הכשרת פעילים להתמודדות עם משבר האקלים

13/09/2023 כ"ז אלול תשפ"ג

בתחילת חודש נובמבר 2023 צפוי להתחיל קורס ייחודי, שמטרתו פיתוח מיזמים סביבתיים לשיפור ההיערכות העירונית להתמודדות עם משבר האקלים, באמצעות הכשרת תושבות ותושבים פעילים בנושא.

לקראת פתיחתו של הקורס, מפרסמת העירייה באמצעות מחלקת איכות ותכנון סביבתי באגף שפ"ע, קול קורא לתושבים אשר רוצים להיות מעורבים ומשפיעים באתגרים הצפויים ממשבר האקלים שנותן אותותיו בשנים האחרונות ברחבי העולם, ועל פי התחזיות ילך ויתעצם.

קבוצת הפעילים שתתגבש ותעבור את ההכשרה, תלמד על המשבר וסוגיותיו ממגוון תחומים – תרבות הצריכה וצמצום טביעת הרגל האקולוגית ברמה ביתית, עירונית ולאומית, בעיית הפסולת ברמה לוקאלית ועולמית, חשיבותם של ריאות ירוקות ושצ"פים, התייעלות אנרגטית ותחבורה בת קיימא עם דוגמאות מעוררות השראה לשינויים עירוניים, סיור באתרי קיימות עירוניים ועוד.

בסיומו של הקורס, המשתתפים יהגו רעיונות למיזמים סביבתיים אשר יוכלו לקבל תקציב למימושם בשלב הבא של הקול קורא, אשר יקבל מימון על ידי המשרד להגנת הסביבה בשיתוף עם העירייה.

תנאי הסף לקבלה לקורס קובעים, בין היתר, כי על המשתתפים להיות בני ובנות 20 ומעלה ולהביע רצון ומחויבות מלאה להשתתפות בהכשרה.

לחצו כאן לנוסח הקול קורא

ניתן להגיש מועמדות עד 9.10.23, למייל – yael_ms@modiin.muni.il

פארק ענבהפארק ענבה


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד