דרושים

06/05/2021 כ"ד אייר תשפ"א

דרוש/ה

מנהל/ת מח' החירום הרשותי

תיאור התפקיד

ניהול, הכנה והפעלת מערך החירום הרשותי עם כלל בעלי התפקידים, ובסיוע הדדי עם גורמי ביטחון וחירום ברגיעה ובחירום, תוך שיתוף פעולה עם הרשויות השונות וכלל הכוחות הפועלים במרחב.

תחומי אחריות:

 • ניהול חירום ברשות המקומית.

 • הכנת תכניות עבודה ואפיון צרכי חירום ברשות בהתאמה לתקציב הרשות.

 • הובלת היערכות הרשות המקומית לזמן חירום (מערך מל"ח, פס"ח, התגוננות אזרחית).

 • ניהול אירועי חירום ברשות המקומית.

 • הכנת מוסדות הרשות המקומית לשעת חירום.

 • טיפול ותחזוקת מחסני חירום וציוד לחירום.

 • ניהול וטיפול במקלטים הציבוריים.

 • ייצוג הרשות בענייני חירום ותיאום פעולות מול הגורמים הרלוונטיים.

 • וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר.

  יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור+3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00 .
  לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

  יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

  מועד אחרון להגשת מועמדות 10.5.2021 בשעה – 12:00

 • 100% היקף משרה

 • 10/05/2021 12:00מועד אחרון להגשה

 • 17/2021מספר מכרז

דרוש/ה

עו"ס נוער וצעירים במצוקה - באגף לשירותים חברתיים

תיאור התפקיד

טיפול וליווי לנערים ו/או צעירים בין הגילאים 14-25 אשר נמצאים במצבי קצה ו/או סיכון לצורך שיקום והכוונה.

תיאור התפקיד ותחומי אחריות:

 • יצירת קשר עם שרותים ומוסדות איתם אוכלוסייה זו נמצאת בקונפליקטים על רקע הפעילות הא-סוציאלית או אי-תפקוד כללי, כדון: בית ספר, משטרה, צבא, משפחה, קציני מבחן.

 • בניית תכניות אישיות וקבוצתיות תוך הצעת מודלים ופרויקטים חדשניים שיש בהם כדי להתמודד עם הבעיות המיוחדות של אוכלוסייה זו.

 • יצירת קשר עם מערכות מקדמות קיימות כגון: קורסים להכשרה מקצועית והשלמת השכלת יסוד. במידת הצורך יפעל העובד להקניית ידע שיאפשר עמידה בקריטריוני קבלה של מסגרות שונות כדי להבטיח שילוב אוכלוסיית היעד.

 • הסתייעות בסוכנויות קיימות שיש בהן כדי לתת מענה לחלק מהאוכלוסייה כגון: רשות לשיקום האסיר, משרד הבינוי והשיכון.

 • מעורבות בחיי הקהילה והשתתפות בוועדות שונות לשם יצירת גשר וקשר ובאמצעותם לנערים עם קהילתם.

 • בחינת דרכים ליצירת פתרונות אזוריים לאוכלוסייה זו בנוסף לפתרונות המקומיים.

 • תיווך בין הנערים לבין המוסדות הקיימים בקהילה שיש בהם כדי לתת מענה לשעות הפנאי בצורה חיובית כתחליף למקומות הטבעיים.

 • וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר.

  יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור+3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00 .
  לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

  יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

  מועד אחרון להגשת מועמדות 17.5.2021 בשעה – 12:00

 • 100% היקף משרה

 • 17/05/2021 12:00מועד אחרון להגשה

 • 40/2021מספר מכרז

דרוש/ה

בודק/ת תכניות מחלקת תכנון - הארכה

תיאור התפקיד

בדיקה וטיפול בתכניות מתאר מקומיות או תכניות מפורטות שהוגשו לוועדה המקומית, בהתאם לחוק התכנון והבנייה ולתקנות שהותקנו מכוחו, ובהתאם למדיניות הועדה המקומית ולהנחיות הממונה.

תחומי אחריות:

1. קידום התוכנית ע"פ לוח הזמנים הקבוע בחוק, וכן ע"פ תוכנית העבודה.
2. קבלת קהל ומענה לפניות.
3. מתן חוות דעת מקצועית בפורומים שונים.
4. הכנה ועריכת תכניות ביוזמת הוועדה המקומית וביצוע משימות נוספות בתחום התכנון העירוני בהתאם להנחיות הממונה.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.
יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 17.5.2021 בשעה – 12:00

 • 100% היקף משרה

 • 17/05/2021 12:00מועד אחרון להגשה

 • 41/2021מספר מכרז

דרוש/ה

לבורנטים/יות בבתי"ס על-יסודיים

תיאור התפקיד

 • ריכוז ופיקוח על הפעילות במעבדה.

 • קיום סביבה בטיחותית במעבדה.

 • בקרה ופיקוח של בטיחות השימוש בציוד המעבדה.

 • הדרכות בטיחות לשימוש בטיחותי בציוד המעבדה.

 • ניהול הציוד והרכש של המעבדה.

 • רכישה של חומרים לפי צורכי ביה"ס ותקציב המעבדה בתאום עם מנהל/ת ביה"ס.

 • ביצוע תחזוקה שוטפת ומונעת של ציוד מעבדה ומתחם המעבדה.

 • וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה.

  היקף משרה:
  60% * 2
  100% * 1

  יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור+3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00 .
  לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

  יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

  מועד אחרון להגשת מועמדות 10.5.2021 בשעה – 12:00

 • 10/05/2021 12:00מועד אחרון להגשה

 • 37/2021מספר מכרז

דרוש/ה

מנהל/ת אגף תכנון אסטרטגי

תיאור התפקיד

תכנון אסטרטגי רב תחומי של העיר, בהלימה עם נתונים קיימים ותחזיות דמוגרפיות.

תחומי האחריות:

 • מתן יעוץ אסטרטגי לראש הרשות והנהלת הרשות.

 • הכנת תכניות אסטרטגיות, בתיאום עם אגפי הרשות השונים.

 • ריכוז מידע אודות תהליכי תכנון ופיתוח.

 • ניהול צוות העובדים באגף לתכנון אסטרטגי.

 • ביצוע כל מטלה נוספת כפי שיידרש על ידי הממונה.

  יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור+3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00 .
  לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

  יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

  מועד אחרון להגשת מועמדות 09.5.2021 בשעה – 12:00

 • 100% היקף משרה

 • 09/05/2021 12:00מועד אחרון להגשה

 • 38/2021מספר מכרז

דרוש/ה

אגף הביטחון ושירותי חרום

תיאור התפקיד

סיירת ביטחון עירונית - דרושים/ות סיירים/ות

דרישות התפקיד:
לוחם, רובאי 03 ומעלה, רישיון נהיגה מעל שנתיים, אישור בגין כשירות רפואית.

עבודה במשמרות 24/7 - כולל לילות, שבתות וחגים.

תנאי בסיס: 45 ₪ לשעה ברוטו (עובד שעתי)

קו"ח יש להגיש למייל: noa_el@modiin.muni.il

לפרטים:08-9394607, 08-9394613

    דרוש/ה

    היחידה לביקור סדיר

    תיאור התפקיד

    דרושים מידית סטודנטים/ות
    לתגבור לימודי לתלמידים ביסודי, בחטיבת הביניים ובתיכון
    במסגרת פרויקט תגבור לימודי


    העבודה באמצעות עיריית מודיעין מכבים רעות

    שעות העבודה גמישות

    למעוניינים יש להעביר קו"ח ליעל מור yael_m@modiin.muni.il
    לפרטים טלפון: 08-9268021

       דרוש/ה

       תיאור התפקיד

       דרוש/ה לשנת הלימודים תשע"ב סייעת אישית

       עדיפות לסייעת רפואית.

       משרה מלאה.

       קורות חיים יש לשלוח למייל האולפנה roshulpena@orotmodiin.co.il


          דרוש/ה

          ביה''ס על יסודי עירוני ה'

          תיאור התפקיד

          דרושים/ות לשנת הלימודים תשפ"ב

          • לחטיבת הביניים - אנגלית, מתמטיקה, מדעים ומקצועות ההומניסטיקה

          • לחטיבה עליונה - אנגלית, מתמטיקה, פיסיקה, היסטוריה, מד"ח, כימיה וביולוגיה

           קורות חיים יש לשלוח למייל למייל kamilroy35@gmail.com


             דרוש/ה

             תיכון שש שנתי עירוני ב'

             תיאור התפקיד

             דרושים/ות לשנת תשפ"ב

             • רכז/ת שכבה

             • יועץ/ת חינוכי/ת

             • מורים/ות למקצועות: ספרות, ערבית, אזרחות, מתמטיקה 3 יח"ל

              קו"ח יש לשלוח למייל Saritsin@gmail.com

                דרוש/ה

                האגף לשירותים חברתיים

                תיאור התפקיד

                דרוש/ה אם-בית לבית חם לנערות

                היקף משרה: 33% משרה - 14.5 שעות שבועיות
                ימי פעילות: שני ורביעי 13:00 – 18:00 + 4.5 שעות להדרכה ומנהלות במהלך השבוע.

                הבית החם הוא מועדון נערות הפועל פעמיים בשבוע אחה"צ (עד 15 נערות).

                מטרתו לאפשר לנערות חוויה של קבלה, חום ושייכות, העצמה וכישורי חיים.

                אוכלוסיית היעד: נערות בגילאי 13 – 14.

                במסגרת התפקיד אחראית אם הבית על:

                • התנהלות במסגרת תקציב ודאגה לקניות.

                • אחריות למקום ולנראות שלו.

                • התקנת ארוחות קלות.
                 הדרכת בנות וקשר עמן.

                 דרישות לתפקיד:

                • אישיות חמה המגלה סבלנות, רגישות, אכפתיות.

                • תקשורת טובה עם נערות.

                • יכולת לשמש מודל לחיקוי.

                • יכולת לנהל משק בית ותקציב קבוע.

                • 12 שנ"ל לפחות.

                 *המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

                 לפרטים: ספי 054-8008673
                 קו"ח יש לשלוח למייל seffi_r@modiin.muni.il

                   דרוש/ה

                   דעת הדרכות

                   תיאור התפקיד

                   דרושים/ות מדריכים/ות

                   להדרכת תוכניות העשרה בנושא: חקלאות ואיכות סביבה בבתי ספר יסודיים

                   • עבודה בשעות הבוקר במסגרת תוכנית קרב/תל"ן

                   • עבודה מעשית עם הילדים

                    לפרטים טל. 08-8692929 או במייל daati@daat-h.co.il

                      דרוש/ה

                      תיכון יחד מודיעין

                      תיאור התפקיד

                      דרוש/ה משלב/ת חברתית

                      לליווי תלמיד בעל צרכים מיוחדים.

                      קורות חיים יש לשלוח למייל granitmichal@gmail.com

                         דרוש/ה

                         המחלקה לצרכים מיוחדים

                         תיאור התפקיד

                         למסגרות תקשורת בעיר מודיעין מכבים רעות דרושים/ות סייעים/ות לעבודה במשמרות.

                         דרישות התפקיד:

                         • 12 שנות לימוד

                         • מגיל 18 ומעלה

                          נכונות לעבודה מאומצת

                          ניסיון בתחום - יתרון משמעותי

                          טל לבירורים: 08-6226780/086226782

                          קו"ח יש לשלוח למייל: Liat_mc@modiin.muni.il

                            דרוש/ה

                            אולפנת בנ"ע "אורות מודיעין"

                            תיאור התפקיד

                            דרושים/ות

                            • לבורנטית למשרה מלאה.

                            • סייעת לכיתה קטנה.

                             קורות חיים נא לשלוח למייל האולפנה ulpena@orotmodiin.co.il

                               דרוש/ה

                               עמותת סחלבים

                               תיאור התפקיד

                               ליחידה להתפתחות הילד דרושים/ות

                               • מרפא/ה בעיסוק

                               • קלינאי/ת תקשורת

                               • פיזיותרפיסט/ית טיפולי/ת

                                לעבודה עם ילדים בשעות הבוקר ואחה"צ

                                היחידה מוכרת על ידי משרד הבריאות

                                למתאימים תינתן הדרכה אישית וצוותית

                                קורות חיים למייל: orith@modiin.matnasim.co.il

                                לפרטים נוספים: 054-6290480 , 08-9727156 אורית חסן

                                  דרוש/ה

                                  מינהל החינוך - מחלקת גני ילדים

                                  תיאור התפקיד

                                  • דרוש/ה סייעת ע"פ קריאה למילוי מקום
                                   משרה גמישה! מתאימה גם לסטודנטים
                                   דרישות: 12 שנות לימוד, (ניידות יתרון)
                                   שעות העבודה: ימים א'-ה' 7:30 – 14:30.
                                   בימי ו' עד השעה 13:00
                                   קו"ח יש לשלוח לבת חן batchen_m@modiin.muni.il

                                  • דרוש/ה סייעת שניה
                                   דרישות: 12 שנות לימוד
                                   שעות העבודה: ימים א'-ה' 8:00 עד 17:00
                                   קו"ח יש לשלוח לבת חן batchen_m@modiin.muni.il

                                     דרוש/ה

                                     מינהל החינוך

                                     תיאור התפקיד

                                     לעבודה במחלקת הסעות חינוך המיוחד
                                     דרושים/ות מלווים/ות לפי קריאה / קווים סדירים
                                     לליווי תלמידים/ות בעלי צרכים מיוחדים בהסעות חינוך מיוחד

                                     דרישות התפקיד:
                                     ידיעת השפה העברית ובכלל זה קריאה וכתיבה
                                     גיל 18 ומעלה

                                     קו"ח יש להעביר למייל ziv_c@modiin.muni.il
                                     לפרטים טל. 08-9726284

                                        דרוש/ה

                                        המחלקה לצרכים מיוחדים

                                        תיאור התפקיד

                                        דרושים/ות סייעים/ות לילדים בעלי צרכים מיוחדים
                                        בהיקפי משרה שונים ולמילוי מקום על בסיס יומיומי


                                        דרישות התפקיד:
                                        12 שנות לימוד
                                        ידיעת השפה העברית
                                        מגיל 18 ומעלה
                                        נכונות לעבודה מאומצת
                                        ניסיון בתחום-יתרון משמעותי

                                        לפרטים טל. 08-6226782

                                        קו"ח יש לשלוח למייל liat_mc@modiin.muni.il
                                        או לפקס 08-9714794

                                           דרוש/ה

                                           צהרוני עמותת סחלבים

                                           תיאור התפקיד

                                           דרושים/ות גננות, סייעות, סטודנטיות
                                           לעבודה בשעות הצהרים בשעות 13:45 – 17:00

                                           עדיפות לבעלי/ות ניסיון במסגרת חינוכיות

                                           תנאים טובים למתאימים

                                           לבירורים טל. 050-5377796 או 050-7427897

                                           קו"ח חיים יש לשלוח למייל ronit@modiin.matnasim.co.il

                                              צור קשר - מכרזי כוח אדם

                                              שםטלפון טלפון משניפקספניה
                                              שםמשאבי אנושטלפון 08-9726142טלפון משני08-9726014פקס08-9732513פניהפניה מקוונת לתהילה כלפון

                                              לשכת התעסוקה מודיעין מכבים רעות

                                              אמצעי קשרפרטים
                                              אמצעי קשרכתובת:פרטיםקניון עזריאלי, בניין יהונתן קומה א', רח' לב העיר 2
                                              אמצעי קשרטלפון:פרטים9687*
                                              אמצעי קשרפקס:פרטים02-6326649
                                              אמצעי קשרניתן להגיש מועמדות למשרות איכותיות ומגוונות באתר שירות התעסוקה:פרטיםwww.taasuka.gov.il


                                              פניה למוקד העירוני מוקד 106
                                              פניה למוקד העירוני
                                              חזור לראש העמוד