דרושים

11/08/2020 כ"א אב תש"פ

דרוש/ה

קצין/ת בטחון מוסדות החינוך (קב"ט מוסה"ח) - הארכה

תיאור התפקיד

שמירה על המוכנות הביטחונית ועל הבטיחות במצבי שגרה וחירום של מוסדות החינוך, קיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך,
היערכותם למצבי חירום ולטיפול בנושאי הבטיחות באותם מוסדות.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 24.8.2020 בשעה – 12:00.


 • 100% היקף משרה

 • 24/08/2020 12:00מועד אחרון להגשה

 • 78/2020מספר מכרז

דרוש/ה

פקח/ית מערך השירותים הווטרינרים

תיאור התפקיד

 • לכידת בעלי חיים משוטטים ברחבי הרשות המקומית.

 • לכידת נחשים ורמשים בשטחים ציבוריים ובמוסדות חינוך.

 • טיפול בבעלי חיים נושכים.

 • טיפול ומענה לקריאות מהמוקד וטיפול בפניות הציבור עד לרמת סגירת הפנייה.

 • אחריות וסיוע בתחזוקת ובתפעול הכלבייה, הכוללים ניקיון, האכלה, הכנסת מבקרים, ימי אימוץ וכד'.

 • הפעלה ופיקוח על קבלני לכידת בעלי חיים (כלבים, בעלי חיים גדולים).

 • ביצוע פעולת אכיפה.

 • ביצוע סיורים, תיעוד אירועים חריגים והגשת דיווחים עפ"י הנדרש בחוק.

 • הופעה בבתי משפט בהליכים רלוונטיים.

 • משמש כעד בתביעות של הרשות המקומית בנושאים הרלוונטיים לפעילות של השרות הווטרינרי העירוני.

 • וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר.

  יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

  יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

  מועד אחרון להגשת מועמדות 17.8.2020 בשעה – 12:00.


 • 100% היקף משרה

 • 17/08/2020 12:00מועד אחרון להגשה

 • 71/2020מספר מכרז

דרוש/ה

מידען תכנוני- וועדה מקומית לתכנון ובניה

תיאור התפקיד

מתן מידע עדכני לצורך הגשת היתר עבור כתובת מסוימת, לרבות מידע תכנוני לכל דורש.

תחומי אחריות
שליפת נתונים תכנוניים, תמיכה ואחזור מידע

 • תמיכה והתאמת המידע התכנוני הניתן לצרכי המבקש, הפעלת מערכות ומאגרי המידע התכנוני של הרשות.

 • איסוף ושליפה של החומר התכנוני המתאים, תוך זיהוי תכניות המתאר ותכניות בניין עיר הרלוונטיות לצורך הכנת בקשה להיתר (תיק בניין), חילוץ הוראות, הגבלות וכיוצ"ב.

 • קבלת המידע מכל הגורמים הרלוונטיים ועיבודו תוך בירור ויישוב אי-התאמות.

 • הפקה והצגה של חומר במדיה דיגיטלית או בפורמט קשיח, בכפוף להנחיות הממונה.

 • עיבוד וניתוח נתונים והכנת מסמכי מידע ככל שיידרשו במסגרת התפקיד ועפ"י הנחיות הממונה.

  קבלת קהל ומענה לפניות

 • מענה בטלפון ובכתב לפניות של גורמים שונים בעלי עניין בכל הקשור למידע תכנוני הנדרש.

 • העברת בקשות מידע לגורמי חוץ כגון: חח"י, רשות הכבאות, פקע"ר, רת"א ורשות העתיקות.

 • טיפול בבעיות המופנות ע"י מהנדס העיר.

 • מתן מענה לשאילתות ואחזור מידע תכנוני מתוך מערכות ומאגרי מידע התכנוני של הרשות, לגורמים מחוץ לרשות ולציבור, בכפוף להנחיות הממונה.

  כל מטלה נוספת שתידרש ע"י הממונה.

  יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

  יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

  מועד אחרון להגשת מועמדות 17.8.2020 בשעה – 12:00.

 • 100% היקף משרה

 • 17/08/2020 12:00מועד אחרון להגשה

 • 69/2020מספר מכרז

דרוש/ה

עובד/ת סוציאלי/ת מלווה צעירים/ות במסגרת תכנית יתד - התכנית הלאומית לצעירים/ות במצבי סיכון

תיאור התפקיד

טיפול ישיר בסיוע לצעירים וצעירות במצבי סיכון והובלת נושא העבודה עם צעירים/ות במצבי סיכון ברשות

תיאור התפקיד ותחומי האחריות:

 • איתור, ליווי וטיפול ישיר באוכלוסיית היעד.

 • ביצוע הערכת צרכים ובניית תכנית התערבות.

 • סנגור, תיווך לשירותים והפנייה לגורמים נוספים.

 • סיוע בנקודות משבר.

  חבירה למערך היישובי והעבודה המערכתית עם צעירים/ות במצבי סיכון ברשות:

 • פיתוח מכלול מענים ושירותים לצעירים/ות בסיכון (פרטני, קבוצתי).

 • הובלה מקצועית והפצת ידע בנושא צעירים/ות במצבי סיכון.

 • פיתוח ומיסוד שיתופי פעולה עם גורמים רשותיים בתחום צעירים/ות.

 • הקמת ועדת היגוי לתכנית.

 • גיוס והפעלת מתנדבים ופיתוח מנהיגות מצעירי/ות התכנית.

 • כל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה.

  יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

  יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

  מועד אחרון להגשת מועמדות 17.8.2020 בשעה – 12:00.


 • 75% היקף משרה

 • 17/08/2020 12:00מועד אחרון להגשה

 • 68/2020מספר מכרז

דרוש/ה

לבורנטים/יות בבתי"ס על-יסודיים

תיאור התפקיד

 • ריכוז ופיקוח על הפעילות במעבדה.

 • קיום סביבה בטיחותית במעבדה.

 • בקרה ופיקוח של בטיחות השימוש בציוד המעבדה.

 • הדרכות בטיחות לשימוש בטיחותי בציוד המעבדה.

 • ניהול הציוד והרכש של המעבדה.

 • רכישה של חומרים לפי צורכי ביה"ס ותקציב המעבדה בתאום עם מנהל/ת ביה"ס.

 • ביצוע תחזוקה שוטפת ומונעת של ציוד מעבדה ומתחם המעבדה.

 • וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה.

  יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

  יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).


  מועד אחרון להגשת מועמדות 17.8.2020 בשעה – 12:00.


 • 67/2020מספר מכרז

דרוש/ה

תומכי הוראה/עוזרי חינוך

תיאור התפקיד

דרושים/ות תומכי הוראה/עוזרי חינוך
לבתי הספר היסודיים במודיעין מכבים רעות לשנה"ל תשפ"א


מטרת ההעסקה הינה סיוע לבתי הספר בהתמודדות עם הצרכים המשתנים הנובעים מההתמודדות עם נגיף הקורונה.
הכפיפות תהיה למנהלי בתי הספר אליהם ישובצו.

שכר: 75 ₪ לשעה

יש להגיש מועמדות עד יום ראשון ה-16.8.2020

קריטריונים לקבלה – יש לעמוד בקריטריון אחד לפחות מתוך הרשימה שלהלן:

 • סטודנטים שסיימו לפחות 80% מהדרישות לתעודת הוראה

 • סטודנטים להוראה – "פרחי הוראה" בסמינרים ובמכללות בשנה השנייה או השלישית ללימודיהם

 • בעלי ניסיון של מילוי מקום במערכת החינוך לפחות שנה אחת ובהמלצת מנהל ביה"ס

 • מדריכים בעלי ניסיון בהפעלת תוכניות חינוכיות או תוכניות העשרה במוסדות חינוך

 • בעלי תואר ראשון, רצוי עם ניסיון בעבודה עם ילדים

 • בוגר/ת צבא בתפקיד מורה חיילת/ מדריך חינוך והדרכה

  לא תאושר העסקה של:

 • עובדי הוראה המלמדים במערכת החינוך הרשמית בשנה"ל תשפ"א

 • עובדי הוראה שפוטרו בפיטורים פדגוגיים ו/או משמעתיים

  לתשומת לב המועמדים:
  שנה זו לא תיחשב כשנת התמחות בכל מקרה ולא תחשב לעניין ותק.
  ההעסקה תהיה על פי ביצוע בפועל (שעתית).
  בנוסף לשעות ההוראה, המועסקים יחויבו להשתתף בתהליכי הנחייה והכשרה במתווה שייקבע משרד החיוך בהיקף של 15 שעות בשנה"ל תשפ"א.

  לצורך הגשת מועמדות יש לשלוח למיכל נתיב, רכזת רשותית לעניין זה, מייל michal_n@modiin.muni.il ואת המסמכים הבאים:

 • קורות חיים

 • אסמכתאות המעידות על עמידה באחד או יותר מהקריטריונים המצוינים לעיל כתנאי קבלה.

 • אישור משטרה בהתאם לחוק מניעת העסקת עברייני מין

  *מתאים לנשים וגברים כאחד

 • 16/08/2020 00:00מועד אחרון להגשה

   דרוש/ה

   אולפנת בנ"ע "אורות מודיעין"

   תיאור התפקיד

   דרוש/ה לבורנטית לחצי משרה

   קורות חיים יש לשלוח למייל ulpena@orotmodiin.co.il


      דרוש/ה

      בית הספר הדמוקרטי

      תיאור התפקיד

      דרושים/ות לשנת הלימודים תשפ"א

      • מורה מוסמך/ת לאנגלית בעלת ניסיון בהוראת כיתה לגילאי יסודי וחטיבה.
       המשרה הדרושה היא כחצי משרה

      • מורה מוסמך/ת למתמטיקה בעלת ניסיון בהוראת כיתה לגילאי יסודי.
       המשרה הדרושה היא כחצי משרה

      • מורה מוסמך/ת למדעים לחטיבת הביניים עם ניסיון למשרה חלקית

      • מורה מוסמך/ת למחשבים לחטיבת ביניים ותיכון היכול להגיש לבגרות ומוכן לפתוח מגמה כזו בבית הספר למשרה חלקית

       קורות חיים יש לשלוח למייל yerukim.jobs@democrati.co.il         דרוש/ה

         סייעים/ות

         תיאור התפקיד

         דרושים/ות סייעים/ות לילדים בעלי צרכים מיוחדים
         בהיקפי משרה שונים ולמילוי מקום על בסיס יומיומי


         דרישות התפקיד:
         12 שנות לימוד
         ידיעת השפה העברית
         מגיל 18 ומעלה
         נכונות לעבודה מאומצת
         ניסיון בתחום-יתרון משמעותי

         לפרטים טל. 08-6226782

         קו"ח יש לשלוח למייל liat_mc@modiin.muni.il
         או לפקס 08-9714794

            דרוש/ה

            מינהלת אופק

            תיאור התפקיד

            דרושים/ות למרכז הספורט העירוני ולפארק הנופש והספורט

            • מצילים/מצילות - בעל/ת תעודת הצלה 01/02 וריענון הצלה בתוקף

            • מפעיל/ת בריכה - בעל/ת תעודת מפעיל/ה

            • מדריך/ת חדר כושר- בעל/ת תעודת מאמן/ת חדר כושר ומאמן/ת קטינים

            • נער/ת בריכה (מגיל 18)

             הבריכה פתוחה כל ימות השנה.
             תינתן עדיפות לתושבי מודיעין-מכבים-רעות.
             תינתן עדיפות למפעיל/ה בעל/ת תעודת הצלה.
             תינתן עדיפות למציל/ה בעל/ת תעודת מפעיל/ה.
             העבודה במשמרות, כולל סופי שבוע.
             נדרש להציג תעודות ריענון/עזרה ראשונה בתוקף.

             קורות חיים והמלצות יש להעביר במייל anat@minhelet.co.il
             לידי ענת מנשה-פלד - מנהלת משאבי אנוש.

               דרוש/ה

               צהרוני עמותת סחלבים

               תיאור התפקיד

               דרושים/ות גננות, סייעות, סטודנטיות
               לעבודה בשעות הצהרים בשעות 13:45 – 17:00

               עדיפות לבעלי/ות ניסיון במסגרת חינוכיות

               תנאים טובים למתאימים

               לבירורים טל. 050-5377796 או 050-7427897

               קו"ח חיים יש לשלוח למייל ronit@modiin.matnasim.co.il

                  צור קשר - מכרזי כוח אדם

                  שםטלפון טלפון משניפקספניה
                  שםמשאבי אנושטלפון 08-9726142טלפון משני08-9726014פקס08-9732513פניהפניה מקוונת לתהילה כלפון

                  לשכת התעסוקה מודיעין מכבים רעות

                  אמצעי קשרפרטים
                  אמצעי קשרכתובת:פרטיםקניון עזריאלי, בניין יהונתן קומה א', רח' לב העיר 2
                  אמצעי קשרטלפון:פרטים9687*
                  אמצעי קשרפקס:פרטים02-6326649
                  אמצעי קשרניתן להגיש מועמדות למשרות איכותיות ומגוונות באתר שירות התעסוקה:פרטיםwww.taasuka.gov.il


                  פניה למוקד העירוני מוקד 106
                  פניה למוקד העירוני
                  חזור לראש העמוד