אכיפת חניה

21/01/2015 א' שבט תשע"ה

הסדרי החניה ואכיפתם בעיר מודיעין מכבים רעות מוגדרים

בחוק עזר למודיעין מכבים רעות (העמדת רכב וחנייתו), התשס"ח 2008

העירייה פועלת לשמירת הסדר הציבורי ולשיפור איכות החיים והסביבה של תושבי העיר.

מדיניות אכיפת חנייה


עיריית מודיעין מכבים רעות פועלת לאכיפת חנייה שאינה חוקית.

דגש מיוחד יושם על אכיפה במקומות הבאים:


 • אכיפת חנייה ו/או עצירה אסורה על מדרכות, בכל רחבי העיר.

 • אכיפת חנייה ו/או עצירה ללא תג נכה מתאים בחניה המיועדת לנכים, בכל רחבי העיר.

 • אכיפת חנייה ו/או עצירה אסורה, לאורך שדרות החשמונאים, במע"ר ובצירים המרכזיים בעיר.

 • אכיפת חנייה ו/או עצירה אסורה בתחנת מוניות ובאוטובוס, בכל רחבי העיר.

 • אכיפת חנייה ו/או עצירה אסורה באזור פריקה וטעינה בכל רחבי העיר.

 • במתחם תחנת הרכבת פאתי מודיעין תבוצע אכיפה במקרים בהם תיווצר הפרעה לתנועה.


  תשומת לב כי לא מדובר באכיפת חנייה בתשלום (כחול-לבן) אלא באכיפת חנייה המנוגדת לחוק.

  נהג שיעמיד את רכבו בניגוד לחוק, תרשם כנגדו הודעת תשלום קנס בהתאם לשיעורי הקנס הקבועים בצו התעבורה (עבירות קנס), תשס"ב-2002.

  יובהר כי הפעלת המדיניות כפופה לאילוצי מערכת וכח אדם.

האפשרויות העומדות בפניך עם קבלת הודעת הקנס:


(1) עליך לשלם תוך 90 יום מקבלת הודעת הקנס את הקנס כמפורט בהודעה, זולת אם תוך מועד זה תודיע כמפורט בפסקה (3) להלן כי
     ברצונך להישפט. אם תוך המועד האמור לא תשלם את הקנס ולא תודיע כי ברצונך להישפט, תיווסף על הקנס תוספת פיגור כאמור
     בסעיף 67 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977.

     ניתן לשלם בסניפי בנק הדואר או באתר האינטרנט City Pay

(2) אם ברצונך להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס מהעילות הקבועות בחוק, עליך למלא את פרטיך
     בטופס בקשה לביטול הודעת הקנס, לפרט את נימוקיך לבקשה, ולשלוח אותה למען הרשום בה או באמצעות
     פקס שמספרו 08-9718087 או באמצעות דואר אלקטרוני parking@modiin.muni.il

      לתשומת לבך, עליך להגיש את בקשתך תוך 30 יום מיום קבלת הודעת הקנס.

(3) אם ברצונך להישפט על העבירה בבית המשפט, עליך למלא את פרטיך בטופס בקשה להישפט , לחתום עליו ולשלוח אותו למען
     הרשום בו, בדואר רשום, תוך המועד שנקבע לתשלום הקנס.

(4) מי שהגיש בקשה לביטול הודעת קנס לא יהיה רשאי להודיע על רצונו להישפט, אלא תוך 30 ימים מיום המצאת ההודעה על החלטת
     התובע בעניין הביטול.

טופס בקשה לביטול הודעת הקנס

טופס בקשה להישפט

צור קשר

פרטים
פרטיםמענה טלפוני: בימים א'-ה' בשעות 8:00 –16:30
פרטיםטלפון: 08-6220312
פרטיםפקס: 08-9718087
פרטיםדוא''ל: parking@modiin.muni.il


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד