דרושים

19/03/2020 כ"ג אדר תש"פ

דרוש/ה

מנהל/ת מחלקת אבטחה עירונית

תיאור התפקיד

מנהל/ת מחלקת אבטחה עירונית - באגף הביטחון ושירותי החירום- הארכה

ארגון, ניהול, בקרה ופיקוח על מערך האבטחה בעיר ואבטחת אירועים ברחבי העיר.
אבטחת ומיגון מתקני עירייה בשגרה ובחירום.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים, וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30 - 15:00 (פרט ליום ג' 10.3.20 שבו העירייה פתוחה עד השעה 13:00). לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).
מועד אחרון להגשת מועמדות 16.3.2020 בשעה – 12:00

  • 100% היקף משרה

  • 34/2020מספר מכרז

דרוש/ה

חשמלאי מוסמך/ראשי, במחלקת חשמל באגף התשתיות

תיאור התפקיד

ייעוד ומטרת העיסוק: תחזוקת מערכת התאורה ברשות המקומית ושמירה על תקינותה כדי לאפשר רמת בטיחות גבוהה ואיכות חיים לתושבים.

הגדרת התפקיד:
1. תחזוקה מתוכננת ושוטפת של מערכת התאורה ברשות המקומית.
2. ביצוע העבודה של רשות המאור ברשות המקומית.
3. טיפול ומענה לתקלות חשמל במוס"ח ובמוסדות העירייה.
4. מאתר ומתקן תקלות ברשת המאור בהתאם לתוכנית עבודה שתוכן ע"י הממונה הישיר.
5. מבצע כל מטלה, המנותבת לו ע"י הממונה, מעבר למטלות השוטפות.
6. מקפיד להיות צמוד בכל החלטותיו ופעילותיו לחוקים, לצווים ולנהלים התקפים בשירות הציבורי בכלל
בשלטון המקומי בפרט וברשות המקומית בפרט שבפרט.
7. מציע לממונה עליו שינויים ותוספות לשיפור וייעול שיטות העבודה ודרכי ביצועה והצעות לשיפור כלים
ואמצעים שבשימושו, בכל הנוגע לתחומי אחריותו ולפעילותו.
8. עורך סיורים בלילה בהתאם לתוכנית העבודה לצורך איתור תקלות במערכת החשמל.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00 פרט ליום ג' ה-10.3.20 בו ניתן להגיש עד השעה 12:00 . לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.
יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות: 17.3.20 בשעה : 12:00

  • 100% היקף משרה

  • 31/2020מספר מכרז

דרוש/ה

מנהל/ת מחלקת חשמל ותאורה - באגף התשתיות

תיאור התפקיד

ייעוד:
גיבוש, התוויית וביצוע מדיניות הרשות בתחום האחריות של המחלקה.
תחומי האחריות:
1. הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות, בתחום האחריות של המחלקה.
2. פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת במחלקה.
3. ניהול צוות העובדים במחלקה.
4. ניהול ותכנון תורנויות וכוננויות העובדים.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור + 3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30-15:00 (פרט ליום ג' ה- 10.3.2020 שבו העירייה פתוחה עד השעה 13:00)
לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.
יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 22.3.2020 בשעה – 12:00

  • 100% היקף משרה

  • 35/2020מספר מכרז

דרוש/ה

מרכז/ת נושא עבודה קהילתית- האגף לשירותים חברתיים

תיאור התפקיד

העבודה כוללת: אחריות להשגת יעדי העבודה הקהילתית ברשות המקומית, לרבות אחריות לאסוף נתונים בתחום החברתי, לאיתור בעיות וצרכים ולהכנת תכניות לפיתוח קהילתי.
תחומי אחריות:
• אחריות להפעלת פרויקטים קהילתיים, במסגרת הפעילות של האגף לשירותים חברתיים.
• אחריות לשילובם ושיתופם של לקוחות המחלקה לשירותים חברתיים בשלבי התכנון וביצוע תכניות קהילתיות.
• אחריות להשגת תאום בין שירותים ומוסדות חברתיים הפועלים ברשות המקומית.
• אחריות לרישום ומעקב של כל המשימות הקהילתיות של עובדי המחלקה ובמיוחד של העו"ס הקהילתי.
• ייצוג המחלקה לש"ח במסגרת תכנית שיקום שכונות ובפרויקטים קהילתיים עירוניים כפי שיקבע על ידי מנהל המחלקה.
• ייעוץ להנהלת המחלקה, לפיתוח שיטה קהילתית בעבודת המחלקה.
• ייעוץ לארגונים, מוסדות ושירותים בתחום הרשות המקומית לפיתוח שיטת עבודה קהילתית, על פי הנחיות מנהל המחלקה בעניין ובשיתוף אגף הקהילה ברשות.
• השתתפות בתכנון חברתי של פרויקטים פיסיים וכלכליים ברשות על פי הנחיית מנהל המחלקה, ובשיתוף אגף הקהילה ברשות.
• כל מטלה נוספת שתוטל על ידי המנהל הישיר.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים, וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00 (פרט ליום ג' ה- 10.3.2020 שבו העירייה עובדת עד השעה 13:00). לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.
יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 22.3.2020 בשעה – 12:00

  • 75% היקף משרה

  • 40/2020מספר מכרז

צור קשר - מכרזי כוח אדם

שםטלפון טלפון משניפקספניה
שםמשאבי אנושטלפון 08-9726142טלפון משני08-9726014פקס08-9732513פניהפניה מקוונת לתהילה כלפון

לשכת התעסוקה מודיעין מכבים רעות

אמצעי קשרפרטים
אמצעי קשרכתובת:פרטיםקניון עזריאלי, בניין יהונתן קומה א', רח' לב העיר 2
אמצעי קשרטלפון:פרטים9687*
אמצעי קשרפקס:פרטים02-6326649
אמצעי קשרניתן להגיש מועמדות למשרות איכותיות ומגוונות באתר שירות התעסוקה:פרטיםwww.taasuka.gov.il


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד