דרושים

25/10/2020 ז' חשון תשפ"א

דרוש/ה

מנהל/ת מחלקת הצעירים

תיאור התפקיד

 • סיוע בגיבוש ועיצוב של המדיניות בתחום הצעירים ברשות, בהתאם למדיניות העירונית ובהלימה עם מדיניות משרדי הממשלה הרלוונטיים וניהול מערך פעילויות לצעירים ברשות המקומית והוצאתה לפועל.

 • גיבוש תכנית העבודה בתחום הצעירים (גילאי 18-35).

 • ניתור צרכים ואיסוף מידע לצורך קביעת יעדים לתכנית העבודה, בהתאם להנחיות הרשות.

 • הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של המדיניות בתחומי האחריות של המחלקה.

 • קידום ועידוד יוזמות חברתיות לקידום תחום הצעירים ברשות.

 • ריכוז, תיאום והפעלה של אירועי צעירים בתחומי: תרבות, פנאי, תעסוקה, השכלה, הורות צעירה, דיור בר השגה, מלגאים ומלגות, מעורבות חברתית ועוד.

 • ניהול תחום החימ"ש (חיילים משוחררים), הכולל: מתן ייעוץ והכוונה, ייזום ויצירת קשר עם אוכלוסיית היעד, איתור ושילוב בתכניות מותאמות בהנחיית הקרן והיחידה לחיילים משוחררים.

 • פיתוח ויישום קשרי עבודה פנים וחוץ ארגוניים.

 • אחריות לניהול, הנחייה מקצועית ואדמיניסטרטיבית של עובדי המחלקה, ניהול, בקרה ומעקב על פעולות המחלקה, גיבוש הנחיות, נהלים ושיטות עבודה, יישום.

 • לקיחת חלק פעיל בפעילויות האגף לרבות באירועים שנתיים.

 • וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר.

  היקף משרה: 100%. לפחות פעמיים בשבוע בשעות אחה"צ-ערב

  יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים, וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30 - 15:00 . לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.
  יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

  מועד אחרון להגשת מועמדות 16.11.2020 בשעה – 12:00

 • 16/11/2020 12:00מועד אחרון להגשה

דרוש/ה

ספרן/מידען בספרייה הציבורית

תיאור התפקיד

מתן שירותי ספריה בתחומי הקריאה, הידע, התרבות והמורשת לבאי הספרייה.

תחומי אחריות:

 • מתן שירותי ספרייה.

 • ייזום וביצוע פעילויות העשרה.

 • תפעול הספרייה בהתאם לנוהלי העבודה.

 • וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה, על פי צרכי המערכת.

  יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים, וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30 - 15:00 . לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.
  יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

  מועד אחרון להגשת מועמדות 16.11.2020 בשעה – 12:00

 • 60% היקף משרה

 • 16/11/2020 12:00מועד אחרון להגשה

דרוש/ה

פקח/ית מערך השירותים הווטרינרים - הארכה

תיאור התפקיד

 • לכידת בעלי חיים משוטטים ברחבי הרשות המקומית.

 • לכידת נחשים ורמשים בשטחים ציבוריים ובמוסדות חינוך.

 • טיפול בבעלי חיים נושכים.

 • טיפול ומענה לקריאות מהמוקד וטיפול בפניות הציבור עד לרמת סגירת הפנייה.

 • אחריות וסיוע בתחזוקת ובתפעול הכלבייה, הכוללים ניקיון, האכלה, הכנסת מבקרים, ימי אימוץ וכד'.

 • הפעלה ופיקוח על קבלני לכידת בעלי חיים (כלבים, בעלי חיים גדולים).

 • ביצוע פעולת אכיפה.

 • ביצוע סיורים, תיעוד אירועים חריגים והגשת דיווחים עפ"י הנדרש בחוק.

 • הופעה בבתי משפט בהליכים רלוונטיים.

 • משמש כעד בתביעות של הרשות המקומית בנושאים הרלוונטיים לפעילות של השרות הווטרינרי העירוני.

 • וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר.

  יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים, וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30 - 15:00 . לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.
  יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

  מועד אחרון להגשת מועמדות 16.11.2020 בשעה – 12:00

 • 100% היקף משרה

 • 16/11/2020 12:00מועד אחרון להגשה

דרוש/ה

לבורנטים/יות בבתי''ס על-יסודיים

תיאור התפקיד

 • ריכוז ופיקוח על הפעילות במעבדה.

 • קיום סביבה בטיחותית במעבדה.

 • בקרה ופיקוח של בטיחות השימוש בציוד המעבדה.

 • הדרכות בטיחות לשימוש בטיחותי בציוד המעבדה.

 • ניהול הציוד והרכש של המעבדה.

 • רכישה של חומרים לפי צורכי ביה"ס ותקציב המעבדה בתאום עם מנהל/ת ביה"ס.

 • ביצוע תחזוקה שוטפת ומונעת של ציוד מעבדה ומתחם המעבדה.

 • וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה.

  היקף משרה:

 • 75% * 1

 • 60% * 1

 • 50% * 2

  יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים, וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30 - 15:00 . לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.
  יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

  מועד אחרון להגשת מועמדות 9.11.2020 בשעה – 12:00

 • 09/11/2020 12:00מועד אחרון להגשה

דרוש/ה

סגן מנהל אגף הנדסה ומנהל מחלקת תנועה ותחבורה - הארכה

תיאור התפקיד

אחראי על ניהול, תכנון, ליווי ופיקוח התנועה והתחבורה (לרבות ציבורית) ברשות המקומית, בכפוף לחוקים, לתקנות, לחוקי העזר של הרשות ובהתאם להנחיות וסמכות הגופים הרגולטורים בתחום.

תחומי אחריות:

 • ניהול מחלקת התנועה והתחבורה של הרשות.

 • ניהול, ליווי ופיקוח על עבודות התנועה המתקיימות ברשות.

 • גורם מייצג ומנחה מקצועית בתחומי התנועה והתחבורה ברשות.

 • מתן מענה לפניות הציבור ומתן מידע בתחומי התנועה ברשות.

 • וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר.

  יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים, וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30 - 15:00 . לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.
  יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

  מועד אחרון להגשת מועמדות 9.11.2020 בשעה – 12:00

 • 100% היקף משרה

 • 26/10/2020 12:00מועד אחרון להגשה

 • 86/2020מספר מכרז

דרוש/ה

קצין/ת ביקור סדיר (קב"ס)

תיאור התפקיד

ייעוד:
עובד רשות מקומית ששר החינוך הסמיכו לעניין זה, שתפקידו הבטחת החלת חוק חינוך חובה והתמדת התלמידים במוסדות החינוך במשך 15 שנות לימוד.

תחומי אחריות:

 • בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימוד חובה.

 • איתור ומניעת נשירה של תלמידים.

 • טיפול ומעקב אחר היעדרות של תלמידים.

 • ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת.

 • ייעוץ והנגשת מידע הקשורים לתחום עיסוקו.

 • וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה.

  היקף משרה: 100% * 2

  יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

  יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

  מועד אחרון להגשת מועמדות 26.10.2020 בשעה – 12:00.

 • 100% היקף משרה

 • 26/10/2020 12:00מועד אחרון להגשה

 • 85/2020מספר מכרז

דרוש/ה

עמותת סחלבים

תיאור התפקיד

ליחידה להתפתחות הילד דרושים/ות

 • מרפא/ה בעיסוק

 • קלינאי/ת תקשורת

  לעבודה עם ילדים בשעות הבוקר ואחה"צ

  היחידה מוכרת על ידי משרד הבריאות

  למתאימים תינתן הדרכה אישית וצוותית

  קורות חיים למייל: orith@modiin.matnasim.co.il

  לפרטים נוספים: 054-6290480 , 08-9727156 אורית חסן

    דרוש/ה

    בית הספר העל יסודי יחד מודיעין

    תיאור התפקיד

    דרושים/ות לשנה"ל תשפ"א

    אנשי חינוך להוראה מתקנת


    יתרון לבעלי תעודת הוראה בחינוך המיוחד

    קו"ח יש לשלוח למייל granitmichal@gmail.com

       דרוש/ה

       אגף חינוך

       תיאור התפקיד

       • דרוש/ה סייעת ע"פ קריאה למילוי מקום
        משרה גמישה! מתאימה גם לסטודנטים
        דרישות: 12 שנות לימוד, (ניידות יתרון)
        שעות העבודה: ימים א'-ה' 7:30 – 14:40.
        בימי ו' עד השעה 13:00
        קו"ח יש לשלוח לבת חן batchen_m@modiin.muni.il

       • דרוש/ה סייעת שניה
        דרישות: 12 שנות לימוד
        שעות העבודה: ימים א'-ה' 8:00 עד 17:00
        קו"ח יש לשלוח לבת חן batchen_m@modiin.muni.il

          דרוש/ה

          דעת הדרכות

          תיאור התפקיד

          דרושים/ות מדריכים/ות להדרכת תוכניות העשרה בנושא:
          חקלאות ואיכות סביבה בבתי ספר יסודיים


          עבודה בשעות הבוקר במסגרת תוכנית קרב/תל"ן
          עבודה מעשית עם הילדים

          לפרטים טל. 08-8692929 או במייל daati@daat-h.co.il


             דרוש/ה

             סייעים/ות

             תיאור התפקיד

             דרושים/ות סייעים/ות לילדים בעלי צרכים מיוחדים
             בהיקפי משרה שונים ולמילוי מקום על בסיס יומיומי


             דרישות התפקיד:
             12 שנות לימוד
             ידיעת השפה העברית
             מגיל 18 ומעלה
             נכונות לעבודה מאומצת
             ניסיון בתחום-יתרון משמעותי

             לפרטים טל. 08-6226782

             קו"ח יש לשלוח למייל liat_mc@modiin.muni.il
             או לפקס 08-9714794

                דרוש/ה

                צהרוני עמותת סחלבים

                תיאור התפקיד

                דרושים/ות גננות, סייעות, סטודנטיות
                לעבודה בשעות הצהרים בשעות 13:45 – 17:00

                עדיפות לבעלי/ות ניסיון במסגרת חינוכיות

                תנאים טובים למתאימים

                לבירורים טל. 050-5377796 או 050-7427897

                קו"ח חיים יש לשלוח למייל ronit@modiin.matnasim.co.il

                   צור קשר - מכרזי כוח אדם

                   שםטלפון טלפון משניפקספניה
                   שםמשאבי אנושטלפון 08-9726142טלפון משני08-9726014פקס08-9732513פניהפניה מקוונת לתהילה כלפון

                   לשכת התעסוקה מודיעין מכבים רעות

                   אמצעי קשרפרטים
                   אמצעי קשרכתובת:פרטיםקניון עזריאלי, בניין יהונתן קומה א', רח' לב העיר 2
                   אמצעי קשרטלפון:פרטים9687*
                   אמצעי קשרפקס:פרטים02-6326649
                   אמצעי קשרניתן להגיש מועמדות למשרות איכותיות ומגוונות באתר שירות התעסוקה:פרטיםwww.taasuka.gov.il


                   פניה למוקד העירוני מוקד 106
                   פניה למוקד העירוני
                   חזור לראש העמוד