לתוכנית הסייבר

קו"ח יש לשלוח למייל Jobs@cyber.org.il

בית הספר הדמוקרטי ע''ש נדב במודיעין

דרושים/ות לשנת תש"פ

מורה למתמטיקה לכיתות יסודי וחטיבת ביניים (כ-18 שעות)
חונכ/ת ומורה לעברית בכיתות א'- ב'
רכז/ת צהרון- כולל בניית תכנית חינוכית ולוגיסטית לצהרון
אנשי ונשות צוות לצהרון

קו"ח יש לשלוח למייל jobs2011@democrati.co.il

יחידת קידום נוער תכנית היל''ה

דרושים/ות מורים/ות לאנגלית

דרישות התפקיד:
בעל/ת תעודת הוראה באנגלית.
ניסיון בהגשה לבגרות 3 יח'.
כישורי עבודה עם נוער נושר.

העסקה דרך החברה למתנסים.

לפנייה יצורפו תעודות ואישורים להוכחת העמידה בתנאי הסף והמלצות ממעסיקים קודמים. כמו-כן, יש לצרף קו"ח (כולל דרכי תקשורת), בצירוף תצלום ת"ז של המועמד.

לגבי מועמדים אשר מעוניינים לשמור על סודיות מועמדותם מתבקשים לציין זאת מפורשות בפנייתם.
במקרה בו החברה תהיה מעוניינת חרף הסודיות לפנות לצדדים שלישיים לצורך מידע ו/או המלצה,
תימסר הודעה על כך מראש למועמדים הנ"ל בכדי לאפשר להם להסיר מועמדותם אם יחפצו בכך.

יערך מיון ראשוני בין המועמדים – הערכת המועמדים ע"פ קורות החיים והמענה לשאלון.
המועמדים שיוערכו כמתאימים ביותר יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה ושיבוץ.

מועמד שלא יצרף תיעוד מתאים המאמת את הדרישות הנ"ל תיפסל מועמדותו על הסף.

יש להגיש קורות חיים בצירוף המסמכים הנלווים למנהלת הלשכה למייל Elena_s@modiin.muni.il

לפרטים: אלנה – 055-6640139

אגף החינוך - המחלקה לצרכים מיוחדים

לשנת הלימודים הנוכחית ולקראת שנת הלימודים תש''פ

דרושים/ות סייעות לילדים בעלי צרכים מיוחדים


בהיקפי משרה שונים ולמילוי מקום על בסיסי יומיומי

דרישות התפקיד:
12 שנות לימוד
ידיעת השפה העברית
מגיל 18 ומעלה
נכונות לעבודה מאומצת
ניסיון בתחום - יתרון משמעותי

קו"ח וטופס מועמד יש לשלוח למייל liat_mc@modiin.muni.il

לחצו כאן לטופס מועמד

עמותת ''ידיד לחינוך''

יצאתם לגמלאות? ברוכים הבאים!

כדאי לכם להשקיע את זמנכם במשהו שיעשה טוב לעצמכם ולאחר,
מוזמנים להתנדב בידיד לחינוך מודיעין מכבים רעות.

כל מה שדרוש הוא רצון ולב ענק, בואו לעצב את הדור הבא.

מתנדבים למען ילדי העיר!

לפרטים: 052-6040515

עמותת סחלבים

דרוש/ה גננת

לעמותת סחלבים דרושה גננת למשרה מלאה לילדים בגילאי 4-3

דרישות:
תעודת הוראה לגיל הרך / B.Ed.
אפשרות לסטאז` (הגנים מוכרים על ידי משרד החינוך)
ניסיון וגישה לילדים
יחסי אנוש טובים ויכולת ניהול צוות

קורות חיים למייל dorit@modiin.matnasim.co.il

פרטים נוספים בטלפון: 052-2864733 (דורית בונה)
המודעה נכתבה בלשון נקבה, אך מיועדת לשני המינים.

תיכון אורט עירוני ד' מודיעין

לשנת הלימודים תש"פ דרושים/ות מורים/ות במקצועות:

חטיבה העליונה: מתמטיקה, ספרות, לשון, תנ"ך, היסטוריה
חטיבת הביניים במקצועות: מתמטיקה, מדעים

קו"ח יש לשלוח למייל : inbalbarom@gmail.com

טלפון: 08-6991500, פקס: 08-6991503

תיכון יחד

דרוש/ה מורה להוראת לשון והבעה בכיתות חטיבה ותיכון
לחצי משרה ( כ-12 שעות )

קורות חיים יש לשלוח למייל mazovera@gmail.com

תיכון עירוני ב' ע''ש רבין מודיעין

לשנת הלימודים תש"פ דרושים/ות מורים/ות במקצועות:

ערבית, עברית, מדעי המחשב, אנגלית ועיצוב.

קו"ח יש לשלוח למייל saritsin@gmail,com

בית הספר השש שנתי עירוני א'

דרושים/ות לשנה''ל תש''פ מורים/ות במקצועות הבאים:

חט"ב: לשון, ערבית ומחשבים
חט"ע (נדרש ניסיון בהכנה לבגרות): לשון, פיסיקה וביולוגיה

קו"ח יש לשלוח לכתובת המייל Revitalaka1973@gmail.com

רק פניות מתאימות ייענו.

ביה''ס עירוני ה' ע''ש יצחק נבון

דרושים/ות מורים/ות לשנה"ל תש"פ

למקצועות ערבית, אנגלית לחט"ב, מדעי המחשב 10 יחידות וביולוגיה

ביה"ס ייחודי , שש שנתי צומח, מחפש אנשי חינוך איכותיים
אם את/ה איש חינוך בכל רמ"ח איבריך.
אם את/ה יצירתי/ת, החושב/ת מחוץ לקופסה.
אם את/ה מבין/ה שיש להתאים את ההוראה למאה ה-21.
אם את/ה יודע/ת לעבוד בשת"פ
מקומך איתנו!!!

קו"ח יש לשלוח למייל kamilroy35@gmail.com

ביה''ס על יסודי עירוני ג' ע''ש מוטה גור

דרושים מורים/ות בעלי ניסיון לשנה"ל תש"פ

לחטיבת הביניים: אנגלית, מדעים ותנ"ך
לחטיבה העליונה: אנגלית,לשון וקולנוע

קורות חיים יש לשלוח למייל dinashtaif2@gmail.com

''קפה בשדרה'' בית קפה לנוער

דרושים/ות מתנדבים/ות במטרה ליצור קשר עם בני הנוער ולהיות עבורם אוזן קשבת.

חשוב : שיהיו אנשי שיח, יכולת הכלה והקשבה, רצון לתרום מזמנם, הידע והניסיון שלהם, למען בני הנוער.
ההתנדבות היא לאורך השנה אחת לשבוע.

לפרטים נוספים נא ליצור קשר במייל: veredwaisman@gmail.com

או בטלפון: 08-6349696 ורד/חגית

האגף לשירותים חברתיים

דרושים/ות מתנדבים/ות לסיוע בשעת חרום בתחומים הבאים:

סיוע לנזקקים/קשישים בבתים (הדרכה לגבי כניסה למרחב מוגן, פינוי הממ"ד, הצטיידות נדרשת לחירום, עדכון גורמי עירייה לגבי צרכים מיוחדים לתושב).
סיוע בנקודות חלוקת מים ברחבי העיר לאוכלוסיות מיוחדות.
סיוע במשימות חילוץ והצלה במקרה של רעידת אדמה (בעלי מקצוע: מסגרים, רתכים, טכנאי גז, חשמלאים, אנשי רפואה ותושבים ללא הכשרה או ידע מקצועי כלל).
סיוע לקליטת מפונים במרכזי חירום לקליטת אוכלוסייה.
סיוע בדוברי שפות במוקד העירוני ולדוברות העירייה
מהנדסי בניין/קונסטרוקטורים לטובת זיהוי ובחינת מבנים לאחר רעידת אדמה.
בעלי רישיון נהיגה על כלי צמ"ה (ציוד מכני הנדסי: טרקטורים, שופל וכו').
בעלי רכבים כגון משאיות, משאיות מנוף, טרקטורונים, עגלות נגררות.
מתנדבים שמוכנים להתנדב בבניין בו הם גרים ולסייע בהכנת הבניין והדיירים לשעת חירום.

קורות חיים ותחום ההתנדבות המבוקש יש לשלוח במייל לרונית שטייגמן בניאן רכזת מתנדבים עירונית ronit_s@modiin.muni.il

המחלקה לצרכים מיוחדים

לשנת הלימודים תשע"ט דרושים/ות סייעים/ות

ללווי תלמידים/ות בעלי צרכים מיוחדים
בהיקפי משרה שונים ולמילוי מקום על בסיס יומיומי

דרישות התפקיד:
בעלי/ות 12 שנות לימוד
ניסיון בתפקיד דומה - יתרון

טלפון לבירורים- 6226771 – 08

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של הגדרת התפקיד

טופס מועמד

מערך גני הילדים העירוני

דרוש/ה סייעת ע"פ קריאה למילוי מקום (גמיש)
מתאים גם לסטודנטים/יות
דרישות: 12 שנות לימוד, (ניידות יתרון)
שעות העבודה: ימים א' - ה' 7:30 – 14:30בימי ו' עד השעה 13:00
בת חן batchen_m@modiin.muni.il
זיו ziv_c@modiin.muni.il


פרטים בטלפון באגף החינוך 08-9726140, 08-9726284

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של הגדרת התפקיד

טופס מועמד

עמותת סחלבים

דרושים/ות סייעים/ות ומדריכים/ות לצהרונים בגני הילדים ובבתי הספר

שעות העבודה: ימים א'-ה' - 13:45 – 17:00

מתאים גם לסטודנטים/יות ולחלקיות ימים
הסעות מיישובי הסביבה

קו"ח יש לשלוח למייל ronit@modiin.matnasim.co.il

לפרטים 08-9727156 שלוחה 0

רונית 050-5377796

אירית 050-7427897

מחלקת דת

דרושות מנקות למקוואות ברחבי העיר, לשעות הבוקר.

דרושות בלניות וסייעות לבלניות לשעות הערב.

לפרטים יש להתקשר למחלקת דת טלפון 08-9726170

אגף החינוך

דרושים/ות מלווים/ות לתלמידים

בהסעות חינוך מיוחד – על פי קריאה

כישורים נדרשים:
ידיעת השפה העברית, ובכלל זה קריאה וכתיבה
מגיל 18 ומעלה

טלפון לבירורים- 08-9726267

יש להעביר קורות חיים למייל: moran_z@modiin.muni.il

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

להיות בסיירת גם באזרחות!

השתחררת? בוא לסיירת הביטחון העירונית של מודיעין מכבים רעות

עבודה עם אתגר בחברת אנשים טובים כמוך, בתנאים מעולים ואפשרויות קידום למתאימים

דרישות התפקיד:
לוחם, רובאי 03 ומעלה
רישיון נהיגה
בריאות תקינה
מעבר קורס הכשרה
עבודה במשמרות 24/7
מתאים לסטודנטים

תנאי בסיס: 36 ₪ לשעה. תנאים סוציאליים מלאים

לפרטים נוספים מחלקת ביטחון ושירותי חירום 08-9394666, 08-9394611

צור קשר - מכרזי כוח אדם

שםטלפון טלפון משניפקספניה
משאבי אנוש08-972614208-972601408-9732513טופס פניה לתהילה כלפון
לשכת התעסוקה מודיעין מכבים רעות
אמצעי קשרפרטים
כתובת:קניון עזריאלי, בניין יהונתן קומה א', רח' לב העיר 2
טלפון:9687*
פקס:02-6326649
ניתן להגיש מועמדות למשרות איכותיות ומגוונות באתר שירות התעסוקה:www.taasuka.gov.il

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000