תקציב העירייה לשנת 2023

16/11/2022 כ"ב חשון תשפ"ג

מועצת העיר אישרה ביום רביעי, 2.11.22, את הצעת תקציב עיריית מודיעין מכבים רעות לשנת 2023. התקציב השוטף של העירייה יעמוד בשנה הקרובה על כ – 842 מיליון שקלים, כ-82 מיליון שקלים יותר מתקציב 2022, המהווים גידול של יותר מ- 11% לעומת תקציב אשתקד.

התקציב העירוני מהווה המשך של ההשקעה והעשייה העירונית בתחומי החינוך, הרווחה, התרבות והקהילה, זאת לצד פיתוח השכונות החדשות וטיפול בתשתיות במרחב העירוני, הפעלת תכניות התייעלות עירונית וקידום תכניות עבודה, שמטרתן המשך הענקת שירותים איכותיים לתושבי העיר.

אחד הנושאים החמים שמובילים בתכנית הפיתוח הוא המשך התהליך להפיכת העירייה לעירייה חכמה וחדשנית.

את תקציב העירייה הציג ראש העיר, חיים ביבס בישיבה המיוחדת, שהתקיימה ביום רביעי, 2.11.22, במעמד חברי המועצה. בתחילת הערב הציג ראש העיר את תכנית העבודה של העירייה לשנת 2023 לצד יעדי התקציב, שנקבעו בהתאם למטרות העירייה אותן הוא מוביל.

הנושא המרכזי בתקציב העירייה, כבכל שנה, הוא תחום החינוך, המהווה מחצית מתקציב העירייה. במסגרת פעילות זו תמשיך העירייה להטמיע את המעבר ללימודים המותאמים לעידן הדיגיטלי ולהעניק לבתי הספר ולגנים, את הכלים ללימוד חווייתי איכותי לתלמידים ותלמידות העיר.

דגש נוסף שבה לידי ביטוי בתקציב לשנת 2023 הוא ההיבט החברתי רווחתי, כאשר תקציב השירותים החברתיים יגדל השנה ביותר מ- 14 מיליון שקלים לעומת השנה שעברה ויעמוד על 67.1 מיליון שקלים (גידול של כ-27%). גידול זה נועד להמשיך ולתת מענה לאוכלוסיות נזקקות ומיוחדות, תמיכה וסיוע לקשישים ולמשפחות עם צרכים מיוחדים, משפחות חד הוריות, עולים חדשים, נוער בסיכון ומשפחות קשות יום.

במסגרת קידום תחום החדשנות והטכנולוגיה העיר החכמה – SMART CITY, ימשיך מרכז החדשנות הדיגיטלי, המהווה מודל לערים בארץ ובעולם, לשמש כלי עבודה משמעותי עבור המנהלים בעירייה לקבלת החלטות ולסיוע בשליטה ובקרה על יישום תכניות עבודה בהתאם לתכנון האסטרטגי העירוני ובכך יאפשר לנהל את המשאבים והשירותים העירוניים באופן יעיל, מהיר וחסכוני יותר.

ראש העיר, חיים ביבס: "אחרי שנתיים וחצי לא פשוטות בצל מגפת הקורונה, תקציב העירייה הנוכחי הוא עוד הוכחה המעידה על חוזקה ועוצמתה הכלכלית של העיר. כעיר, אשר שמה בראש סדר העדיפויות שלה את התושבים, עיקר הגידול בתקציב הוא בתחומי החינוך והרווחה מתוך רצון להמשיך את עבודת החינוך המצוינת שנעשית בעיר ולתת לאגף לשירותים חברתיים את הכלים לסייע למי שצריך את עזרתם. לצד זאת אנחנו ממשיכים את העבודות לפיתוח העיר הן בשכונות הוותיקות והן בשכונות החדשות לצד המשך קידומה וביסוסה של העיר שלנו כעיר חכמה המובילה בישראל תוך יישום רעיונות ושיטות עבודה חדשניים שישדרגו וייעלו את עבודת העירייה ומעניקים לתושבים את השירות הטוב ביותר – כפי שהדבר בא לידי ביטוי בסקרי דעת קהל ומשאלים שונים.

התקציב לשנת 2023, הוא תקציב שקול ואחראי, הרואה את הצרכים של התושב במרכז, ומוודא שהמשאבים הציבוריים יושקעו בתחומים החברתיים במטרה לשפר עוד יותר את איכות חיי התושבים וימשיך את ההשקעה והעשייה העירונית בתחומי החינוך, הרווחה, התרבות והקהילה, כך שנמשיך להעניק לתושבים את השירות הטוב ביותר לו הם זכאים.

לצד התקציב השוטף אישרנו גם את תקציב הפיתוח של העיר שגם הוא מהווה גידול לעומת השנים הקודמות, באמצעות התקציב אנחנו נוסיף לפתח את תשתיות העיר אם זה בהקמת מבני ציבור וחינוך, פיתוח ושדרוג תשתיות תחבורה וחניה, המשך השקעה בשכונות הוותיקות והמשך פיתוח אזורי התעסוקה והמלאכה, לצד הכנסת תשתיות טכנולוגיה מתקדמות, פיתוח עיר חכמה ותכנון ובינוי פרויקטים ייחודיים לרווחת תושבי העיר.

אני רוצה להודות לכל השותפים להבאת התקציב החדש להצבעה: חברי מועצת העיר, מנהלי אגפי העירייה שבזכות עבודתם האחראית והמסורה הצלחנו, יחד, להמשיך את גרף ההתפתחות והצמיחה הכלכלית של העיר. שנת 2023 תהיה שנה בה תכניות רווחה נוספות ייפתחו במטרה לסייע לתושבים ואנו נמשיך בעבודה הקשה לשמר את העיר שלנו כאחת מהערים היפות, המטופחות והחכמות ביותר בישראל. אני מבקש להודות לגזבר העירייה, יניב עמוס, ולכל המנהלים שעמלו על הכנת התקציב וגיבוש תכניות העבודה. אני מאחל לכולנו שנת תקציב פורייה וממצה."

עיקרי התקציב
חינוך
בראש סדר העדיפויות עומד, כמו בכל שנה, תחום החינוך, שמהווה מחצית מהתקציב העירוני. תקציב החינוך עלה מ- 377.5 מיליון שקלים ב-2022 לכ-419 מיליון שקלים השנה (גידול של כ-11%).

התוספת לגידול בתקציב החינוך מיועדת, בין היתר, להמשך קידום תכניות למידה חדשניות, שימוש באמצעי למידה חדשניים והטמעת תכניות לימוד טכנולוגיות ויזמות בעיר.

הוספת תקנים של עובדות ועובדים תומכי למידה במערכת החינוך העירונית.

היערכות לקראת הקמת בתי ספר וגני ילדים בשכונות נופים ומורשת.

המשך קידום תכניות עבודה ולמידה לטיפול אישי בילדי העיר, בדגש על ילדי מערך החינוך המיוחד.

יצירת וקידום תכניות עבודה לקידום ושיפור מערכת החינוך העירונית, תוך מתן מענה פרטני לכל תלמיד ותלמידה.

קידום תכניות להמשך שיפור איכות תעודת הבגרות שמטרותיה, בין השאר הגדלת מספר התלמידות והתלמידים הלומדים במגמות המדעיות והטכנולוגיות ו-4 ו-5 יח"ל במקצועות המתימטיקה והאנגלית.

המשך טיפוח מערך החינוך המיוחד ויישום התכניות העירוניות למניעת הנשירה ממוסדות החינוך (שהיא היום אפסית).

שירותים חברתיים
התחום בו חל השינוי הגבוה ביותר בתקציב השנתי הוא תחום השירותים החברתיים, שתקציבו עלה בכ-27% מ-52.9 מיליון שקלים בשנת 2022 ל-67.1 מלש"ח בשנת 2023.
התוספת המשמעותית שקיבל האגף נועדה כדי להגביר את התמיכה והסיוע לקשישים ולמשפחות שנפגעו כלכלית בשנתיים האחרונות, במשפחות עם צרכים מיוחדים, משפחות חד הוריות, עולים חדשים, נוער בסיכון ומשפחות קשות יום.

קידום עיר חכמה – חדשנות
בתחום החדשנות והטכנולוגיה, העירייה תמשיך את התכנית הרב שנתית לקידום עיר חכמה.

המשך פיתוח מרכז החדשנות הדיגיטלי המשמש כבר היום כלי עבודה משמעותי למנהלים בעירייה בעת קבלת החלטות וכן מסייע להם בשליטה ובבקרה ביישום תכניות העבודה והעמידה ביעדים שנקבעו בהתאם לתכנון האסטרטגי העירוני.

המשך פיתוח הנגישות של השירותים העירוניים לתושבים, באופן מקוון, על מנת לשפר ולייעל את השירות.

שיפור פני עיר (שפ"ע)
בתחום שיפור פני העיר, הניקיון התברואה ואיכות הסביבה, הגדילה העירייה את התקציב השנתי בתוספת של עוד חמישה מיליון שקלים ויעמוד בשנת 2023 על כ- 71.2 מיליון שקלים. עיקר התוספת מיועדת לתגבור מערך ניקיון ופינוי האשפה בעיר.

גנים ונוף
בתחום הגינון בכוונת העירייה להוסיף ולהשקיע בתחזוקה ובפיתוח השטחים הירוקים בעיר ובנטיעת אלפי עצים נוספים. התקציב הכולל של הגינון יעמוד על כ- 46.2 מיליון שקלים.

קידום עסקים מקומיים
פרויקט נוסף שהעירייה תוסיף לקדם גם בשנה הקרובה הוא קידום תכניות עבודה לסיוע העסקים בעיר על ידי עידוד קנייה מעסקים מקומיים וקיום שיתופי פעולה עם העסקים למציאת עובדים וסיוע בתחבורה לעובדים בפארק הטכנולוגי והמשך פיתוח השדרה ועידוד עסקים נוספים להתאכלס בה.

נוער וצעירים
תקציב אגף חברה נוער וצעירים עלה השנה בסכום של חצי מיליון שקלים, שיושקעו בתוכניות לנוער בסיכון כמו גם בפעילות בתחום הביטחון הקהילתי ובפעילויות של נוער להט"ב.

תקציב נוסף שגדל משמעותית גם השנה הוא תקציב תמיכות העירייה בתנועות הנוער שיעלה השנה לכדי 1.2 מיליון שקלים (לעומת 1 מלש"ח בשנת 2022). גידול זה נועד לסייע לתנועות וארגוני הנוער הפועלים בעיר לטובת בנות ובני הנוער של העיר.

אגף הספורט
אגף הספורט גם הוא ממשיך לצמוח עם גידול של כ-10% לתקציב הפעילות לשנת 2023 לצד עלייה גם בתקציב התמיכות בעמותות הספורט העירוניות.

תרבות ופנאי
בתחום התרבות והפנאי העירייה תוסיף לקדם מגוון פעילויות ואירועים לכלל תושבי העיר, בדגש על קיום פסטיבלים עירוניים והפקות מקור אשר יקבלו השנה תוספת של כרבע מיליון שקלים וכן קיום אירועים תרבותיים בשדרה ובמרכזים המסחריים מתוך מטרה לסייע בקידום העסקים המקומיים.

הגירעון העירוני
אחת מגולות הכותרת של התקציב השנה הוא הסעיף שכבר לא מופיע בספר התקציב. כזכור בשנת 2010 עמד הגרעון העירוני, שהיה קיים עוד משנותיה הראשונות של העיר, על סכום של כ-18 מיליון שקלים. כעת, יימחק סעיף הגרעון מספר התקציב.

לצד אישור התקציב העירוני, אישרה מועצת העיר את תקציב הפיתוח התלת שנתי, הנאמד בכ-3.5 מיליארד שקלים.
התקציב לשנים 2023-2025 גדל בכ-16% לעומת ההשקעות בשלוש השנים הקודמות (כ-3 מיליארד שקלים).

באמצעות תקציב זה תמשיך העירייה לקדם תכניות עבודה שעיקרן פיתוח תשתיות העיר וכוללת בין השאר בינוי ופיתוח מבני חינוך וציבור ברחבי העיר ובשכונות החדשות, קידום ופיתוח תשתיות תחבורה וחניה, השקעה בשדרוג תשתיות בשכונות הוותיקות והמשך עבודות הפיתוח באזורי התעסוקה והמלאכה.

עוד מיועד התקציב להכנסת תשתיות טכנולוגיה מתקדמות ובפיתוח העיר החכמה ותכנון ובינוי פרויקטים ייחודיים לרווחת תושבי העיר.


בניין העירייהבניין העירייה

חנוכת בריכת האינפינטי

23/05/2024 ט"ו אייר תשפ"ד

עם פתיחת עונת הקיץ בפארק הנופש והספורט נחנכה הבריכה הייחודית ממנה יוכלו ליהנות המבקרים. הבריכה ממוקמת גבוה יחסית בתוך הפארק ומעבר לעיצובה הייחודי הותקנו בה גם הצללות

להמשיך לקרוא

טקסי ההנצחה ממשיכים

23/05/2024 ט"ו אייר תשפ"ד

חברים ותושבים באו לחלוק כבוד בשני טקסי הנצחה מרגשים לבני העיר. טקס קריאת מעלה ע''ש סא"ל סהר ציון מחלוף וטקס קריאת מעלה ע"ש סמ''ר לביא ליפשיץ

להמשיך לקרוא

היערכות מדורות ל"ג בעומר

23/05/2024 ט"ו אייר תשפ"ד

במסגרת היערכות העירייה להדלקות המדורות, נקבעו כמו מדי שנה, שטחים פתוחים אשר מרוחקים מבתי מגורים. שימו לב להנחיות הדלת המדורה, השהייה בסמוך למדורה, וכללי בטיחות

להמשיך לקרוא

מוקירים את הלוחמים

23/05/2024 ט"ו אייר תשפ"ד

מרכז הצעירים ''יודה'' פותח את חודש ההוקרה לחיילי צה''ל ומשרתי המילואים, אשר מטרתו לעורר את המודעות שיש בינינו מאות חיילים, חיילות ומשרתי מילואים שיצאו להילחם בחזית

להמשיך לקרוא

פארק החבלים עבר שדרוג

21/05/2024 י"ג אייר תשפ"ד

הסתיימו עבודות השדרוג של פארק החבלים ברחוב אלי כהן. מעתה ניתן ליהנות בפארק ממתקני משחק מודרניים ומעוצבים הכוללים קרוסלה מותאמת לילדים עם מוגבלויות פיזיות, נדנדת ערסל ועוד

להמשיך לקרוא

הנחת אבן הפינה להקמת קריית אירונאוטיקס

16/05/2024 ח' אייר תשפ"ד

מתחם הקרייה של קבוצת אירונאוטיקס, המתמחה בפיתוח וייצור של פתרונות מודיעיניים מבוססי מערכות בלתי מאוישות, יתפרש על שטח של יותר מ-40,000 מ"ר.

להמשיך לקרוא

מתייחדים עם זיכרון הנופלים

15/05/2024 ז' אייר תשפ"ד

תושבים רבים הגיעו בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, לטקסים העירוניים המרכזי בפארק בעמק החולה ובתיכון מו"ר. הטקסים נעשו בסימן מלחמת ''חרבות ברזל''שהרחיבה את משפחת השכול בעיר

להמשיך לקרוא

אלפי תושבים באירועי ערב יום העצמאות ה-76

15/05/2024 ז' אייר תשפ"ד

בצל המלחמה, נערכו האירועים במתכונת מצומצמת והפקה מקומית עם ילדי העיר, להקות מחול והרכבים מוסיקליים

להמשיך לקרוא

מנציחים את הנופלים

22/05/2024 י"ד אייר תשפ"ד

בימים חמישי ושישי יתקיימו טקסי הנצחה לחללי מלחמת חרבות ברזל: ביום חמישי 16.5, יתקיים טקס להנצחת סא"ל סהר ציון מחלוף בשעה 18:00 ברחבת בית הכנסת ברחוב עפרוני 3. ביום שישי 17.5 יתקיים טקס להנצחת סמ"ר לביא ליפשיץ בשעה 10:00 בפארק מול רחוב אפרים 10.

להמשיך לקרוא

מצדיעים לסמ"ר אריאל צים ז''ל

16/05/2024 ח' אייר תשפ"ד

רגע לפני ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, התבשרנו על נפילתו של סמ"ר אריאל צים ז"ל

להמשיך לקרוא

נתוני מרשם אוכלוסין בעיר

09/05/2024 א' אייר תשפ"ד

לקראת ערב יום העצמאות מפרסמת העירייה את הנתונים העדכניים לחודש אפריל 2024. על פי הנתונים, בעיר מתגוררים 106,072 תושבות ותושבים. מתוכם, 52,540 גברים וקצת יותר נשים – 53,532

להמשיך לקרוא

שדרוג פארק החבלים

08/05/2024 ל' ניסן תשפ"ד

העירייה החלה בעבודות לשדרוגו של פארק החבלים ברחוב אלי כהן, זאת כחלק מתוכנית רב שנתית לשדרוגם של פארקים ברחבי העיר, בדגש על השכונות הוותיקות

להמשיך לקרוא

נשף יד שנייה

08/05/2024 ל' ניסן תשפ"ד

שיתוף פעולה ראשון מסוגו בין מחלקת הנוער לארגון ויצ"ו, הניב מיזם ייחודי למכירת שמלות וחליפות יד שנייה במצב טוב לנוער ולצעירים, בדגש על נשפי סוף הלימודים

להמשיך לקרוא

שובם של היתושים

08/05/2024 ל' ניסן תשפ"ד

המטרד הקיצי חוזר ובאגף שפ''ע נערכים למניעה וצמצום נוכחות היתושים, בדגש על מקומות המהווים או סמוכים למקורות מים. זאת במיוחד כנגד היתוש מזן הטיגריס האסייתי

להמשיך לקרוא

זכאות לקבלת רישיון נשק אישי

12/05/2024 ד' אייר תשפ"ד

בשורה חשובה עבור תושבי העיר מודיעין מכבים רעות - רחובות נרחבים בעיר יוכרו כזכאים לקבלת רישיון נשק אישי בהליך מזורז על פי תנאי משטרת ישראל

להמשיך לקרוא

מאות השתתפו בהליכות ג'ין

07/05/2024 כ"ט ניסן תשפ"ד

ביום חמישי 2.5.24 התקיים לראשונה בעיר מיזם הליכות ג'יין, שכלל עשרה מסלולים מרתקים על העיר, בהדרכתם של תושבים מתנדבים שסיפקו נקודת מבט מעניינת

להמשיך לקרוא

צעדת מודיעין ה-17

09/05/2024 א' אייר תשפ"ד

ביום שבת 18.5.24 תתקיים צעדת מודיעין המסורתית והתושבים מוזמנים לבוא לצעוד בשבילי הטבע היפים וליהנות מהפנינג ספורטיבי לכל המשפחה עם מגוון פעילויות לאורך המסלול

להמשיך לקרוא

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

07/05/2024 כ"ט ניסן תשפ"ד

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה יחול ביום ראשון 5.5.24 וייפתח בשני טקסים עירוניים, באמפי עירוני ב' בהשתתפות תלמידי עירוני א' ובתיכון מו''ר בהשתתפות תלמידי התיכון

להמשיך לקרוא

אירועי יום הזיכרון ויום העצמאות

15/05/2024 ז' אייר תשפ"ד

אירועי ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ייערכו בסימן מלחמת "חרבות ברזל". אירועי ערב יום העצמאות ה-76 למדינה יתקיימו במתכונת צנועה ומקומית

להמשיך לקרוא

חוברת הנחיות לשעת חירום

05/05/2024 כ"ז ניסן תשפ"ד

בצל המלחמה ותרחישי החירום השונים העלולים לקרות בעקבותיה עלתה לאוויר בימים אלו חוברת הנחיות לשעת חירום עבורכם התושבים על מנת שתהיו ערוכים בזמן אמת

להמשיך לקרוא


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד