מרוץ מודיעין – חסימת כבישים

20/06/2023 א' תמוז תשפ"ג

הכינו את נעלי הריצה - מרוץ הלילה של מודיעין מכבים רעות חוזר. בתוכנית: מסלולי ריצה קלילים לחובבי הריצה, מוזיקה ואלמנטים חווייתיים לאורך שדרת מרכז העיר.

ביום חמישי 15.6.23 עם רדת החשיכה, ייצא לדרך מרוץ הלילה השלישי של מודיעין מכבים רעות משדרות דם המכבים. את המרוץ מפיקים אגף הספורט בעירייה בשיתוף העמותה העירונית 'סחלבים'.

על מנת לאפשר את קיימו של המרוץ ולעמוד בדרישות האבטחה, יחסמו לתנועה הצירים הבאים החל משעה 17:00 ועד השעה 23:00:

 • רחוב תלתן יחסם לתנועה מצומת שדרות חשמונאים ועד צומת דם המכבים.

 • שד' דם המכבים יחסם לתנועה מצומת (כיכר) רחוב אדמונית לכיוון רחוב תלתן (לכיוון דרום).

 • רחוב תלתן מפינת רחוב דפנה ועד פינת דם המכבים (רכבים המגיעים מרחוב תלתן יוכלו לפנות לרחוב דפנה).

 • שד' דם המכבים יחסם לתנועה לכל אורכו ומשני צדיו מצומת רחוב תלתן ועד צומת רחוב פיקוס.

 • רחוב משה סנה יחסם לתנועה מצומת מתתיהו הכהן ועד צומת דם המכבים (רחוב מתתיהו הכהן יהיה פתוח לתנועה).

 • רחוב משה סנה מכיוון רחוב תלתן יחסם לתנועה בקטע שבין הכניסה לחניון לבית מכבי/טר"מ ועד שד' דם המכבים.

 • רחוב הרכבת יחסם לתנועה בקטע שבין רחוב מתתיהו הכהן ושד' דם המכבים לבאים מכיוון רחוב ערער.

 • רחוב פיקוס יחסם לתנועה לכל אורכו לבאים מכיוון רחוב ערער ועד צומת רחוב עמק איילון.

 • רחוב תלתן יחסם לתנועה בצומת הרחובות עמק איילון ודם המכבים. לרכבים הנוסעים על רחוב תלתן תתאפשר הגעה עד רחוב קיפודן בלבד.

 • רחוב עמק איילון יחסם לתנועה מצומת רחוב פיקוס ועד צומת רחוב אלמוגן ובכיוון הנגדי מצומת רחוב חרצית ועד צומת רחוב תלתן.

 • רחוב לבונה יחסם לתנועה מפינת רחוב אלמוגן לכוון רחוב עמק איילון.

 • לא תתאפשר יציאה מכיוון רחוב לבונה לכיוון רחוב עמק איילון.

 • רחוב אלמוגן יחסם ליציאת רכבים לכיוון רחוב עמק איילון. לתושבי הרחוב תתאפשר כניסה ויציאה לכיוון רחוב לבונה.

 • לא תתאפשר יציאה לרחוב עמק איילון מכיוון רחוב חרצית. לרכבים המגיעים מרחוב חרצית תתאפשר הגעה עד רחוב סתוונית בלבד.

 • רחוב מתתיהו הכהן יהיה פתוח לתנועה.

 • רחוב משה סנה בקטע שבין חניון בית מכבי/ טר"מ ורחוב תלתן יהפוך לדו סטרי.

 • בזמן המרוץ לא תהיה תנועה של תחבורה ציבורית ברחובות החסומים (יש להתעדכן במסלולים דרך אתר העירייה).

  להלן השינויים בקווי התחבורה הציבורית במהלך המרוץ:

  קו 51 תחנת מוצא: עירייה
  ייצא ממסוף העיריה ויפנה שמאלה לדם המכבים מזרח. יפנה שמאלה לשד' החשמונאים, יפנה ימינה לרחוב לב העיר יפנה שמאלה לרח' עמק דותן ויעצור בתחנה 35006 עמק דותן / נחל עיון. משם יחזור למסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 35150, 35054, 35052, 35004, 35005.

  קו 51 תחנת מוצא: תחנה מרכזית מודיעין מכבים רעות/רציף 1
  עד תחנה 34139 כליל החורש/עמק דותן כרגיל. ימשיך ישר על עמק דותן צפון. יפנה ימינה לרח' ערער. יפנה ימינה לשד' החשמונאים מזרח, יפנה ימינה לרח' דם המכבים מערב וייסע עד המסוף העירוני, שם יוריד נוסעים שיעדם הוא העירייה.
  התחנות המבוטלות: 34140, 34141, 34142, 31632, 34154, 34187, 34148.

  קו 53 תחנת מוצא: בי"ס כרמים/עמק חרוד
  עד תחנה 35034 משה דיין/עמק בית שאן כרגיל. יפנה ימינה לשד' החשמונאים מערב. יפנה ימינה לרחוב לב העיר ויעצור בתחנה 34219 קניון עזריאלי. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 35054, 35052, 35003, 34142, 34155, 33093.

  קו 53 תחנת מוצא: יצחק רבין/נחל צלמון
  עד תחנה 31660 שד' החשמונאים/לב העיר כרגיל. אח"כ יפנה ימינה לשד' החשמונאים מזרח. יפנה שמאלה לעמק בית שאן ויעצור בתחנה 34101 עמק בית שאן/שד' החשמונאים. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 35014, 34142, 31632, 34154, 34187, 33427.

  קו 54 תחנת מוצא: בי"ס כרמים/עמק חרוד
  עד תחנה 35051 דם המכבים/צאלון כרגיל. אח"כ יבצע פניית פרסה ( u turn ) בכיכר חרצית. יפנה ימינה לרחוב צאלון. ימשיך ישר לרחוב כליל החורש. יפנה ימינה לעמק דותן. יעצור בתחנה 34095 עמק דותן/לבונה ומשם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 31650, 31633, 35003, 35004, 35005.

  קו 54 תחנת מוצא: הדרים-תיכון רעות מכבים
  עד תחנה 35006 עמק דותן/נחל עיון כרגיל. יפנה שמאלה בחוצה עמק דותן צמוד להולמס פלייס. ימשיך ישר לרחוב כליל החורש. יפנה ימינה לעמק איילון מזרח ואז יפנה שמאלה ושוב שמאלה לעמק איילון מערב. יפנה ימינה לרחוב צאלון. יפנה ימינה לרחוב דם המכבים ויעצור בתחנה 34172 דם המכבים/שד' החשמונאים. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 34139, 34140, 34141, 34142, 31632, 31644, 34149.

  קו 56 תחנת מוצא: עירייה
  ייצא מהמסוף העירוני ויפנה שמאלה לדם המכבים מזרח. יפנה שמאלה לשד' החשמונאים מערב. יפנה ימינה לרחוב לב העיר ויעצור בתחנה 34219 קניון עזריאלי. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 35150, 35054, 35052, 34155, 33093.

  קו 56 תחנת מוצא: תחנת רכבת פאתי מודיעין
  עד תחנה 35014 ערער / עמק דותן כרגיל. ימשיך ישר על רח' ערער. יפנה ימינה לשד' החשמונאים מזרח. יפנה ימינה לרח' דם המכבים מערב (בצומת של בית גיל הזהב עזריאלי) וייסע עד המסוף העירוני, שם יוריד נוסעים שיעדם הוא העירייה.
  התחנות המבוטלות: 34154, 34187, 34148.

  קו 58 תחנת מוצא: בי"ס כרמים/עמק חרוד
  עד תחנה 34151 צאלון/שיר השירים כרגיל. ימשיך ישר לרח' כליל החורש. יפנה ימינה לעמק דותן צפון. יפנה ימינה לרח' ערער. יפנה שמאלה לרחוב הרכבת. יעצור בתחנה 33093 תחנת רכבת מודיעין מרכז. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 34152, 34153, 35003, 34155.

  קו 58 תחנת מוצא: דרך מנחם בגין – מסוף
  עד תחנה 35014 ערער/עמק דותן כרגיל. אח"כ ימשיך ישר על רחוב ערער. יפנה ימינה לשד' החשמונאים מזרח. יפנה ימינה לרחוב דם המכבים מערב (בצומת של בית גיל הזהב עזריאלי). יבצע פניית פרסה ( u turn ) בכיכר צאלון ויעצור בתחנה 34172 דם המכבים/שד' החשמונאים. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 34142, 34175, 35049, 35050.


  קו 59 תחנת מוצא: עירייה
  ייצא מהמסוף העירוני ויפנה שמאלה לדם המכבים מזרח. יפנה שמאלה לשד' החשמונאים מערב. יפנה ימינה לעמק בית שאן ויעצור בתחנה 34101 עמק בית שאן/שד' החשמונאים. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 35150.

  קו 59 תחנת מוצא: דרך מנחם בגין/מסוף
  עד תחנה 35034 משה דיין/עמק בית שאן כרגיל. יפנה שמאלה לשד' החשמונאים מזרח. יפנה ימינה לרחוב דם המכבים מערב. וייסע עד המסוף העירוני, שם יוריד נוסעים שיעדם הוא העירייה.
  התחנות המבוטלות: 34148.

  קו 101 תחנת מוצא: תחנת רכבת תל אביב מרכז/רציף 5
  עד תחנה 35139 שד' החשמונאים /שומרי החומות כרגיל. ימשיך ישר על שד' החשמונאים מערב ויעצור בתחנה 30886 שד' החשמונאים/עמק בית שאן שאיננה חלק ממסלולו. אח"כ ימשיך על שד' החשמונאים ויעצור בתחנה 37562 ת. רכבת מודיעין מרכז. משם ימשיך במסלולו כרגיל.

  התחנות המבוטלות: 35051, 34145, 35150, 35052, 34155, 35177.

  קו 110 תחנת מוצא: תחנה מרכזית מודיעין מכבים רעות/רציף 2 (מסלול בסיס)
  ייצא כרגיל מרציף 2 בתחנה המרכזית וייסע על שד' החשמונאים. יבצע עצירה בתחנה 34096 שד' החשמונאים שאיננה חלק ממסלולו. אח"כ יפנה ימינה לרחוב דם המכבים מערב (בצומת של בית גיל הזהב עזריאלי).
  יבצע פניית פרסה ( u turn ) בכיכר צאלון ויעצור בתחנה 34172 דם המכבים/שד' החשמונאים. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 34148.

  קו 110 תחנת מוצא: צומת רמות/גולדה (מסלול בסיס)
  עד תחנה 35051 דם המכבים/צאלון כרגיל. אח"כ יבצע פניית פרסה ( u turn ) בכיכר חרצית. יפנה שמאלה לשד' החשמונאים מערב ויעצור בתחנה 30886 שד' החשמונאים/עמק בית שאן. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 34145, 35150.  קו 110 תחנת מוצא: תחנה מרכזית מודיעין מכבים רעות/רציף 2 (מסלול חלופה כחולה)
  ייצא כרגיל מרציף 2 בתחנה המרכזית וייסע על שד' החשמונאים. יבצע עצירה בתחנה 34096 שד' החשמונאים שאיננה חלק ממסלולו. אח"כ יפנה ימינה לרחוב דם המכבים מערב (בצומת של בית גיל הזהב עזריאלי). יבצע פניית פרסה ( u turn ) בכיכר צאלון ויעצור בתחנה 34172 דם המכבים/שד' החשמונאים. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 34148.

  קו 110 תחנת מוצא: צומת רמות/גולדה (מסלול חלופה כחולה + תכולה + סגולה)
  עד תחנה 35051 דם המכבים/צאלון כרגיל. אח"כ יבצע פניית פרסה ( u turn ) בכיכר חרצית. יפנה שמאלה לשד' החשמונאים מערב ויעצור בתחנה 30886 שד' החשמונאים/עמק בית שאן. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 34145, 35150.

  קו 111 תחנת מוצא: תחנה מרכזית מודיעין מכבים רעות/רציף 3 (מסלול בסיס)
  ייצא כרגיל מרציף 3 בתחנה המרכזית וייסע על שד' החשמונאים. יבצע עצירה בתחנה 34096 שד' החשמונאים שאיננה חלק ממסלולו. אח"כ יפנה ימינה לרחוב דם המכבים מערב (בצומת של בית גיל הזהב עזריאלי). יבצע פניית פרסה ( u turn ) בכיכר צאלון ויעצור בתחנה 34172 דם המכבים/שד' החשמונאים. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 34148.

  קו 111 תחנת מוצא: תחנת רכבת תל אביב מרכז/רציף 5 (מסלול בסיס + מסלול חלופה כחולה)
  עד תחנה 35051 דם המכבים/צאלון כרגיל. אח"כ יבצע פניית פרסה ( u turn ) בכיכר חרצית. יפנה שמאלה לשד' החשמונאים מערב ויעצור בתחנה 30886 שד' החשמונאים/עמק בית שאן. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 34145, 35150.

  קו 111 תחנת מוצא: תחנת רכבת תל אביב מרכז/רציף 5 (מסלול חלופה אדומה)
  עד תחנה 35051 דם המכבים/צאלון כרגיל. אח"כ יבצע פניית פרסה ( u turn ) בכיכר חרצית. יפנה שמאלה לשד' החשמונאים מערב ויעצור בתחנה 30886 שד' החשמונאים/עמק בית שאן. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 34145, 35150.

  קו 112 תחנת מוצא: תחנת רכבת תל אביב סבידור/רציף 3 (מסלול בסיס + מסלול חלופה אדומה)
  עד תחנה 35051 דם המכבים/צאלון כרגיל. אח"כ יבצע פניית פרסה ( u turn ) בכיכר חרצית. יפנה שמאלה לשד' החשמונאים מערב ויעצור בתחנה 30886 שד' החשמונאים/עמק בית שאן. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 34145, 35150.

  קו 113 תחנת מוצא: וולפסון/קפלן ירושלים (מסלול בסיס)
  עד תחנה 35051 דם המכבים/צאלון כרגיל. אח"כ יבצע פניית פרסה ( u turn ) בכיכר חרצית. יפנה שמאלה לשד' החשמונאים מערב ויעצור בתחנה 30886 שד' החשמונאים/עמק בית שאן. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 35150.

  קו 113 תחנת מוצא: וולפסון/קפלן ירושלים (מסלול חלופה אדומה)
  עד תחנה 35051 דם המכבים/צאלון כרגיל. אח"כ יבצע פניית פרסה ( u turn ) בכיכר חרצית. יפנה שמאלה לשד' החשמונאים מערב כשיגיע לכיכר התחבורה יפנה ימינה ללב העיר, יפנה שמאלה לעמק דותן, יפנה שמאלה בחוצה עמק דותן מרכז מרל"ז ושוב שמאלה לעמק דותן צפון. יעצור בתחנה 34095 עמק דותן/לבונה ומשם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 35150, 35054, 35052, 35004.

  קו 117 תחנת מוצא: תחנה מרכזית מודיעין מכבים רעות/רציף 2
  ייצא כרגיל מרציף 2 בתחנה המרכזית וייסע על שד' החשמונאים. ימשיך ישר על שד' החשמונאים ויבצע עצירה בתחנה 34096 שד' החשמונאים שאיננה חלק ממסלולו. אח"כ יפנה ימינה לרחוב דם המכבים מערב ((בצומת של בית גיל הזהב עזריאלי). יבצע פניית פרסה ( u turn ) בכיכר צאלון ויעצור בתחנה 34172 דם המכבים/שד' החשמונאים. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 34148.

  קו 117 תחנת מוצא: חניון הלאום
  עד תחנה 35051 דם המכבים/צאלון כרגיל. אח"כ יבצע פניית פרסה ( u turn ) בכיכר חרצית. יפנה שמאלה לשד' החשמונאים מערב ויעצור בתחנה 30886 שד' החשמונאים/עמק בית שאן. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 35150.

  קו 130 תחנת מוצא: שד' החשמונאים/לב העיר
  ייצא כרגיל מתחנה 31660 שד' החשמונאים/לב העיר. ימשיך ישר על שד' החשמונאים ויבצע עצירה בתחנה 34096 שד' החשמונאים שאיננה חלק ממסלולו. אח"כ יפנה ימינה לרחוב דם המכבים מערב (בצומת של בית גיל הזהב עזריאלי). יבצע פניית פרסה ( u turn ) בכיכר צאלון ויעצור בתחנה 34172 דם המכבים/שד' החשמונאים. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 34148.

  קו 130 תחנת מוצא: מסוף כרמלית, ת"א יפו
  עד תחנה 35051 דם המכבים/צאלון כרגיל. אח"כ יבצע פניית פרסה ( u turn ) בכיכר חרצית. יפנה שמאלה לשד' החשמונאים מערב ויעצור בתחנה 30886 שד' החשמונאים/עמק בית שאן. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 35150.

  קו 150 תחנת מוצא: תחנה מרכזית מודיעין מכבים רעות/רציף 4
  ייצא כרגיל מרציף 4 בתחנה המרכזית וייסע על שד' החשמונאים. ימשיך ישר על שד' החשמונאים ויבצע עצירה בתחנה 34096 שד' החשמונאים שאיננה חלק ממסלולו. אח"כ יפנה ימינה לרחוב דם המכבים מערב. יבצע פניית פרסה ( u turn ) בכיכר צאלון ויעצור בתחנה 34172 דם המכבים/שד' החשמונאים. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 34148.

  קו 150 תחנת מוצא: תחנה מרכזית רמלה (חלופת בסיס + חלופה כחולה)
  עד תחנה 35051 דם המכבים/צאלון כרגיל. אח"כ יבצע פניית פרסה ( u turn ) בכיכר חרצית. יפנה שמאלה לשד' החשמונאים מערב ויעצור בתחנה 30886 שד' החשמונאים/עמק בית שאן. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 34145, 35150.

  קו 201 תחנת מוצא: תחנה מרכזית מודיעין מכבים רעות/רציף 5
  ייצא כרגיל מרציף 5 בתחנה המרכזית וייסע על שד' החשמונאים. ימשיך ישר על שד' החשמונאים ויבצע עצירה בתחנה 34096 שד' החשמונאים שאיננה חלק ממסלולו. אח"כ יפנה ימינה לרחוב דם המכבים מערב. יבצע פניית פרסה ( u turn ) בכיכר צאלון ויעצור בתחנה 34172 דם המכבים/שד' החשמונאים. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 34148.

  קו 201 תחנת מוצא: בי"ח בלינסון – הקניון הגדול/ז'בוטינסקי פ"ת
  עד תחנה 35051 דם המכבים/צאלון כרגיל. אח"כ יבצע פניית פרסה ( u turn ) בכיכר חרצית. יפנה שמאלה לשד' החשמונאים מערב ויעצור בתחנה 30886 שד' החשמונאים/עמק בית שאן. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 34145, 35150.

  קו 202 תחנת מוצא: תחנה מרכזית מודיעין מכבים רעות/רציף 5
  ייצא כרגיל מרציף 5 בתחנה המרכזית וייסע על שד' החשמונאים. ימשיך ישר על שד' החשמונאים ויבצע עצירה בתחנה 34096 שד' החשמונאים שאיננה חלק ממסלולו. אח"כ יפנה ימינה לרחוב דם המכבים מערב. יבצע פניית פרסה ( u turn ) בכיכר צאלון ויעצור בתחנה 34172 דם המכבים/שד' החשמונאים. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 34148.

  קו 202 תחנת מוצא: בלינסון קניון אבנת/מסוף יותם ויואב פ"ת
  עד תחנה 35051 דם המכבים/צאלון כרגיל. אח"כ יבצע פניית פרסה ( u turn ) בכיכר חרצית. יפנה שמאלה לשד' החשמונאים מערב ויעצור בתחנה 30886 שד' החשמונאים/עמק בית שאן. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 34145, 35150.

מפת חסימות מרוץ הלילהמפת חסימות מרוץ הלילה

חוברת הנחיות לשעת חירום

17/04/2024 ט' ניסן תשפ"ד

בצל המלחמה ותרחישי החירום השונים העלולים לקרות בעקבותיה עלתה לאוויר בימים אלו חוברת הנחיות לשעת חירום עבורכם התושבים על מנת שתהיו ערוכים בזמן אמת

להמשיך לקרוא

פודטראק חדש בגבעת הברושים

17/04/2024 ט' ניסן תשפ"ד

מיזם הפודטראק ממשיך להתרחב בעיר עם פתיחתה של משאית מזון נוספת בחניון גבעת הברושים. הפודטראק החדש מצטרף לארבעה נוספים שפועלים בהצלחה בפינות חמד בעיר

להמשיך לקרוא

כיתת כוננות רפואית

18/04/2024 י' ניסן תשפ"ד

הרופאים והרופאות המתנדבים בכיתת הכוננות הרפואית בעיר קיבלו ממד"א תרומה של ציוד למתן עזרה ראשונה הכולל תיק החייאה S.L.A. הציוד נתרם על ידי מד''א

להמשיך לקרוא

יריד הפשפשוק חוזר

17/04/2024 ט' ניסן תשפ"ד

ביום שישי 19.4.24 בפארק הדגים, בחלק העליון ברחבת הפרגולות. היריד מתקיים כמו תמיד, בסמוך לחג הפסח על מנת לאפשר לתושבים המנקים את ביתם למכור ולקנות מוצרי יד שנייה

להמשיך לקרוא

בית קפה חדש בפארק המים

17/04/2024 ט' ניסן תשפ"ד

בפארק המים נפתח בית קפה חדש שצפוי לפעול לאורך כל השנה ולהציע מבחר של כריכים, מאפים, סלטים ושייקים של פירות עם אפשרות לתוספות חלבון עבור המתאמנים

להמשיך לקרוא

עדכון יום שני 15.4.24 בשעה 8:30

17/04/2024 ט' ניסן תשפ"ד

בחצות עדכן פיקוד העורף על הסרת המגבלות והחזרת הפעילויות החינוכיות בכל רחבי הארץ. עמותת סחלבים נערכת לפתיחת הקייטנות בבתי הספר ובגני הילדים בשעה 10:00

להמשיך לקרוא

עדכון חירום 14/04 10:30

15/04/2024 ז' ניסן תשפ"ד

תושבות תושבים יקרים בוקר טוב, עבר על כולנו לילה לא פשוט אולם הוא הסתיים בקרב הגנה אווירי מצוין וללא נזקים כבדים. נכון לעכשיו, אין כל שינוי בהנחיות פיקוד העורף.

להמשיך לקרוא

מרוץ מודיעין ה-18

10/04/2024 ב' ניסן תשפ"ד

אלפי רצים ורצות השתתפו במרוץ מודיעין ה-18 שהוקדש השנה לזכר חללי המלחמה ולמען שחרור החטופים. בין הרצים הרבים, השתתפו משפחות שכולות וכן חיילים ושוטרים שרצו לזכר חבריהם לצוות

להמשיך לקרוא

פודטראקס חדשים עיר

10/04/2024 ב' ניסן תשפ"ד

לקראת העונה החמה, ממשיך להתרחב מיזם הפודטראקס בנקודות נוספות לבילוי בעיר. מדובר בשתי עגלות קפה חדשות שהחלו לפעול האחת בפארק המנגלים והשנייה בחניון גבעת הברושים

להמשיך לקרוא

אושר תקציב העירייה לשנת 2024

11/04/2024 ג' ניסן תשפ"ד

מועצת העיר אישרה ביום רביעי 10.4.24 את הצעת תקציב העירייה לשנת 2024 בסך כ-918 מיליון שקלים, גידול של כ-9% לעומת התקציב לשנת 2023

להמשיך לקרוא

כוחות רבים השתתפו בתרגיל חירום

07/04/2024 כ"ח אדר ב תשפ"ד

ביום חמישי 28.3.24, נערך לראשונה תרגיל משולב של כוחות הביטחון וההצלה בעיר, אשר בחן התמודדות עם תרחיש של פיגוע חבלני, השתלטות וחילוץ בני ערובה

להמשיך לקרוא

מעלה שלמה גורטובניק

07/04/2024 כ"ח אדר ב תשפ"ד

במעמד בני משפחה, ראש העיר ותושבים רבים שבאו לחלוק כבוד, התקיים טקס הנצחה לקריאת מעלה על שם סמ"ר שלמה גורטובניק ברחוב מגדל דוד ליד בית ילדותו

להמשיך לקרוא

הרחבת הפארק הטכנולוגי ומרכז עינב

07/04/2024 כ"ח אדר ב תשפ"ד

על פי התוכניות הרחבת אזורי התעסוקה ביותר ממיליון מ"ר המיועדים לבנייה יאפשרו להביא לעיר עוד חברות מובילות במשק כמו אלביט, פלקס ואירונאוטיקס, שכבר נמצאת פועלות בעיר

להמשיך לקרוא

נאבקים בזיהום האוויר

04/04/2024 כ"ה אדר ב תשפ"ד

עיריית מודיעין מכבים רעות שלחה מכתב חריף בנושא זיהום האוויר החמור, כתוצאה מהפעלת משרפות בלתי חוקיות של פסולת, על ידי גורמים שונים מעבר לקו הירוק

להמשיך לקרוא

מצדיעים לרס״ל אלון קודריאשוב ז''ל

04/04/2024 כ"ה אדר ב תשפ"ד

רגע לפני כניסת השבת התבשרנו על נפילתו של רס''ל אלון קודריאשוב, לוחם ביחידת אגוז. הלווייתו תתקיים היום, ראשון 31.3.24, בשעה 16:30. תושבי ותושבות העיר מוזמנים להצטרף לשרשרת דגלים

להמשיך לקרוא

מרוץ מודיעין יוצא לדרך

07/04/2024 כ"ח אדר ב תשפ"ד

ביום שישי 5.4.24 ייצא לדרך מרוץ מודיעין עם אלפי רצות ורצים. יש להתעדכן בהסדרי תנועה, חסימות כבישים, שינויים בתחבורה הציבורית ובפתיחת מוסדות חינוך לאורך המסלול

להמשיך לקרוא

נעים להכיר חוזר

31/03/2024 כ"א אדר ב תשפ"ד

תושבות ותושבי העיר פותחים את בתיהם ומזמינים את תושבי העיר לסוף שבוע של חוויה וסיפורים של בתים ואנשים. חמישי 28.3, שישי 29.3, שבת 30.3. היכנסו להתרשם ולהירשם

להמשיך לקרוא

אירועי זיכרון ועצמאות

03/04/2024 כ"ד אדר ב תשפ"ד

העיר מודיעין מכבים רעות תציין השנה את אירועי יום העצמאות ה-76 למדינה במתכונת צנועה ומצומצמת, שתכבד את התקופה המורכבת ואת הלך הרוח הציבורי במדינת ישראל

להמשיך לקרוא

פורים בלי נפצים

20/03/2024 י' אדר ב תשפ"ד

במסגרת ההיערכות לחג פורים, שמים דגש במחלקת הביטחון הקהילתי, על נושא הנפצים בתקופת המלחמה. בבתי הספר הועלתה ההצגה ''שקופים'' במהלכה שיתף השחקן תגובות של נפגעים לקולות הנפצים

להמשיך לקרוא

אימוני ביטחון והצלה

20/03/2024 י' אדר ב תשפ"ד

ביום שישי, 15.3.24, התקיים תרגיל גדול של יחידת החילוץ וההצלה העירונית במטרה לשפר את ההיערכות למקרה של מלחמה בצפון ולחזק את שיתופי הפעולה בין המתנדבים והיחידות השונות

להמשיך לקרוא


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד