דרושים

29/11/2020 י"ג כסלו תשפ"א

דרוש/ה

מדריך חברתי ביחידה לטיפול בהתמכרויות - מרכז ''מטרא''

תיאור התפקיד

מתן תמיכה וליווי למטופלים ביחידה.

תיאור התפקיד ותחומי אחריות:

 • איתור וחיזור אחר אוכלוסיית היעד (מבוגרים צעירים ונוער)

 • יצירת קשר אישי עם המטופלים.

 • ליווי המטופלים בתהליך הטיפול תוך מתן תמיכה רגשית וחברתית.

 • המדריך מהווה מודל לדוגמא וחיקוי עבור המטופלים.

 • אחראי על גיבוש המטופלים.

 • השתתפות בוועדות אבחון.

 • הנחיית קבוצה.

 • ביצוע בדיקות שתן.

 • כל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה.

  יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30 - 15:00 .לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

  יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

  מועד אחרון להגשת מועמדות 30.11.2020 בשעה – 12:00.

 • 75% היקף משרה

 • 07/12/2020 12:00מועד אחרון להגשה

 • 111/2020מספר מכרז

דרוש/ה

רופא וטרינר בשירות הוטרינרי

תיאור התפקיד

פיקוח על בעלי חיים ומזון מן החי לצורך שמירת בריאות הציבור, מניעת מטרדים והפצת מחלות ומניעת צער בעלי חיים בתחומי הרשות ובסביבתה, בכפוף לחוקים, תקנות, לחוקי העזר של הרשות ובהתאם להנחיות וסמכות הגופים הרגולטורים בתחום (משרד הפנים, הבריאות, החקלאות, הגנת הסביבה והרשות המקומית).

עיקרי התפקיד

 • פיקוח ואכיפת חוקים ותקנות הנוגעים לרישוי ולהחזקת בעלי חיים ברשות המקומית.

 • פיקוח ואכיפת פעולות הנוגעות למזון מן החי ברשות המקומית (מכירה ,שיווק, החזקה, הובלה, אחסון וייצור).

 • חינוך, הסברה ופעילויות למען הקהילה בתחום הפיקוח וההגנה על בעלי חיים ובתחום הפיקוח על מזון.

 • פיקוח על נושא הגנה על בעלי חיים.

 • ביצוע פעולות למניעת הפצת מחלות בעלי חיים והגנה על בריאות הציבור, בתיאום עם משרד הבריאות והחקלאות.

 • פיקוח ואחריות תפעול הכלבייה העירונית לרבות מתן טיפולים רפואיים ובכפוף לנדרש בחוק ובהנחיות המקצועיות.

 • ביצוע ניתוחי עיקור, סירוס וטיפול רפואי בחתולי רחוב ובבעלי חיים נטושים.

 • וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר.

  יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30 - 15:00 .לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

  יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

  מועד אחרון להגשת מועמדות 14.12.2020 בשעה – 12:00.

 • 75% היקף משרה

 • 14/12/2020 12:00מועד אחרון להגשה

 • 112/2020מספר מכרז

דרוש/ה

עו"ס טיפול באלימות במשפחה

תיאור התפקיד

 • אחראי על המניעה והטיפול בתחום אלימות במשפחה תוך התערבות בכל בני המשפחה כולל ילדים נפגעים וחשופים.

 • זיהוי, איתור ויישוג של בעיות האלימות במשפחה.

 • קליטת הפניות מכל השירותים: רווחה, משטרה, עצמיות ועוד.

 • אבחון והערכת מסוכנות במצב חירום ובשגרה ובניית תכנית הגנה.

 • התערבות חד פעמית וקצרות טווח כגון: יעוץ ומיצוי זכויות ללקוח בתחום האלימות במשפחה.

 • בניית תכנית התערבות משותפת עם הלקוח ומנהל הטיפול שקובעת יעדים, משימות לביצוע ותוצאות רצויות ובשיתוף עו"ס המשפחה מנהל ההתערבות.

 • הפניה ותיווך לגורמים טיפוליים מתאימים במחלקה ומחוץ למחלקה.

 • טיפול פרטני ו/או קבוצתי בנשים, גברים ו/או ילדים, בהתאם לצרכים ולאבחון ובהתאם לתוצאת ההתערבות של עו"ס המשפחה.

 • ייזום פעולות מניעה והסברה ברמה העירונית והיישובית במקומות המתאימים.

 • הקמת ועדות התייעצות הנוגעים לטיפול במשפחה המטופלת במרכז משולבות עם גורמים נוספים המטפלים במשפחה, בהתאם לצורך ולתוכנית ההתערבות.

 • ייזום והשתתפות בפורומים ברמה העירונית/יישובית בנושא אלימות במשפחה.

 • תיעוד ההתערבות בתיק המשפחה ועדכון שוטף של מנהל הטיפול עו"ס המשפחה.

 • וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר.

  יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30 - 15:00 .לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

  יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

  מועד אחרון להגשת מועמדות 7.12.2020 בשעה – 12:00.

 • 75% היקף משרה

 • 07/12/2020 12:00מועד אחרון להגשה

 • 110/2020מספר מכרז

דרוש/ה

עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול להט"ב ונוער במצבי סיכון

תיאור התפקיד

טיפול ישיר בסיוע לנוער וצעירים ובני משפחותיהם בתהליך יציאה מהארון וטיפול ישיר בתחום נערים במצוקה מתן מענה למצבים מורכבים בהם אין מעגלי תמיכה מיטביים ועורף משפחתי משמעותי.

אוכלוסיית היעד: נוער וצעירים להט"ב או הנמצאים בתהליכי זהות מגדרית ובני משפחותיהם ונערים במצבי מצוקה.

תיאור התפקיד ותחומי אחריות:

 • איתור, ליווי וטיפול באוכלוסיית היעד.

 • ייזום, פיתוח ובניית מענים הולמים לצרכי האוכלוסייה (פרטני, קבוצתי).

 • מיסוד וקידום שיתופי פעולה עם גורמים בתחום הלהט"ב בעיר.

 • ייעוץ להנהלת האגף, לצוות העו"ס באגף ולאנשי מקצוע נוספים בעיר כגון יועצות וכד' בכל הקשור לטיפול באוכלוסייה.

 • עבודה תחת הנחיה והדרכה מקצועית בתחום.

 • כל מטלה נוספת שתוטל על ידי הממונה.

  יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30 - 15:00 .לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

  יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

  מועד אחרון להגשת מועמדות 07.12.2020 בשעה – 12:00.

 • 50% היקף משרה

 • 07/12/2020 12:00מועד אחרון להגשה

 • 109/2020מספר מכרז

דרוש/ה

עו"ס חוק נוער ורכז משפחות בסיכון - האגף לשירותים חברתיים

תיאור התפקיד

 • אחריות לריכוז מידע ועיבודו לגבי משפחות עם קטינים במצבי משבר ו/או בסיכון גבוה בקהילה, בהן: משפחות חד הוריות, משפחות בהן אלימות, הורים המסכנים את ילדיהם, הורים במשבר, אבטלה ועוד.

 • ייזום פעולות איתור, בדיקת הצרכים וסוגי מענים הנדרשים לאוכלוסיית יעד זו וקידום פעילות בהתאם במחלקה לשירותים חברתיים ומחוצה לה.

 • אחריות לריכוז ידע ולהעברתו בפני הצוותים השכונתיים במחלקה להגברת המודעות, למטרות למידה ולשיפור היכולת הטיפולית של המטפלים באוכלוסיית היעד.

 • אחריות לקיום קשר עם גורמים מקצועיים וארגונים אחרים (שמחוץ למחלקה) שעניינם קידום נושאי משפחה ועידודם לשיתוף פעולה ולתמיכה בתכניות למען המשפחה במשבר ו/או בסיכון גבוה.

 • ייזום השווק של הנושא וקידום הגיוס של משאבים כספיים ואנושיים לקיום פעילויות מיוחדות למען אוכלוסיית היעד.

 • אחריות להבטחת הערכה ותיעוד של תכניות המתבצעות במחלקה לש"ח, ריכוז דווחים וניתוחם והגשת המלצות ומסקנות למנהל המחלקה.

 • חבר בצוות המוביל של המחלקה ומייעץ להנהלת המחלקה בכל הקשור לפעילות סביב אוכלוסיית היעד.

 • קיום קשר שוטף עם גורמים מקצועיים בקהילה( כגון: שירותים פסיכולוגיים, שרותי בריאות הנפש, שרותי תעסוקה, שרותי חינוך).

 • בדיקה וטיפול בדיווחים המתקבלים בהתאם לחוקי הגנה על קטינים וחובת הדיווח.

 • סיוע ועבודה עם ומול משפחות בהם נמצאים קטינים בסיכון ובסכנה לאור החוק.

 • עבודה מול מערכת בית המשפט בכל הקשור לקטינים נזקקים על פי חוק (בכפוף למינוי תקף- לעו"ס חוק נוער).

 • הסתייעות ויצירת קשרי עבודה שוטפים עם גורמי טיפול בקהילה לצורך הגנה על קטינים בסכנה.

 • כל מטלה נוספת שתוטל על ידי המנהל הישיר.

  יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30 - 15:00 .לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

  יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

  מועד אחרון להגשת מועמדות 7.12.2020 בשעה – 12:00.

 • 07/12/2020 12:00מועד אחרון להגשה

 • 108/2020מספר מכרז

דרוש/ה

עו"ס לטיפול בילדים נפגעים/חשופים לאלימות במשפחה

תיאור התפקיד

עובד סוציאלי מטפל בילדים ונוער נפגעים /חשופים לאלימות במשפחה במרכזים למניעה וטיפול באלימות במשפחה.

 • מרכז את נושא הילדים במרכזים.

 • זיהוי איתור ויישוג ילדים נפגעי אלימות במשפחה במרכז , במחלקת הרווחה ומול גורמי חוץ כמו : משטרה , מערכת חינוך ועוד.

 • מטפל פרטני , קבוצתי בילדים נפגעי אלימות במשפחה ע"פ צורך .

 • בונה תכנית טיפול במשותף עם גורמי הטיפול הנוספים במשפחה .

 • ייזום תוכניות מניעה בילדים ברשות המקומית

 • תכלול העבודה בטיפול בילדים עם מרכזי הורים ילדים ויחידות טיפול בילדים השונות ברשות .

 • מבצע הדרכה הורית להורים במשפחות עם אלימות במשפחה

  יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30 - 15:00 .לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

  יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

  מועד אחרון להגשת מועמדות 07.12.2020 בשעה – 12:00.

 • 07/12/2020 12:00מועד אחרון להגשה

 • 107/2020מספר מכרז

דרוש/ה

אולפנת בנ"ע "אורות מודיעין"

תיאור התפקיד

דרושים/ות

 • לבורנטית למשרה מלאה.

 • סייעת לכיתה קטנה.

  קורות חיים נא לשלוח למייל האולפנה ulpena@orotmodiin.co.il

    דרוש/ה

    עמותת סחלבים

    תיאור התפקיד

    למעון ״האודם״ דרוש/ה מטפל/ת

    אחראית, מסורה, בעלת יחסי אנוש מעולים, גישה חמה לילדים ויכולת עבודה בצוות.

    עדיפות לבעלות הכשרה מקצועית וניסיון בתחום.

    תנאים טובים למתאימות.

    קורות חיים ניתן לשלוח במייל: mital@modiin.matnasim.co.il

    פרטים נוספים - מיטל גואטה: טלפון: 08-9716023 נייד: 050-6201201

       דרוש/ה

       עמותת סחלבים

       תיאור התפקיד

       ליחידה להתפתחות הילד דרושים/ות

       • מרפא/ה בעיסוק

       • קלינאי/ת תקשורת

       • פיזיותרפיסט/ית טיפולי/ת

        לעבודה עם ילדים בשעות הבוקר ואחה"צ

        היחידה מוכרת על ידי משרד הבריאות

        למתאימים תינתן הדרכה אישית וצוותית

        קורות חיים למייל: orith@modiin.matnasim.co.il

        לפרטים נוספים: 054-6290480 , 08-9727156 אורית חסן

          דרוש/ה

          תיאור התפקיד

          התפקיד כולל הכנת ארוחות מותאמות לקטנטנים
          ניסיון בבישול במוסד חינוכי

          קורות חיים יש לשלוח למייל: mital@modiin.matnasim.co.il
          פרטים נוספים: 050-6201201 (מיטל)

             דרוש/ה

             בית הספר העל יסודי יחד מודיעין

             תיאור התפקיד

             דרושים/ות לשנה"ל תשפ"א

             אנשי חינוך להוראה מתקנת


             יתרון לבעלי תעודת הוראה בחינוך המיוחד

             קו"ח יש לשלוח למייל granitmichal@gmail.com

                דרוש/ה

                אגף חינוך

                תיאור התפקיד

                • דרוש/ה סייעת ע"פ קריאה למילוי מקום
                 משרה גמישה! מתאימה גם לסטודנטים
                 דרישות: 12 שנות לימוד, (ניידות יתרון)
                 שעות העבודה: ימים א'-ה' 7:30 – 14:40.
                 בימי ו' עד השעה 13:00
                 קו"ח יש לשלוח לבת חן batchen_m@modiin.muni.il

                • דרוש/ה סייעת שניה
                 דרישות: 12 שנות לימוד
                 שעות העבודה: ימים א'-ה' 8:00 עד 17:00
                 קו"ח יש לשלוח לבת חן batchen_m@modiin.muni.il

                   דרוש/ה

                   תיאור התפקיד

                   לעבודה במחלקת הסעות חינוך המיוחד
                   דרושים/ות מלווים/ות לפי קריאה / קווים סדירים
                   לליווי תלמידים/ות בעלי צרכים מיוחדים בהסעות חינוך מיוחד

                   דרישות התפקיד:
                   ידיעת השפה העברית ובכלל זה קריאה וכתיבה
                   גיל 18 ומעלה

                   קו"ח יש להעביר למייל ziv_c@modiin.muni.il
                   לפרטים טל. 08-9726284

                      דרוש/ה

                      דעת הדרכות

                      תיאור התפקיד

                      דרושים/ות מדריכים/ות להדרכת תוכניות העשרה בנושא:
                      חקלאות ואיכות סביבה בבתי ספר יסודיים


                      עבודה בשעות הבוקר במסגרת תוכנית קרב/תל"ן
                      עבודה מעשית עם הילדים

                      לפרטים טל. 08-8692929 או במייל daati@daat-h.co.il


                         דרוש/ה

                         סייעים/ות

                         תיאור התפקיד

                         דרושים/ות סייעים/ות לילדים בעלי צרכים מיוחדים
                         בהיקפי משרה שונים ולמילוי מקום על בסיס יומיומי


                         דרישות התפקיד:
                         12 שנות לימוד
                         ידיעת השפה העברית
                         מגיל 18 ומעלה
                         נכונות לעבודה מאומצת
                         ניסיון בתחום-יתרון משמעותי

                         לפרטים טל. 08-6226782

                         קו"ח יש לשלוח למייל liat_mc@modiin.muni.il
                         או לפקס 08-9714794

                            דרוש/ה

                            צהרוני עמותת סחלבים

                            תיאור התפקיד

                            דרושים/ות גננות, סייעות, סטודנטיות
                            לעבודה בשעות הצהרים בשעות 13:45 – 17:00

                            עדיפות לבעלי/ות ניסיון במסגרת חינוכיות

                            תנאים טובים למתאימים

                            לבירורים טל. 050-5377796 או 050-7427897

                            קו"ח חיים יש לשלוח למייל ronit@modiin.matnasim.co.il

                               צור קשר - מכרזי כוח אדם

                               שםטלפון טלפון משניפקספניה
                               שםמשאבי אנושטלפון 08-9726142טלפון משני08-9726014פקס08-9732513פניהפניה מקוונת לתהילה כלפון

                               לשכת התעסוקה מודיעין מכבים רעות

                               אמצעי קשרפרטים
                               אמצעי קשרכתובת:פרטיםקניון עזריאלי, בניין יהונתן קומה א', רח' לב העיר 2
                               אמצעי קשרטלפון:פרטים9687*
                               אמצעי קשרפקס:פרטים02-6326649
                               אמצעי קשרניתן להגיש מועמדות למשרות איכותיות ומגוונות באתר שירות התעסוקה:פרטיםwww.taasuka.gov.il


                               פניה למוקד העירוני מוקד 106
                               פניה למוקד העירוני
                               חזור לראש העמוד