פתיחת שנה''ל תשפ''ד במורשת

23/05/2023 ג' סיון תשפ"ג

בימים אלה נערך מינהל החינוך, של עיריית מודיעין מכבים רעות, לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד בשכונת מורשת ולקראת פרסום שיבוצי התלמידים למוסדות החינוך בתאריך 15.6.23.

במסגרת היערכות זו עדכנה השבוע העירייה, כי בשנת הלימודים הקרובה ייפתחו בשכונה שני בתי ספר חדשים: בית ספר יסודי ממלכתי בשם "ארץ הצבר" ובית ספר יסודי ממלכתי-דתי בשם "ארץ הצבי". שני בתי הספר החדשים יצטרפו לבית הספר היסודי ממלכתי "ארץ מולדת", שפתח את שעריו בספטמבר האחרון ובו לומדים היום שתי כיתות א'.

במינהל החינוך הוסיפו כי לנוכח קצב האכלוס המוגבר בשכונה, ועל פי נתוני הרישום שהתקבלו בתקופת הרישום למוסדות החינוך, עולה התמונה הבאה:

בית הספר "ארץ מולדת" יצמח באופן משמעותי ובשנה הבאה יהיו בבית הספר חמש שכבות גיל, מכיתה א' ועד לכיתה ה'.

בבית הספר הממלכתי "ארץ הצבר" יהיו ארבע שכבות גיל ויילמדו בו תלמידים מכיתה א' ועד כיתה ד'.

בעירייה ציינו כי חלוקת התלמידים בין שני בתי הספר היסודיים ממלכתיים ארץ מולדת וארץ הצבר תתבצע על פי המיקום הגיאוגרפי של מגורי התלמידים. כתמיד, תהייה התייחסות בשיבוץ לכלל ילדי המשפחה במטרה שיילמדו באותה מסגרת חינוכית.

במינהל החינוך ציינו כי כמות התלמידים בשכונה שנרשמו לשכבת ו' אינו מאפשר פתיחת כתה ו' באחד מבתי הספר בשכונה לפיכך, תלמידי שכבה ו', שמתגוררים בשכונה ימשיכו ללמוד בבית הספר בשכונת המגורים הקודמת שלהם (אם הם גרים בעיר), או שישובצו בבית הספר אבני חן, הסמוך לשכונה.

לתלמידי החינוך הממלכתי דתי , על פי נתוני הרישום, תיפתח כתה בשכבה א' בלבד בבית הספר הממלכתי דתי "ארץ הצבי". תלמידים בשכבות ב' – ו' שמספרם לא הספיק כדי לפתוח כיתות בשכבות אלו, ילמדו בבתי הספר בהן הם לומדים כעת (במידה והם לומדים כעת בעיר) או שישובצו ללמוד בבית ספר אחר בעיר, במידת האפשר סמוך לשכונת מורשת.

שני בתי הספר החדשים שייפתחו בשכונה בתשפ"ד, ארץ הצבר הממלכתי וארץ הצבי הממ"ד, יילמדו במבנה שבנייתו מסתיימת בימים אלו ברחוב אריאל שרון 15. כמובן שתתבצענה התאמות פיסיות וחלוקת המבנה בין שני בתי הספר. בסמוך לבתי הספר "ארץ הצבר" ו"ארץ הצבי" ייפתחו גם גני חובה לתלמידי השכונה בגיל חובה שיזינו את שני בתי הספר בהמשך. בין גני החובה לבתי הספר יתקיים רצף חינוכי .

מכרזי ניהול לבתי הספר ארץ הצבר וארץ הצבי יפורסמו על ידי משרד החינוך, האמון על העסקת מנהלים ומורים בבתי הספר היסודיים. בהתאם לפרסום המכרזים ועם סיום תהליך בחירת המנהלים ייווצר קשר בין מי שייבחרו לנהל את בתי הספר לבין אוכלוסיית ההורים והתלמידים שיילמדו בהם.

שכונת מורשתשכונת מורשת


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד