דרושים

26/05/2020 ג' סיון תש"פ

דרוש/ה

עובד/ת סוציאלי/ת מלווה צעירים/ות במסגרת תכנית יתד - התכנית הלאומית לצעירים/ות במצבי סיכון

תיאור התפקיד

טיפול ישיר בסיוע לצעירים וצעירות במצבי סיכון והובלת נושא העבודה עם צעירים/ות במצבי סיכון ברשות

תיאור התפקיד ותחומי האחריות:

 • איתור, ליווי וטיפול ישיר באוכלוסיית היעד.

 • ביצוע הערכת צרכים ובניית תכנית התערבות.

 • סנגור, תיווך לשירותים והפנייה לגורמים נוספים.

 • סיוע בנקודות משבר.

  יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים, וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30 - 15:00 (פרט ליום ה' ה - 28.5.20 ) לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.
  יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).
  מועד אחרון להגשת מועמדות 8.6.2020 בשעה – 12:00

 • 75% היקף משרה

 • 52/2020מספר מכרז

דרוש/ה

מרכז/ת נושא עבודה קהילתית- האגף לשירותים חברתיים

תיאור התפקיד

אחריות להשגת יעדי העבודה הקהילתית ברשות המקומית, לרבות אחריות לאסוף נתונים בתחום החברתי, לאיתור בעיות וצרכים ולהכנת תכניות לפיתוח קהילתי.

תחומי אחריות:

 • אחריות להפעלת פרויקטים קהילתיים, במסגרת הפעילות של האגף לשירותים חברתיים.

 • אחריות לשילובם ושיתופם של לקוחות המחלקה לשירותים חברתיים בשלבי התכנון וביצוע תכניות קהילתיות.

 • אחריות להשגת תאום בין שירותים ומוסדות חברתיים הפועלים ברשות המקומית.

 • אחריות לרישום ומעקב של כל המשימות הקהילתיות של עובדי המחלקה ובמיוחד של העו"ס הקהילתי.

 • ייצוג המחלקה לש"ח במסגרת תכנית שיקום שכונות ובפרויקטים קהילתיים עירוניים כפי שיקבע על ידי מנהל המחלקה.

 • ייעוץ להנהלת המחלקה, לפיתוח שיטה קהילתית בעבודת המחלקה.

 • ייעוץ לארגונים, מוסדות ושירותים בתחום הרשות המקומית לפיתוח שיטת עבודה קהילתית, על פי הנחיות מנהל המחלקה בעניין ובשיתוף אגף הקהילה ברשות.

 • השתתפות בתכנון חברתי של פרויקטים פיסיים וכלכליים ברשות על פי הנחיית מנהל המחלקה, ובשיתוף אגף הקהילה ברשות.

 • כל מטלה נוספת שתוטל על ידי המנהל הישיר.

  יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים, וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00 (פרט ליום ה' ה- 28.5.2020) לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.
  יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

  מועד אחרון להגשת מועמדות 8.6.2020 בשעה – 12:00

 • 75% היקף משרה

 • 51/2020מספר מכרז

דרוש/ה

קצין/ת בטחון מוסדות החינוך (קב"ט מוסה"ח)

תיאור התפקיד

שמירה על המוכנות הביטחונית ועל הבטיחות במצבי שגרה וחירום של מוסדות החינוך, קיום
סדרי הביטחון במוסדות החינוך, היערכותם למצבי חירום ולטיפול בנושאי הבטיחות באותם
מוסדות.

תחומי אחריות:

 • הכנת תכניות עבודה שנתיות ותוכניות תקציב הביטחון במוסדות החינוך.

 • לוודא קיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך.

 • תפעול ניידת האבטחה/סיור והיערכותה לאירועי חירום בשגרה במוסדות החינוך.

 • פיקוח על קבלתם ועבודתם של מאבטחים במוסד החינוכי.

 • ניהול ההיערכות למצבי חירום במוסדות חינוך פורמאליים ובלתי פורמאליים.

 • קיום ביקורות ביטחון ואבטחה במוסדות החינוך.

 • אבטחת פעילות בלתי שגרתית במוסד החינוכי ומחוצה לו.

 • ניהול וביצוע הכשרות והשתלמויות לבעלי תפקידים בתחום הביטחון, הבטיחות וההיערכות לחירום של מוסדות החינוך.

 • כל מטלה נוספת שתוגדר ע"י הממונה.

  יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים, וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30 - 15:00 (פרט ליום ה' ה - 28.5.2020) לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.
  יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).
  מועד אחרון להגשת מועמדות 8.6.2020 בשעה – 12:00

 • 100% היקף משרה

 • 49/2020מספר מכרז

דרוש/ה

מנהל/ת מחלקת חשמל ותאורה - באגף התשתיות - הארכה

תיאור התפקיד

גיבוש, התוויית וביצוע מדיניות הרשות בתחום האחריות של המחלקה.
תחומי האחריות:

1. הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות, בתחום האחריות של המחלקה.
2. פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת במחלקה.
3. ניהול צוות העובדים במחלקה.
4. ניהול ותכנון תורנויות וכוננויות העובדים.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30-15:00 .לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.
יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 31.5.2020 בשעה – 12:00

 • 100% היקף משרה

 • 48/2020מספר מכרז

בית הספר הדמוקרטי ע''ש נדב במודיעין

דרושים/ות לשנת הלימודים תשפ"א

 • מורה מוסמך/ת לאנגלית בעלת ניסיון בהוראת כיתה לגילאי יסודי וחטיבה.
  המשרה הדרושה היא כחצי משרה

 • מורה מוסמך/ת למתמטיקה בעלת ניסיון בהוראת כיתה לגילאי יסודי.
  המשרה הדרושה היא כחצי משרה

 • מורה מוסמך/ת למדעים לחטיבת הביניים עם ניסיון למשרה חלקית

 • מורה מוסמך/ת למחשבים לחטיבת ביניים ותיכון היכול להגיש לבגרות ומוכן לפתוח מגמה כזו בבית הספר למשרה חלקית

  קורות חיים יש לשלוח למייל yerukim.jobs@democrati.co.ilצור קשר - מכרזי כוח אדם

שםטלפון טלפון משניפקספניה
שםמשאבי אנושטלפון 08-9726142טלפון משני08-9726014פקס08-9732513פניהפניה מקוונת לתהילה כלפון

לשכת התעסוקה מודיעין מכבים רעות

אמצעי קשרפרטים
אמצעי קשרכתובת:פרטיםקניון עזריאלי, בניין יהונתן קומה א', רח' לב העיר 2
אמצעי קשרטלפון:פרטים9687*
אמצעי קשרפקס:פרטים02-6326649
אמצעי קשרניתן להגיש מועמדות למשרות איכותיות ומגוונות באתר שירות התעסוקה:פרטיםwww.taasuka.gov.il


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד