דרושים

26/01/2020 כ"ט טבת תש"פ

דרוש/ה

עו"ס שירות משלים למשפחות לילדים עם מוגבלות

תיאור התפקיד

תיאור השירות:
השירות המשלים למשפחות לילדים עם מוגבלות הינו שירות קהילתי המספק מענים לטובת משפחות בהם ילדים עם מוגבלות. השירות יפעיל סדנאות קצרות טווח, קבוצות ייעודיות/נושאיות לבני המשפחה, ינגיש ידע רלבנטי לבני משפחות, יעסוק בפיתוח קבוצות המנהיגות וההורים הפעילים, יפעיל פעילויות פנאי והפגה למשפחות, וכן יפתח מערך הסברה ושינוי עמדות בקרב אנשי מקצוע בקהילה הרחבה.

תיאור תפקיד:

 • ניהול השירות בהתאם למדיניות ונהלי משרד הרווחה והשירותים החברתיים

 • מיפוי כולל של צרכים ומאפיינים של משפחות וילדים עם מוגבלויות וכן מיפוי כולל של שירותים ומענים קיימים, עמותות, ארגונים וקבוצות פעילים.

 • איתור משפחות לילדים עם מוגבלות להשתתפות בפעילות השירות

 • איתור הורים לקבוצת מנהיגות יישובית, ליווים והכשרתם.

 • רתימת שותפים רלבנטיים (מתוך הרשות ומחוצה לה) לפיתוח המרכז והפעלתו.

 • הקמה, הפעלה וניהול של ועדות הביצוע בשיתוף המפקח המוביל

 • ניהול וליווי רכז המתנדבים

 • בניית תכנית העבודה השנתית של השירות ויישומו.

  יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים, וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30 - 15:00 .
  לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

  יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).
  מועד אחרון להגשת מועמדות 10.2.2020 בשעה – 12:00

 • 100% היקף משרה

 • 19/2020מספר מכרז

דרוש/ה

עובד/ת סוציאלי סעד לסדרי דין - האגף לשירותים חברתיים

תיאור התפקיד

מתן חוות דעת והמלצות באמצעות תסקירים לערכאות משפטיות, בסוגיות הקשורות בטובתם של קטינים במשפחות במשבר גירושין, בעניין מינוי אפוטרופסות ותחומים נוספים מתוקף התפקיד והחוקים שבאחריותו, וכן עבודה עם בתי משפט ובתי הדין הרבני, קשר עם גורמים בקהילה, קשר עם מסגרות מקצועיות, חינוכיות וקשר עם הפיקוח במשרד הרווחה. במסגרת התפקיד של העו"ס לשאוף ככל הניתן לסייע להורים להגיע לתכנית הורות משותפת בהסכמה ולקיימה תוך חלוקת אחריות ומעורבות בכל היבטי חיי הילד.
ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום במסגרת עבודת המועצה, ע"פ הנחיות הממונים הישירים והנחיות הנהלת המועצה.
זמינות וכוננות (טלפונית ופיזית ובכל צורה שתידרש) למתן מענה ולטיפול בכל הנוגע לעבודת המועצה, בכל ימות השנה ובכל שעות היממה, הן לצרכי שגרה והן לצרכי חירום.
ביצוע שעות נוספות מעבר לשעות העבודה התקניות בהתאם להנחיית הממונה.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים, וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30 - 15:00 .
לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).
מועד אחרון להגשת מועמדות 10.2.2020 בשעה – 12:00

 • 70% היקף משרה

 • 18/2020מספר מכרז

דרוש/ה

עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול בנפגעי/ות תקיפה מינית מגיל 18 ומעלה

תיאור התפקיד

 • מתן טיפול לנשים וגברים בגילאי 18 ומעלה שחוו תקיפה מינית במהלך חייהם.

 • הרחבת מערכות התמיכה בשיקום חברתי, משפחתי ותעסוקתי.

 • מניעת אשפוזים פסיכיאטריים עקב הטראומה המינית.

 • התפקיד כולל שעות טיפול וכתיבת דוחות, שעות הדרכה והשתתפות בהשתלמויות, פגישות וישיבות בהתאם לצורך ועל פי הנחיית המנהל.

 • וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר.

  יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים, וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30 - 15:00 .
  לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

  יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).
  מועד אחרון להגשת מועמדות 10.2.2020 בשעה – 12:00

 • 50% היקף משרה

 • 16/2020מספר מכרז

דרוש/ה

מרכז/ת נושא עבודה קהילתית

תיאור התפקיד

העבודה כוללת: אחריות להשגת יעדי העבודה הקהילתית ברשות המקומית, לרבות אחריות לאסוף נתונים בתחום החברתי, לאיתור בעיות וצרכים ולהכנת תכניות לפיתוח קהילתי.

תחומי אחריות:

 • אחריות להפעלת פרויקטים קהילתיים, במסגרת הפעילות של האגף לשירותים חברתיים.

 • אחריות לשילובם ושיתופם של לקוחות המחלקה לשירותים חברתיים בשלבי התכנון וביצוע תכניות קהילתיות.

 • אחריות להשגת תאום בין שירותים ומוסדות חברתיים הפועלים ברשות המקומית.

 • אחריות לרישום ומעקב של כל המשימות הקהילתיות של עובדי המחלקה ובמיוחד של העו"ס הקהילתי.

 • ייצוג המחלקה לש"ח במסגרת תכנית שיקום שכונות ובפרויקטים קהילתיים עירוניים כפי שיקבע על ידי מנהל המחלקה.

 • ייעוץ להנהלת המחלקה, לפיתוח שיטה קהילתית בעבודת המחלקה.

 • ייעוץ לארגונים, מוסדות ושירותים בתחום הרשות המקומית לפיתוח שיטת עבודה קהילתית, על פי הנחיות מנהל המחלקה בעניין ובשיתוף אגף הקהילה ברשות.

 • השתתפות בתכנון חברתי של פרויקטים פיסיים וכלכליים ברשות על פי הנחיית מנהל המחלקה, ובשיתוף אגף הקהילה ברשות.

 • כל מטלה נוספת שתוטל על ידי המנהל הישיר.

  יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים, וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30 - 15:00 .
  לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

  יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).
  מועד אחרון להגשת מועמדות 10.2.2020 בשעה – 12:00

 • 75% היקף משרה

 • 5/2020מספר מכרז

דרוש/ה

מרכז/ת נושא משפחות במשבר ובסיכון גבוה וחוק נוער

תיאור התפקיד

 • אחריות לריכוז מידע ועיבודו לגבי משפחות עם קטינים במצבי משבר ו/או בסיכון גבוה בקהילה, בהן: משפחות חד הוריות, משפחות בהן אלימות, הורים המסכנים את ילדיהם, הורים במשבר, אבטלה ועוד.

 • ייזום פעולות איתור, בדיקת הצרכים וסוגי מענים הנדרשים לאוכלוסיית יעד זו וקידום פעילות בהתאם במחלקה לשירותים חברתיים ומחוצה לה.

 • אחריות לריכוז ידע ולהעברתו בפני הצוותים השכונתיים במחלקה להגברת המודעות, למטרות למידה ולשיפור היכולת הטיפולית של המטפלים באוכלוסיית היעד.

 • אחריות לקיום קשר עם גורמים מקצועיים וארגונים אחרים (שמחוץ למחלקה) שעניינם קידום נושאי משפחה ועידודם לשיתוף פעולה ולתמיכה בתכניות למען המשפחה במשבר ו/או בסיכון גבוה.

 • ייזום השווק של הנושא וקידום הגיוס של משאבים כספיים ואנושיים לקיום פעילויות מיוחדות למען אוכלוסיית היעד.

 • אחריות להבטחת הערכה ותיעוד של תכניות המתבצעות במחלקה לש"ח, ריכוז דווחים וניתוחם והגשת המלצות ומסקנות למנהל המחלקה.

 • חבר בצוות המוביל של המחלקה ומייעץ להנהלת המחלקה בכל הקשור לפעילות סביב אוכלוסיית היעד.

 • קיום קשר שוטף עם גורמים מקצועיים בקהילה( כגון: שירותים פסיכולוגיים, שרותי בריאות הנפש, שרותי תעסוקה, שרותי חינוך).

 • בדיקה וטיפול בדיווחים המתקבלים בהתאם לחוקי הגנה על קטינים וחובת הדיווח.

 • סיוע ועבודה עם ומול משפחות בהם נמצאים קטינים בסיכון ובסכנה לאור החוק.

 • עבודה מול מערכת בית המשפט בכל הקשור לקטינים נזקקים על פי חוק (בכפוף למינוי תקף- לעו"ס חוק נוער).

 • הסתייעות ויצירת קשרי עבודה שוטפים עם גורמי טיפול בקהילה לצורך הגנה על קטינים בסכנה.

 • כל מטלה נוספת שתוטל על ידי המנהל הישיר.

  יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים, וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30 - 15:00 .
  לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

  יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).
  מועד אחרון להגשת מועמדות 10.2.2020 בשעה – 12:00

 • 80% היקף משרה

 • 4/2020מספר מכרז

דרוש/ה

רכז/ת תנועות נוער וארגוני נוער רשותי

תיאור התפקיד

 • מתכלל ומפקח ברמה העירונית על מערך הפעילות של תנועות הנוער וארגוני הנוער.

 • משמש כאיש קשר בין תנועות וארגוני הנוער לבין הרשות המקומית.

 • דואג לשילוב תנועות וארגוני הנוער בפעולות רשותיות.

 • מתאם ומקשר בין מנהלי בתי הספר ברשות לבין תנועות וארגוני הנוער.

 • מפעיל פורום רכזי תנועות וארגוני נוער רשותי לצורך תיאום הפעילויות השונות.

 • מהווה כתובת ברורה לרכזי התנועות והארגונים ומסייע להם בפעילויות השנתיות השוטפות.

 • מקיים קשר רצוף עם הפעילות בשטח, מסייר ונוכח אישית במקומות הפעילות.

 • הפקה ותפעול של אירועים, סמינרים ופרויקטים שנתיים לתנועות הנוער וארגוני הנוער.

 • עבודה מול שותפים ברשות ומחוצה לה.

 • לקיחת חלק פעיל בפעילויות האגף לרבות באירועים שנתיים.

 • וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר.


  יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים, וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30 - 15:00 .
  לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

  יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).
  מועד אחרון להגשת מועמדות 3.2.2020 בשעה – 12:00


 • 100% היקף משרה

 • 15/2020מספר מכרז

דרוש/ה

רכז/ת סייעות צרכים מיוחדים - אגף החינוך

תיאור התפקיד

 • מעקב אחר נתוני עובדות המחלקה ודיווח שוטף למשאבי אנוש.

 • ניהול המידע וטיפול בתנאי העסקה של הסייעת כולל עדכוני משרות, דוחות נוכחות (שאושרו ע"י
  המנהלים הישירים) עפ"י הנחיות ונהלי משאבי אנוש.

 • דיווח שוטף למנהל הישיר של העובדות וקבלת חוות דעת לגבי תפקודן המקצועי.

 • גיוס וקליטת הסייעות וטיפול בהן מול מח' משאבי אנוש.

 • אחריות כוללת על ניהול מערך סייעות הבריאות.

 • ניהול ותכנון מערך החלפת הסייעות ושיבוצן מול מנהלות המדורים והמזכירות.

 • ניהול ארכיב תיקי מועמדים ועובדים.

 • מענה טלפוני וקבלת קהל בזמנים שיקבעו מראש ויפורסמו לרווחת העובדות.

 • ביקורים שבועיים בגנים שבתחום אחריות, תיעוד ודיווח למנהלת המחלקה.

 • בדיקת תקנים מול משרד החינוך.

 • ניהול ותכנון מערך שיבוץ סייעות בקייטנות.

 • כל מטלה נוספת שתוטל על ידי הממונה.

  יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00 ,לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

  יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

  מועד אחרון להגשת מועמדות 3.2.2020 בשעה – 12:00

 • 100% היקף משרה

 • 9/2020מספר מכרז

דרוש/ה

פקח/ית מסייע/ת בשיטור העירוני

תיאור התפקיד

 • ביצוע פעולות מניעה, אכיפה והרתעה על עבירות איכות חיים כמוגדר בסל העבירות של המשרד לביטחון פנים בתפיסת ההפעלה הכוללת של מערכי האכיפה העירוניים.

 • אכיפת חוקי עזר עירוניים בהתאם לסל העבירות כרשום מעלה.

 • סיוע למשטרת ישראל במניעת תופעות אלימות, וונדליזם.

 • יישום מדיניות עירונית ושמירה על הסדר הציבורי.

 • המשימות מבוצעות במסגרת יחידת השיטור העירוני הכוללת שוטרים ופקחים.

 • תיאום פעולות חירום / מצילות חיים מול גורמי בטחון נוספים (משטרה, מד"א, כב"ה וכד') בשטח העיר.

 • עבודה מול מוקד ביטחון/מוקד עירוני/מוקד משטרה.

 • טיפול בפניות ותלונות תושבים.

 • ייצוג העירייה כעד במקרה של תביעות משפטיות של הרשות המקומית.

 • ביצוע משימות נוספות על פי דרישות הממונה.

  יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים, וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30 - 15:00 . לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

  יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

  מועד אחרון להגשת מועמדות 3.2.2020 בשעה – 12:00

 • 100% היקף משרה

 • 6/2020מספר מכרז

דרוש/ה

רכז/ת בתי ספר ואגרות לימודי חוץ - צרכים מיוחדים

תיאור התפקיד

ריכוז מערך החנ"מ בבתי הספר בכפוף לחוק החינוך המיוחד, הנחיות משרד החינוך ואגף החינוך.

תחומי אחריות:

 • גיבוש מדיניות מערך החנ"מ בבתי הספר ובהלימה למדיניות משרד החינוך כולל דרכי מעקב והערכה לעמידה ביעדים.

 • קידום תלמידי החנ"מ במסגרות השונות בבתי הספר.

 • זיהוי ומיפוי צרכים חינוכיים וארגוניים במערך החנ"מ בבתי הספר.

 • הקצאת תקציבים לתוכנית העבודה ומעקב אחר יישומה.

 • עדכון תוכנית העבודה בהתאם לצרכים ולשינויים במהלך השנה, ביצוע מעקב ובקרה של יישומה ופיקוח על ניצול התקציב.

 • מסירת חוות דעת בדיונים בהתאם למדיניות המערכת. ו. עדכון תקופתי ודיווח על אירועים חריגים לגורמים
  הרלוונטיים ברשות ובמשרד החינוך. ז. קיום קשרי עבודה ושיתוף פעולה עם מפקחת חנ"מ והמפקחת הכוללת
  ממשרד החינוך.

  יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

  יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

  מועד אחרון להגשת מועמדות 3.2.2020 בשעה - 12:00

 • 100% היקף משרה

 • 8/2020מספר מכרז

דרוש/ה

רכז/ת סייעות צרכים מיוחדים - אגף החינוך

תיאור התפקיד

 • מעקב אחר נתוני עובדות המחלקה ודיווח שוטף למשאבי אנוש.

 • ניהול המידע וטיפול בתנאי העסקה של הסייעת כולל עדכוני משרות, דוחות נוכחות (שאושרו ע"י
  המנהלים הישירים) עפ"י הנחיות ונהלי משאבי אנוש.

 • דיווח שוטף למנהל הישיר של העובדות וקבלת חוות דעת לגבי תפקודן המקצועי.

 • גיוס וקליטת הסייעות וטיפול בהן מול מח' משאבי אנוש.

 • אחריות כוללת על ניהול מערך סייעות הבריאות.

 • ניהול ותכנון מערך החלפת הסייעות ושיבוצן מול מנהלות המדורים והמזכירות.

 • ניהול ארכיב תיקי מועמדים ועובדים.

 • מענה טלפוני וקבלת קהל בזמנים שיקבעו מראש ויפורסמו לרווחת העובדות.

 • ביקורים שבועיים בגנים שבתחום אחריות, תיעוד ודיווח למנהלת המחלקה.

 • בדיקת תקנים מול משרד החינוך.

 • ניהול ותכנון מערך שיבוץ סייעות בקייטנות.

 • כל מטלה נוספת שתוטל על ידי הממונה.


  יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00 ,לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

  יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

  מועד אחרון להגשת מועמדות 3.2.2020 בשעה – 12:00.

 • 100% היקף משרה

 • 09/2020מספר מכרז

דרוש/ה

לבורנטים/יות בבתי''ס על-יסודיים

תיאור התפקיד

 • ריכוז ופיקוח על הפעילות במעבדה.

 • קיום סביבה בטיחותית במעבדה.

 • בקרה ופיקוח של בטיחות השימוש בציוד המעבדה.

 • הדרכות בטיחות לשימוש בטיחותי בציוד המעבדה.

 • ניהול הציוד והרכש של המעבדה.

 • רכישה של חומרים לפי צורכי ביה"ס ותקציב המעבדה בתאום עם מנהל/ת ביה"ס.

 • ביצוע תחזוקה שוטפת ומונעת של ציוד מעבדה ומתחם המעבדה.

 • וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה.

 • מתאים לנשים וגברים כאחד.

  יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

  יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

  מועד אחרון להגשת מועמדות 27/01/2020 בשעה –12:00

 • 100% היקף משרה

 • 10/2020מספר מכרז

דרוש/ה

קצין/ת בטחון מוסדות החינוך (קב"ט מוסה"ח) - הארכה

תיאור התפקיד

ייעוד:
שמירה על המוכנות הביטחונית ועל הבטיחות במצבי שגרה וחירום של מוסדות החינוך, קיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך, היערכותם למצבי חירום ולטיפול בנושאי הבטיחות באותם מוסדות.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים, וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30 - 15:00 . לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.
יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 3.2.2020 בשעה – 12:00

 • 100% היקף משרה

 • 14/2020מספר מכרז

דרוש/ה

דרוש/ה סמנכ"ל/ית למנהלת אופק בע"מ

תיאור התפקיד

מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ הנה זרוע ביצועית של עיריית מודיעין מכבים רעות החל משנת 2014.

ההגשה תהיה אך ורק באמצעות המסמכים המצויים באתרים המצוינים לעיל.

את המסמכים הדרושים יש להגיש במשרדי החברה ברחוב המעיין 4 קומה 1- בעיר מודיעין מכבים רעות בימים א'-ה' בין השעות 08:30 ל-15:00 או למייל michrazim@minhelet.com בצירוף מסמכים סרוקים ובלתי ניתנים לשינוי בלבד.

המועד האחרון להגשת מועמדות הינו יום חמישי בתאריך 06.02.2020 בשעה 15:00.

לא תתקבל מועמדות שתישלח בדואר או בפקס.

נבהיר כי בעת מסירת המעטפה יש להחתים אותה בחותמת נתקבל במשרדי החברה.

נוהל איתור ומינוי סמנכ"ל/ית

 • 01/2020מספר מכרז

דרוש/ה

מנהל/ת אגף הספורט - הארכה

תיאור התפקיד

אחריות לתכנון וביצוע מערך פעילויות הספורט במודיעין מכבים רעות

פירוט התפקיד:

 • הכנת תוכנית שנתית ורב שנתית לקידום ולפיתוח הספורט בעיר, ואחריות לביצועה לאחר קבלת אישור הגורמים המוסמכים (בתיאום עם מינהל הספורט, משרד החינוך התרבות והספורט, מוסדות החינוך ואגודות הספורט ובהתאם להנחיות הגורמים המוסמכים ברשות המקומית ובעמותת סחלבים ועירוני מודיעין).

 • אחריות להכנת הצעת תקציב שנתית ולביצועה לאחר אישורה.

 • איתור הצרכים בתחום הספורט בקהילה ושותף לקביעת סדר העדיפויות וגיבוש תוכנית הפעילות.

 • שיתוף פעולה עם אגודות ספורט, מפעלי ספורט של בתי ספר, מועדונים וכד` על מנת ליזום חידושים ופרויקטים בספורט התחרותי והעממי (בכפוף לאישור הממונה).

 • טיפוח הספורט הייצוגי ובכלל זה איתור וטיפוח כישרונות צעירים והקמה וטיפוח נבחרות ספורט מקומיות בענפי הספורט השונים (בכפוף למדיניות עמותת סחלבים ועירוני מודיעין ואישור הממונה).

 • הגשת בקשות לתמיכות כספיות וקולות קוראים של מינהל הספורט, טוטו וגופים נוספים, לקידום הספורט בעיר.

 • פועל לגיוס משאבים בקרב הקהילה ומחוץ לה לקידום הספורט בעיר.

 • איתור, קליטה, ניהול, הכוונה והדרכת המדריכים בענפי הספורט השונים ופיקוח על עבודתם.

 • פועל לפיתוח אתרים, מתקני ספורט ומבנים לספורט ולחינוך הגופני, בתיאום עם העירייה ואחזקתם התקינה.

 • פועל להגברת המודעות בקהילה לפעולות הספורט ופרסום תכניות הפעילות.

 • ארגון ועריכת אירועים, כנסים ספורטיביים ועממיים בעיר (תחרויות, טורנירים, ימי ספורט, ליגות בענפי הספורט השונים, צעדות, מרוצים וכו`).

 • אחריות על התכנים של הפעילות במרכזי הספורט, תיאום שעות הפעילות למול המפעילים.

 • טיפול בנושא הצטיידות, רכישת ציוד ספורט ותחזוקה של מתקני ספורט.

 • אחריות לתחזוקת הציוד, האולמות ומתקני הספורט השונים בעיר.

 • איזון בין צרכי מערך הספורט ולבין אילוצי תקציב.

  *מתאים לנשים וגברים כאחד

  יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור+3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת במשרדי מזכירת המנכ"ל בבית סחלבים בין השעות 17:00-08:00 (רח` עמק האלה מול בית מס` 13) – קומה 1.

  מועד אחרון להגשת מועמדות: 29.1.20 בשעה 12:00

  טל` לבירורים: 08-9702210 ש` 113

 • 09/19מספר מכרז

דרוש/ה

היכל התרבות מודיעין מכבים רעות

תיאור התפקיד

דרוש/ה טכנאי/ת לעבודה בהיכל

ניסיון חובה במערכות הגברה/תאורה

קו"ח חיים יש לשלוח למייל booki@shows.org.il
רק פניות מתאימות ייענו

    דרוש/ה

    עמותת סחלבים

    תיאור התפקיד

    ליחידה להתפתחות הילד של עמותת סחלבים דרושים/ות:

    • קלינאי/ת תקשורת

    • פיזיוטרפיסט/ית

    • עובד/ת סוציאלי/ת

    • פסיכולוג/ית התפתחותי/ת

     לעבודה עם ילדים בשעות הבוקר ואחה"צ

     עדיפות תינתן לבעלי ניסיון בעבודה בתחום התפתחות הילד
     למתאימים תינתן הדרכה אישית וצוותית

     היחידה מוכרת על ידי משרד הבריאות ובעלת צוות מטפלים גדול

     קורות חיים יש לשלוח למייל: orith@modiin.matnasim.co.il
     פרטים נוספים: 08-9727156, 054-6290480 אורית חסן

       דרוש/ה

       סייעות/ מטפלות לגנים ולמעון

       תיאור התפקיד

       למסגרות היום של עמותת סחלבים דרושות:

       שעות עבודה:
       מ- 07:00/08:00 עד 16:00/17:00 (בהתאם לסוג המשרה)
       *אפשרות להסעה הלוך וחזור

       דרישות:

       • ניסיון בעבודה של גן או מעון

       • יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות

       • גישה טובה וחמה לילדים

       • סבלנות, אחריות ומסירות

        אם את מחפשת עבודה משמעותית בסביבה לומדת ותומכת

        שלחי קורות חיים למייל: dorit@modiin.matnasim.co.il
        לפרטים נוספים: 08-9727156 / 052-864733 (דורית בונה)

        *המודעה נכתבה בלשון נקבה, אך מיועדת לנשים וגברים כאחד

          דרוש/ה

          תיכון עירוני ה' במודיעין מכבים רעות

          תיאור התפקיד

          דרושים/ות מורים/ות בהוראת הלשון והגאוגרפיה לשנה"ל הנוכחית - תש"ף

          קו"ח יש לשלוח למייל kamilroy35@gmail.com

            דרוש/ה

            תיכון עירוני ב' ע''ש רבין

            תיאור התפקיד

            דרושים/ות לשנת תש"ף/ תשפ"א

            • רכזי שכבות

            • מורים למקצועות: מתמטיקה, אנגלית, היסטוריה, מדעי המחשב והנדסת תוכנה, לשון ומקרא.

             קו"ח והמלצות, יש לשלוח למייל Saritsin@gmail.com

               דרוש/ה

               מחלקת דת

               תיאור התפקיד

               דרושות בלניות עם תעודת הסמכה

               לעבודה במקוואות בשעות הערב

               לפרטים רכזת בלניות, אילנה עמוס טל. 052-8780791

                  דרוש/ה

                  שי"ל – מודיעין מכבים רעות

                  תיאור התפקיד

                  דרוש/ה עורך/ת דין לייעוץ בהתנדבות בתחום של דיני עבודה

                  לפרטים רונית שטייגמן בניאן, רכזת שי"ל ומתנדבים טל. 08-6499701 או במייל ronit_s@modiin.muni.il

                     דרוש/ה

                     מרכז הספורט העירוני

                     תיאור התפקיד

                     דרושים/ות מדריכים ומדריכות חדר כושר

                     בעלי/ות תעודת מגיש עזרה ראשונה תקפה, כולל הסמכה להדרכת קטינים.

                     עבודה במשמרות כולל סופי שבוע וחגים.

                     *עדיפות תינתן לתושבי מודיעין מכבים רעות.
                     תחילת עבודה: מידית.

                     קו"ח יש לשלוח למייל eli@minhelet.com

                        דרוש/ה

                        בית הספר הדמוקרטי ע"ש נדב מודיעין

                        תיאור התפקיד

                        דרושים/ות אנשי ונשות צוות לצהרון

                        קו"ח והמלצות יש לשלוח למייל jobs2011@democrati.co.il

                           דרוש/ה

                           עמותת סחלבים

                           תיאור התפקיד

                           דרוש/ה סייעת למשרה משולבת מלאה

                           בין השעות 8:00 – 17:00

                           המשרה כוללת עבודה בשעות הבוקר עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים
                           והמשך עבודה במסגרות הצהרונים בעיר.

                           שכר גבוה למתאימים/ות
                           הסעות מערים סמוכות

                           לפרטים אירית אהרון 0507427897
                           רונית עיני 0505377796

                              דרוש/ה

                              עמותת ''פוש''

                              תיאור התפקיד

                              דרושים/ות מתנדבים/ות לעמותת ''פוש''

                              לשיעורי עזר לתלמידים בבתי הספר במודיעין מכבים רעות
                              מיסודי ועד תיכון, בהכנת שיעורי בית ובהבנת חומר הלימוד.

                              "פוש" עמותה התנדבותית, מעניקה שיעורי עזר ללא תשלום
                              לתלמידים הזקוקים לעזרה בלימודים ופועלת לקידום ושיפור סיכוייהם לסיים את בית הספר בהצלחה.

                              בזכותכם הם יכולים להצליח!

                              יש לכם שעה וחצי פנויות בשבוע? התקשרו או כתבו אלינו shoshycoh@gmail.com

                                דרוש/ה

                                עמותת ''ידיד לחינוך''

                                תיאור התפקיד

                                יצאתם לגמלאות? ברוכים הבאים!

                                כדאי לכם להשקיע את זמנכם במשהו שיעשה טוב לעצמכם ולאחר,
                                מוזמנים להתנדב בידיד לחינוך מודיעין מכבים רעות.

                                כל מה שדרוש הוא רצון ולב ענק, בואו לעצב את הדור הבא.

                                מתנדבים למען ילדי העיר!

                                  דרוש/ה

                                  האגף לשירותים חברתיים

                                  תיאור התפקיד

                                  דרושים/ות מתנדבים/ות לסיוע בשעת חרום בתחומים הבאים:

                                  • סיוע לנזקקים/קשישים בבתים (הדרכה לגבי כניסה למרחב מוגן, פינוי הממ"ד, הצטיידות נדרשת לחירום, עדכון גורמי עירייה לגבי צרכים מיוחדים לתושב).

                                  • סיוע בנקודות חלוקת מים ברחבי העיר לאוכלוסיות מיוחדות.

                                  • סיוע במשימות חילוץ והצלה במקרה של רעידת אדמה (בעלי מקצוע: מסגרים, רתכים, טכנאי גז, חשמלאים, אנשי רפואה ותושבים ללא הכשרה או ידע מקצועי כלל).

                                  • סיוע לקליטת מפונים במרכזי חירום לקליטת אוכלוסייה.

                                  • סיוע בדוברי שפות במוקד העירוני ולדוברות העירייה

                                  • מהנדסי בניין/קונסטרוקטורים לטובת זיהוי ובחינת מבנים לאחר רעידת אדמה.

                                  • בעלי רישיון נהיגה על כלי צמ"ה (ציוד מכני הנדסי: טרקטורים, שופל וכו').

                                  • בעלי רכבים כגון משאיות, משאיות מנוף, טרקטורונים, עגלות נגררות.

                                  • מתנדבים שמוכנים להתנדב בבניין בו הם גרים ולסייע בהכנת הבניין והדיירים לשעת חירום.

                                   קורות חיים ותחום ההתנדבות המבוקש יש לשלוח במייל לרונית שטייגמן בניאן רכזת מתנדבים עירונית ronit_s@modiin.muni.il

                                     דרוש/ה

                                     המחלקה לצרכים מיוחדים

                                     תיאור התפקיד

                                     לשנת הלימודים תש"פ דרושים/ות סייעים/ות

                                     ללווי תלמידים/ות בעלי צרכים מיוחדים
                                     בהיקפי משרה שונים ולמילוי מקום על בסיס יומיומי

                                     דרישות התפקיד:
                                     בעלי/ות 12 שנות לימוד
                                     ניסיון בתפקיד דומה - יתרון

                                     דרוש/ה

                                     מערך גני הילדים העירוני

                                     תיאור התפקיד

                                     דרוש/ה סייעת ע"פ קריאה למילוי מקום (גמיש)
                                     מתאים גם לסטודנטים/יות
                                     דרישות: 12 שנות לימוד, (ניידות יתרון)
                                     שעות העבודה: ימים א' - ה' 7:30 – 14:30 בימי ו' עד השעה 13:00
                                     בת חן batchen_m@modiin.muni.il
                                     זיו ziv_c@modiin.muni.il

                                     פרטים בטלפון באגף החינוך 08-9726140, 08-9726284

                                      דרוש/ה

                                      עמותת סחלבים

                                      תיאור התפקיד

                                      דרושים/ות סייעים/ות ומדריכים/ות לצהרונים בגני הילדים ובבתי הספר

                                      שעות העבודה: ימים א'-ה' - 13:45 – 17:00

                                      מתאים גם לסטודנטים/יות ולחלקיות ימים
                                      הסעות מיישובי הסביבה

                                      קו"ח יש לשלוח למייל ronit@modiin.matnasim.co.il

                                      לפרטים נוספים 08-9727156 שלוחה 0

                                      רונית 050-5377796

                                      אירית 050-7427897

                                         דרוש/ה

                                         אגף החינוך

                                         תיאור התפקיד

                                         דרושים/ות מלווים/ות לתלמידים

                                         בהסעות חינוך מיוחד – על פי קריאה

                                         כישורים נדרשים:

                                         • ידיעת השפה העברית, ובכלל זה קריאה וכתיבה

                                         • מגיל 18 ומעלה

                                          יש להעביר קורות חיים למייל: moran_z@modiin.muni.il

                                         דרוש/ה

                                         להיות בסיירת גם באזרחות!

                                         תיאור התפקיד

                                         השתחררת? בוא לסיירת הביטחון העירונית של מודיעין מכבים רעות

                                         עבודה עם אתגר בחברת אנשים טובים כמוך, בתנאים מעולים ואפשרויות קידום למתאימים

                                         דרישות התפקיד:

                                         • לוחם, רובאי 03 ומעלה

                                         • רישיון נהיגה

                                         • בריאות תקינה

                                         • מעבר קורס הכשרה

                                         • עבודה במשמרות 24/7

                                         • מתאים לסטודנטים

                                          תנאי בסיס: 36 ₪ לשעה. תנאים סוציאליים מלאים

                                          טלפון נוסף לבירורים: 08-9394611

                                           צור קשר - מכרזי כוח אדם

                                           שםטלפון טלפון משניפקספניה
                                           שםמשאבי אנושטלפון 08-9726142טלפון משני08-9726014פקס08-9732513פניהפניה מקוונת לתהילה כלפון

                                           לשכת התעסוקה מודיעין מכבים רעות

                                           אמצעי קשרפרטים
                                           אמצעי קשרכתובת:פרטיםקניון עזריאלי, בניין יהונתן קומה א', רח' לב העיר 2
                                           אמצעי קשרטלפון:פרטים9687*
                                           אמצעי קשרפקס:פרטים02-6326649
                                           אמצעי קשרניתן להגיש מועמדות למשרות איכותיות ומגוונות באתר שירות התעסוקה:פרטיםwww.taasuka.gov.il


                                           פניה למוקד העירוני מוקד 106
                                           פניה למוקד העירוני
                                           חזור לראש העמוד