דרושים

21/08/2017 כ"ט אב תשע"ז
מנהל יחידה לקידום נוער והיל"ה ברשות

מכרז פנימי/חיצוני 141/2017

תיאור התפקיד:
אחראי על מכלול הנושאים הקשורים לטיפול בנוער מנותק ובסיכון ברשות.
מכין תוכנית עבודה שנתית בהתאם למדיניות הרשות ואחראי לביצועה.
דואג לתיאום ולשיתוף פעולה של מכלול הגורמים והשירותים העוסקים בחינוך ובטיפול בנוער מנותק ובסיכון ברשות.
מגייס, מנהל ומפעיל את צוות העובדים ביחידה לקידום נוער ומבצע שינויים במערך כוח האדם של היחידה על פי צרכים משתנים.
אחראי לשמירה על סודיות, לאבטחת המחשבים והציוד של היחידה לקידום נוער.
מנהל את תקציב היחידה לקידום נוער ופועל להשגת משאבים ממקורות חוץ.
פועל לפיתוח ולהתמקצעות מתמדת של צוות העובדים של היחידה.
אחראי לפיתוחן ולביצוען של תוכניות טיפוליות/חינוכיות והשכלתיות לנוער מנותק ברשות.
אחראי אדמיניסטרטיבית ומקצועית על עבודת העובדים לקידום נוער ביחידתו.
במידת הצורך, מדריך ומנחה, אישית וקבוצתית, תוכניות לבני הנוער המצויים באחריותו, פעילות המתקיימת ביישוב או מחוץ ליישוב, כגון: מחנות, קורסים וסמינרים.
פועל בשיתוף פעולה עם גורמים מטפלים, מוסדות עירוניים וממשלתיים ועם המפקח הממונה על קידום נוער במחוז, ליישום המדיניות באגף קידום נוער.
פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם, ועל פי מדיניות מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.
מגיש דו"חות ביצוע, תקציבים, כוח אדם, תוכניות חינוך טיפול והשכלה.

היקף משרה: 100%

מתאים לנשים וגברים כאחד

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30 - 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 14.09.2017 בשעה 12:00

טל' לבירורים: 08-9726015/37

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

טופס מועמד
תיאור התפקיד:

ייעוד:
מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך לילדים, למשפחות ולצוותי חינוך לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחירום.


תחומי אחריות:
מיפוי והערכת צרכים בתחום בריאות הנפש של תלמידים במסגרות חינוכיות המקבלות שירות פסיכולוגי חינוכי ובאופן המותאם לקבוצת הגיל (גנים, יסודי, על יסודי).
מתן שירותים פסיכולוגיים-חינוכיים לילדים במוסדות החינוך, למשפחות תלמידים ולגורמים רלוונטיים.
תכנון התערבויות פסיכולוגיות חינוכית בהלימה עם צרכי המסגרת החינוכית.
ייעוץ והיוועצות לצוותי חינוך לקידום בריאות נפש ורווחה נפשית ברמת המערכת וברמת הפרט.
התחומים הנמנים בסעיפים 1- 4 ניתנים באופן מותאם בשעת חירום.
וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה.

היקף משרה:
• 4 משרות לפי 80%.
• 3 משרות לפי 60%.
• 1 משרה לפי 70%.

מתאים לנשים וגברים כאחד

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30 - 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 14.09.2017 בשעה 12:00

טל' לבירורים: 08-9726015/37

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

טופס מועמד
עו"ס הפעלת פרויקט מט"ל (מרכז טיפולי לנוער) + פרויקט בית חם לנערות

מכרז פנימי/חיצוני 126/2017

ייעוד התפקיד:
מרכז טיפולי, מעניק מענה לקשיים, בעיות וצרכים של בני נוער בגילאי 25 – 13 המוגדרים כבני נוער בסיכון גבוה.

תיאור התפקיד:
מבצע פעילות לאיתור יישוג ועבודת רחוב עם הנערים.
מנהל את מכלול הפעילות בבית.
מבצע טיפול סוציאלי קצר מועד 12 – 15 מפגשים פרטניים עם כלל הנערים בבית הכוללים אבחון והערכת מצב הנער, שיחות פרטניות בדגש על התערבות קוגנטיבית התנהגותית, כמו כן העו"ס מעניק ייעוץ תמיכה וסיוע משפחתי ומתערב בשעת משבר.
קבוצות טיפוליות: עו"ס מנחה לאורך שנת פעילות – 2 קבוצות טיפוליות (בשיתוף עם המדריך – עבודה בקו) בנושאים המשמעותיים לחברי קבוצה (מניעה וצמצום התנהגות אלימה, פיתוח יכולת ליצירת קשר בין אישי, הפסקת שימוש בחומרים ממכרים) ומתעד עבודתו זו בתיק פעילות במט"ל/בית חם ובתיקי הטיפול של הנערים המשתתפים במפגשים.
העו"ס מתערב בשעת משבר ומבצע פעילות להשמת בני נוער חסרי מסגרת או חסרי עורף משפחתי תוך מתן סיוע אישי ואינסטרומנטלי על פי הנדרש.
התערבות משפחתית- עו"ס מבצע עפ"י הנדרש התערבות עם הנער ומשפחתו שיעדו שיפור הקשר בין הנער ומשפחתו והדרכה הורית. ההתערבות מתבצעת עד 3 מפגשים. בשעות בהן הבית לא פעיל.
• מעורבות הורים - העו"ס שומר על קשר רציף עד כמה שניתן עם ההורים ומעדכנם בסטטוס הפעילות של בנם בבית לעיתים הורים יוזמנו לאירועים אותם הבית מקיים.
• תיעוד - העו"ס מתעד עבודתו בתיקי טיפול המצויים בבית ומסכם את תהליכי ההתערבות בטפסים ייעודיים.
• העו"ס מעדכן את העו"ס/רפרנט נוער וצעירים בישוב במכלול העשייה.
וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר.

היקף משרה:
66% - פרויקט מט"ל (בית חם לנערים).
25% - פרויקט בית חם לנערות.
סה"כ - 91% משרה

מתאים לנשים וגברים כאחד

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30 - 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 14.09.2017 בשעה 12:00

טל' לבירורים: 08-9726015/37

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

טופס מועמד
עו"ס מלווה צעירים במסגרת תכנית יתד

מכרז פנימי/חיצוני 143/2017

עו"ס מלווה צעירים וצעירות במצבי סיכון יהיה הגורם המקצועי המוביל את נושא העבודה עם צעירים במצבי סיכון ברשות. התפקיד כולל ליווי פרטני של צעירים וצעירות במצבי סיכון ותכלול העבודה היישובית עם צעירים וצעירות במצבי סיכון ולמענם.

תיאור התפקיד ותחומי האחריות:
ליווי פרטני של צעירים/ות במצבי סיכון, ובכלל זה:
איתור וישוג.
אינטייק
בנייה משותפת של תכנית פעולה אישית.
סנגור, תיווך לשירותים והפנייה לגורמים נוספים.
ליווי מתמשך וקבוע.
סיוע בנקודות משבר.

פיתוח המערך היישובי והעבודה המערכתית עם צעירים/ות במצבי סיכון ביישוב:
העלאת המודעות לנושא הצעירים בכלל וצעירים וצעירות במצבי סיכון בפרט.
תכלול המערך היישובי ופיתוח מכלול המענים והשירותים למען צעירים וצעירות במצבי סיכון.
גיוס והפעלת מתנדבים ומנטורים לצעירים וצעירות במצבי סיכון.
הובלה מקצועית והפצת ידע בנושא צעירים וצעירות במצבי סיכון.

היקף משרה: 75%

מתאים לנשים וגברים כאחד

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30 - 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 14.09.2017 בשעה 12:00

טל' לבירורים: 08-9726015/37

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

טופס מועמד
עובד סוציאלי קהילתי

מכרז פנימי/חיצוני 142/2017

תיאור התפקיד:
הכנת תכניות לפיתוח קהילתי לקבוצות שונות, ארגונים ושירותים בקהילה בה הוא פועל וטיפול בתחום נרחב של בעיות וצרכים.
יזום איסוף נתונים על בעיות חברתיות בקהילה בה הוא פועל.
איתור בעיות וצרכים של הקהילה.
עידוד מנהיגות מקומית, ארגון התושבים למען שיתופם הפעיל בהגברת הערכים, תכנון שירותים, ייזום והקמת שירותים חדשים. סיוע בהקמת מועדונים ומרכזים קהילתיים לפעולות חברתיות חינוכיות ותרבותיות לקבוצות, לארגונים ולועדים.
הקמת צוותים בין-מקצועיים ליצירת תאום בתכנון ופעולות קהילתיות. קידום שיתוף פעולה ותאום עם כל הגורמים הפועלים בקהילה: מחנכים, רופאים ואחיות, ארגונים מתנדבים, מוסדות ממשלתיים, ציבוריים ופרטיים.
הבהרת מדיניות השרות לעבודה קהילתית, הסברה והחדרת שיטת העבודה הקהילתית בקרב קבוצות, ארגונים, מוסדות ושירותים בקהילה.
ארגון השתלמויות וימי עיון בנושאי עבודה קהילתית לפעילים ולקבוצות בקהילה.
השתתפות בועדות המטפלות בנושאי עבודה קהילתית.

היקף משרה: 75% (147 שעות לחודש)

מתאים לנשים וגברים כאחד

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30 - 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 14.09.2017 בשעה 12:00

טל' לבירורים: 08-9726015/37

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

טופס מועמד
מנהל פרויקטים - באגף מערכות המידע והמחשוב

מכרז פנימי /חיצוני 127/2017

תיאור התפקיד:
תכנון וניהול פרויקטים בתחום מערכות המידע, תשתיות מחשוב ותקשורת בעיריית מודיעין-מכבים-רעות בהתאמה לצורכי הרשות.

עיקרי התפקיד:
הגדרת צורכי הרשות בפרויקטים הנוגעים למערכות המידע.
הובלת פרויקטים הקשורים למערכות המידע של הרשות.
הטמעה ויישום של כלים מתקדמים ופתרונות מידע ותקשורת בקרב משתמשי הרשות.
כל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר.

היקף משרה: 100%* 2

מתאים לנשים וגברים כאחד

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00 (פרט ליום ה' ה- 17.8.2017 שבו העירייה סגורה) .לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 31.8.2017 בשעה – 12:00.

טל' לבירורים: 08-9726015/37

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

טופס מועמד
נציג/ת שרות במוקד העירוני/בטחוני

מכרז פנימי /חיצוני 137/2017

תיאור התפקיד:
פעילות שוטפת במוקד העירוני/בטחוני המהווה מרכז שליטה.
עבודה במשמרות כולל סופי שבוע וערבי חג.
הדפסה והפעלת תוכנות מידע ומחשוב.
מענה שירותי לציבור

היקף משרה: 100%

מתאים לנשים וגברים כאחד

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00 (פרט ליום ה' ה- 17.8.2017 שבו העירייה סגורה). לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 31.8.2017 בשעה – 12:00.

טל' לבירורים: 08-9726015/37

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

טופס מועמד
לבורנטים/יות בבתי''ס על-יסודיים

מכרז פנימי/חיצוני 133/2017

תיאור התפקיד:
ריכוז ופיקוח על הפעילות במעבדה.
קיום סביבה בטיחותית במעבדה.
בקרה ופיקוח של בטיחות השימוש בציוד המעבדה.
הדרכות בטיחות לשימוש בטיחותי בציוד המעבדה.
ניהול הציוד והרכש של המעבדה.
רכישה של חומרים לפי צורכי ביה"ס ותקציב המעבדה בתאום עם מנהל/ת ביה"ס.
ביצוע תחזוקה שוטפת ומונעת של ציוד מעבדה ומתחם המעבדה.
וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה.

היקף משרה: בין 100%- 50% - 5 משרות

מתאים לנשים וגברים כאחד

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00 (פרט לימים בהם העירייה סגורה – 10.8,17.8). לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 24.8.2017 בשעה – 12:00

טל' לבירורים: 08-9726015/37

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

טופס מועמד

סבא זה''ב

דרושים/ות עובדים/ות לתפקיד סבא זה"ב

תיאור תפקיד: עבודת פנסיונרים לטובת הבטיחות בדרכים.

מה חשוב לדעת לפני שמצטרפים?
לפני שאתם הופכים להיות חלק ממשמרות הזה"ב, חשוב שתדעו שלהיות סבא או סבתא זה"ב פירושו לא רק להציב את התמרורים כמחסומים, אלא להיות ערים ודרוכים למצב המכוניות בכביש, כמו גם למעשיהם של הילדים.

תפקיד עם אחריות:
אין ספק, שהצטרפות למשמרות הבטיחות היא פעולה מאוד חשובה, שיכולה למלא את שעותיכם הפנויות בייעוד ולסייע מאוד לילדים הצעירים.

שעות עבודה: 6 ימים בשבוע.

בוקר: 8:30 – 7:00 (שעה וחצי)

צהריים: 14:15 – 12:45 (שעה וחצי)

יש לצרף תעודה המעידה על כשירותכם הבריאותי (אישור מהרופא המטפל).

אם אתם רוצים להצטרף למשימה, פנו עוד היום לאגף השירות בעירייה למירי בריל בטלפון – 08-9726071/27

שכר לשעה - שכר מינימום.

* מתאים לנשים וגברים כאחד.

להיות בסיירת גם באזרחות!

השתחררת? בוא לסיירת הביטחון העירונית של מודיעין מכבים רעות

עבודה עם אתגר בחברת אנשים טובים כמוך, בתנאים מעולים ואפשרויות קידום למתאימים

דרישות התפקיד:
לוחם, רובאי 03 ומעלה
רישיון נהיגה
בריאות תקינה
מעבר קורס הכשרה
עבודה במשמרות 24/7
מתאים לסטודנטים

תנאי בסיס: 36 ₪ לשעה. תנאים סוציאליים מלאים

לפרטים נוספים מחלקת ביטחון ושירותי חירום 08-9394666, 08-9394611

בית הספר עירוני א' למדעים ואמנויות

לשנה"ל תשע"ח דרוש/ה

מורה ללשון לחטיבת הביניים

קו"ח יש לשלוח למייל yifat.hel@gmail.com

בית הספר העל יסודי ע''ש מוטה גור

דרושים/ות מורים בעלי ניסיון לחטיבת הביניים

למקצועות: לשון והבעה

המעוניינים יפנו לכתובת מייל: dinashtaif2@gmail.com

המחלקה לצרכים מיוחדים

דרושים/ות סייעות/סייעים

ללווי תלמידים/ות בעלי צרכים מיוחדים
בהיקפי משרה שונים ולמילוי מקום על בסיס יומיומי

דרישות התפקיד:
בעלי/ות 12 שנות לימוד
ניסיון בתפקיד דומה - יתרון

טלפון לבירורים- 08-6226782

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של הגדרת התפקיד

טופס מועמד

עמותת מנדלת הלב

למערך הנתינה של מנדלת הלב דרושים מתנדבים/ות
מלווים/ות טלפונים
עזרה כללית אדמיניסטרטיבית

למתנדבים קבוצות לעידוד ותמיכה בפעילות .קורסי הדרכה והכשרה לאורך כל השנה.
הרצאות ופגישות צוותים מקצועיים.בקיץ ימי כיף משפחתיים.

בואו להתנדב לעשייה מהלב
להצטרפות נא לשלוח מייל עם שם וטלפון לצופייה לוי mandalatlev@gmail.com

מערך גני הילדים העירוני

לעבודה בגני הילדים דרוש/ה סייעת שנייה
דרישות: 12 שנות לימוד
שעות העבודה: ימים א' - ה' 8:00 – 17:00

דרוש/ה סייעת ע"פ קריאה למילוי מקום (גמיש)
מתאים גם לסטודנטים/יות
דרישות: 12 שנות לימוד, (ניידות יתרון)
שעות העבודה: ימים א' - ה' 7:30 – 14:30בימי ו' עד השעה 13:00

פרטים בטלפון באגף החינוך 08-9726140, 08-9726284

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של הגדרת התפקיד

טופס מועמד

עמותת סחלבים

לעבודה בצהרוני עמותת סחלבים דרושים/ות
גננות/ים, סייעות/ים, סטודנטיות/ים


לעבודה בשעות הצהריים 13:45 – 17:00
עדיפות לבעלות/י ניסיון במסגרות חינוכיות
תנאים טובים למתאימות/ים

לפרטים נוספים: 08-9727156, שלוחה 0

קו"ח יש לשלוח למייל:
רונית ronit@modiin.matnasim.co.il או לעירית irita@modiin.matnasim.co.il

עמותת סחלבים

דרוש/ה גננת
לגני ילדים במסלול ה"מוכר שאינו רשמי" גילאי 3-4


דרישות:
תואר בוגר בהוראה (B.Ed.) + תעודת הוראה במסלול גננות.
יצירתית ובעלת מוטיבציה לעשייה חינוכית משמעותית.
ניסיון בניהול גן ועבודת צוות + המלצות.
בעלת מיומנות בתכנון וכתיבת תוכנית עבודה ע"פ מדיניות משרד החינוך.
נכונות לעבודה עד השעה 16:30/17:00 לפחות פעמיים בשבוע.

קו"ח חיים יש לשלוח למייל dorit@modiin.matnasim.co.il

לפרטים נוספים - דורית בונה 08-9727156 , שלוחה 0

עמותת סחלבים

דרוש/ה מדריכה למועדונית לילדים על הרצף האוטיסטי, במודיעין
לעבודה בימים: ב', ד' בין השעות 15:45 – 19:45
תעודות/ניסיון עם אוכלוסיה על הרצף בגילאים 6-21

דרושים/ות מדריכים/ות לקייטנות צרכים מיוחדים
שתקיים במודיעין בין התאריכים 16.8-24.8 בשעות 07:45 – 16:15
נדרש ניסיון עם אוכלוסיית הצרכים המיוחדים (מגיל 18 ומעלה)

לפרטים נוספים, מיטל גואטה, טל' 08-9727156, שלוחה 0
קורות חיים יש לשלוח למייל mital@modiin.matnasim.co.il

בית ספר על יסודי אורט - עירוני ד' מודיעין

דרושים/ות תומכי/ות הוראה למערך החינוך המיוחד.

קורות חיים נא לשלוח למייל shaulmi1@gmail.com

בית הספר העל יסודי עירוני ב' ע''ש רבין מודיעין

לשנת הלימודים תשע''ח דרוש/ה

מורה למתמטיקה להוראת 5 יח"ל במשרה מלאה
קו"ח יש לשלוח למייל saritsin@gmail,com

מורה לעברית לחטיבת ביניים לחצי משרה
קו"ח יש לשלוח למייל pninakipi@gmail.com

בית הספר העל יסודי (בית ספר צומח) עירוני ה'

לשנת הלימודים תשע"ח דרושים/ות

מורים/ות במקצועות לשון והיסטוריה עם ניסיון הגשה לבגרות

קו"ח יש לשלוח לדוא"ל kamilroy35@gmail.com

האגודה למלחמה בסרטן סניף מודיעין מכבים רעות

דרושים/ות מתנדבים/ות לסייע בפעילות הסניף

תמיכה וליווי חולים
סיוע בפעילויות רווחה לחולים
קידום פעילויות הסברה למניעה ולגילוי מוקדם של מחלות הסרטן
גיוס תרומות ואיסוף קופות התרמה המוצבות בבתי עסק בעיר
סיוע בעבודות משרדיות

המתנדבים יקבלו הדרכה וליווי מקצועי

לפרטים: יעל פרוס גנץ 03-5721626 או במייל yaelpg@cancer.org.il

בית הספר הדמוקרטי ע''ש נדב

דרוש/ה אשת / איש צוות לצהרון
מורה לתנ"ך
מורה לאנגלית

קו"ח, מסמך "אני מאמין חינוכי", והמלצות יש לשלוח למייל: jobs2011@democrati.co.il

בית ספר על יסודי אורט - עירוני ד' מודיעין

דרושים/ות מורים לשנת הלימודים תשע"ח

לחטיבה העליונה: מתמטיקה, אנגלית, אזרחות, תנ"ך, היסטוריה, גיאוגרפיה

לחטיבת הביניים במקצועות: מדעים, מתמטיקה, אנגלית, היסטוריה, לשון

קו"ח יש לשלוח למייל yaelsh@admin.ort.org.il
טלפון 08-6991500, 08-6991612 פקס 08-6991503

מרכז הספורט מודיעין מכבים רעות

דרושים/ות מאמנים ומאמנות חדר כושר

בעלי/ות תעודת מגיש/ת עזרה ראשונה תקפה, כולל הסמכה להדרכת קטינים.
עבודה במשמרות כולל סופי שבוע וחגים.
תנאים טובים למתאימים/ות, כולל אפשרות לאימונים אישיים.
עדיפות תינתן לתושבי מודיעין מכבים רעות.

תחילת עבודה: החל מחודש מרץ.
קו"ח יש לשלוח למייל peereli7@gmail.com או לפנות לאלי, בטלפון:052-8519817

בית הספר העל יסודי מכבים רעות

בית הספר על יסודי מכבים רעות מור מחפש מנהיגים חינוכיים

במקצועות: ספרות, מדעי המחשב, פיזיקה, מתמטיקה, חינוך גופני - בנות, לשון

קו"ח יש לשלוח לרוית ורון מייל ravitvaron@gmail.com

היכל התרבות מודיעין מכבים רעות

דרושים/ות סטודנטים/ות למחלקת המנויים בהיכל

עבודה בסוף שבוע ובימי השבוע אחר הצהרים
שוחרי תרבות
ידע במכירות

קו"ח למייל hicalnava@gmail.com

מחלקת קליטה

דרושים/ות מתנדבים/ות למועדון עברית מדוברת עם עולים חדשים.

התחייבות לפעמיים בשבוע:
ימי ראשון וחמישי 10:00 – 12:00
ימי ראשון ורביעי 19:00 – 21:00

רצוי ניסיון בהוראה או בלמידת אוכלוסייה מבוגרת.

נדרשת מחויבות.

המעוניינים מוזמנים לפנות לאביגיל ויינר - רכזת אולפנים
טלפון: 08-6326619 או במייל avigail_v@modiin.muni.il

מחלקת דת

דרושות מנקות למקוואות ברחבי העיר, לשעות הבוקר.

דרושות בלניות וסייעות לבלניות לשעות הערב.

לפרטים יש להתקשר למחלקת דת טלפון 08-9726170

צור קשר - מכרזי כוח אדם

שםטלפון טלפון משניפקספניה
משאבי אנוש08-972614208-972601408-9732513טופס פניה לתהילה כלפון

לשכת התעסוקה מודיעין מכבים רעות
אמצעי קשרפרטים
כתובת:קניון עזריאלי, בניין יהונתן קומה א', רח' לב העיר 2
טלפון:9687*
פקס:02-6326649
ניתן להגיש מועמדות למשרות איכותיות ומגוונות באתר שירות התעסוקה:www.taasuka.gov.il

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000