שיפור הקליטה בשכונת מורשת

03/03/2024 כ"ג אדר תשפ"ד

השבוע החלו העבודות להקמת תורן סלולר על הגשר בשדרות ענבה. התורן ישמש את שלושת חברות הסלולר ויעמוד בכל התנאים המחמירים ודרישות של משרד התקשורת והמשרד להגנת הסביבה. בעירייה ציינו, כי לצד מתקני הסלולר מוצבים על התורן גם מצלמות אבטחה.

העבודות צפויות להימשך כחודש ימים ובסיומן התורן יתחיל בפעולה וישפר משמעותית את הקליטה הסלולרית.

לצד העבודות על התורן, בימים אלה יצא לדרך פיילוט ראשון מסוגו בארץ המתקיים בשכונת מורשת, שמטרתו שיפור הקליטה הסלולרית בשכונה.

מדובר בעמוד תאורה חכם של חברת ORWAY אליו מחוברת אנטנה שהייחוד בה טמון בגודלה, בכך שמשדרת לטווחים קצרים ובעוצמות שידור נמוכות. האנטנה מאושרת על ידי המשרד להגנת הסביבה באופן פרטני לכל עמוד.

באמצעות הפיילוט, כך מקווים בעירייה, ניתן יהיה לפתור את קשיי הקליטה בשכונה על ידי התקנת עמודים חכמים קטנים מעין אלו וליהנות משיפור ניכר באיכות הקליטה הסלולרית והורדת עוצמות השידור גם של מכשיר הקצה.

בשלב הראשון, הותקן עמוד חכם בכיכר הרחובות חיים ויצמן – יצחק נבון. שידורו של העמוד באמצעות זרם חשמל תמידי 24 שעות ביממה, לטווחים קצרים כאמור, הנעים בין 250-400 מטרים, ובזכות כך הקרינה אינה מסוכנת, נושא זה ייבדק באופן תדיר גם לאורך הפיילוט.

הפיילוט יבוצע בתיאום מלא ולאחר קבלת כל האישורים הנדרשים מהמשרד להגנת הסביבה וממשרד התקשורת.

בנוסף לשיפור הקליטה הסלולרית, הותקנה על העמוד מצלמת ביטחון אשר מחוברת ישירות למוקד העירוני במסגרת מודל "עיר חכמה" ובהמשך ניתן יהיה להתקין עליו חיישנים נוספים שימדדו את עוצמות רעש, זיהום אוויר ניטור תחבורה ועוד, לצורך בקרה וניטור השכונה ושיפור איכות החיים.

החברה הראשונה שתבחן את יכולות העמוד תהיה חברת "סלקום". במידה ותוצאותיו של הפיילוט יהיו טובות, תפעל העירייה לצרף לעמוד גם את יתר חברות הסלולר ולהגדיל את מספר העמודים החכמים במקומות נוספים.

אנטנה ייחודית המשדרת לטווח קצר ובעוצמת שידור נמוכהאנטנה ייחודית המשדרת לטווח קצר ובעוצמת שידור נמוכה


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד