מרוץ מודיעין – חסימת כבישים

20/06/2023 א' תמוז תשפ"ג

הכינו את נעלי הריצה - מרוץ הלילה של מודיעין מכבים רעות חוזר. בתוכנית: מסלולי ריצה קלילים לחובבי הריצה, מוזיקה ואלמנטים חווייתיים לאורך שדרת מרכז העיר.

ביום חמישי 15.6.23 עם רדת החשיכה, ייצא לדרך מרוץ הלילה השלישי של מודיעין מכבים רעות משדרות דם המכבים. את המרוץ מפיקים אגף הספורט בעירייה בשיתוף העמותה העירונית 'סחלבים'.

על מנת לאפשר את קיימו של המרוץ ולעמוד בדרישות האבטחה, יחסמו לתנועה הצירים הבאים החל משעה 17:00 ועד השעה 23:00:

 • רחוב תלתן יחסם לתנועה מצומת שדרות חשמונאים ועד צומת דם המכבים.

 • שד' דם המכבים יחסם לתנועה מצומת (כיכר) רחוב אדמונית לכיוון רחוב תלתן (לכיוון דרום).

 • רחוב תלתן מפינת רחוב דפנה ועד פינת דם המכבים (רכבים המגיעים מרחוב תלתן יוכלו לפנות לרחוב דפנה).

 • שד' דם המכבים יחסם לתנועה לכל אורכו ומשני צדיו מצומת רחוב תלתן ועד צומת רחוב פיקוס.

 • רחוב משה סנה יחסם לתנועה מצומת מתתיהו הכהן ועד צומת דם המכבים (רחוב מתתיהו הכהן יהיה פתוח לתנועה).

 • רחוב משה סנה מכיוון רחוב תלתן יחסם לתנועה בקטע שבין הכניסה לחניון לבית מכבי/טר"מ ועד שד' דם המכבים.

 • רחוב הרכבת יחסם לתנועה בקטע שבין רחוב מתתיהו הכהן ושד' דם המכבים לבאים מכיוון רחוב ערער.

 • רחוב פיקוס יחסם לתנועה לכל אורכו לבאים מכיוון רחוב ערער ועד צומת רחוב עמק איילון.

 • רחוב תלתן יחסם לתנועה בצומת הרחובות עמק איילון ודם המכבים. לרכבים הנוסעים על רחוב תלתן תתאפשר הגעה עד רחוב קיפודן בלבד.

 • רחוב עמק איילון יחסם לתנועה מצומת רחוב פיקוס ועד צומת רחוב אלמוגן ובכיוון הנגדי מצומת רחוב חרצית ועד צומת רחוב תלתן.

 • רחוב לבונה יחסם לתנועה מפינת רחוב אלמוגן לכוון רחוב עמק איילון.

 • לא תתאפשר יציאה מכיוון רחוב לבונה לכיוון רחוב עמק איילון.

 • רחוב אלמוגן יחסם ליציאת רכבים לכיוון רחוב עמק איילון. לתושבי הרחוב תתאפשר כניסה ויציאה לכיוון רחוב לבונה.

 • לא תתאפשר יציאה לרחוב עמק איילון מכיוון רחוב חרצית. לרכבים המגיעים מרחוב חרצית תתאפשר הגעה עד רחוב סתוונית בלבד.

 • רחוב מתתיהו הכהן יהיה פתוח לתנועה.

 • רחוב משה סנה בקטע שבין חניון בית מכבי/ טר"מ ורחוב תלתן יהפוך לדו סטרי.

 • בזמן המרוץ לא תהיה תנועה של תחבורה ציבורית ברחובות החסומים (יש להתעדכן במסלולים דרך אתר העירייה).

  להלן השינויים בקווי התחבורה הציבורית במהלך המרוץ:

  קו 51 תחנת מוצא: עירייה
  ייצא ממסוף העיריה ויפנה שמאלה לדם המכבים מזרח. יפנה שמאלה לשד' החשמונאים, יפנה ימינה לרחוב לב העיר יפנה שמאלה לרח' עמק דותן ויעצור בתחנה 35006 עמק דותן / נחל עיון. משם יחזור למסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 35150, 35054, 35052, 35004, 35005.

  קו 51 תחנת מוצא: תחנה מרכזית מודיעין מכבים רעות/רציף 1
  עד תחנה 34139 כליל החורש/עמק דותן כרגיל. ימשיך ישר על עמק דותן צפון. יפנה ימינה לרח' ערער. יפנה ימינה לשד' החשמונאים מזרח, יפנה ימינה לרח' דם המכבים מערב וייסע עד המסוף העירוני, שם יוריד נוסעים שיעדם הוא העירייה.
  התחנות המבוטלות: 34140, 34141, 34142, 31632, 34154, 34187, 34148.

  קו 53 תחנת מוצא: בי"ס כרמים/עמק חרוד
  עד תחנה 35034 משה דיין/עמק בית שאן כרגיל. יפנה ימינה לשד' החשמונאים מערב. יפנה ימינה לרחוב לב העיר ויעצור בתחנה 34219 קניון עזריאלי. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 35054, 35052, 35003, 34142, 34155, 33093.

  קו 53 תחנת מוצא: יצחק רבין/נחל צלמון
  עד תחנה 31660 שד' החשמונאים/לב העיר כרגיל. אח"כ יפנה ימינה לשד' החשמונאים מזרח. יפנה שמאלה לעמק בית שאן ויעצור בתחנה 34101 עמק בית שאן/שד' החשמונאים. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 35014, 34142, 31632, 34154, 34187, 33427.

  קו 54 תחנת מוצא: בי"ס כרמים/עמק חרוד
  עד תחנה 35051 דם המכבים/צאלון כרגיל. אח"כ יבצע פניית פרסה ( u turn ) בכיכר חרצית. יפנה ימינה לרחוב צאלון. ימשיך ישר לרחוב כליל החורש. יפנה ימינה לעמק דותן. יעצור בתחנה 34095 עמק דותן/לבונה ומשם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 31650, 31633, 35003, 35004, 35005.

  קו 54 תחנת מוצא: הדרים-תיכון רעות מכבים
  עד תחנה 35006 עמק דותן/נחל עיון כרגיל. יפנה שמאלה בחוצה עמק דותן צמוד להולמס פלייס. ימשיך ישר לרחוב כליל החורש. יפנה ימינה לעמק איילון מזרח ואז יפנה שמאלה ושוב שמאלה לעמק איילון מערב. יפנה ימינה לרחוב צאלון. יפנה ימינה לרחוב דם המכבים ויעצור בתחנה 34172 דם המכבים/שד' החשמונאים. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 34139, 34140, 34141, 34142, 31632, 31644, 34149.

  קו 56 תחנת מוצא: עירייה
  ייצא מהמסוף העירוני ויפנה שמאלה לדם המכבים מזרח. יפנה שמאלה לשד' החשמונאים מערב. יפנה ימינה לרחוב לב העיר ויעצור בתחנה 34219 קניון עזריאלי. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 35150, 35054, 35052, 34155, 33093.

  קו 56 תחנת מוצא: תחנת רכבת פאתי מודיעין
  עד תחנה 35014 ערער / עמק דותן כרגיל. ימשיך ישר על רח' ערער. יפנה ימינה לשד' החשמונאים מזרח. יפנה ימינה לרח' דם המכבים מערב (בצומת של בית גיל הזהב עזריאלי) וייסע עד המסוף העירוני, שם יוריד נוסעים שיעדם הוא העירייה.
  התחנות המבוטלות: 34154, 34187, 34148.

  קו 58 תחנת מוצא: בי"ס כרמים/עמק חרוד
  עד תחנה 34151 צאלון/שיר השירים כרגיל. ימשיך ישר לרח' כליל החורש. יפנה ימינה לעמק דותן צפון. יפנה ימינה לרח' ערער. יפנה שמאלה לרחוב הרכבת. יעצור בתחנה 33093 תחנת רכבת מודיעין מרכז. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 34152, 34153, 35003, 34155.

  קו 58 תחנת מוצא: דרך מנחם בגין – מסוף
  עד תחנה 35014 ערער/עמק דותן כרגיל. אח"כ ימשיך ישר על רחוב ערער. יפנה ימינה לשד' החשמונאים מזרח. יפנה ימינה לרחוב דם המכבים מערב (בצומת של בית גיל הזהב עזריאלי). יבצע פניית פרסה ( u turn ) בכיכר צאלון ויעצור בתחנה 34172 דם המכבים/שד' החשמונאים. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 34142, 34175, 35049, 35050.


  קו 59 תחנת מוצא: עירייה
  ייצא מהמסוף העירוני ויפנה שמאלה לדם המכבים מזרח. יפנה שמאלה לשד' החשמונאים מערב. יפנה ימינה לעמק בית שאן ויעצור בתחנה 34101 עמק בית שאן/שד' החשמונאים. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 35150.

  קו 59 תחנת מוצא: דרך מנחם בגין/מסוף
  עד תחנה 35034 משה דיין/עמק בית שאן כרגיל. יפנה שמאלה לשד' החשמונאים מזרח. יפנה ימינה לרחוב דם המכבים מערב. וייסע עד המסוף העירוני, שם יוריד נוסעים שיעדם הוא העירייה.
  התחנות המבוטלות: 34148.

  קו 101 תחנת מוצא: תחנת רכבת תל אביב מרכז/רציף 5
  עד תחנה 35139 שד' החשמונאים /שומרי החומות כרגיל. ימשיך ישר על שד' החשמונאים מערב ויעצור בתחנה 30886 שד' החשמונאים/עמק בית שאן שאיננה חלק ממסלולו. אח"כ ימשיך על שד' החשמונאים ויעצור בתחנה 37562 ת. רכבת מודיעין מרכז. משם ימשיך במסלולו כרגיל.

  התחנות המבוטלות: 35051, 34145, 35150, 35052, 34155, 35177.

  קו 110 תחנת מוצא: תחנה מרכזית מודיעין מכבים רעות/רציף 2 (מסלול בסיס)
  ייצא כרגיל מרציף 2 בתחנה המרכזית וייסע על שד' החשמונאים. יבצע עצירה בתחנה 34096 שד' החשמונאים שאיננה חלק ממסלולו. אח"כ יפנה ימינה לרחוב דם המכבים מערב (בצומת של בית גיל הזהב עזריאלי).
  יבצע פניית פרסה ( u turn ) בכיכר צאלון ויעצור בתחנה 34172 דם המכבים/שד' החשמונאים. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 34148.

  קו 110 תחנת מוצא: צומת רמות/גולדה (מסלול בסיס)
  עד תחנה 35051 דם המכבים/צאלון כרגיל. אח"כ יבצע פניית פרסה ( u turn ) בכיכר חרצית. יפנה שמאלה לשד' החשמונאים מערב ויעצור בתחנה 30886 שד' החשמונאים/עמק בית שאן. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 34145, 35150.  קו 110 תחנת מוצא: תחנה מרכזית מודיעין מכבים רעות/רציף 2 (מסלול חלופה כחולה)
  ייצא כרגיל מרציף 2 בתחנה המרכזית וייסע על שד' החשמונאים. יבצע עצירה בתחנה 34096 שד' החשמונאים שאיננה חלק ממסלולו. אח"כ יפנה ימינה לרחוב דם המכבים מערב (בצומת של בית גיל הזהב עזריאלי). יבצע פניית פרסה ( u turn ) בכיכר צאלון ויעצור בתחנה 34172 דם המכבים/שד' החשמונאים. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 34148.

  קו 110 תחנת מוצא: צומת רמות/גולדה (מסלול חלופה כחולה + תכולה + סגולה)
  עד תחנה 35051 דם המכבים/צאלון כרגיל. אח"כ יבצע פניית פרסה ( u turn ) בכיכר חרצית. יפנה שמאלה לשד' החשמונאים מערב ויעצור בתחנה 30886 שד' החשמונאים/עמק בית שאן. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 34145, 35150.

  קו 111 תחנת מוצא: תחנה מרכזית מודיעין מכבים רעות/רציף 3 (מסלול בסיס)
  ייצא כרגיל מרציף 3 בתחנה המרכזית וייסע על שד' החשמונאים. יבצע עצירה בתחנה 34096 שד' החשמונאים שאיננה חלק ממסלולו. אח"כ יפנה ימינה לרחוב דם המכבים מערב (בצומת של בית גיל הזהב עזריאלי). יבצע פניית פרסה ( u turn ) בכיכר צאלון ויעצור בתחנה 34172 דם המכבים/שד' החשמונאים. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 34148.

  קו 111 תחנת מוצא: תחנת רכבת תל אביב מרכז/רציף 5 (מסלול בסיס + מסלול חלופה כחולה)
  עד תחנה 35051 דם המכבים/צאלון כרגיל. אח"כ יבצע פניית פרסה ( u turn ) בכיכר חרצית. יפנה שמאלה לשד' החשמונאים מערב ויעצור בתחנה 30886 שד' החשמונאים/עמק בית שאן. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 34145, 35150.

  קו 111 תחנת מוצא: תחנת רכבת תל אביב מרכז/רציף 5 (מסלול חלופה אדומה)
  עד תחנה 35051 דם המכבים/צאלון כרגיל. אח"כ יבצע פניית פרסה ( u turn ) בכיכר חרצית. יפנה שמאלה לשד' החשמונאים מערב ויעצור בתחנה 30886 שד' החשמונאים/עמק בית שאן. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 34145, 35150.

  קו 112 תחנת מוצא: תחנת רכבת תל אביב סבידור/רציף 3 (מסלול בסיס + מסלול חלופה אדומה)
  עד תחנה 35051 דם המכבים/צאלון כרגיל. אח"כ יבצע פניית פרסה ( u turn ) בכיכר חרצית. יפנה שמאלה לשד' החשמונאים מערב ויעצור בתחנה 30886 שד' החשמונאים/עמק בית שאן. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 34145, 35150.

  קו 113 תחנת מוצא: וולפסון/קפלן ירושלים (מסלול בסיס)
  עד תחנה 35051 דם המכבים/צאלון כרגיל. אח"כ יבצע פניית פרסה ( u turn ) בכיכר חרצית. יפנה שמאלה לשד' החשמונאים מערב ויעצור בתחנה 30886 שד' החשמונאים/עמק בית שאן. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 35150.

  קו 113 תחנת מוצא: וולפסון/קפלן ירושלים (מסלול חלופה אדומה)
  עד תחנה 35051 דם המכבים/צאלון כרגיל. אח"כ יבצע פניית פרסה ( u turn ) בכיכר חרצית. יפנה שמאלה לשד' החשמונאים מערב כשיגיע לכיכר התחבורה יפנה ימינה ללב העיר, יפנה שמאלה לעמק דותן, יפנה שמאלה בחוצה עמק דותן מרכז מרל"ז ושוב שמאלה לעמק דותן צפון. יעצור בתחנה 34095 עמק דותן/לבונה ומשם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 35150, 35054, 35052, 35004.

  קו 117 תחנת מוצא: תחנה מרכזית מודיעין מכבים רעות/רציף 2
  ייצא כרגיל מרציף 2 בתחנה המרכזית וייסע על שד' החשמונאים. ימשיך ישר על שד' החשמונאים ויבצע עצירה בתחנה 34096 שד' החשמונאים שאיננה חלק ממסלולו. אח"כ יפנה ימינה לרחוב דם המכבים מערב ((בצומת של בית גיל הזהב עזריאלי). יבצע פניית פרסה ( u turn ) בכיכר צאלון ויעצור בתחנה 34172 דם המכבים/שד' החשמונאים. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 34148.

  קו 117 תחנת מוצא: חניון הלאום
  עד תחנה 35051 דם המכבים/צאלון כרגיל. אח"כ יבצע פניית פרסה ( u turn ) בכיכר חרצית. יפנה שמאלה לשד' החשמונאים מערב ויעצור בתחנה 30886 שד' החשמונאים/עמק בית שאן. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 35150.

  קו 130 תחנת מוצא: שד' החשמונאים/לב העיר
  ייצא כרגיל מתחנה 31660 שד' החשמונאים/לב העיר. ימשיך ישר על שד' החשמונאים ויבצע עצירה בתחנה 34096 שד' החשמונאים שאיננה חלק ממסלולו. אח"כ יפנה ימינה לרחוב דם המכבים מערב (בצומת של בית גיל הזהב עזריאלי). יבצע פניית פרסה ( u turn ) בכיכר צאלון ויעצור בתחנה 34172 דם המכבים/שד' החשמונאים. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 34148.

  קו 130 תחנת מוצא: מסוף כרמלית, ת"א יפו
  עד תחנה 35051 דם המכבים/צאלון כרגיל. אח"כ יבצע פניית פרסה ( u turn ) בכיכר חרצית. יפנה שמאלה לשד' החשמונאים מערב ויעצור בתחנה 30886 שד' החשמונאים/עמק בית שאן. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 35150.

  קו 150 תחנת מוצא: תחנה מרכזית מודיעין מכבים רעות/רציף 4
  ייצא כרגיל מרציף 4 בתחנה המרכזית וייסע על שד' החשמונאים. ימשיך ישר על שד' החשמונאים ויבצע עצירה בתחנה 34096 שד' החשמונאים שאיננה חלק ממסלולו. אח"כ יפנה ימינה לרחוב דם המכבים מערב. יבצע פניית פרסה ( u turn ) בכיכר צאלון ויעצור בתחנה 34172 דם המכבים/שד' החשמונאים. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 34148.

  קו 150 תחנת מוצא: תחנה מרכזית רמלה (חלופת בסיס + חלופה כחולה)
  עד תחנה 35051 דם המכבים/צאלון כרגיל. אח"כ יבצע פניית פרסה ( u turn ) בכיכר חרצית. יפנה שמאלה לשד' החשמונאים מערב ויעצור בתחנה 30886 שד' החשמונאים/עמק בית שאן. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 34145, 35150.

  קו 201 תחנת מוצא: תחנה מרכזית מודיעין מכבים רעות/רציף 5
  ייצא כרגיל מרציף 5 בתחנה המרכזית וייסע על שד' החשמונאים. ימשיך ישר על שד' החשמונאים ויבצע עצירה בתחנה 34096 שד' החשמונאים שאיננה חלק ממסלולו. אח"כ יפנה ימינה לרחוב דם המכבים מערב. יבצע פניית פרסה ( u turn ) בכיכר צאלון ויעצור בתחנה 34172 דם המכבים/שד' החשמונאים. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 34148.

  קו 201 תחנת מוצא: בי"ח בלינסון – הקניון הגדול/ז'בוטינסקי פ"ת
  עד תחנה 35051 דם המכבים/צאלון כרגיל. אח"כ יבצע פניית פרסה ( u turn ) בכיכר חרצית. יפנה שמאלה לשד' החשמונאים מערב ויעצור בתחנה 30886 שד' החשמונאים/עמק בית שאן. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 34145, 35150.

  קו 202 תחנת מוצא: תחנה מרכזית מודיעין מכבים רעות/רציף 5
  ייצא כרגיל מרציף 5 בתחנה המרכזית וייסע על שד' החשמונאים. ימשיך ישר על שד' החשמונאים ויבצע עצירה בתחנה 34096 שד' החשמונאים שאיננה חלק ממסלולו. אח"כ יפנה ימינה לרחוב דם המכבים מערב. יבצע פניית פרסה ( u turn ) בכיכר צאלון ויעצור בתחנה 34172 דם המכבים/שד' החשמונאים. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 34148.

  קו 202 תחנת מוצא: בלינסון קניון אבנת/מסוף יותם ויואב פ"ת
  עד תחנה 35051 דם המכבים/צאלון כרגיל. אח"כ יבצע פניית פרסה ( u turn ) בכיכר חרצית. יפנה שמאלה לשד' החשמונאים מערב ויעצור בתחנה 30886 שד' החשמונאים/עמק בית שאן. משם ימשיך במסלולו כרגיל.
  התחנות המבוטלות: 34145, 35150.

מפת חסימות מרוץ הלילהמפת חסימות מרוץ הלילה

העירייה הגישה תלונה נגד הסתה

19/09/2023 ד' תשרי תשפ"ד

בערב חג ראש השנה התקבלו בעירייה תלונות רבות של תושבים אודות חוברת הסתה קיצונית נגד קהילת הלהט"ב אשר נשלחה לתיבות הדואר בבתים, בעקבות הפניות הגישה העירייה תלונה במשטרה

להמשיך לקרוא

מתאהבים בעיר בחוויה המודיעינית

19/09/2023 ד' תשרי תשפ"ד

סיורי החוויה המודיעינית וסיורים נוספים חוזרים אחרי החגים עם תוכנית מרתקת, בהובלת מוזיאון מורשת החשמונאים. התוכנית לוקחת את אתרי הטבע הסובבים את העיר ויוצקת בהם חוויה לימודית, מהנה ומסקרנת

להמשיך לקרוא

מרוץ מודיעין ה-18

19/09/2023 ד' תשרי תשפ"ד

מרוץ מודיעין, אירוע הספורט הגדול ביותר של מודיעין מכבים רעות חוזר. בתאריך 17.11.23 אלפי רצים ורצות יוכלו ליהנות מחוויית ריצה במגוון מסלולים. החלה ההרשמה המוקדמת

להמשיך לקרוא

הבריכה הטיפולית נפתחה

21/09/2023 ו' תשרי תשפ"ד

השבוע נחנך מתחם הבריכה הטיפולית במרכז הספורט העירוני בעמק זבולון. מדובר במתחם מונגש, הכולל בריכה מקורה ומחוממת ומיועד בעיקר לטיפול בילדים עם צרכים מיוחדים

להמשיך לקרוא

הספרייה הציבורית ע''ש שכטר

19/09/2023 ד' תשרי תשפ"ד

ביום שני 11.9.23, נערכה חנוכת הספרייה הציבורית המחודשת ע"ש משה שכטר, לאחר שעברה בקיץ מתיחת פנים מרעננת, במסגרתה הוחלפו השטיחים ברצפת פרקט חדשה ובוצעו עבודות הנגשה

להמשיך לקרוא

צבע למקלטים

19/09/2023 ד' תשרי תשפ"ד

במכבים ורעות עוברים 11 מקלטים ציבורים חידוש וצביעה חיצונית במסגרת האחזקה השוטפת של המקלטים על ידי אגף ביטחון וחירום, האמון של תחזוקתם ומוכנותם לשעת חירום

להמשיך לקרוא

אירועי תשרי בעיר

13/09/2023 כ"ז אלול תשפ"ג

אירועי תקיעות שופר ברחבי העיר יתקיימו בראשון 17.9.23 בשעה 17:00. מופע סליחה לאור זריחה בענבה יתקיים בשישי 22.9.23 ליד האגם בפארק ענבה באווירה קסומה של ניגונים ופיוטים

להמשיך לקרוא

נחתמה תוכנית המתאר שלב ב'

13/09/2023 כ"ז אלול תשפ"ג

תוכנית המתאר הכוללנית לעיר מודיעין מכבים רעות, נחתמה ע"י הוועדה המחוזית לתכנון ובניה. מדובר בבשורה משמעותית עבור התפתחותה החשובה של העיר בעשורים הקרובים, שתכפיל את מספר תושביה לכ-240 אלף תושבים

להמשיך לקרוא

חניה זהב

20/09/2023 ה' תשרי תשפ"ד

נתקלתם בסימון חניות בצבע כתום בצמוד למרכזים מסחריים? תכירו את הפיילוט החברתי- עירוני החדש המבקש להתחשב באזרחים ותיקים בני ובנות 70 ומעלה מתוך ערבות הדדית

להמשיך לקרוא

קו 52 בשכונת מורשת החל לפעול

13/09/2023 כ"ז אלול תשפ"ג

קו 52 במורשת התחיל לפעול עם פתיחת שנת הלימודים במסגרת התוכנית העירונית לשיפור מערך התחבורה הציבורית בעיר. הקו הינו מעגלי לשכונת מורשת ויוצא מבניין העירייה

להמשיך לקרוא

פסטיבל ניצוצות בסוכות

13/09/2023 כ"ז אלול תשפ"ג

הפסטיבל המודיעיני חוזר ולראשונה מופע קוסמות וירטואלי היישר מ''גוט טאלנט אמריקה'' ועוד שלל מופעים המשלבים אמנויות במה וטכנולוגיה מתקדמת, חוה"מ 5-3 באוקטובר. הכניסה חופשית

להמשיך לקרוא

שדרוגי פארקים וגני ילדים

06/09/2023 כ' אלול תשפ"ג

הסתיימו עבודות שדרוג למספר אשכולות גני ילדים ופארקים ותיקים שכללו החלפת משטחי חול לדשא סינטטי, מתקני משחק נגישים, הצללות והחלפת מתקני משחק ישנים במתקנים חדשים

להמשיך לקרוא

תוכנית עירונית למניעת חרמות

13/09/2023 כ"ז אלול תשפ"ג

בתוכנית ראשונה מסוגה בארץ, ישלבו כוחות העירייה, הנהגות ההורים, צוותי החינוך ומשרד החינוך לצורך המטרה החשובה, לחנך את הילדים לשיח מכבד, קבלת האחר ולכידות חברתית

להמשיך לקרוא

היערכות פינוי אשפה וגזם

06/09/2023 כ' אלול תשפ"ג

אגף שפ''ע בעירייה נערך בימים אלה לניקיון העיר בחגי תשרי, וקורא, כמו תמיד, לתושבים לשתף פעולה, להקדים את הניקיונות לחג, על מנת לשמור על העיר נקייה

להמשיך לקרוא

פיגוע דריסה בסמוך למחסום מכבים

03/09/2023 י"ז אלול תשפ"ג

פיגוע דריסה בסמוך למחסום מכבים
בעיר תוגברה האבטחה באופן מיידי, בדגש על פתיחת שנת הלימודים מחר 1.9.23

להמשיך לקרוא

פארק יהודה המכבי

30/08/2023 י"ג אלול תשפ"ג

פארק נוסף שודרג בימים אלה על ידי אגף מבני ציבור בעירייה. הפעם מדובר בפארק הוותיק ברחוב יהודה המכבי. בפארק הותקן דשא סינטטי חדש ושני מתקני משחק מודרניים

להמשיך לקרוא

אלפי בני נוער השתתפו באירועי הקיץ

30/08/2023 י"ג אלול תשפ"ג

בימים אלו חותמת מחלקת הנוער את עשרות אירועי הקיץ שהתקיימו בחודשי יולי ואוגוסט. גולת הכותרת הייתה מתחם ענק שהוקם במיוחד לנוער - ענבה ויליג' שפעל כל שבוע

להמשיך לקרוא

החלה ההרשמה לחוגי סחלבים

30/08/2023 י"ג אלול תשפ"ג

עם פתיחת שנת הלימודים תחל הפעילות גם במערך החוגים של עמותת סחלבים הכולל מגוון רחב של יותר מ-100 חוגים לילדים, נוער ובוגרים. הרישום המקוון נפתח באתר העמותה

להמשיך לקרוא

חידוש סימוני כבישים

24/08/2023 ז' אלול תשפ"ג

לקראת שנת הלימודים החדשה תשפ''ד, ביצעה העירייה, כתמיד, עבודות לצביעה מחודשת של סימוני כבישים הכוללים מעברי חצייה, קווי עצירה, נתיבים, פסי האטה וסימוני ''נשק וסע''

להמשיך לקרוא

הקמת מעברי חצייה מוגבהים

24/08/2023 ז' אלול תשפ"ג

לקראת שנת הלימודים תשפ"ד בוצעו עבודות להקמת מעברי חצייה מוגבהים ליד בתי הספר בעיר: כרמים, פסיפס, חוט השני, שבטי ישראל ובקרוב בסמוך לבית הספר ענבלים

להמשיך לקרוא


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד