מעבר לשגרת חירום בחינוך

26/10/2023 י"א חשון תשפ"ד

בצל המצב הביטחוני ולאחר הערכת מצב והנחיות פיקוד העורף, הנחה ראש העיר חיים ביבס את מינהל החינוך בעירייה, לבנות מתווה למעבר של שגרת חירום במוסדות החינוך. זאת בהמשך לחזרה המדורגת בשבוע האחרון, במסגרתה חלק מן המסגרות חזרו ללמידה פיסית בגנים ובבתי הספר וכעת, יורחבו מעגל הלמידה והמפגשים הפיסיים במוסדות החינוך.

המעבר לשגרת חירום, עליו עומלים מנהלי בתי הספר, מנהלות הגנים ומינהל החינוך בתקופה מורכבת זו, גורר מספר אתגרים. הראשון שבהם הוא המחסור בכוח אדם עקב המצב הביטחוני, החל מאנשי צוות אשר מגוייסים ללחימה ועד לסיבות מוצדקות אחרות אישיות ומשפחתיות עקב המצב.

בנוסף, בכל מוסד חינוכי יש נתונים שונים באשר לקיבולת המרחבים המוגנים, כלומר, מספר התלמידים שיכולים להיכנס למרחב מוגן בעת אזעקה.

אבטחת מוסדות החינוך: בכל בית ספר שיפתח, יהיה מאבטח חמוש. בנוסף, תהיה נוכחות מוגברת של כוחות הביטחון סביב כלל מוסדות החינוך שתכלול בין היתר: ניידות של סיירי הביטחון, ניידות שיטור עירוני וסיורי ביטחון שכונתיים בניידות אבטחה המאוישות על ידי מתנדבים בכל ניידת. קב"טי מוסדות החינוך ומפקח חברת האבטחה יסיירו בין בתי הספר וגני הילדים לאורך כל שעות הפעילות. בנוסף יהיו כוחות סיור צה"ליים שיאבטחו גם הם סביב מוסדות החינוך, בדגש על שכונת מורשת.

הורים המעוניינים לסייע בנוכחות מוגברת סביב בתי הספר שבו לומדים ילדיהם מוזמנים לפנות למוקד העירוני 106 או 08-9726020.

עדכון חינוך

על פי המתווה, החל מיום ראשון הקרוב 22.10.23, אלו העקרונות הכלליים:

 • מערכת החינוך תפעל חמישה ימים בשבוע, לרבות צהרונים. (ישנם חריגים שייתכן ויפעלו בימי שישי).

 • מספר התלמידים שיוכלו להגיע באופן פיסי למוסד החינוך יותאם לכל מוסד חינוכי בהתאם למגבלות המרחבים המוגנים.

 • כל בוקר ייפתח בתרגול כניסה למרחבים המוגנים.

 • מערכת הלמידה תשלב בין למידה פיסית ללמידה מרחוק. במיוחד בשכבות הגבוהות.

 • תהיה התחשבות בהורים שנמנים על כוחות הביטחון, למשל שני הורים מגויסים, כך שילדיהם יוכלו להגיע פיסית בכל הימים.

 • השהות הפיסית במוסדות החינוך תהיה עד 16:00 לכל היותר.

 • יתקיימו צהרונים בגנים ובבתי הספר.

 • קווי תלמידים בשלב זה לא יפעלו, כולל הסעות חינוך מיוחד. בימים אלו מושקעים מאמצים בהפעלת הסעות חינוך מיוחד לתלמידים המשובצים מחוץ לעיר, בהתאם ליכולות ועל פי קדימויות של לקות ומרחק.

  בגני הילדים מפרט המתווה כי מספר הילדים שיהיו פיסית בגן הוא 26 ובמקרים מסוימים, בהתאם לתפוסת המרחב המוגן יהיו 28 ילדים. כך, שיהיו גנים בהם הילדים יהיו פיסית חלק מהשבוע.

  הודעות יימסרו להורים ממנהלות הגנים. שעות הפעילות הינן 8:00 עד 14:00. הצהרונים יפעלו מסיום הגן עד השעה 16:00, ויהיו ארוחות צהריים. במידה ויהיה מחסור בכוח אדם עקב המצב ולא תהיה אפשרות למילוי מקום, לא ייפתח הגן פיסית.

  בגני הילדים של החינוך המיוחד וגני התקשורת, כלל ילדי הגנים יוכלו להגיע למסגרות. אם במסגרת הגן יש צהרון, הוא יפעל עד השעה 16:00. בגני החינוך המיוחד, המחלקה לצרכים מיוחדים יחד עם עמותת סחלבים, יפעלו ככל יכולתם על מנת לתת מענה מקסימלי שילדים שמוסעים בד"כ, ישובצו במתחם הגן בו לומדים בבוקר.

  בבתי הספר לחינוך מיוחד, צלילים, פסיפס וגוונים, תיבנה מערכת שעות מותאמת לכל בית ספר בהתאם לנוכחות ומסוגלות אנשי הצוות החינוכי ובהתאמה ללקויות הלמידה. במערכת השעות, תשולב הגעה פיסית, למידה מרחוק וביקורי בית כתחליף להגעה הפיסית.

  בבתי הספר היסודיים, יוכלו במרבית בתי הספר להגיע כלל התלמידים, משום שמספרם הכולל קטן או שווה ליכולת התפוסה של המרחבים המוגנים. בבתי ספר בהם מספר התלמידים גבוה יותר, תיבנה תכנית למידה בית ספרית מותאמת. שעות הפעילות יהיו משעה 8:00 (ניתן יהיה להגיע משעה 7:45). הצהרונים יפעלו החל מהשעה 12:45 עד השעה 16:00. ייעשה מאמץ מצד בתי הספר, שהשכבות הנמוכות א'-ב' ילמדו עד השעה 12:45, והשכבות הגבוהות יותר יסיימו לכל המוקדם, בשעה 11:45. מערכת השעות של שכבות ג'-ו' תשלב בין למידה פיסית ללמידה מרחוק.

  בבתי הספר העל יסודיים, יוכלו רק מחצית התלמידים במרבית בתי הספר ללמוד פיסית בו זמנית, עקב יכולת התפוסה של המרחבים המוגנים. בבתי הספר ייבנו מערכות שעות מותאמות המשלבות בין למידה פיסית ללמידה מרחוק.

  כיתות התקשורת בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים שבד"כ לומדים יום ארוך, ילמדו בהתאם למערכת השעות שתיבנה על ידי מנהלי בתי הספר ובהתאם לאילוצים.

  עוד קובע המתווה באשר לאבטחה כי תהיה אבטחה בשערי בתי הספר. הורים יוכלו להתנדב ולתגבר מחוץ לשערי המוסד החינוכי, בתאום עם מינהל החינוך במייל – tziona_b@modiin.muni.il.

  בתחום הניקיון – ישנה מצוקת כוח אדם עקב המצב הביטחוני וייעשו מאמצים בכדי לנקות את בתי הספר וייתכן שיהיה צורך בסיוע של הורים מתנדבים וכמובן, רתימת התלמידים לנושא בהתאם לגילם.

  בכלל מוסדות החינוך תוקדש רצועת זמן לשיח רגשי מותאם גיל והפגה חברתית.

  להלן התוכנית להפעלת מערכת החינוך העירונית החל מיום ראשון ה 22.10.23 :

א. גני ילדים חינוך רגיל

 • מספר הילדים בגן הילדים יהיה עד 26 ילדים (בהתאמה לתפוסת מרחב מוגן). מנהלות הגנים יעדכנו את ההורים על הקבוצות השונות וימי הגעתם לגן.

 • שעות פעילות - 8:00 בבוקר עד השעה 14:00 , בהתאם לשעות העבודה של הגננות.

 • צהרונים - יפעלו מסיום הגן בשעה 14:00 ועד השעה 16:00.

 • צוות - בכל גן שייפתח תהייה מנהלת הגן (גננת) ותומכת חינוך (סייעת). במידה שיהיה מחסור באנשי צוות ולא תהיה אפשרות למילוי מקום, הגן ו/או הצהרון לא ייפתח וההורים יקבלו הודעה.

ב. גני ילדים חינוך מיוחד ( לא תקשורת)

 • מספר ילדים - כלל ילדי הגן יוכלו להגיע למסגרת.

 • שעות פעילות - 8:00 עד 14:00 בהתאם לשעות העבודה של הגננות.

 • צהרונים - אם במסגרת יש צהרון הוא יפעל עד השעה 16:00. אין הסעות חינוך מיוחד בתוך העיר ולכן ילדי צהרונים שבדר״כ מוסעים ישובצו, ככל שניתן, במתחם הגן בו לומדים בבוקר. המחלקה לצרכים מיוחדים יחד עם סחלבים יפעלו כדי לתת מענה מקסימלי ויהיו בקשר עם המשפחות.

 • צוות - בכל גן שייפתח תהייה מנהלת גן (גננת) ותומכת חינוך (סייעת). במידה שיהיה מחסור באנשי צוות ולא תהיה אפשרות למילוי מקום, הגן לא ייפתח וההורים יקבלו הודעה.

 • הסעות חינוך מיוחד - אין הסעות חינוך מיוחד בתוך העיר (הקדימות בימים אלו היא להסעות לתלמידי חינוך מיוחד המשובצים מחוץ לעיר).

ג. גני חינוך מיוחד - תקשורת

 • מספר ילדים - כלל ילדי הגן יוכלו להגיע למסגרת.

 • שעות פעילות - 8:00 עד 14:00 בהתאם לשעות העבודה של הגננות.

 • יום ארוך - עד השעה 16:00, כפי שהיה טרם פרוץ המלחמה.

 • צוות - בכל גן שייפתח בכל שעות היום יהיו לפחות מנהלת גן (גננת) ותומכת חינוך (סייעת). במידה שיהיה מחסור באנשי צוות ולא תהיה אפשרות למילוי מקום, הגן לא ייפתח או שיום הלימודים בגן יקוצר- ההורים יקבלו הודעה.

 • הסעות חינוך מיוחד - אין הסעות חינוך מיוחד בתוך העיר ( הקדימות בימים אלו הינה להסעות לתלמידי חינוך מיוחד המשובצים מחוץ לעיר).

ד. בתי ספר כוללניים לחינוך מיוחד

גוונים, צלילים ופסיפס

 • מנהלות בתי הספר יבנו את מערכת השעות הבית הספרית בהתאם לנוכחות ומסוגלות אנשי הצוות החינוכי ובהתאמה ללקויות התלמידים.

 • במערכת השעות תשולב הגעה פיסית לבית הספר, למידה מרחוק ואף ביקורי בית כתחליף להגעה פיסית.

 • הסעות חינוך מיוחד - אין הסעות חינוך מיוחד בתוך העיר ( הקדימות בימים אלו הינה להסעות לתלמידי חינוך מיוחד המשובצים מחוץ לעיר).
בתי ספר יסודיים חינוך רגיל

 • מספר תלמידים - במרבית בתי הספר היסודיים ניתן שיגיעו לבית הספר כלל התלמידים משום שמספרם הכולל קטן או שווה ליכולת הכניסה למרחבים המוגנים.
  במספר בתי ספר מספר התלמידים גבוה מיכולת הכניסה למרחבים מוגנים ונתון זה יילקח בחשבון בעת בניית תכנית הלמידה הבית ספרית. בבתי ספר אלו יתכן שתלמידי שכבות מסוימות יתבקשו להגיע ללימודים בבית הספר ביום שישי .

 • שעות פעילות - בתי הספר היסודיים ייפתחו בשעה 8:00 בבוקר ( ניתן להגיע מ 7:45).

 • כיתות א'-ב' - יש לעשות את המקסימום כדי ששכבות אלו ילמדו עד השעה 12:45 .
  צהרון לתלמידי שכבות א'-ב' שרשומים - הצהרון יפעל מהשעה 12:45 עד השעה 16:00.

 • שכבות ג'-ו' – ילמדן מהשעה 8:00 בבוקר , שעת הסיום הכי מוקדמת 11:45. מערכת השעות של שכבות ג-ו תשלב בין למידה פיסית ללמידה מרחוק בהתאם ליכולות בעת הזו.

 • כיתות תקשורת בבתי הספר היסודיים הרגילים שבדר״כ לומדות יום ארוך - ילמדו בהתאמה לאילוצי כ״א בבית הספר הספציפי. כמובן שייעשה מאמץ ליום ארוך במידת האפשר.

  שימו לב שאין הסעות חינוך מיוחד בשל הקדימות הניתנת לתלמידי חינוך מיוחד הלומדים מחוץ לעיר.

ו. בתי ספר על יסודיים בחינוך הרגיל

 • מספר תלמידים - במרבית בתי הספר העל יסודיים יוכלו ללמוד פיסית בו זמנית רק כמחצית מתלמידי בית הספר וזאת בשל יכולת הכניסה למרחב מוגן.
  מנהלי ומנהלות בית ספר יתכננו את מערכת השעות כך שהשילוב בין למידה פיסית לבין למידה מרחוק תיקח בחשבון את מספר התלמידים שיכולים להיכנס בו זמנית למרחבים המוגנים בבית הספר .

 • שעות פעילות/מערכת השעות - גם במסגרות אלו עניין הגעת כ״א והמסוגלות תשפיע על מבנה מערכת השעות הבית ספרית. בבתי הספר העל יסודיים שמספר תלמידיהם גבוה תיתכן למידה פיסית גם בימי שישי.

 • כיתות תקשורת בבתי הספר העל יסודיים הרגילים שבדר״כ לומדים יום ארוך - ילמדו בהתאמה לאילוצי כ״א בבית הספר הספציפי. כמובן שייעשה מאמץ ליום ארוך במידת האפשר.

  שימו לב שאין הסעות חינוך מיוחד בשל הקדימות הניתנת לתלמידי חינוך מיוחד הלומדים מחוץ לעיר.

תלמידי התיכונים מתנדבים בחקלאות

01/12/2023 י"ח כסלו תשפ"ד

תלמידי התיכונים בעיר לוקחים חלק בסיוע לחקלאות הישראלית אשר נפגע מאוד מפרוץ המלחמה עקב מחסור בכוח אדם. לסיוע שותפים בתי ספר רבים בעיר

להמשיך לקרוא

חזקים ביחד

21/11/2023 ח' כסלו תשפ"ד

מחוות רבות נוצרות בתקופת המלחמה, על ידי בתי הספר בעיר, אשר תורמות ללא ספק לחוסן החברתי ולתחושת המשמעות עבור התלמידים וצוותי החינוך

להמשיך לקרוא

מועצת התלמידים והנוער העירונית

14/11/2023 א' כסלו תשפ"ד

מועצת התלמידים והנוער העירונית קיימה מליאה חגיגית לציון פתיחת שנת פעילות תשפ''ד של ולציון בחירת חברי צוות מזכירות המועצה. לתפקיד יו''ר המועצה נבחרה מעין קסטנבוים מתיכון מו''ר

להמשיך לקרוא

חזרת מערכת החינוך המקומית לשגרת חירום מלאה

15/11/2023 ב' כסלו תשפ"ד

בהתאם להנחיות פיקוד העורף, החל מיום ראשון 12.11 תחזור מערכת החינוך בעיר לפעול במתכונת מלאה על פני שישה ימים בשבוע, תחת שגרת החירום. לפרטים נוספים היכנסו

להמשיך לקרוא

ביה''ס אורט עירוני ד' למען החטופים

07/11/2023 כ"ג חשון תשפ"ד

קהילת אורט עירוני ד' – הנהגת ההורים הבית ספרית, התלמידים והצוות החינוכי, ציינו את היום ה-30 לחטיפתם של 241  אזרחים לשבי חמאס בעזה, ביוזמות מרגשות להעלאת המודעות וסיוע למטה החטופים

להמשיך לקרוא

עדכון פעילות מערכת החינוך

29/10/2023 י"ד חשון תשפ"ד

בהתאם להערכת מצב והנחיות פיקוד העורף, מעדכן מינהל החינוך של העירייה את המתווה למעבר לשגרת חירום במוסדות החינוך בעיר

להמשיך לקרוא

תלמידים מהצפון והדרום מתארחים במוסדות החינוך

25/10/2023 י' חשון תשפ"ד

על פי נתוני מינהל החינוך, נכון לתאריך 25.10.23, משובצים 150 ילדים מהדרום והצפון במוסדות החינוך העירוניים. מתוכם, 60 ילדים משובצים לגני הילדים, 69 בכיתות א'-ו' בבתי הספר היסודיים ו-21 בעל יסודי

להמשיך לקרוא

מעבר לשגרת חירום בחינוך

26/10/2023 י"א חשון תשפ"ד

בהתאם להערכת מצב והנחיות פיקוד העורף, מינהל החינוך של העירייה מציג את המתווה למעבר לשגרת חירום במוסדות החינוך בעיר

להמשיך לקרוא

חזרה ללימודים החל מיום שני 16.10.23

17/10/2023 ב' חשון תשפ"ד

בהמשך להערכת מצב עם פיקוד העורף, הנחה ראש העיר להכין את מוסדות החינוך לחזרה מדורגת ללימודים החל מיום שני 16.10.23

להמשיך לקרוא

הנחיות שירות פסיכולוגי חינוכי להורים

12/10/2023 כ"ז תשרי תשפ"ד

בתקופה זו ילדים ונוער צורכים הרבה חדשות ונחשפים לתמונות קשות. הנה המלצות כיצד לפעול

להמשיך לקרוא

אגרות סליחה בבתי הספר במורשת

08/10/2023 כ"ג תשרי תשפ"ד

תלמידי בתי הספר בשכונת מורשת כתבו ביחד אגרות סליחה ברוח חגי תשרי, עזרו זה לזו לכתוב ולקשט את האגרות והעניקו לכל מי שבחרו

להמשיך לקרוא

אגרת להורים בעקבות אלימות ברשתות החברתיות

28/09/2023 י"ג תשרי תשפ"ד

בסוף השבוע האחרון נמצא כי נפתחו מספר עמודי אינסטגרם שעודדו לפרסם באנונימיות אמירות חמורות ופוגעניות כלפי ילדים ובני נוער מהעיר. לפניכם עצות להורים כיצד להתמודד עם המצב

להמשיך לקרוא

הסמכת גני ילדים לגנים ירוקים

13/09/2023 כ"ז אלול תשפ"ג

בימים אלו מקבלים ארבעה גני ילדים "ירוקים", ציוד להקמת גינות בחצר הגן. הגנים - אגם, סחלב, דורון ורקפת והפכו להיות גנים ירוקים הפועלים מתוך מטרה לשמור על הסביבה

להמשיך לקרוא

מרחב למידה מיוחד באבני החושן

13/09/2023 כ"ז אלול תשפ"ג

בית הספר הממ"ד אבני החושן, התחדש במרחב למידה מיוחד לתלמידי בית הספר. מדובר במטבח לימודי, מאובזר ומעוצב, שיזמן למידה חווייתית ומעשירה דרך התנסות חושית ושיתופית.

להמשיך לקרוא

התמונה החינוכית לשנת תשפ''ב

13/09/2023 כ"ז אלול תשפ"ג

מערכת החינוך העירונית במודיעין מכבים רעות נמצאת גבוה מעל הממוצע הארצי, כך פרסם  היום (11.9.23) משרד החינוך. הנתונים מציגים את העשייה החינוכית והערכית לצד הישגים לימודיים

להמשיך לקרוא

פותחים את שנת הלימודים תשפ''ד

06/09/2023 כ' אלול תשפ"ג

ביום שישי 1.9.23, חזרו לספסל הלימודים 27,330 תלמידים וילדי גנים במודיעין מכבים רעות. ההתרגשות הייתה רבה מצד התלמידים וצוותי החינוך שחיכו לתלמידים בשערי בתי הספר

להמשיך לקרוא

מיזם אופיס 365 לכלל תלמידי העיר

06/09/2023 כ' אלול תשפ"ג

עם פתיחת שנת הלימודים, מזכירים בעירייה את המיזם החשוב לו היא שותפה, המעניק לכלל תלמידי העיר, את תוכנת אופיס 365 להתקנה ללא תשלום, כחלק מלמידה מקוונת חשובה מכל מקום

להמשיך לקרוא

תשלומי הורים לשנת תשפ"ד

11/09/2023 כ"ה אלול תשפ"ג

מינהל החינוך העביר תזכורת לבתי הספר ולגני הילדים, בנוגע לחוזר מנכ"ל משרד החינוך העוסק בנהלים לתשלומי הורים לשנת הלימודים תשפ"ד ולגבי השאלת ספרי לימוד

להמשיך לקרוא

הפעלת מסגרות התקשורת בשנת הלימודים תשפ"ד

31/08/2023 י"ד אלול תשפ"ג

לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד העירייה מפרסמת הסבר בנושא הפעלת מסגרות התקשורת ושירות ההיסעים

להמשיך לקרוא

תכירו את מנהלי בתי הספר החדשים

30/08/2023 י"ג אלול תשפ"ג

רוחות של שינוי וכוח מניע חדש מגיע עם כניסתם לתפקיד של לא פחות משמונה מנהלי בתי ספר טריים, וזה הזמן להכיר אותם קצת יותר מקרוב

להמשיך לקרוא


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד