דרושים

19/03/2019 י"ב אדר ב תשע"ט
מכרז פנימי/פומבי מס' 53/2019

עו''ס מלווה צעירים במסגרת תכנית יתד

עו"ס מלווה צעירים וצעירות במצבי סיכון יהיה הגורם המקצועי המוביל את נושא העבודה עם צעירים במצבי סיכון ברשות. התפקיד כולל ליווי פרטני של צעירים וצעירות במצבי סיכון ותכלול העבודה היישובית עם צעירים וצעירות במצבי סיכון ולמענם.

תיאור התפקיד ותחומי האחריות:
ליווי פרטני של צעירים/ות במצבי סיכון, ובכלל זה:
איתור וישוג.
אינטייק
בנייה משותפת של תכנית פעולה אישית.
סנגור, תיווך לשירותים והפנייה לגורמים נוספים.
ליווי מתמשך וקבוע.
סיוע בנקודות משבר.
פיתוח המערך היישובי והעבודה המערכתית עם צעירים/ות במצבי סיכון ביישוב:
העלאת המודעות לנושא הצעירים בכלל וצעירים וצעירות במצבי סיכון בפרט.
תכלול המערך היישובי ופיתוח מכלול המענים והשירותים למען צעירים וצעירות במצבי סיכון.
גיוס והפעלת מתנדבים ומנטורים לצעירים וצעירות במצבי סיכון.
הובלה מקצועית והפצת ידע בנושא צעירים וצעירות במצבי סיכון.

היקף משרה: 95%

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. (פרט ליום ה' ה- 21.3.19 שבו העירייה סגורה בשעה – 13:00). לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 1.4.2019 בשעה – 12:00

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
מכרז פנימי/פומבי מס' 52/2019

עו''ס לטיפול במשפחות

תיאור התפקיד:
מטפל בלקוחות במטרה לשפר תיפקודם האישי, המשפחתי והחברתי, ע"י יעוץ, טיפול ישיר ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלבנטיים, ע"פ השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע.
משתתף בוועדות ובדיונים בהתאם להנחיות הממונים עליו.
פועל בהתאם למדיניות המשרד והאגף לשירותים חברתיים.
כל מטלה נוספת שתוטל ע"י המנהל הישיר.

היקף משרה: 100%

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. (פרט ליום ה' ה- 21.3.19 שבו העירייה סגורה בשעה – 13:00). לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 25.3.2019 בשעה – 12:00

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
מכרז פנימי/פומבי מס' 47/2019

פקח/ית מסייע/ת בשיטור העירוני

תיאור התפקיד:
ביצוע פעולות מניעה, אכיפה והרתעה על עבירות איכות חיים כמוגדר בסל העבירות של המשרד לביטחון פנים בתפיסת ההפעלה הכוללת של מערכי האכיפה העירוניים.
אכיפת חוקי עזר עירוניים בהתאם לסל העבירות כרשום מעלה.
סיוע למשטרת ישראל במניעת תופעות אלימות, וונדליזם.
יישום מדיניות עירונית ושמירה על הסדר הציבורי.
המשימות מבוצעות במסגרת יחידת השיטור העירוני הכוללת שוטרים ופקחים.
תיאום פעולות חירום / מצילות חיים מול גורמי בטחון נוספים (משטרה, מד"א, כב"ה וכד') בשטח העיר.
עבודה מול מוקד ביטחון/מוקד עירוני/מוקד משטרה.
טיפול בפניות ותלונות תושבים.
ייצוג העירייה כעד במקרה של תביעות משפטיות של הרשות המקומית.
ביצוע משימות נוספות על פי דרישות הממונה.

היקף משרה: 100%

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. (פרט ליום ה' ה- 21.3.19 שבו העירייה סגורה בשעה – 13:00). לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 25.3.2019 בשעה – 12:00

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
מכרז פנימי/פומבי מס' 51/2019

פקח/ית עירוני/ת

תיאור התפקיד:
מפקח על שמירת חוקי העזר בתחומים שונים כגון: איכות הסביבה, תברואה, עסקים, שילוט, חניה.
ביקורת באתרי בניה, פיקוח על רוכלות, פיקוח במרכזים מסחריים, פיקוח על החניה, מניעת מפגעים ברשות הרבים ובשטחים הפתוחים.
שמירה על הסדר הציבורי.
מפקח על בדיקת תלונות המתקבלות מהתושבים.
מפקח על אזור/מתחם ומניעת מפגעים.
יבצע כל תפקיד אחר אשר יוגדר ע"י מנהל הפיקוח העירוני.
ייצג את העירייה כעד בתביעות של הרשות המקומית בבית משפט.

היקף משרה: 100%

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. (פרט ליום ה' ה- 21.3.19 שבו העירייה סגורה בשעה – 13:00). לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 25.3.2019 בשעה – 12:00

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
תיאור המשרה:
אחראי על המניעה והטיפול בתחום אלימות בזקנה.
זיהוי, איתור ויישוג של בעיות האלימות בזקנה בקרב לקוחות פוטנציאליים.
איתור ויישוג נשים וגברים במעגל האלימות למערכות אחרות: משטרה, בריאות, חינוך וכדומה.
קליטת הפניות מכל השירותים: רווחה, משטרה, עצמיות ועוד.
אבחון והערכת מסוכנות במצבי חירום ובשגרה ובניית תכנית הגנה.
התערבויות חד פעמיות/קצרות טווח כגון יעוץ ומיצוי זכויות ללקוח בתחום האלימות בזקנה.
בניית תכנית התערבות משותפת עם הלקוח ומנהל הטיפול שקובעת יעדים, משימות לביצוע ותוצאות רצויות.
הפניה ותיווך לגורמים טיפוליים מתאימים במחלקה ומחוץ למחלקה.
טיפול פרטני ו/או קבוצתי בנשים וגברים, בהתאם לצרכים ולאבחון.
ייזום פעולות מניעה והסברה ברמה העירונית והיישובית, בשיתוף המחלקה לעבודה קהילתית במקומות המתאימים.
הקמת ועדות התייעצות הנוגעים לטיפול במשפחה המטופלת במרכז משולבות עם גורמים נוספים המטפלים במשפחה, בהתאם לצורך ולתוכנית ההתערבות.
ייזום והשתתפות בפורומים ברמה העירונית/יישובית בנושא אלימות בזקנה.
תיעוד הטיפול וההתערבות בתיק המשפחה ועדכון שוטף של מנהל הטיפול עו"ס המשפחה.

היקף משרה: 75% - דרגה י' - ח'

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. (פרט ליום ה' ה- 21.3.19 שבו העירייה סגורה בשעה – 13:00). לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 25.3.2019 בשעה – 12:00

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
מכרז פנימי/פומבי מס' 46/2019

בודק/ת תכניות במחלקת בינוי ופיתוח

בודק/ת תכניות במחלקת בינוי ופיתוח ותיאום תכנון בשכונות החדשות

תיאור התפקיד:
בדיקת תכניות בינוי ופיתוח בשכונות החדשות ובמתחמי מגורים קיימים.

תחומי אחריות:

בדיקת תכניות בינוי במתחמי המגורים הקיימים ובשכונות החדשות ופרויקטים עירוניים.
קבלת קהל ומענה לפניות.

היקף משרה: 100%

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. (פרט ליום ה' ה- 21.3.19 שבו העירייה סגורה בשעה – 13:00). לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 25.3.2019 בשעה – 12:00

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
מכרז פנימי/פומבי מס' 44/2019

אחראי/ת ניו-מדיה ואינטרנט

תיאור התפקיד:
יישום מדיניות יחידת הדוברות בעירייה ויישום יעדיה באינטרנט ובאמצעי המדיה החדשה, במטרה לחשוף לציבור ולשתף אותו במידע אודות פעילות העירייה, יחידותיה, מנהליה ועובדיה וחשיפת הפעילות החינוכית, התרבותית והקהילתית המתקיימת בעיר.

התפקיד כולל:
אחריות לעדכון התוכן באתר האינטרנט של העירייה, באתרי המדיה החברתית של העירייה לרבות האפליקציה העירונית, הפייסבוק, האינסטגרם, הטלגרם וערוץ היוטיוב של העירייה ואחריות לעדכון אתרי המדיה החברתית של גורמים בעירייה, ככל שיידרש על ידי ממוניו.
כתיבת תכנים ברשתות החברתיות (סטטוסים, בלוגים, ממים וכיוב') ופרסום וקידום תכנים המתאימים למרחב המקוון, תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ומעודכנות.
ייזום, כתיבה והפקה של קמפיינים פרסומיים ברשת החברתית בשגרה ובחירום.
ניתור מידע המתפרסם במדיות החברתיות הרלוונטיות לעירייה ומתן מענה מיידי לפי הצורך.
סיקור אירועי וסיורי העירייה ומנהליה, לרבות צילום האירוע ופרסומו בהתאם.
ביצוע פעולות מיוחדות נוספות בהתאם להנחיית הממונה.

היקף משרה: 100%

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. (פרט ליום ה' ה- 21.3.19 שבו העירייה סגורה בשעה – 13:00). לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 25.3.2019 בשעה – 12:00

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז
מכרז פנימי/פומבי מס' 50/2019

עובד/ת סוציאלי/ת - אזרח ותיק

תיאור התפקיד:

מטפל בלקוחות אזרחים ותיקים במטרה לשפר תפקודם האישי המשפחתי והחברתי, ע"י ייעוץ, טיפול ישיר ועקיף והפניה למוסדות ושירותים רלבנטיים עפ"י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע. פועל בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה והמחלקה לש"ח.
משפר מצבן של אוכלוסיות שבטיפולו באמצעות הפעלת תכניות אישיות, משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות.
מקיים מפגשים ושיחות עם האזרחים הוותיקים לצורך איתור וטיפול.
מקיים קשר עם האזרחים הוותיקים במוסדות ועורך שם ביקורים לשם הבטחת המשכיות הטיפול.
נוקט יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה ומציגם לפני הממונים עליו.
מפעיל, מדריך ומנחה עובדים סמך-מקצועיים ומתנדבים (לאחר שקיבל הכשרה מתאימה לכך).
מבצע את עבודתו לפי תוכנית עבודה. מתחיל ומסיים טיפולים בצורה מבוקרת.
מנהל רישום ומעקב אחר התכניות הטיפוליות ומדווח לממונים בכתב ובעל פה, כנדרש.
משתתף בוועדת בדיונים בהתאם להנחיות הממונים עליו.
מפעיל חוקים ותקנות רלבנטיים לצרכי הטיפול.
חבר פעיל בצוות השכונתי או במדור לאזרח ותיק כולל בקביעת סדרי עדיפויות בצוות או במדור ושותף באחריות הכוללת לאוכלוסיה.

היקף משרה: 100%

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. (פרט ליום ה' ה- 21.3.19 שבו העירייה סגורה בשעה – 13:00). לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 25.3.2019 בשעה – 12:00

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

מרכז הספורט העירוני מודיעין מכבים רעות

דרושים/ות מדריכים ומדריכות חדר כושר למרכז הספורט

בעלי/ות תעודת מגיש עזרה ראשונה תקפה, כולל הסמכה להדרכת קטינים.

עבודה במשמרות עם דגש על סופי שבוע וחגים.

כולל אפשרות לאימונים אישיים.
עדיפות תינתן לתושבי מודיעין מכבים רעות.

תחילת עבודה: מידית

קו"ח יש לשלוח למייל eli@minhelet.com

עמותת סחלבים

למסגרות היום של העמותה דרושות גננות

גננות משלימות לגילאי שלוש - ארבע (טרום טרום חובה)
גננת מובילה למעון "אודם", לגילאי שנתיים – שלוש.

שעות העבודה: מ- 07:00/08:00 עד: 16:00/17:00 (בהתאם לסוג המשרה)

דרישות:
תעודת הוראה, תואר בחינוך לגיל הרך
אפשרות לסטאז' (הגנים מוכרים על ידי משרד החינוך)
ניסיון בעבודה במסגרות גנים ו/או מעון יום
יחסי אנוש טובים ויכולת ניהול צוות

אם את מחפשת עבודה משמעותית בסביבה לומדת ותומכת
שלחי קורות חיים למייל dorit@modiin.matnasim.co.il
פרטים נוספים בטלפון: 052-2864733 (דורית בונה)

*המודעה נכתבה בלשון נקבה, אך מיועדת לשני המינים

תיכון אורט עירוני ד' מודיעין

לשנת הלימודים תש"פ דרושים/ות מורים/ות במקצועות:

חטיבה העליונה: מתמטיקה, ספרות, לשון, תנ"ך, היסטוריה
חטיבת הביניים במקצועות: מתמטיקה, מדעים
דרוש/ה אב בית בעל יכולות טכניות, "ראש גדול", מסור ואחראי.

קו"ח יש לשלוח למייל : inbalbarom@gmail.com

טלפון: 08-6991500, פקס: 08-6991503

תיכון יחד

דרוש/ה מורה להוראת לשון והבעה בכיתות חטיבה ותיכון
לחצי משרה ( כ-12 שעות )

קורות חיים יש לשלוח למייל mazovera@gmail.com

תיכון עירוני ב' ע''ש רבין מודיעין

לשנת הלימודים תש"פ דרושים/ות מורים/ות במקצוע:
מתמטיקה, אנגלית, מחשבים לחט"ע

קו"ח יש לשלוח למייל saritsin@gmail,com

מחלקת קליטה

דרושים/ות מתנדבים/ות לפרויקט "מועדון עברית מדוברת"

ההתנדבות עם עולים חדשים בעזרה לשיפור השפה העברית.

עדיפות לבעלי רקע בהוראה

ימי חמישי - 9:30 – 11:30

קו"ח יש לשלוח למייל avigail_v@modiin.muni.il

לפרטים טל. 08-6326619 אביגיל – ניתן להתקשר בין השעות 9:00 – 15:30

היכל התרבות מודיעין מכבים רעות

דרושים/ות צוות טכני לעבודה מאתגרת בהיכל התרבות מודיעין

ניסיון חובה במערכות הגברה/תאורה
זמינות ונכונות לעבוד בשעות לא קונבנציונליות

קו"ח חיים יש לשלוח מייל booki@shows.org.il
רק פניות מתאימות ייענו

בית הספר השש שנתי עירוני א'

דרושים/ות לשנה''ל תש''פ מורים/ות במקצועות הבאים:

חט"ב: לשון, ערבית ומחשבים
חט"ע (נדרש ניסיון בהכנה לבגרות): לשון, פיסיקה וביולוגיה

קו"ח יש לשלוח לכתובת המייל Revitalaka1973@gmail.com

רק פניות מתאימות ייענו.

תיכון אורט עירוני ד'

דרוש/ה : אב בית בעל יכולות טכניות, "ראש גדול" , מסור ואחראי.

קו"ח יש לשלוח למייל OrenA@admin.ort.org.il

ביה''ס עירוני ה' ע''ש יצחק נבון

דרושים/ות מורים/ות לשנה"ל תש"פ

ביה"ס ייחודי , שש שנתי צומח, מחפש אנשי חינוך איכותיים
אם את/ה איש חינוך בכל רמ"ח איבריך.
אם את/ה יצירתי/ת, החושב/ת מחוץ לקופסה.
אם את/ה מבין/ה שיש להתאים את ההוראה למאה ה-21.
אם את/ה יודע/ת לעבוד בשת"פ
מקומך איתנו!!!

לחט"ב - ערבית, לשון , מורה לח"מ (בעל ניסיון), אנגלית, מחשבים ומדעים
לחט"ע - להכנה לבגרות - פיזיקה, לשון, אנגלית, מתמטיקה וערבית

קו"ח יש לשלוח למייל kamilroy35@gmail.com

ביה''ס על יסודי עירוני ג' ע''ש מוטה גור

דרושים מורים/ות בעלי ניסיון לשנה"ל תש"פ

לחטיבת הביניים: אנגלית, מדעים ותנ"ך
לחטיבה העליונה: אנגלית,לשון וקולנוע

קורות חיים יש לשלוח למייל dinashtaif2@gmail.com

''קפה בשדרה'' בית קפה לנוער

דרושים/ות מתנדבים/ות במטרה ליצור קשר עם בני הנוער ולהיות עבורם אוזן קשבת.

חשוב : שיהיו אנשי שיח, יכולת הכלה והקשבה, רצון לתרום מזמנם, הידע והניסיון שלהם, למען בני הנוער.
ההתנדבות היא לאורך השנה אחת לשבוע.

לפרטים נוספים נא ליצור קשר במייל: veredwaisman@gmail.com

או בטלפון: 08-6349696 ורד/חגית

האגף לשירותים חברתיים

דרושים/ות מתנדבים/ות לסיוע בשעת חרום בתחומים הבאים:

סיוע לנזקקים/קשישים בבתים (הדרכה לגבי כניסה למרחב מוגן, פינוי הממ"ד, הצטיידות נדרשת לחירום, עדכון גורמי עירייה לגבי צרכים מיוחדים לתושב).
סיוע בנקודות חלוקת מים ברחבי העיר לאוכלוסיות מיוחדות.
סיוע במשימות חילוץ והצלה במקרה של רעידת אדמה (בעלי מקצוע: מסגרים, רתכים, טכנאי גז, חשמלאים, אנשי רפואה ותושבים ללא הכשרה או ידע מקצועי כלל).
סיוע לקליטת מפונים במרכזי חירום לקליטת אוכלוסייה.
סיוע בדוברי שפות במוקד העירוני ולדוברות העירייה
מהנדסי בניין/קונסטרוקטורים לטובת זיהוי ובחינת מבנים לאחר רעידת אדמה.
בעלי רישיון נהיגה על כלי צמ"ה (ציוד מכני הנדסי: טרקטורים, שופל וכו').
בעלי רכבים כגון משאיות, משאיות מנוף, טרקטורונים, עגלות נגררות.
מתנדבים שמוכנים להתנדב בבניין בו הם גרים ולסייע בהכנת הבניין והדיירים לשעת חירום.

קורות חיים ותחום ההתנדבות המבוקש יש לשלוח במייל לרונית שטייגמן בניאן רכזת מתנדבים עירונית ronit_s@modiin.muni.il

היחידה לקידום נוער – תכנית היל''ה

דרושים/ות מורים - לעברית ולספרות

תיאור תפקיד:
העבודה עם נוער נושר ובקבוצות קטנות.
העסקה דרך החברה למתנסים.

דרישות התפקיד:
בעל/ת תעודת הוראה וניסיון בהגשה לבגרות במקצועות הנ"ל.

לפנייה יצורפו תעודות ואישורים להוכחת העמידה בתנאי הסף והמלצות ממעסיקים קודמים. כמו-כן, יש לצרף קו"ח (כולל דרכי תקשורת), בצירוף תצלום ת"ז של המועמד.

קו"ח יכללו בין השאר פירוט מלא ביחס להשכלה והניסיון המקצועי והניהולי של המועמד.

לגבי מועמדים אשר מעוניינים לשמור על סודיות מועמדותם מתבקשים לציין זאת מפורשות בפנייתם.

במקרה בו החברה תהיה מעוניינת חרף הסודיות לפנות לצדדים שלישיים לצורך מידע ו/או המלצה, תימסר הודעה על כך מראש למועמדים הנ"ל בכדי לאפשר להם להסיר מועמדותם אם יחפצו בכך.

יערך מיון ראשוני בין המועמדים – הערכת המועמדים ע"פ קורות החיים והמענה לשאלון. המועמדים שיוערכו כמתאימים ביותר יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה ושיבוץ.

מועמד שלא יצרף תיעוד מתאים המאמת את הדרישות הנ"ל תיפסל מועמדותו על הסף.

אופן הגשת המועמדות:

יש להגיש קורות חיים בצירוף המסמכים הנלווים למייל elena1971dec@gmail.com

לפרטים: אלנה – 055-6640139

* מתאים לנשים וגברים כאחד.

המחלקה לצרכים מיוחדים

לשנת הלימודים תשע"ט דרושים/ות סייעים/ות

ללווי תלמידים/ות בעלי צרכים מיוחדים
בהיקפי משרה שונים ולמילוי מקום על בסיס יומיומי

דרישות התפקיד:
בעלי/ות 12 שנות לימוד
ניסיון בתפקיד דומה - יתרון

טלפון לבירורים- 6226771 – 08

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של הגדרת התפקיד

טופס מועמד

מערך גני הילדים העירוני

דרוש/ה סייעת ע"פ קריאה למילוי מקום (גמיש)
מתאים גם לסטודנטים/יות
דרישות: 12 שנות לימוד, (ניידות יתרון)
שעות העבודה: ימים א' - ה' 7:30 – 14:30בימי ו' עד השעה 13:00
בת חן batchen_m@modiin.muni.il
זיו ziv_c@modiin.muni.il


פרטים בטלפון באגף החינוך 08-9726140, 08-9726284

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של הגדרת התפקיד

טופס מועמד

עמותת סחלבים

דרושים/ות סייעים/ות ומדריכים/ות לצהרונים בגני הילדים ובבתי הספר

שעות העבודה: ימים א'-ה' - 13:45 – 17:00

מתאים גם לסטודנטים/יות ולחלקיות ימים
הסעות מיישובי הסביבה

קו"ח יש לשלוח למייל ronit@modiin.matnasim.co.il

לפרטים 08-9727156 שלוחה 0

רונית 050-5377796

אירית 050-7427897

סייע/ת כיתה בחינוך המיוחד – בי''ס פסיפס

סיוע לפעילות הכיתתית תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בחינוך המיוחד.

תחומי אחריות:
מתן סיוע פרטני לתלמידים.
מתן סיוע פיזי ודאגה על שמירת ניקיונם של התלמידים.
סיוע ארגוני לצוות הפדגוגי.
וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר.

היקף משרה: לפי הרשאות של משרד החינוך.

מתאים לנשים וגברים כאחד.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים ,וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת במחלקה לצרכים מיוחדים, רח' גינת האלה 15, מודיעין, קומת כניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

טלפונים לבירורים – 08-6226782

לחצו כאן לטופס מועמד

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

בית הספר הדמוקרטי במודיעין

דרוש/ה לשנת הלימודים תשע"ט

אשת/ איש צוות לצהרון

קו"ח והמלצות יש לשלוח למייל jobs2011@democrati.co.il

מחלקת דת

דרושות מנקות למקוואות ברחבי העיר, לשעות הבוקר.

דרושות בלניות וסייעות לבלניות לשעות הערב.

לפרטים יש להתקשר למחלקת דת טלפון 08-9726170

אגף החינוך

דרושים/ות מלווים/ות לתלמידים

בהסעות חינוך מיוחד – על פי קריאה

כישורים נדרשים:
ידיעת השפה העברית, ובכלל זה קריאה וכתיבה
מגיל 18 ומעלה

טלפון לבירורים- 08-9726267

יש להעביר קורות חיים למייל: moran_z@modiin.muni.il

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

להיות בסיירת גם באזרחות!

השתחררת? בוא לסיירת הביטחון העירונית של מודיעין מכבים רעות

עבודה עם אתגר בחברת אנשים טובים כמוך, בתנאים מעולים ואפשרויות קידום למתאימים

דרישות התפקיד:
לוחם, רובאי 03 ומעלה
רישיון נהיגה
בריאות תקינה
מעבר קורס הכשרה
עבודה במשמרות 24/7
מתאים לסטודנטים

תנאי בסיס: 36 ₪ לשעה. תנאים סוציאליים מלאים

לפרטים נוספים מחלקת ביטחון ושירותי חירום 08-9394666, 08-9394611

צור קשר - מכרזי כוח אדם

שםטלפון טלפון משניפקספניה
משאבי אנוש08-972614208-972601408-9732513טופס פניה לתהילה כלפון
לשכת התעסוקה מודיעין מכבים רעות
אמצעי קשרפרטים
כתובת:קניון עזריאלי, בניין יהונתן קומה א', רח' לב העיר 2
טלפון:9687*
פקס:02-6326649
ניתן להגיש מועמדות למשרות איכותיות ומגוונות באתר שירות התעסוקה:www.taasuka.gov.il

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000