תקציב העירייה לשנת 2023

16/11/2022 כ"ב חשון תשפ"ג

מועצת העיר אישרה ביום רביעי, 2.11.22, את הצעת תקציב עיריית מודיעין מכבים רעות לשנת 2023. התקציב השוטף של העירייה יעמוד בשנה הקרובה על כ – 842 מיליון שקלים, כ-82 מיליון שקלים יותר מתקציב 2022, המהווים גידול של יותר מ- 11% לעומת תקציב אשתקד.

התקציב העירוני מהווה המשך של ההשקעה והעשייה העירונית בתחומי החינוך, הרווחה, התרבות והקהילה, זאת לצד פיתוח השכונות החדשות וטיפול בתשתיות במרחב העירוני, הפעלת תכניות התייעלות עירונית וקידום תכניות עבודה, שמטרתן המשך הענקת שירותים איכותיים לתושבי העיר.

אחד הנושאים החמים שמובילים בתכנית הפיתוח הוא המשך התהליך להפיכת העירייה לעירייה חכמה וחדשנית.

את תקציב העירייה הציג ראש העיר, חיים ביבס בישיבה המיוחדת, שהתקיימה ביום רביעי, 2.11.22, במעמד חברי המועצה. בתחילת הערב הציג ראש העיר את תכנית העבודה של העירייה לשנת 2023 לצד יעדי התקציב, שנקבעו בהתאם למטרות העירייה אותן הוא מוביל.

הנושא המרכזי בתקציב העירייה, כבכל שנה, הוא תחום החינוך, המהווה מחצית מתקציב העירייה. במסגרת פעילות זו תמשיך העירייה להטמיע את המעבר ללימודים המותאמים לעידן הדיגיטלי ולהעניק לבתי הספר ולגנים, את הכלים ללימוד חווייתי איכותי לתלמידים ותלמידות העיר.

דגש נוסף שבה לידי ביטוי בתקציב לשנת 2023 הוא ההיבט החברתי רווחתי, כאשר תקציב השירותים החברתיים יגדל השנה ביותר מ- 14 מיליון שקלים לעומת השנה שעברה ויעמוד על 67.1 מיליון שקלים (גידול של כ-27%). גידול זה נועד להמשיך ולתת מענה לאוכלוסיות נזקקות ומיוחדות, תמיכה וסיוע לקשישים ולמשפחות עם צרכים מיוחדים, משפחות חד הוריות, עולים חדשים, נוער בסיכון ומשפחות קשות יום.

במסגרת קידום תחום החדשנות והטכנולוגיה העיר החכמה – SMART CITY, ימשיך מרכז החדשנות הדיגיטלי, המהווה מודל לערים בארץ ובעולם, לשמש כלי עבודה משמעותי עבור המנהלים בעירייה לקבלת החלטות ולסיוע בשליטה ובקרה על יישום תכניות עבודה בהתאם לתכנון האסטרטגי העירוני ובכך יאפשר לנהל את המשאבים והשירותים העירוניים באופן יעיל, מהיר וחסכוני יותר.

ראש העיר, חיים ביבס: "אחרי שנתיים וחצי לא פשוטות בצל מגפת הקורונה, תקציב העירייה הנוכחי הוא עוד הוכחה המעידה על חוזקה ועוצמתה הכלכלית של העיר. כעיר, אשר שמה בראש סדר העדיפויות שלה את התושבים, עיקר הגידול בתקציב הוא בתחומי החינוך והרווחה מתוך רצון להמשיך את עבודת החינוך המצוינת שנעשית בעיר ולתת לאגף לשירותים חברתיים את הכלים לסייע למי שצריך את עזרתם. לצד זאת אנחנו ממשיכים את העבודות לפיתוח העיר הן בשכונות הוותיקות והן בשכונות החדשות לצד המשך קידומה וביסוסה של העיר שלנו כעיר חכמה המובילה בישראל תוך יישום רעיונות ושיטות עבודה חדשניים שישדרגו וייעלו את עבודת העירייה ומעניקים לתושבים את השירות הטוב ביותר – כפי שהדבר בא לידי ביטוי בסקרי דעת קהל ומשאלים שונים.

התקציב לשנת 2023, הוא תקציב שקול ואחראי, הרואה את הצרכים של התושב במרכז, ומוודא שהמשאבים הציבוריים יושקעו בתחומים החברתיים במטרה לשפר עוד יותר את איכות חיי התושבים וימשיך את ההשקעה והעשייה העירונית בתחומי החינוך, הרווחה, התרבות והקהילה, כך שנמשיך להעניק לתושבים את השירות הטוב ביותר לו הם זכאים.

לצד התקציב השוטף אישרנו גם את תקציב הפיתוח של העיר שגם הוא מהווה גידול לעומת השנים הקודמות, באמצעות התקציב אנחנו נוסיף לפתח את תשתיות העיר אם זה בהקמת מבני ציבור וחינוך, פיתוח ושדרוג תשתיות תחבורה וחניה, המשך השקעה בשכונות הוותיקות והמשך פיתוח אזורי התעסוקה והמלאכה, לצד הכנסת תשתיות טכנולוגיה מתקדמות, פיתוח עיר חכמה ותכנון ובינוי פרויקטים ייחודיים לרווחת תושבי העיר.

אני רוצה להודות לכל השותפים להבאת התקציב החדש להצבעה: חברי מועצת העיר, מנהלי אגפי העירייה שבזכות עבודתם האחראית והמסורה הצלחנו, יחד, להמשיך את גרף ההתפתחות והצמיחה הכלכלית של העיר. שנת 2023 תהיה שנה בה תכניות רווחה נוספות ייפתחו במטרה לסייע לתושבים ואנו נמשיך בעבודה הקשה לשמר את העיר שלנו כאחת מהערים היפות, המטופחות והחכמות ביותר בישראל. אני מבקש להודות לגזבר העירייה, יניב עמוס, ולכל המנהלים שעמלו על הכנת התקציב וגיבוש תכניות העבודה. אני מאחל לכולנו שנת תקציב פורייה וממצה."

עיקרי התקציב
חינוך
בראש סדר העדיפויות עומד, כמו בכל שנה, תחום החינוך, שמהווה מחצית מהתקציב העירוני. תקציב החינוך עלה מ- 377.5 מיליון שקלים ב-2022 לכ-419 מיליון שקלים השנה (גידול של כ-11%).

התוספת לגידול בתקציב החינוך מיועדת, בין היתר, להמשך קידום תכניות למידה חדשניות, שימוש באמצעי למידה חדשניים והטמעת תכניות לימוד טכנולוגיות ויזמות בעיר.

הוספת תקנים של עובדות ועובדים תומכי למידה במערכת החינוך העירונית.

היערכות לקראת הקמת בתי ספר וגני ילדים בשכונות נופים ומורשת.

המשך קידום תכניות עבודה ולמידה לטיפול אישי בילדי העיר, בדגש על ילדי מערך החינוך המיוחד.

יצירת וקידום תכניות עבודה לקידום ושיפור מערכת החינוך העירונית, תוך מתן מענה פרטני לכל תלמיד ותלמידה.

קידום תכניות להמשך שיפור איכות תעודת הבגרות שמטרותיה, בין השאר הגדלת מספר התלמידות והתלמידים הלומדים במגמות המדעיות והטכנולוגיות ו-4 ו-5 יח"ל במקצועות המתימטיקה והאנגלית.

המשך טיפוח מערך החינוך המיוחד ויישום התכניות העירוניות למניעת הנשירה ממוסדות החינוך (שהיא היום אפסית).

שירותים חברתיים
התחום בו חל השינוי הגבוה ביותר בתקציב השנתי הוא תחום השירותים החברתיים, שתקציבו עלה בכ-27% מ-52.9 מיליון שקלים בשנת 2022 ל-67.1 מלש"ח בשנת 2023.
התוספת המשמעותית שקיבל האגף נועדה כדי להגביר את התמיכה והסיוע לקשישים ולמשפחות שנפגעו כלכלית בשנתיים האחרונות, במשפחות עם צרכים מיוחדים, משפחות חד הוריות, עולים חדשים, נוער בסיכון ומשפחות קשות יום.

קידום עיר חכמה – חדשנות
בתחום החדשנות והטכנולוגיה, העירייה תמשיך את התכנית הרב שנתית לקידום עיר חכמה.

המשך פיתוח מרכז החדשנות הדיגיטלי המשמש כבר היום כלי עבודה משמעותי למנהלים בעירייה בעת קבלת החלטות וכן מסייע להם בשליטה ובבקרה ביישום תכניות העבודה והעמידה ביעדים שנקבעו בהתאם לתכנון האסטרטגי העירוני.

המשך פיתוח הנגישות של השירותים העירוניים לתושבים, באופן מקוון, על מנת לשפר ולייעל את השירות.

שיפור פני עיר (שפ"ע)
בתחום שיפור פני העיר, הניקיון התברואה ואיכות הסביבה, הגדילה העירייה את התקציב השנתי בתוספת של עוד חמישה מיליון שקלים ויעמוד בשנת 2023 על כ- 71.2 מיליון שקלים. עיקר התוספת מיועדת לתגבור מערך ניקיון ופינוי האשפה בעיר.

גנים ונוף
בתחום הגינון בכוונת העירייה להוסיף ולהשקיע בתחזוקה ובפיתוח השטחים הירוקים בעיר ובנטיעת אלפי עצים נוספים. התקציב הכולל של הגינון יעמוד על כ- 46.2 מיליון שקלים.

קידום עסקים מקומיים
פרויקט נוסף שהעירייה תוסיף לקדם גם בשנה הקרובה הוא קידום תכניות עבודה לסיוע העסקים בעיר על ידי עידוד קנייה מעסקים מקומיים וקיום שיתופי פעולה עם העסקים למציאת עובדים וסיוע בתחבורה לעובדים בפארק הטכנולוגי והמשך פיתוח השדרה ועידוד עסקים נוספים להתאכלס בה.

נוער וצעירים
תקציב אגף חברה נוער וצעירים עלה השנה בסכום של חצי מיליון שקלים, שיושקעו בתוכניות לנוער בסיכון כמו גם בפעילות בתחום הביטחון הקהילתי ובפעילויות של נוער להט"ב.

תקציב נוסף שגדל משמעותית גם השנה הוא תקציב תמיכות העירייה בתנועות הנוער שיעלה השנה לכדי 1.2 מיליון שקלים (לעומת 1 מלש"ח בשנת 2022). גידול זה נועד לסייע לתנועות וארגוני הנוער הפועלים בעיר לטובת בנות ובני הנוער של העיר.

אגף הספורט
אגף הספורט גם הוא ממשיך לצמוח עם גידול של כ-10% לתקציב הפעילות לשנת 2023 לצד עלייה גם בתקציב התמיכות בעמותות הספורט העירוניות.

תרבות ופנאי
בתחום התרבות והפנאי העירייה תוסיף לקדם מגוון פעילויות ואירועים לכלל תושבי העיר, בדגש על קיום פסטיבלים עירוניים והפקות מקור אשר יקבלו השנה תוספת של כרבע מיליון שקלים וכן קיום אירועים תרבותיים בשדרה ובמרכזים המסחריים מתוך מטרה לסייע בקידום העסקים המקומיים.

הגירעון העירוני
אחת מגולות הכותרת של התקציב השנה הוא הסעיף שכבר לא מופיע בספר התקציב. כזכור בשנת 2010 עמד הגרעון העירוני, שהיה קיים עוד משנותיה הראשונות של העיר, על סכום של כ-18 מיליון שקלים. כעת, יימחק סעיף הגרעון מספר התקציב.

לצד אישור התקציב העירוני, אישרה מועצת העיר את תקציב הפיתוח התלת שנתי, הנאמד בכ-3.5 מיליארד שקלים.
התקציב לשנים 2023-2025 גדל בכ-16% לעומת ההשקעות בשלוש השנים הקודמות (כ-3 מיליארד שקלים).

באמצעות תקציב זה תמשיך העירייה לקדם תכניות עבודה שעיקרן פיתוח תשתיות העיר וכוללת בין השאר בינוי ופיתוח מבני חינוך וציבור ברחבי העיר ובשכונות החדשות, קידום ופיתוח תשתיות תחבורה וחניה, השקעה בשדרוג תשתיות בשכונות הוותיקות והמשך עבודות הפיתוח באזורי התעסוקה והמלאכה.

עוד מיועד התקציב להכנסת תשתיות טכנולוגיה מתקדמות ובפיתוח העיר החכמה ותכנון ובינוי פרויקטים ייחודיים לרווחת תושבי העיר.


בניין העירייהבניין העירייה
כנס מלגאים

פתיחת שנת המלגאים תשפ"ג

30/11/2022 ו' כסלו תשפ"ג

כמידי שנה מעניקה העירייה בשיתוף מפעל הפיס, מלגות לסטודנטים תושבי העיר, כאשר השנה זכו למלגה 118 סטודנטים וסטודנטיות אשר ישובצו לפעילויות שונות בהובלת השותפים למלגות

להמשיך לקרוא
מרוץ מודיעין ה-17

מרוץ מודיעין 2022

28/11/2022 ד' כסלו תשפ"ג

אלפי רצים ורצות השתתפו ביום שישי 25.11.22 במרוץ מודיעין ה-17 ועל אף מזג האוויר החורפי נהנו מריצה אורבנית בחגיגה הספורטיבית הגדולה של העיר

להמשיך לקרוא
עץ מייש גשר הזיו

הצלחה לטיפול בעצי המייש

22/11/2022 כ"ח חשון תשפ"ג

אגף גנים ונוף בעירייה מעדכן על הצלחתו של הטיפול למיגור הכנימה הטפילה בעצי מייש גשר הזיו (המוכרים כמייש בונגה). נכון לעכשיו, טופלו כבר מאות עצים נגועים

להמשיך לקרוא
בית הכנסת החשמונאי העתיק

החוויה המודיעינית חוזרת

23/11/2022 כ"ט חשון תשפ"ג

התוכנית לעונה החדשה נבנתה בהובלת מוזיאון מורשת החשמונאים וכוללת סיורים אחת לחודש באזורי המורשת והטבע הסובבים את העיר לצד סדנת צילום בטבע, ציור בטבע, ליקוט ועוד

להמשיך לקרוא
טקס החלפת הפיקוד. צילום: דוברות המשטרה

טקס החלפת מפקדי תחנת מודיעין במחוז מרכז

23/11/2022 כ"ט חשון תשפ"ג

ביום ראשון 20.1.22 ערכה המשטרה טקס החלפת מפקדי תחנה במודיעין במהלכו העביר מפקד התחנה היוצא - סנ"צ רונן נגר את הפיקוד על התחנה למפקדת הנכנסת סנ"צ לינור לוי

להמשיך לקרוא
עמודי תאורה שיוחלפו

שדרוג התאורה בעמק איילון

16/11/2022 כ"ב חשון תשפ"ג

מחלקת החשמל משדרגת את התאורה בעמק איילון כולל החלפת 177 עמודי תאורה והחלפת גופי התאורה לתאורת לדים חסכונית, סביבתית וחזקה יותר. העבודות יערכו כשלושה חודשים

להמשיך לקרוא
מרוץ מודיעין. צילום: חורחה נובומינסקי

עדכון מרוץ מודיעין

24/11/2022 ל' חשון תשפ"ג

מתרגשים ברמות לקראת מירוץ מודיעין שיתקיים מחר, יום שישי? שימו לב, לשינויים במועדי המקצים ושינויים בהסדרי התנועה במהלך המרוץ. ריצה מהנה!

להמשיך לקרוא
בני נוער ביחידת החילוץ וההצלה

בני נוער מתנדבים לחילוץ והצלה

22/11/2022 כ"ח חשון תשפ"ג

השבוע התקיים המפגש הראשון של בני ובנות נוער מתנדבים, אשר הצטרפו ליחידת החילוץ וההצלה העירונית. המפגש כלל הסברים על תפקידי היחידה ומשימתה העיקרית להיות בקו הראשון בחזית מקרים של רעידות אדמה

להמשיך לקרוא
פעילות נגד גניבות רכבים

פעילות נגד גניבות רכבים

21/11/2022 כ"ז חשון תשפ"ג

התוכנית העירונית למניעה וצמצום גניבות רכבים ממשיכה לפעול. במהלך הימים האחרונים התקינה העירייה עוד עשרות מצלמות אבטחה במספר מוקדים בעיר והמשיכה בתגבור מערך סיירי הביטחון

להמשיך לקרוא
גן רווה בבית ספר יח

חנוכת "גן רווה"

09/11/2022 ט"ו חשון תשפ"ג

בבית הספר היסודי "יחד", נחנך גן לזכרו של רווה בנימין רפאל לב שהיה תלמיד בבית הספר ונפטר בעקבות מחלת הסרטן. מיקומו של הגן, תחת עץ התאנה ומסביבו צמחים צבעוניים ויפים

להמשיך לקרוא
בניין העירייה

תקציב העירייה לשנת 2023

16/11/2022 כ"ב חשון תשפ"ג

מועצת העיר אישרה את תקציב העירייה לשנת 2023 בסך 842 מיליון שקלים, כ-82 מיליון שקלים יותר מתקציב 2022, בנוסף אושר תקציב הפיתוח לשנים 2023-2025 בסך 3.5 מיליארד שקלים

להמשיך לקרוא
ניידות הסיור של אגף ביטחון וחירום

נלחמים בגניבות הרכבים

17/11/2022 כ"ג חשון תשפ"ג

בהמשך למאבק להגברת האכיפה ומניעת תופעת גניבות הרכב, תחל העירייה בהתקנת מצלמות אבטחה בחניונים ציבוריים ובמוקדים מרכזיים ברחבי העיר ותתגבר באופן משמעותי את פעילות השיטור והסיור העירוני

להמשיך לקרוא
טרנטה גרוב מאשין קרדיט זהר רון

צלילי סתיו

20/11/2022 כ"ו חשון תשפ"ג

הפסטיבל המוזיקלי האהוב חוזר עם תוכנית עשירה במיוחד, הכוללת עשרות מופעים ברחבי העיר, בשלל סגנונות מוזיקליים לאורך שלושה ימים מ-17 עד 19 בנובמבר

להמשיך לקרוא
טורניר הסטריט בול על שם עוז צמח ז

טורניר הסטריט בול על שם עוז צמח ז"ל

03/11/2022 ט' חשון תשפ"ג

מאות כדורסלניות וכדורסלנים בכל הגילים הגיעו ביום שישי, 28.10.22, לאירוע הסטריטבול השנתי שנערך במגרשי הכדורסל של תיכון מכבים רעות, לזכרו של סמ"ר עוז צמח ז"ל

להמשיך לקרוא
העיר מודיעין מכבים רעות

כרטיס הטבות לאזרחים הוותיקים

03/11/2022 ט' חשון תשפ"ג

מיזם עירוני חדש יוצא לדרך במסגרתו יופק כרטיס אזרח ותיק לתושבי העיר. הכרטיס יקנה, בין השאר, הטבות בעסקים מקומיים. את הבקשה לקבלת  הכרטיס ניתן להגיש כאן באתר

להמשיך לקרוא
היערכות עירייה לחורף

מוכנים לקראת החורף

09/11/2022 ט"ו חשון תשפ"ג

משבר האקלים ושינויי מזג האוויר בשנים האחרונות, עומד על סדר היום בהיערכות העירייה לקראת החורף הקרב ובא. ההיערכות מבוצעת בכוחות משותפים של אגפי העירייה והחברות העירוניות

להמשיך לקרוא
מילואים

25% הנחה למפקדי מילואים פעילים

03/11/2022 ט' חשון תשפ"ג

בישיבת המועצה הקרובה ביום רביעי, תובא לסדר היום הצעה להעניק הנחה של 25% בארנונה למגורים, למפקדים ולמפקדות תושבי העיר, המשרתים שירות מילואים פעיל בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה

להמשיך לקרוא
עדר הכבשים בתיתורה

עדר הכבשים בתיתורה

27/10/2022 ב' חשון תשפ"ג

כ-500 כבשים השתתפו ברעייה שמתקיימת מדי שנה לקראת הקיץ למניעת שריפות באמצעות הורדת גובה וצפיפות העשבייה. מסלולן של הכבשים התמקד בשטחים הפתוחים הסובבים את העיר

להמשיך לקרוא
מבצע שתילה יצא לדרך

מבצע שתילה יצא לדרך

03/11/2022 ט' חשון תשפ"ג

עם סיום שנת השמיטה, החל אגף גנים ונוף בעירייה במבצע נרחב של שתילות ונטיעות ברחבי העיר במהלכו ישתלו ויינטעו עצים, צמחים, פרחי עונה ומרבדי דשא

להמשיך לקרוא
פחים כתומים במודיעין מכבים רעות

תגבור פינוי הפחים הכתומים בעיר

03/11/2022 ט' חשון תשפ"ג

בשורות טובות לממחזרים. החל מהשבוע יתוגבר פינוי הפסולת מהפחים הכתומים לפעם בשבוע בחדרי האשפה בשכונות העיר. בחודש האחרון פונו 42.1 טון פסולת למחזור מהפחים הכתומים בעיר

להמשיך לקרוא


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד