תקציב העירייה לשנת 2023

16/11/2022 כ"ב חשון תשפ"ג

מועצת העיר אישרה ביום רביעי, 2.11.22, את הצעת תקציב עיריית מודיעין מכבים רעות לשנת 2023. התקציב השוטף של העירייה יעמוד בשנה הקרובה על כ – 842 מיליון שקלים, כ-82 מיליון שקלים יותר מתקציב 2022, המהווים גידול של יותר מ- 11% לעומת תקציב אשתקד.

התקציב העירוני מהווה המשך של ההשקעה והעשייה העירונית בתחומי החינוך, הרווחה, התרבות והקהילה, זאת לצד פיתוח השכונות החדשות וטיפול בתשתיות במרחב העירוני, הפעלת תכניות התייעלות עירונית וקידום תכניות עבודה, שמטרתן המשך הענקת שירותים איכותיים לתושבי העיר.

אחד הנושאים החמים שמובילים בתכנית הפיתוח הוא המשך התהליך להפיכת העירייה לעירייה חכמה וחדשנית.

את תקציב העירייה הציג ראש העיר, חיים ביבס בישיבה המיוחדת, שהתקיימה ביום רביעי, 2.11.22, במעמד חברי המועצה. בתחילת הערב הציג ראש העיר את תכנית העבודה של העירייה לשנת 2023 לצד יעדי התקציב, שנקבעו בהתאם למטרות העירייה אותן הוא מוביל.

הנושא המרכזי בתקציב העירייה, כבכל שנה, הוא תחום החינוך, המהווה מחצית מתקציב העירייה. במסגרת פעילות זו תמשיך העירייה להטמיע את המעבר ללימודים המותאמים לעידן הדיגיטלי ולהעניק לבתי הספר ולגנים, את הכלים ללימוד חווייתי איכותי לתלמידים ותלמידות העיר.

דגש נוסף שבה לידי ביטוי בתקציב לשנת 2023 הוא ההיבט החברתי רווחתי, כאשר תקציב השירותים החברתיים יגדל השנה ביותר מ- 14 מיליון שקלים לעומת השנה שעברה ויעמוד על 67.1 מיליון שקלים (גידול של כ-27%). גידול זה נועד להמשיך ולתת מענה לאוכלוסיות נזקקות ומיוחדות, תמיכה וסיוע לקשישים ולמשפחות עם צרכים מיוחדים, משפחות חד הוריות, עולים חדשים, נוער בסיכון ומשפחות קשות יום.

במסגרת קידום תחום החדשנות והטכנולוגיה העיר החכמה – SMART CITY, ימשיך מרכז החדשנות הדיגיטלי, המהווה מודל לערים בארץ ובעולם, לשמש כלי עבודה משמעותי עבור המנהלים בעירייה לקבלת החלטות ולסיוע בשליטה ובקרה על יישום תכניות עבודה בהתאם לתכנון האסטרטגי העירוני ובכך יאפשר לנהל את המשאבים והשירותים העירוניים באופן יעיל, מהיר וחסכוני יותר.

ראש העיר, חיים ביבס: "אחרי שנתיים וחצי לא פשוטות בצל מגפת הקורונה, תקציב העירייה הנוכחי הוא עוד הוכחה המעידה על חוזקה ועוצמתה הכלכלית של העיר. כעיר, אשר שמה בראש סדר העדיפויות שלה את התושבים, עיקר הגידול בתקציב הוא בתחומי החינוך והרווחה מתוך רצון להמשיך את עבודת החינוך המצוינת שנעשית בעיר ולתת לאגף לשירותים חברתיים את הכלים לסייע למי שצריך את עזרתם. לצד זאת אנחנו ממשיכים את העבודות לפיתוח העיר הן בשכונות הוותיקות והן בשכונות החדשות לצד המשך קידומה וביסוסה של העיר שלנו כעיר חכמה המובילה בישראל תוך יישום רעיונות ושיטות עבודה חדשניים שישדרגו וייעלו את עבודת העירייה ומעניקים לתושבים את השירות הטוב ביותר – כפי שהדבר בא לידי ביטוי בסקרי דעת קהל ומשאלים שונים.

התקציב לשנת 2023, הוא תקציב שקול ואחראי, הרואה את הצרכים של התושב במרכז, ומוודא שהמשאבים הציבוריים יושקעו בתחומים החברתיים במטרה לשפר עוד יותר את איכות חיי התושבים וימשיך את ההשקעה והעשייה העירונית בתחומי החינוך, הרווחה, התרבות והקהילה, כך שנמשיך להעניק לתושבים את השירות הטוב ביותר לו הם זכאים.

לצד התקציב השוטף אישרנו גם את תקציב הפיתוח של העיר שגם הוא מהווה גידול לעומת השנים הקודמות, באמצעות התקציב אנחנו נוסיף לפתח את תשתיות העיר אם זה בהקמת מבני ציבור וחינוך, פיתוח ושדרוג תשתיות תחבורה וחניה, המשך השקעה בשכונות הוותיקות והמשך פיתוח אזורי התעסוקה והמלאכה, לצד הכנסת תשתיות טכנולוגיה מתקדמות, פיתוח עיר חכמה ותכנון ובינוי פרויקטים ייחודיים לרווחת תושבי העיר.

אני רוצה להודות לכל השותפים להבאת התקציב החדש להצבעה: חברי מועצת העיר, מנהלי אגפי העירייה שבזכות עבודתם האחראית והמסורה הצלחנו, יחד, להמשיך את גרף ההתפתחות והצמיחה הכלכלית של העיר. שנת 2023 תהיה שנה בה תכניות רווחה נוספות ייפתחו במטרה לסייע לתושבים ואנו נמשיך בעבודה הקשה לשמר את העיר שלנו כאחת מהערים היפות, המטופחות והחכמות ביותר בישראל. אני מבקש להודות לגזבר העירייה, יניב עמוס, ולכל המנהלים שעמלו על הכנת התקציב וגיבוש תכניות העבודה. אני מאחל לכולנו שנת תקציב פורייה וממצה."

עיקרי התקציב
חינוך
בראש סדר העדיפויות עומד, כמו בכל שנה, תחום החינוך, שמהווה מחצית מהתקציב העירוני. תקציב החינוך עלה מ- 377.5 מיליון שקלים ב-2022 לכ-419 מיליון שקלים השנה (גידול של כ-11%).

התוספת לגידול בתקציב החינוך מיועדת, בין היתר, להמשך קידום תכניות למידה חדשניות, שימוש באמצעי למידה חדשניים והטמעת תכניות לימוד טכנולוגיות ויזמות בעיר.

הוספת תקנים של עובדות ועובדים תומכי למידה במערכת החינוך העירונית.

היערכות לקראת הקמת בתי ספר וגני ילדים בשכונות נופים ומורשת.

המשך קידום תכניות עבודה ולמידה לטיפול אישי בילדי העיר, בדגש על ילדי מערך החינוך המיוחד.

יצירת וקידום תכניות עבודה לקידום ושיפור מערכת החינוך העירונית, תוך מתן מענה פרטני לכל תלמיד ותלמידה.

קידום תכניות להמשך שיפור איכות תעודת הבגרות שמטרותיה, בין השאר הגדלת מספר התלמידות והתלמידים הלומדים במגמות המדעיות והטכנולוגיות ו-4 ו-5 יח"ל במקצועות המתימטיקה והאנגלית.

המשך טיפוח מערך החינוך המיוחד ויישום התכניות העירוניות למניעת הנשירה ממוסדות החינוך (שהיא היום אפסית).

שירותים חברתיים
התחום בו חל השינוי הגבוה ביותר בתקציב השנתי הוא תחום השירותים החברתיים, שתקציבו עלה בכ-27% מ-52.9 מיליון שקלים בשנת 2022 ל-67.1 מלש"ח בשנת 2023.
התוספת המשמעותית שקיבל האגף נועדה כדי להגביר את התמיכה והסיוע לקשישים ולמשפחות שנפגעו כלכלית בשנתיים האחרונות, במשפחות עם צרכים מיוחדים, משפחות חד הוריות, עולים חדשים, נוער בסיכון ומשפחות קשות יום.

קידום עיר חכמה – חדשנות
בתחום החדשנות והטכנולוגיה, העירייה תמשיך את התכנית הרב שנתית לקידום עיר חכמה.

המשך פיתוח מרכז החדשנות הדיגיטלי המשמש כבר היום כלי עבודה משמעותי למנהלים בעירייה בעת קבלת החלטות וכן מסייע להם בשליטה ובבקרה ביישום תכניות העבודה והעמידה ביעדים שנקבעו בהתאם לתכנון האסטרטגי העירוני.

המשך פיתוח הנגישות של השירותים העירוניים לתושבים, באופן מקוון, על מנת לשפר ולייעל את השירות.

שיפור פני עיר (שפ"ע)
בתחום שיפור פני העיר, הניקיון התברואה ואיכות הסביבה, הגדילה העירייה את התקציב השנתי בתוספת של עוד חמישה מיליון שקלים ויעמוד בשנת 2023 על כ- 71.2 מיליון שקלים. עיקר התוספת מיועדת לתגבור מערך ניקיון ופינוי האשפה בעיר.

גנים ונוף
בתחום הגינון בכוונת העירייה להוסיף ולהשקיע בתחזוקה ובפיתוח השטחים הירוקים בעיר ובנטיעת אלפי עצים נוספים. התקציב הכולל של הגינון יעמוד על כ- 46.2 מיליון שקלים.

קידום עסקים מקומיים
פרויקט נוסף שהעירייה תוסיף לקדם גם בשנה הקרובה הוא קידום תכניות עבודה לסיוע העסקים בעיר על ידי עידוד קנייה מעסקים מקומיים וקיום שיתופי פעולה עם העסקים למציאת עובדים וסיוע בתחבורה לעובדים בפארק הטכנולוגי והמשך פיתוח השדרה ועידוד עסקים נוספים להתאכלס בה.

נוער וצעירים
תקציב אגף חברה נוער וצעירים עלה השנה בסכום של חצי מיליון שקלים, שיושקעו בתוכניות לנוער בסיכון כמו גם בפעילות בתחום הביטחון הקהילתי ובפעילויות של נוער להט"ב.

תקציב נוסף שגדל משמעותית גם השנה הוא תקציב תמיכות העירייה בתנועות הנוער שיעלה השנה לכדי 1.2 מיליון שקלים (לעומת 1 מלש"ח בשנת 2022). גידול זה נועד לסייע לתנועות וארגוני הנוער הפועלים בעיר לטובת בנות ובני הנוער של העיר.

אגף הספורט
אגף הספורט גם הוא ממשיך לצמוח עם גידול של כ-10% לתקציב הפעילות לשנת 2023 לצד עלייה גם בתקציב התמיכות בעמותות הספורט העירוניות.

תרבות ופנאי
בתחום התרבות והפנאי העירייה תוסיף לקדם מגוון פעילויות ואירועים לכלל תושבי העיר, בדגש על קיום פסטיבלים עירוניים והפקות מקור אשר יקבלו השנה תוספת של כרבע מיליון שקלים וכן קיום אירועים תרבותיים בשדרה ובמרכזים המסחריים מתוך מטרה לסייע בקידום העסקים המקומיים.

הגירעון העירוני
אחת מגולות הכותרת של התקציב השנה הוא הסעיף שכבר לא מופיע בספר התקציב. כזכור בשנת 2010 עמד הגרעון העירוני, שהיה קיים עוד משנותיה הראשונות של העיר, על סכום של כ-18 מיליון שקלים. כעת, יימחק סעיף הגרעון מספר התקציב.

לצד אישור התקציב העירוני, אישרה מועצת העיר את תקציב הפיתוח התלת שנתי, הנאמד בכ-3.5 מיליארד שקלים.
התקציב לשנים 2023-2025 גדל בכ-16% לעומת ההשקעות בשלוש השנים הקודמות (כ-3 מיליארד שקלים).

באמצעות תקציב זה תמשיך העירייה לקדם תכניות עבודה שעיקרן פיתוח תשתיות העיר וכוללת בין השאר בינוי ופיתוח מבני חינוך וציבור ברחבי העיר ובשכונות החדשות, קידום ופיתוח תשתיות תחבורה וחניה, השקעה בשדרוג תשתיות בשכונות הוותיקות והמשך עבודות הפיתוח באזורי התעסוקה והמלאכה.

עוד מיועד התקציב להכנסת תשתיות טכנולוגיה מתקדמות ובפיתוח העיר החכמה ותכנון ובינוי פרויקטים ייחודיים לרווחת תושבי העיר.


בניין העירייהבניין העירייה
עדכון שביתה 27.3.23

עדכון שביתה 27.3.23

27/03/2023 ה' ניסן תשפ"ג

בהתאם לישיבת החירום שהתקיימה במרכז השלטון המקומי הוחלט כי השלטון המקומי מצטרף לשביתת ההסתדרות לפיכך החל מהיום 27.3.3 לא יינתנו שירותים לתושבים ולא תתקיים קבלת קהל

להמשיך לקרוא
מנקים את העיר לחג הפסח

מנקים את העיר לפסח

27/03/2023 ה' ניסן תשפ"ג

אגף שפ"ע קורא לכל התושבים להקדים את הניקיונות לחג על מנת להימנע ממפגעים במהלך החג. מועד אחרון להוצאת גזם, גרוטאות וקרטונים יום שישי 31.3.23

להמשיך לקרוא
טקס הענקת תעודת ההצטיינות

תחנת מודיעין מצטיינת

23/03/2023 א' ניסן תשפ"ג

ביום רביעי 22.3.23  במסגרת טקס יחידות מצטיינות של משטרת ישראל במכללה הלאומית לשוטרים בבית שמש, זכתה תחנת משטרת מודיעין בראשותה של מפקדת התחנה סנ"צ לינור לוי כתחנה מצטיינת בתחום השירות לאזרח זו השנה השנייה ברציפות

להמשיך לקרוא
הפשפשוק – שוק אביבי יד שנייה

יריד הפשפשוק חוזר

23/03/2023 א' ניסן תשפ"ג

לקראת חג הפסח אתם מוזמנים לנקות ולאוורר ארונות מחפצים שאין בהם צורך ולבוא למכור אותם בפשפשוק. שישי 31.3.23 בין השעות 10:00 – 14:00. הכניסה חופשית

להמשיך לקרוא
עושים טוב ביחד

עושים טוב ביחד

23/03/2023 א' ניסן תשפ"ג

השבוע צוין יום המעשים הטובים בשיתוף עם עמותת "רוח טובה" עם שלל פעילויות ברחבי העיר, בהן התושבים והתושבות לקחו חלק והרחיבו לכולנו ולעצמם את הלב

להמשיך לקרוא
חוגגים עצמאות עם זיקוקין שקטים

חוגגים עצמאות עם זיקוקין שקטים

16/03/2023 כ"ג אדר תשפ"ג

בעקבות הפקת לקחים ופניות תושבים הוחלט כי חגיגות ערב יום העצמאות ה-75 של מדינת ישראל יתקיימו השנה במודיעין מכבים רעות עם זיקוקין שקטים שיאירו את שמי העיר

להמשיך לקרוא
מדד השקיפות

מובילים במדד השקיפות

23/03/2023 א' ניסן תשפ"ג

השבוע פורסם מדד השקיפות באתרי הרשויות המקומיות לשנת 2022, לפיו ממוקמת עיריית מודיעין מכבים רעות בצמרת הרשימה בדירוג A+. כאשר אתר העירייה קיבל את הציון 99%

להמשיך לקרוא
עבודות שדרוג לפארק במגדל הלבנון

ממשיכים בשדרוג הפארקים

15/03/2023 כ"ב אדר תשפ"ג

אגף מבני ציבור בעירייה מבצע בתקופה זו מספר פרויקטים לשדרוג עשרות פארקים ברחבי העיר כאשר הפרויקט הראשון הוא פרויקט רחב היקף של סינון והחלפת משטחי חול

להמשיך לקרוא
משדרגים את פארק

משדרגים את פארק המנגלים

15/03/2023 כ"ב אדר תשפ"ג

בימים אלה מבצעת מנהלת אופק עבודות לשדרוג פארק המנגלים "על האש", הממוקם במרכז עינב. הפארק, מהווה המקום היחיד בתחומי העיר בו ניתן להבעיר אש, בזכות מיקומו המרוחק משכונות מגורים

להמשיך לקרוא
צעדת מודיעין. צילום: חורחה נובומינסקי

צעדת מודיעין ה-16

16/03/2023 כ"ג אדר תשפ"ג

צעדת מודיעין המסורתית חוזרת ותתקיים ביום שבת 1.4.23. תושבי העיר מוזמנים להגיע ולצעוד בשבילי הטבע היפים הסובבים את העיר וליהנות מהפנינג ספורטיבי לכל המשפחה

להמשיך לקרוא
עדלאידע 2023. צילום: צ'רלס יעקב

והעיר מודיעין צהלה ושמחה

09/03/2023 ט"ז אדר תשפ"ג

אלפי תושבים, משפחות וילדים חגגו את אירוע העדלאידע הענק שהיה בסימן "שביל ישראל". התהלוכה הססגונית צעדה לאורך עמק החולה בריקודים ושירים.

להמשיך לקרוא
ריבוע-נעים-להכיר בחוץ (002)

נעים להכיר

23/03/2023 א' ניסן תשפ"ג

יום האישה הבינלאומי מצוין בעיר במגוון אירועים כאשר גולת הכותרת הוא מיזם "נעים להכיר" ששם בקדמת הבמה נשים תושבות העיר המארחות בבתיהן מפגשים מסקרנים. היכנסו לתוכנייה

להמשיך לקרוא
העיר מודיעין מכבים רעות

מודיעין מכבים רעות מודל 2022

09/03/2023 ט"ז אדר תשפ"ג

בימים אלה יוצא השנתון הסטטיסטי של העירייה לשנת 2022 שמציג נתונים ב-30 נושאים דמוגרפיים, כלכליים וחברתיים, המתארים את החיים בעיר בעבר, בהווה ובעתיד. לקריאת כל הנתונים

להמשיך לקרוא
גן ילדים

רפורמה בתנאי העסקת הסייעות תומכות ההוראה

08/03/2023 ט"ו אדר תשפ"ג

בתום חודשים ארוכים של מאבק, נחתם ביום חמישי נחתם הסכם השכר של הסייעות תומכות ההוראה במערכת החינוך על ידי מרכז השלטון המקומי, ההסתדרות ומשרד האוצר

להמשיך לקרוא
מרכז התחבורה העירוני

סקר התחבורה הציבורית

02/03/2023 ט' אדר תשפ"ג

מתוך מטרה להגדיל משמעותית את שביעות רצון התושבים בנושא התחבורה הציבורית מתפרסם סקר ממוקד לתושבים לבחינת תחומים הדרושים שיפור בקווי התחבורה הציבורית העירוניים והבינעירוניים. היכנסו להציע ולהשפיע

להמשיך לקרוא
העיר מודיעין מכבים רעות

אושרה בניית בית חולים בעיר

09/03/2023 ט"ז אדר תשפ"ג

במסגרת תוכנית מתאר ארצית אסטרטגית של משרד הבריאות: יוקם בעתיד בית חולים במודיעין מכבים רעות כמענה לגידול האוכלוסייה שצפויה להיות בהיקף של כ-240 אלף תושבים

להמשיך לקרוא
נבחרת הרובוטיקה של אורט עירוני ד'

אורט עירוני ד' באליפות העולם

02/03/2023 ט' אדר תשפ"ג

נבחרת שכבה ט' של  אורט עירוני תייצג את מדינת ישראל באחת מאליפויות העולם של ארגון FIRST לאחר שניצחה באליפות הארצית של התוכנית עם ייצור אנרגיה ירוקה

להמשיך לקרוא
בניין עיריית מודיעין מכבים רעות

היערכות העירייה לקראת השביתה

23/02/2023 ב' אדר תשפ"ג

בהמשך להודעת מרכז השלטון המקומי, ביום חמישי, 23.2.23, תשבית העירייה את פעילותה. במידה שאיום השביתה ייצא לפועל יושבתו כל השירותים העירוניים החל מהשעה 06:00 בבוקר

להמשיך לקרוא
חפירות קהילתיות בגבעת התיתורה

חפירות קהילתיות בגבעת התיתורה

02/03/2023 ט' אדר תשפ"ג

החפירות בגבעת התיתורה, מהפרויקטים הייחודיים בעיר, חוזרות בהובלת רשות העתיקות, העירייה ומוזיאון מורשת החשמונאים. החפירות יתחילו ב-26.2.23 ויימשכו עד 27.3.23. הציבור מוזמן להשתתף

להמשיך לקרוא
שדרוג רמזורים בעיר

שדרוג רמזורים בצמתים מרכזיים

22/02/2023 א' אדר תשפ"ג

בימים אלה נמצאת העירייה לקראת סיום העבודות לשדרוג מערכות הרמזורים בצמתים מרכזיים בעיר במטרה להביא לייעול וחיסכון במשאבים, שיפור השירות לתושבים ושליטה על מערכת הרמזורים מרחוק

להמשיך לקרוא


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד