זכויות וחוקים

26/05/2016 י"ח אייר תשע"ו
מאמרים בנושא זכויות וחוקים
מאמרים פופולאריםקישור למאמר
ריכוז חוקי הזקנים הרלוונטיים לטיפול בזקניםריכוז חוקי הזקנים הרלוונטיים לטיפול בזקנים
מהו ייפוי כוח רפואימהו ייפוי כוח רפואי
למה הורי זכאים במסגרת חוק זכויות החולהלמה הורי זכאים במסגרת חוק זכויות החולה
מה צריך לדעת בנושא מסירת מידע וסודיות רפואיתמה צריך לדעת בנושא מסירת מידע וסודיות רפואית
חוק ביטוח בריאות ממלכתיחוק ביטוח בריאות ממלכתי
מי מפחד מאפוטרופסותמי מפחד מאפוטרופסות
תהליך הגשת הבקשה למינוי אפוטרופסותתהליך הגשת הבקשה למינוי אפוטרופסות
איך עורכים צוואהאיך עורכים צוואה
חוק הירושהחוק הירושה
למי צריך לפנות במקרה של חשד להתעללות והזנחה של זקניםלמי צריך לפנות במקרה של חשד להתעללות והזנחה של זקנים
חוק למניעת אלימותחוק למניעת אלימות
חוק ההגנה על החוסיםחוק ההגנה על החוסים
חוק סיעוד-סל השרותים המלאחוק סיעוד-סל השרותים המלא
מי זכאי לגמלת סיעודמי זכאי לגמלת סיעוד
חניית נכיםחניית נכים
צוואה לחיים-הזכות לחיות ולמות בכבודצוואה לחיים-הזכות לחיות ולמות בכבוד
מי חייב בדמי מזונות להורה קשישמי חייב בדמי מזונות להורה קשיש
סיוע משפטי לזקן ולמשפחתוסיוע משפטי לזקן ולמשפחתו

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000