מלגות סטודנטים – שנה''ל תשע''ט

04/03/2019 כ"ז אדר תשע"ט

סטודנטים שנרשמו לשנת הלימודים האוניברסיטאית תשע"ט מוזמנים להגיש בקשה לקבלת מלגה מטעם העירייה.

להלן הקריטריונים לקבלת מלגה:

תושבי מודיעין מכבים רעות במועד הגשת הבקשה וכן במועד קבלת המלגה, ששירתו בצה"ל או בשירות לאומי.
סטודנטים לתואר אקדמי במוסד אקדמי מוכר הפועל בהיתר של המועצה להשכלה גבוהה.
היקף הלימודים לא יפחת מ- 50% מתוכנית הלימודים המלאה.
היקף הלימודים לתואר שני לא יפחת מ- 10 ש"ש.
אינם מקבלים מימון ללימודים מטעם מקום העבודה או ממקור אחר, העולה על סך של 1/3 שכר הלימוד לאותה שנה.
מלגה תינתן בהתאם להכנסת התא המשפחתי בו חי הסטודנט.
מובהר כי הכנסה משפחתית לנפש מעל 3700 ₪ נטו לא תזכה במלגה.
קבלת המלגה מותנית בהשתתפות בפעילות למען הקהילה במשך שנה"ל תשע"ט בהיקף של 25- 40 שעות, בהתאם לגובה המלגה. סטודנטים שלא יעמדו בהתחייבות, יידרשו להשיב הכסף שקיבלו!

לכל מגיש בקשה למלגה יערך ראיון אישי ובו תיבדק התאמתו לפעילות ההתנדבותית.

הוועדה תביא בחשבון בהחלטתה על עצם מתן המלגה ועל גובהה את ההתנדבות שבוצעה ע"י הסטודנט בשנים קודמות.

לרישום מקוון להגשת מלגה לחץ כאן

ניתן לקבל ולהגיש הטפסים במרכז הצעירים (רח' גינות האלה 13) ובמשרד מנכ"ל העירייה, בבניין העירייה, בימים א – ה בין השעות 08:00 עד 16:00 לחצו כאן להורדת טופס בקשה

מועד אחרון להגשת הבקשה למלגה – 1 במרץ 2019.
הוועדה לא תדון בבקשות שיוגשו באיחור.

כל הבקשות תועלינה לדיון בפני וועדת המלגות, המורכבת מחברי מועצת העירייה ונציגי ציבור, שמונתה להחליט בנושא זה.

מובהר בזה שעמידה בקריטריונים אינה מהווה ערובה לקבלת המלגה והדבר נתון לשיקול דעת הוועדה.

הוועדה תהיה רשאית לדון בבקשות חריגות שאינן עונות על אחד או יותר מהקריטריונים וזאת בהתאם לשיקול דעתה.

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000