מעבר לשגרת חירום בחינוך

26/10/2023 י"א חשון תשפ"ד

בצל המצב הביטחוני ולאחר הערכת מצב והנחיות פיקוד העורף, הנחה ראש העיר חיים ביבס את מינהל החינוך בעירייה, לבנות מתווה למעבר של שגרת חירום במוסדות החינוך. זאת בהמשך לחזרה המדורגת בשבוע האחרון, במסגרתה חלק מן המסגרות חזרו ללמידה פיסית בגנים ובבתי הספר וכעת, יורחבו מעגל הלמידה והמפגשים הפיסיים במוסדות החינוך.

המעבר לשגרת חירום, עליו עומלים מנהלי בתי הספר, מנהלות הגנים ומינהל החינוך בתקופה מורכבת זו, גורר מספר אתגרים. הראשון שבהם הוא המחסור בכוח אדם עקב המצב הביטחוני, החל מאנשי צוות אשר מגוייסים ללחימה ועד לסיבות מוצדקות אחרות אישיות ומשפחתיות עקב המצב.

בנוסף, בכל מוסד חינוכי יש נתונים שונים באשר לקיבולת המרחבים המוגנים, כלומר, מספר התלמידים שיכולים להיכנס למרחב מוגן בעת אזעקה.

אבטחת מוסדות החינוך: בכל בית ספר שיפתח, יהיה מאבטח חמוש. בנוסף, תהיה נוכחות מוגברת של כוחות הביטחון סביב כלל מוסדות החינוך שתכלול בין היתר: ניידות של סיירי הביטחון, ניידות שיטור עירוני וסיורי ביטחון שכונתיים בניידות אבטחה המאוישות על ידי מתנדבים בכל ניידת. קב"טי מוסדות החינוך ומפקח חברת האבטחה יסיירו בין בתי הספר וגני הילדים לאורך כל שעות הפעילות. בנוסף יהיו כוחות סיור צה"ליים שיאבטחו גם הם סביב מוסדות החינוך, בדגש על שכונת מורשת.

הורים המעוניינים לסייע בנוכחות מוגברת סביב בתי הספר שבו לומדים ילדיהם מוזמנים לפנות למוקד העירוני 106 או 08-9726020.

עדכון חינוך

על פי המתווה, החל מיום ראשון הקרוב 22.10.23, אלו העקרונות הכלליים:

 • מערכת החינוך תפעל חמישה ימים בשבוע, לרבות צהרונים. (ישנם חריגים שייתכן ויפעלו בימי שישי).

 • מספר התלמידים שיוכלו להגיע באופן פיסי למוסד החינוך יותאם לכל מוסד חינוכי בהתאם למגבלות המרחבים המוגנים.

 • כל בוקר ייפתח בתרגול כניסה למרחבים המוגנים.

 • מערכת הלמידה תשלב בין למידה פיסית ללמידה מרחוק. במיוחד בשכבות הגבוהות.

 • תהיה התחשבות בהורים שנמנים על כוחות הביטחון, למשל שני הורים מגויסים, כך שילדיהם יוכלו להגיע פיסית בכל הימים.

 • השהות הפיסית במוסדות החינוך תהיה עד 16:00 לכל היותר.

 • יתקיימו צהרונים בגנים ובבתי הספר.

 • קווי תלמידים בשלב זה לא יפעלו, כולל הסעות חינוך מיוחד. בימים אלו מושקעים מאמצים בהפעלת הסעות חינוך מיוחד לתלמידים המשובצים מחוץ לעיר, בהתאם ליכולות ועל פי קדימויות של לקות ומרחק.

  בגני הילדים מפרט המתווה כי מספר הילדים שיהיו פיסית בגן הוא 26 ובמקרים מסוימים, בהתאם לתפוסת המרחב המוגן יהיו 28 ילדים. כך, שיהיו גנים בהם הילדים יהיו פיסית חלק מהשבוע.

  הודעות יימסרו להורים ממנהלות הגנים. שעות הפעילות הינן 8:00 עד 14:00. הצהרונים יפעלו מסיום הגן עד השעה 16:00, ויהיו ארוחות צהריים. במידה ויהיה מחסור בכוח אדם עקב המצב ולא תהיה אפשרות למילוי מקום, לא ייפתח הגן פיסית.

  בגני הילדים של החינוך המיוחד וגני התקשורת, כלל ילדי הגנים יוכלו להגיע למסגרות. אם במסגרת הגן יש צהרון, הוא יפעל עד השעה 16:00. בגני החינוך המיוחד, המחלקה לצרכים מיוחדים יחד עם עמותת סחלבים, יפעלו ככל יכולתם על מנת לתת מענה מקסימלי שילדים שמוסעים בד"כ, ישובצו במתחם הגן בו לומדים בבוקר.

  בבתי הספר לחינוך מיוחד, צלילים, פסיפס וגוונים, תיבנה מערכת שעות מותאמת לכל בית ספר בהתאם לנוכחות ומסוגלות אנשי הצוות החינוכי ובהתאמה ללקויות הלמידה. במערכת השעות, תשולב הגעה פיסית, למידה מרחוק וביקורי בית כתחליף להגעה הפיסית.

  בבתי הספר היסודיים, יוכלו במרבית בתי הספר להגיע כלל התלמידים, משום שמספרם הכולל קטן או שווה ליכולת התפוסה של המרחבים המוגנים. בבתי ספר בהם מספר התלמידים גבוה יותר, תיבנה תכנית למידה בית ספרית מותאמת. שעות הפעילות יהיו משעה 8:00 (ניתן יהיה להגיע משעה 7:45). הצהרונים יפעלו החל מהשעה 12:45 עד השעה 16:00. ייעשה מאמץ מצד בתי הספר, שהשכבות הנמוכות א'-ב' ילמדו עד השעה 12:45, והשכבות הגבוהות יותר יסיימו לכל המוקדם, בשעה 11:45. מערכת השעות של שכבות ג'-ו' תשלב בין למידה פיסית ללמידה מרחוק.

  בבתי הספר העל יסודיים, יוכלו רק מחצית התלמידים במרבית בתי הספר ללמוד פיסית בו זמנית, עקב יכולת התפוסה של המרחבים המוגנים. בבתי הספר ייבנו מערכות שעות מותאמות המשלבות בין למידה פיסית ללמידה מרחוק.

  כיתות התקשורת בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים שבד"כ לומדים יום ארוך, ילמדו בהתאם למערכת השעות שתיבנה על ידי מנהלי בתי הספר ובהתאם לאילוצים.

  עוד קובע המתווה באשר לאבטחה כי תהיה אבטחה בשערי בתי הספר. הורים יוכלו להתנדב ולתגבר מחוץ לשערי המוסד החינוכי, בתאום עם מינהל החינוך במייל – tziona_b@modiin.muni.il.

  בתחום הניקיון – ישנה מצוקת כוח אדם עקב המצב הביטחוני וייעשו מאמצים בכדי לנקות את בתי הספר וייתכן שיהיה צורך בסיוע של הורים מתנדבים וכמובן, רתימת התלמידים לנושא בהתאם לגילם.

  בכלל מוסדות החינוך תוקדש רצועת זמן לשיח רגשי מותאם גיל והפגה חברתית.

  להלן התוכנית להפעלת מערכת החינוך העירונית החל מיום ראשון ה 22.10.23 :

א. גני ילדים חינוך רגיל

 • מספר הילדים בגן הילדים יהיה עד 26 ילדים (בהתאמה לתפוסת מרחב מוגן). מנהלות הגנים יעדכנו את ההורים על הקבוצות השונות וימי הגעתם לגן.

 • שעות פעילות - 8:00 בבוקר עד השעה 14:00 , בהתאם לשעות העבודה של הגננות.

 • צהרונים - יפעלו מסיום הגן בשעה 14:00 ועד השעה 16:00.

 • צוות - בכל גן שייפתח תהייה מנהלת הגן (גננת) ותומכת חינוך (סייעת). במידה שיהיה מחסור באנשי צוות ולא תהיה אפשרות למילוי מקום, הגן ו/או הצהרון לא ייפתח וההורים יקבלו הודעה.

ב. גני ילדים חינוך מיוחד ( לא תקשורת)

 • מספר ילדים - כלל ילדי הגן יוכלו להגיע למסגרת.

 • שעות פעילות - 8:00 עד 14:00 בהתאם לשעות העבודה של הגננות.

 • צהרונים - אם במסגרת יש צהרון הוא יפעל עד השעה 16:00. אין הסעות חינוך מיוחד בתוך העיר ולכן ילדי צהרונים שבדר״כ מוסעים ישובצו, ככל שניתן, במתחם הגן בו לומדים בבוקר. המחלקה לצרכים מיוחדים יחד עם סחלבים יפעלו כדי לתת מענה מקסימלי ויהיו בקשר עם המשפחות.

 • צוות - בכל גן שייפתח תהייה מנהלת גן (גננת) ותומכת חינוך (סייעת). במידה שיהיה מחסור באנשי צוות ולא תהיה אפשרות למילוי מקום, הגן לא ייפתח וההורים יקבלו הודעה.

 • הסעות חינוך מיוחד - אין הסעות חינוך מיוחד בתוך העיר (הקדימות בימים אלו היא להסעות לתלמידי חינוך מיוחד המשובצים מחוץ לעיר).

ג. גני חינוך מיוחד - תקשורת

 • מספר ילדים - כלל ילדי הגן יוכלו להגיע למסגרת.

 • שעות פעילות - 8:00 עד 14:00 בהתאם לשעות העבודה של הגננות.

 • יום ארוך - עד השעה 16:00, כפי שהיה טרם פרוץ המלחמה.

 • צוות - בכל גן שייפתח בכל שעות היום יהיו לפחות מנהלת גן (גננת) ותומכת חינוך (סייעת). במידה שיהיה מחסור באנשי צוות ולא תהיה אפשרות למילוי מקום, הגן לא ייפתח או שיום הלימודים בגן יקוצר- ההורים יקבלו הודעה.

 • הסעות חינוך מיוחד - אין הסעות חינוך מיוחד בתוך העיר ( הקדימות בימים אלו הינה להסעות לתלמידי חינוך מיוחד המשובצים מחוץ לעיר).

ד. בתי ספר כוללניים לחינוך מיוחד

גוונים, צלילים ופסיפס

 • מנהלות בתי הספר יבנו את מערכת השעות הבית הספרית בהתאם לנוכחות ומסוגלות אנשי הצוות החינוכי ובהתאמה ללקויות התלמידים.

 • במערכת השעות תשולב הגעה פיסית לבית הספר, למידה מרחוק ואף ביקורי בית כתחליף להגעה פיסית.

 • הסעות חינוך מיוחד - אין הסעות חינוך מיוחד בתוך העיר ( הקדימות בימים אלו הינה להסעות לתלמידי חינוך מיוחד המשובצים מחוץ לעיר).
בתי ספר יסודיים חינוך רגיל

 • מספר תלמידים - במרבית בתי הספר היסודיים ניתן שיגיעו לבית הספר כלל התלמידים משום שמספרם הכולל קטן או שווה ליכולת הכניסה למרחבים המוגנים.
  במספר בתי ספר מספר התלמידים גבוה מיכולת הכניסה למרחבים מוגנים ונתון זה יילקח בחשבון בעת בניית תכנית הלמידה הבית ספרית. בבתי ספר אלו יתכן שתלמידי שכבות מסוימות יתבקשו להגיע ללימודים בבית הספר ביום שישי .

 • שעות פעילות - בתי הספר היסודיים ייפתחו בשעה 8:00 בבוקר ( ניתן להגיע מ 7:45).

 • כיתות א'-ב' - יש לעשות את המקסימום כדי ששכבות אלו ילמדו עד השעה 12:45 .
  צהרון לתלמידי שכבות א'-ב' שרשומים - הצהרון יפעל מהשעה 12:45 עד השעה 16:00.

 • שכבות ג'-ו' – ילמדן מהשעה 8:00 בבוקר , שעת הסיום הכי מוקדמת 11:45. מערכת השעות של שכבות ג-ו תשלב בין למידה פיסית ללמידה מרחוק בהתאם ליכולות בעת הזו.

 • כיתות תקשורת בבתי הספר היסודיים הרגילים שבדר״כ לומדות יום ארוך - ילמדו בהתאמה לאילוצי כ״א בבית הספר הספציפי. כמובן שייעשה מאמץ ליום ארוך במידת האפשר.

  שימו לב שאין הסעות חינוך מיוחד בשל הקדימות הניתנת לתלמידי חינוך מיוחד הלומדים מחוץ לעיר.

ו. בתי ספר על יסודיים בחינוך הרגיל

 • מספר תלמידים - במרבית בתי הספר העל יסודיים יוכלו ללמוד פיסית בו זמנית רק כמחצית מתלמידי בית הספר וזאת בשל יכולת הכניסה למרחב מוגן.
  מנהלי ומנהלות בית ספר יתכננו את מערכת השעות כך שהשילוב בין למידה פיסית לבין למידה מרחוק תיקח בחשבון את מספר התלמידים שיכולים להיכנס בו זמנית למרחבים המוגנים בבית הספר .

 • שעות פעילות/מערכת השעות - גם במסגרות אלו עניין הגעת כ״א והמסוגלות תשפיע על מבנה מערכת השעות הבית ספרית. בבתי הספר העל יסודיים שמספר תלמידיהם גבוה תיתכן למידה פיסית גם בימי שישי.

 • כיתות תקשורת בבתי הספר העל יסודיים הרגילים שבדר״כ לומדים יום ארוך - ילמדו בהתאמה לאילוצי כ״א בבית הספר הספציפי. כמובן שייעשה מאמץ ליום ארוך במידת האפשר.

  שימו לב שאין הסעות חינוך מיוחד בשל הקדימות הניתנת לתלמידי חינוך מיוחד הלומדים מחוץ לעיר.

אליפות כדורסל לבתי הספר היסודיים

21/05/2024 י"ג אייר תשפ"ד

ביום שישי האחרון 17.5.24, נערך טורניר הסיום בכדורסל לבתי הספר היסודיים. בטורניר השתתפו תלמידי השכבות הבוגרות מכיתות ה'-ו', כאשר בקטגוריית הבנים לקחו חלק 17 נבחרות ובבנות 12 נבחרות

להמשיך לקרוא

החלה ההרשמה לתכנית בית הספר והגנים של החופש הגדול

16/05/2024 ח' אייר תשפ"ד

בעמותה העירונית 'סחלבים' החלו להיערך לקראת החופש הגדול, במהלכו תתקיים בעיר התכנית 'גני ובתי הספר של החופש הגדול' וקייטנות ההמשך, אשר יספקו יחד מענה חווייתי לילדי העיר בחופשת הקיץ מ-1.7.24 ועד 8.8.24.

להמשיך לקרוא

נבחרה מנהלת לבתי הספר עירוני ג'

12/05/2024 ד' אייר תשפ"ד

שרית סינואני, המשמשת בימים אלה ממלאת מקום מנהלת עירוני ב', נבחרה לנהל את בית הספר עירוני ג' ע''ש מוטה גור. המנהלת תיכנס לתפקידה החדש בתחילת חודש יולי

להמשיך לקרוא

קיר זיכרון בבית ספר פסיפס

08/05/2024 ל' ניסן תשפ"ד

טקס חנוכה מרגש נערך בבית הספר לחינוך מיוחד ''פסיפס'' ובו נחשף קיר ההנצחה לזכר היהודי סאלי ביין ותלמידיו אשר נספו בשואה. על הקיר תלויים  עשרות פרפרים צבעוניים שיצרו התלמידים

להמשיך לקרוא

תורמים ונהנים

17/04/2024 ט' ניסן תשפ"ד

ילדי בית הספר רמון הרגישו ביום שישי, 12.4.24, כמה כיף להיות בצד המעניק כאשר קיימו זו השנה השנייה, הפנינג גראז' סייל שהתקיים בבית הספר

להמשיך לקרוא

ככה לומדים על פסולת אלקטרונית

17/04/2024 ט' ניסן תשפ"ד

ביום חמישי 11.4.24, נערכה פעילות סביבתית מיוחדת לתלמידי בית הספר ''ארץ מולדת'' בהובלת תאגיד מ.א.י למחזור פסולת אלקטרונית במהלכה עברו התלמידים חוויה אתגרית בין תחנות משחק

להמשיך לקרוא

חותם בוגרים בעירוני ה'

17/04/2024 ט' ניסן תשפ"ד

תלמידי שכבת י''ב בבית הספר עירוני ה' ע''ש יצחק נבון, נפגשו בחצר בית הספר אחזו בהרבה בקבוקי ספריי צבע וציירו על הקיר את המסר האופטימי ''גם זה יעבור''

להמשיך לקרוא

נבחרות רובוטיקה בעיר

13/04/2024 ה' ניסן תשפ"ד

במודיעין מכבים רעות פועלות 20 קבוצות תלמידים בכיתות ה'-ט' במסגרת תוכנית הרובוטיקה FIRST Lego League Challange. הקבוצות בתוכנית מתמודדות לאורך השנה באתגר לבנות ולתכנת רובוט מלגו

להמשיך לקרוא

פעילות לציון יום המודעות לאוטיזם

10/04/2024 ב' ניסן תשפ"ד

ביום שלישי 2.4.24, צוין ברחבי העולם יום המודעות לאוטיזם. בית הספר הצומח ''צלילים'', שמיועד לתלמידים על הרצף האוטיסטי, בחר להקדיש יום זה לפעילות מקומית, אשר מעלה למודעות את הנושא

להמשיך לקרוא

מוזיאון מורשת מארח תלמידים

10/04/2024 ב' ניסן תשפ"ד

זוהי השנה השלישית במסגרתה מבקרים תלמידי העיר בבתי הספר היסודיים, במוזיאון מורשת החשמונאים במסגרת תכנית החינוך העירונית ''מודיעין עירנו'', כחלק מחיזוק השייכות של ילדי העיר למורשת ולמקום

להמשיך לקרוא

חידון מורשת וידיעת הארץ

07/04/2024 כ"ח אדר ב תשפ"ד

חידון מורשת וידיעת הארץ ע"ש גיבור ישראלי תא"ל נתי גולן, התקיים זו הפעם השביעית בהשתתפות 17 תלמידים ותלמידות משמונה בתי ספר בעיר. הזוכה במקום הראשון היא נעם בן שטרית

להמשיך לקרוא

מובילים במדד בגרות טק

31/03/2024 כ"א אדר ב תשפ"ד

משרד החינוך פרסם את מדד "בגרות טק", ומודיעין מכבים רעות ניצבת ברשימת הערים המובילות. המדד כולל שיעור זכאים לבגרות בחמש יחידות מתמטיקה, אנגלית פיזיקה או מדעי המחשב

להמשיך לקרוא

ביקור בשגרירות הולנד

13/03/2024 ג' אדר ב תשפ"ד

תלמידי העיר השתתפו בביקור מיוחד בשגרירות הולנד, כחלק מתוכנית ''מועדון מודל האו''ם'' שנלמדת  במרחב המצוינות העירוני. המפגש, שנערך בנוכחות השגרירה מריאט סכורמן, חשף את התלמידים לעולם הדיפלומטיה

להמשיך לקרוא

צמיחה לקיימות

13/03/2024 ג' אדר ב תשפ"ד

החווה האקולוגית ''חווה ואדם'' אירחה יום שיא בתוכנית ''צמיחה לקיימות'' ובו הציגו תלמידים מתשעה בתי ספר את הפרויקטים שעליהם עבדו לאורך השנה, אשר יכולים להשפיע ולתרום לצמצום משבר האקלים

להמשיך לקרוא

תעודות הערכה לבתי ספר

13/03/2024 ג' אדר ב תשפ"ד

מחוז ירושלים במשרד החינוך העניק תעודות הערכה לשלושה בתי ספר מהעיר על תפקודם בתקופת המלחמה: תיכון מו"ר, עירוני ה' ע"ש יצחק נבון ועירוני ג' ע''ש מוטה גור

להמשיך לקרוא

אורט עירוני ד' מקדם למידה חדשנית

06/03/2024 כ"ו אדר תשפ"ד

תוכנית Future Ready היא תוכנית יוקרתית של רשת אורט ששמה לה למטרה לשנות את סדר היום הפדגוגי בבתי הספר וליצור בהם חווית לימוד חדשנית, רלוונטית, חווייתית ומהפכנית

להמשיך לקרוא

מארחים חיילים

29/02/2024 כ' אדר תשפ"ד

בית הספר לחינוך מיוחד "פסיפס", אירח מכל הלב את גדוד גפן, המורכב מחיילים צוערים של בה"ד 1, אשר הוצאו באמצע ההכשרה ללחימה בעזה, שם נפלו חבריהם בקרבות

להמשיך לקרוא

הנצחה בבית הספר יחד

14/02/2024 ה' אדר תשפ"ד

בחצר בית הספר יחד נחנך גן ספסלים עם שלושה ספסלי ישיבה ועליהם שלטי הנצחה לזכרם של בוגרי בית הספר: סמל אמיר לביא, סרן עדן נימרי וסיילם אילת

להמשיך לקרוא

רק מילה טובה

08/02/2024 כ"ט שבט תשפ"ד

אורט עירוני ד' ציינו את יום המילה הטובה לקהילה בפעילות של מחוות קטנות ומרגשות שמטרתן להפיץ אמירת תודה ומילים טובות בבית הספר ובקהילה אליה יצאו באוטובוס הפרגונים

להמשיך לקרוא

כנס מודל האו''ם

08/02/2024 כ"ט שבט תשפ"ד

שמונה בתי ספר בעיר ייצגו מדינות ודנו בסוגיות עולמיות בכנס מודל האו"ם לבתי הספר העל יסודיים בהובלת בית הספר יחד שעורך את הכנס לזכרו של גדי אייזקס

להמשיך לקרוא


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד