תמיכות 2021

30/11/2020 י"ד כסלו תשפ"א

חשוב לדעת

הודעה על הגשת בקשה לתמיכה לשנת 2021

    עיריית מודיעין מכבים רעות מודיעה על כוונתה לפרסם הזמנה להגשת בקשות לתמיכה של מוסדות ציבור הפועלים שלא למטרה של עשיית רווח כמוגדר בנוהל תמיכות של משרד הפנים והפועלים בתחום המוניציפאלי של העיר מודיעין מכבים רעות.

    הטפסים והחומר הרלוונטי יפורסמו כאן באתר העירייה.

הודעה על הגשת בקשה לתמיכה למוסדות ציבור שלא למטרות רווח * - 2021

*מוסד ציבורי שלא למטרת רווח – כהגדרתו בנוהל תמיכות של משרד הפנים

עירית מודיעין מכבים רעות מזמינה מוסדות ציבור הפועלים בתחום שיפוטה להגיש בקשה לתמיכה בתחומים: חינוך, קידום נוער וצעירים, תרבות, דת, חברה, ספורט, בריאות הציבור, קהילה, חיילים וכיו"ב.פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד